Forskningschef Robert Hahn avlivar 10 myter om homeopati – Metoden är överlägsen placebo

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 mars 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017.

Skeptiker som säger sig företräda vetenskapen brukar ofta påstå att homeopati är renodlad pseudovetenskap och journalister från massmedia sväljer som regel påståendet med hull och hår, men det visar sig snarare handla om förvillelser, visar forskningschefen på Södertälje sjukhus, Robert Hahn.

Text: Torbjörn Sassersson

Robert Hahn fick i slutet av 2013 en vetenskaplig artikel “Homeopathy: Meta-analyses of Pooled Clinical Data” [PubMed] publicerad i tidskriften “Forschende Komplementärmedizin”. Det är den enda av hans 300 vetenskapliga artiklar som handlar om homeopati.

Robert Hahn konstaterade i sin studie för att lyckas förkasta homeopati som medicinsk metod var skeptiker tvungna att förkasta mer än 90% medicinska data. Närmare än så kan en forskare knappast komma ett vetenskapligt bedrägeri.

Hahn sammanfattar sin studie [se artikel på svenska]:

“The ultimate argument against homeopathy is the ‘funnel plot’ published by Aijing Shang’s research group in 2005. However, the funnel plot is flawed when applied to a mixture of diseases, because studies with expected strong treatments effects are, for ethical reasons, powered lower than studies with expected weak or unclear treatment effects. To conclude that homeopathy lacks clinical effect, more than 90% of the available clinical trials had to be disregarded.” / abstract, Homeopathy: meta-analyses of pooled clinical data

Robert Hahn avlivar 10 myter om homeopati

I en senare artikel avlivar Robert Hahn en rad av negativa rykten om homeopati, rykten som den svenska organiserade skeptikerrörelsen sått medielandskapet med sedan många år. Hahn river upp dessa rykten som ogräs när han går igenom 10 vanliga skeptikerpåståenden om homeopati.

1. Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopati är överlägset placebo (VoF-anhängare i TV 2011)

Robert Hahn: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter.

2. De flesta studier visar att homeopati är bluff

Robert Hahn: Majoriteten av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo. Läs mina tidigare bloggar om du vill ha detaljer.

3. Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (Aftonbladet 2011, se ref)

Robert Hahn: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs min förra blogg så får du denna helhetsbild.

4. Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda

Robert Hahn: Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier.

5. Homeopatika har samma effekt som vatten

Robert Hahn: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel. Artiklar av just denna typ  är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler). 

6. De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering

Robert Hahn: Det finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning.

7. Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet

Robert Hahn: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.

8. De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små

Robert Hahn: Små studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta – är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således.

9. Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant

Robert Hahn: Visst, och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vadsomhelst och fortfarande kalla det vetenskapligt.

10. Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar

Robert Hahn: Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på min blogg).

Hahn avslutar bla med denna kommentar:

“Skeptikernas och VoF:s verksamhet tycks bygga på att ingen kontrollerar, eller har förmåga att granska, det som påstås. Den typiske VoF:aren är charmad av en ideologiskt styrd roll som varken har med sanning eller vetenskap att göra. Däremot rider man på, och därmed missbrukar, vetenskapens goda namn i syfte att ge större spelrum och skapa tilltro till sin ideologi.”

Läs ytterligare av Robert Hahns kommentarer till 10-punktslistan

Relaterat

Läkartidningen: Medicinska riksstämman 2013: Vinnarna av »Årets artikel« Robert Hahn


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Anders Larsson

  “en sund skeptisk inställning grundad i den vetenskapliga metoden”

  Jag förutsätter nu att du själv har ett laboratorium hemma där du ständigt underhåller din sunda skeptiska inställning medelst idoga experiment, tillämpande den vetenskapliga metoden, och att du inte bara förlitar dig blint på auktoriteter som du tror tillämpar den. Att det m a o inte bara är en mental bild i din skalle, av någon “Sanning” därute. För i så fall är du inte mera än troende du heller.
  Och värre än så: den värsta sortens troende. De troende som tycker sig veta. Hur mycket bättre är du än en religiös fundamentalist, som blint tror på en mental bild av någon Gud “därute”?

