Forskning på tvillingars tele-empatiska band och deras exceptionella upplevelser

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 mars 2014
- Torbjörn Sassersson
Tvillingar Foto: crestock

Tvillingar Foto: crestock

Tvillingars särskilda band och deras ”exceptionella upplevelser” ska nu undersökas vetenskapligt och förutsättningslöst. Tvillingar har under många år rapporterat om mycket speciella upplevelser, som ibland kan påminna om telepati. För första gången i modern tid ska det som hittills bara varit anekdoter nu undersökas av forskare, förutsättningslöst och med vetenskapliga metoder.

Text: Göran Brusewitz, PhD student, Greenwich University | Foto: Crestock.com | Rubriken satt av NewsVoice.

I ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Greenwich Universitetet och King’s College, London ska tvillingars särskilda upplevelser förutsättningslöst undersökas, för att vi bättre ska förstå deras sanna natur.

Göran BrusewitzVi har fått mycket spännande resultat med engelska tvillingar, och vill nu gå vidare och göra samma undersökning med svenska tvillingar, något som påbörjades den 28 februari med en annons i Dagens Nyheter.

Vi följer nu upp detta med en pressrelease. Ansvarig forskare är professor Adrian Parker.

Jag misstänker att ni som jobbar på tidningar ute i landet eller på lokaltidningar säkert känner till några tvillingar och har märkt det speciella band de har till varandra. Detta band är en del av denna forskning. Vi tror också att detta band delvis kan förklara de speciella upplevelser som tvillingar i många år har rapporterat och som ännu så länge bara är anekdoter, men ofta uppskattas i lokalpress och veckotidningar. Dessa upplevelser är den andra delen av denna forskning, det vi kallar ”exceptionella upplevelser”, t ex telepati.

Detta forskningsprojekt handlar om något ganska unikt,

1) att det gäller ett forskningsprojekt på ett svenskt universitet om telepati, ett klart kontroversiellt fenomen, men med mer stöd än vad många känner till

2) det är ett internationellt samarbete, med ett engelskt universitet, och

3) att det handlar om tvillingar och det speciella band man tror att de har.

Med tanke på dessa faktorer tror jag att ni kan bedöma det som varande av ett särskilt intresse och därför kan vilja skriva om. Ni kanske t.o.m. själva har uppmärksammat tvillingar i er närhet, i er bygd som säger sig ha haft dylika upplevelser?

Ingen har hittills tagit det dessa tvillingar berättar om på vetenskapligt allvar. Ännu så länge finns bara dessa berättelser som anekdoter. Detta vill vi ändra på och vill alltså vetenskapligt studera vad tvillingar har varit med om.

Debatten i media 2012

De av er som hösten 2012 nåddes av rykten från debattinlägg i Sydsvenskan och andra tidningar om att parapsykologin var ifrågasatt, till er kan jag nämna att jag granskade vad dessa kritiker hade läst vad det gäller parapsykologi.

En av dem hade läst en 35 år gammal undersökning som dels fick mycket kritik, dels bara plockade de slutsatser som passade honom/henne.

En annan hade läst vad en skeptiker skrev om för tio år sedan. Vad de påstod stämde helt enkelt inte. Ingen av dem hade egentligen följt forskningen på nära håll och kan anses vara insatt i den. Det kan vi som driver detta projekt, Ph Student Göran Brusewitz och professor Adrian Parker, Göteborgs Universitet.

Text: Göran Brusewitz, PhD student, Greenwich University, mail: goran.brusewitz [snabela] bredband.net


Debatten 2012 i Svenska Dagbladet mfl tidningar

SvD, 31 okt, 2012: Pseudovetenskap sprids okritiskt

NewsVoice, 31 okt 2012: Nio professorer vill psyka ut parapsykologin från Lunds universitet

NewsVoice, 19 nov 2012:  Professor Adrian Parker: Tangerande fenomen redan fakta i läroböckerna

NewsVoice, 24 nov 2012: Brusewitz: De nio professorerna saknar kunskap och är inte äkta skeptiker


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: telepati