 • Jag hade med en bild, men kanske det inte fungerade då jag missat ett tecken, och admin fixade det inte. Alltså, jag avsåg, för att vara lite rolig… att om man bytar ut ladugården mot en annan byggnad, och tar de troende däri… – denna byggnad:

 • @Anders Larsson

  “en sund skeptisk inställning grundad i den vetenskapliga metoden”

  Jag förutsätter nu att du själv har ett laboratorium hemma där du ständigt underhåller din sunda skeptiska inställning medelst idoga experiment, tillämpande den vetenskapliga metoden, och att du inte bara förlitar dig blint på auktoriteter som du tror tillämpar den. Att det m a o inte bara är en mental bild i din skalle, av någon “Sanning” därute. För i så fall är du inte mera än troende du heller.
  Och värre än så: den värsta sortens troende. De troende som tycker sig veta. Hur mycket bättre är du än en religiös fundamentalist, som blint tror på en mental bild av någon Gud “därute”?

 • Anders, man ska nog vara återhållsam med att föra ihop “sund skeptisk inställning” med evidensbaserad.

  “Sund skeptisk inställning” är istället mer ihop med förnekarverksamhet.

  Då är er “tro” inte ortodox, utan heretisk.

  Man gjorde 1999 i Tyskland en undersökning på över 1400 grisar i en stor tysk ladugård.

  Man ville jämföra tre metoder för att inverka på lung/andningsproblem som de stackars grisarna tydligen lätt får, i dessa pseudovetenskapliga och framforskade evidensbaserade miljlöer de får leva i.

  Man använde och jämförde:

  Homeopati
  Placebo
  Antibiotika från Sciencereligionen

  Vilken metod var stolt trea?

  Naturligtvis antibiotikan.

  Vilken metod var suverän vinnare?

  Naturligtvis homeopati, som var långt mer verksamt än placeboeffekt.

  EU har satsat 25 miljoner på att undersöka kring möjligheten att mer använda homeopati för djurhållning.

  En slutsats man kan dra:

  Om man bytar ut ladugården mot:

  och gör en undersökning på församlingsmedlemmarna där kring “debilitet”, med dessa tre metoder, och där de troendes överstepräster själva får välja vilket Scienceläkemedel som ska ingå (istället för antibiotika) – hur ser då prispallen ut, från guld till brons?

  Jo som det gör för grisar, det är ingen skillnad!

  😉

 • Herr Anders Larsson (teknisk fysiker). Det är väl ingen som förkastar evidensbaserad medicin? Inte jag i alla fall. Homeopati är tex evidensbaserad. Blanda inte ihop det med att det är svårt att förklara hur homeopati fungerar på alla nivåer. Skeptiker blandar ofta avsiktligt ihop evidens med förklaringsmodell med syftet att förkasta något vars förklaringsmodell är under uppbyggnad.

  I övrigt måste självklart all medicin vara baserad på beprövad erfarenhet eftersom de vetenskapliga testerna kan vara missvisande då de utförs under onaturlliga laboratorieförhållanden istället för IRL. De kan tex bara vara utförda bara på ena könet.

  All forskning utförd av läkemedelsbolagen måste dessutom extrakontrolleras. Det är den nya verkligheten.

  Man måste alltså ta ett helhetsgrepp på tester och insamlad erfarenhet där patienterna spelar en central roll.

 • Jag hade med en bild, men kanske det inte fungerade då jag missat ett tecken, och admin fixade det inte. Alltså, jag avsåg, för att vara lite rolig… att om man bytar ut ladugården mot en annan byggnad, och tar de troende däri… – denna byggnad:

 • Eftersom homeopati är evidensbaserad, och det dessutom finns mängder med människor som har fått hjälp av homeopati kan man undra; – är det inte snarare de s.k. skeptikerna som förkastar evidensbaserad medicin?

 • Det är väldigt roande att läsa alla de kommentarer som kallar människor med en sund skeptisk inställning grundad i den vetenskapliga metoden för “troende” etc när det egentligen är de förhållandevis få människor som väljer att förkasta evidensbaserad medicin till förmån för Homeopati och annat kvacksalveri som bör benämnas som “troende”.

 • Anders, man ska nog vara återhållsam med att föra ihop “sund skeptisk inställning” med evidensbaserad.

  “Sund skeptisk inställning” är istället mer ihop med förnekarverksamhet.

  Då är er “tro” inte ortodox, utan heretisk.

  Man gjorde 1999 i Tyskland en undersökning på över 1400 grisar i en stor tysk ladugård.

  Man ville jämföra tre metoder för att inverka på lung/andningsproblem som de stackars grisarna tydligen lätt får, i dessa pseudovetenskapliga och framforskade evidensbaserade miljlöer de får leva i.

  Man använde och jämförde:

  Homeopati
  Placebo
  Antibiotika från Sciencereligionen

  Vilken metod var stolt trea?

  Naturligtvis antibiotikan.

  Vilken metod var suverän vinnare?

  Naturligtvis homeopati, som var långt mer verksamt än placeboeffekt.

  EU har satsat 25 miljoner på att undersöka kring möjligheten att mer använda homeopati för djurhållning.

  En slutsats man kan dra:

  Om man bytar ut ladugården mot:

  och gör en undersökning på församlingsmedlemmarna där kring “debilitet”, med dessa tre metoder, och där de troendes överstepräster själva får välja vilket Scienceläkemedel som ska ingå (istället för antibiotika) – hur ser då prispallen ut, från guld till brons?

  Jo som det gör för grisar, det är ingen skillnad!

  😉

 • Herr Anders Larsson (teknisk fysiker). Det är väl ingen som förkastar evidensbaserad medicin? Inte jag i alla fall. Homeopati är tex evidensbaserad. Blanda inte ihop det med att det är svårt att förklara hur homeopati fungerar på alla nivåer. Skeptiker blandar ofta avsiktligt ihop evidens med förklaringsmodell med syftet att förkasta något vars förklaringsmodell är under uppbyggnad.

  I övrigt måste självklart all medicin vara baserad på beprövad erfarenhet eftersom de vetenskapliga testerna kan vara missvisande då de utförs under onaturlliga laboratorieförhållanden istället för IRL. De kan tex bara vara utförda bara på ena könet.

  All forskning utförd av läkemedelsbolagen måste dessutom extrakontrolleras. Det är den nya verkligheten.

  Man måste alltså ta ett helhetsgrepp på tester och insamlad erfarenhet där patienterna spelar en central roll.

 • Eftersom homeopati är evidensbaserad, och det dessutom finns mängder med människor som har fått hjälp av homeopati kan man undra; – är det inte snarare de s.k. skeptikerna som förkastar evidensbaserad medicin?

 • Det är väldigt roande att läsa alla de kommentarer som kallar människor med en sund skeptisk inställning grundad i den vetenskapliga metoden för “troende” etc när det egentligen är de förhållandevis få människor som väljer att förkasta evidensbaserad medicin till förmån för Homeopati och annat kvacksalveri som bör benämnas som “troende”.

 • Willy B, du skriver “Med akut medicin avser åtminstone jag ex.v. en hjärtattack eller större sårskada då det i första skedet inte ger så mycket att diskutera patientens dagliga liv. Utan försöka bibehålla något liv………..”

  Och du Willy B, frågar hur jag ställer mig till ordet “homeopatiakut” i relation till detta ovan du skrev. Innan jag svarar så vill jag ställa en följdfråga till dig; Ställer du också samma fråga till “Cityakuten”? Och vad jag vet så tar de inte heller emot hjärtinfarkter och sårskador som hotar livet. Och om inte du ställer samma fråga till Cituakuten, så undrar jag varför ställer du frågan enbart till Homeopatiakuten? (Bägge orden innehåller -akuten)

  Och om Cityakuten inte tar hand om hjärtinfarkter och livshotande sårskador, varför skulle Homeopatiakuten göra det? Och eftersom varken cityakuten eller homeopatiakuten tar hand om hjärtinfarkter och livshotande sårskador, varför ska du använda detta faktum i en retorisk fråga i syfte att påskina något som jag inte tycker är meningsfullt att diskutera.

  Och förresten varför har det blivit så att vissa ord verkar finnas förbehåll på, att vem som helst inte får använda dessa. Jag tycker det är dags att folket tar tillbaka språket. Det finns absolut ingenting som säger att Homeopatiakuten inte får heta Homeopatiakuten. Och den som förstår hur läkekonsten homeopati fungerar, förstår vad en Homeopatiakut har för slags patienter.

 • Willy B, du skriver “Med akut medicin avser åtminstone jag ex.v. en hjärtattack eller större sårskada då det i första skedet inte ger så mycket att diskutera patientens dagliga liv. Utan försöka bibehålla något liv………..”

  Och du Willy B, frågar hur jag ställer mig till ordet “homeopatiakut” i relation till detta ovan du skrev. Innan jag svarar så vill jag ställa en följdfråga till dig; Ställer du också samma fråga till “Cityakuten”? Och vad jag vet så tar de inte heller emot hjärtinfarkter och sårskador som hotar livet. Och om inte du ställer samma fråga till Cituakuten, så undrar jag varför ställer du frågan enbart till Homeopatiakuten? (Bägge orden innehåller -akuten)

  Och om Cityakuten inte tar hand om hjärtinfarkter och livshotande sårskador, varför skulle Homeopatiakuten göra det? Och eftersom varken cityakuten eller homeopatiakuten tar hand om hjärtinfarkter och livshotande sårskador, varför ska du använda detta faktum i en retorisk fråga i syfte att påskina något som jag inte tycker är meningsfullt att diskutera.

  Och förresten varför har det blivit så att vissa ord verkar finnas förbehåll på, att vem som helst inte får använda dessa. Jag tycker det är dags att folket tar tillbaka språket. Det finns absolut ingenting som säger att Homeopatiakuten inte får heta Homeopatiakuten. Och den som förstår hur läkekonsten homeopati fungerar, förstår vad en Homeopatiakut har för slags patienter.

 • Jag har tydligen råkat dubbelposta här ovanför.

  Det som istället varit detta:

  Western medicine offers very little to affect the energetic systems, and in fact is still catching up to its brother Western science, which has made great strides (among many an ignorant critic, even within its own
  community) in providing scientific evidence for many ancient and
  traditional systems and natural healing methods to affect the health of the body’s energy systems. These include Ayurveda (ancient India), homeopathy, long distance healing, and acupuncture and the meridians of traditional Chinese medicine through the confirmation of the physical location of the meridian system, a.5-1.5 micron diameter tubule duct-like system in the body which carries high concentrations of hormones and bio-chemicals, and which are formed in development prior to the blood vessels and lymphatic systems. Discovered in the 1960′s by Professor Kim Bong Han with repeat findings in Europe, the tubule system closest to the surface of the skin mirrors Chinese meridian charts dating back more than 3,000 years nearly perfectly. According to the Chinese, the meridians carry “Qi”, a nutritive vital life force, within its vessels.

  Från:
  http://beforeitsnews.com/metaphysics/2012/07/energy-medicine-what-you-should-know-2440544.html

  —–

  För VoF-fare:
  en kur med Actaea rac 😉

 • Jag har tydligen råkat dubbelposta här ovanför.

  Det som istället varit detta:

  Western medicine offers very little to affect the energetic systems, and in fact is still catching up to its brother Western science, which has made great strides (among many an ignorant critic, even within its own
  community) in providing scientific evidence for many ancient and
  traditional systems and natural healing methods to affect the health of the body’s energy systems. These include Ayurveda (ancient India), homeopathy, long distance healing, and acupuncture and the meridians of traditional Chinese medicine through the confirmation of the physical location of the meridian system, a.5-1.5 micron diameter tubule duct-like system in the body which carries high concentrations of hormones and bio-chemicals, and which are formed in development prior to the blood vessels and lymphatic systems. Discovered in the 1960′s by Professor Kim Bong Han with repeat findings in Europe, the tubule system closest to the surface of the skin mirrors Chinese meridian charts dating back more than 3,000 years nearly perfectly. According to the Chinese, the meridians carry “Qi”, a nutritive vital life force, within its vessels.

  Från:
  http://beforeitsnews.com/metaphysics/2012/07/energy-medicine-what-you-should-know-2440544.html

  —–

  För VoF-fare:
  en kur med Actaea rac 😉

 • forts:

  … He would recognize that it was a study of a relatively neglected field. In France at least, the history of science and thought gives pride of place to mathematics, cosmology, and physics – noble sciences, rigorous sciences, sciences of the necessary, all close to philosophy: one can observe in their history the almost uninterrupted emergence of truth and pure reason.

  The other disciplines, however – those, for example, that concern living beings, languages, or economic facts-are considered too tinged with empirical thought, too exposed to the vagaries of chance or imagery, to age-old traditions and external events, for it to be supposed that their history could be anything other than irregular. At most, they are expected to provide evidence of a state of mind, an intellectual fashion, a mixture of archaism and bold conjecture, of intuition and blindness. But what if empirical knowledge, at a given time and in a given culture, did possess a well-defined regularity?

  If the very possibility of recording facts, of allowing oneself to be convinced by them, of distorting them in traditions or of making purely speculative use of them, if even this was not at the mercy of chance? If errors (and truths), the practice of old beliefs, including not only genuine discoveries, but also the most naive notions, obeyed, at a given moment, the laws of a certain code of knowledge? If, in short, the history of non-formal knowledge had itself a system? That was my initial hypothesis – the first risk I took.

  Boken:
  http://www.naturalthinker.net/trl/texts/Foucault,Michel/Foucault,%20Michel%20-%20The%20Order%20of%20Things%20-%20An%20Archaeology%20of%20the%20Human%20Sciences.pdf

 • forts:

  Då är det principer, kring att något återspeglas, ungefär som uttrycket som ovan så nedan, man talar om makrokosmos och mikrokosmos, som i det lilla så i det stora.

  Så då gäller principer, och det blir väldigt enkelt. Man kan gå till de gamla grekerna, eller till Indien eller Kina, och tala om elementen, och två polariteter. Växter har sina delar, och de har sina relationer då de har olika delar, stjälk och rot etc. Det är en fråga om energetik, eller tillstånd, kvaliteter, egenskaper, och man kan då tala kring elementen, växters olika delar osv – för allt, såsom en människa, eller en växt, har alla “det” där inom sig, eller är det, kvaliteterna osv. Hur skulle en “skakad” växt inte inverka på en människa? Klart att det gör, för människa och växt är mer bara som olika manifestationsformer, eller uttryck, för något annat, som är mer än fysik, det är även det ovan/innan, det då kring energetik, eller själ, eller ur vilken vinkel och aspekt man nu vill diskutera det hela ifrån.

  Som de två ringarna, om man drar i den ena, så följer den andra med.

  Men kemikalier från en läkemedelsfabrik, de kan inte alls inverka positivt på en människas kropp, som hon har i olika dimensioner, såsom mer då energetiskt/eteriskt. Det hjälper inte hur mycket de både “skakar och rör” sina ingredienser – de är i motsättning till allt vad sanna principer heter, och är bara manipulation, och har inget med fakta eller sann vetenskap att göra, utan är ett skämt.

  Ett utdrag från:
  Michel Foucault
  THE ORDER OF THINGS
  An Archaeology of the Human Sciences

  Forts följer.

 • Marina

  Homeopatins filosofi anser jag uttrycks i följande text som jag tagit direkt från Wikipedia;

  ” Hahnemann och hans lärjungar ansåg att det var viktigt att ha en helhetssyn på kroppen och själen, inte bara koncentrera sig på de enskilda sjukdomssymptomen, även om också en homeopatisk behandling ofta är symptominriktad. Hahnemann själv ägnade mycket tid tillsammans med sina patienter, ställde frågor till dem och intresserade sig för detaljer i deras dagliga liv. Homeopatin var på många sätt en reaktion mot dåtidens ofta smärtsamma behandlingsmetoder med till exempel åderlåtning och liknande ”

  Idag brukar man använda ordet Hollistisk för samma sak, en attityd till sjukdom som naturligtvis används inom all seriös sjukvård.

  Med akut medicin avser åtminstone jag ex.v. en hjärtattack eller större sårskada då det i första skedet inte ger så mycket att diskutera patientens dagliga liv. Utan försöka bibehålla något liv………..

  Nu har det öppnat en klinik som just kallar sig HOMEOPATAKUTEN i Stockholm.

  Så frågan är åter, hur uppfattar Du som är kunnig i ämnet själva begreppet: Homeopatakuten ?

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • forts:

  … He would recognize that it was a study of a relatively neglected field. In France at least, the history of science and thought gives pride of place to mathematics, cosmology, and physics – noble sciences, rigorous sciences, sciences of the necessary, all close to philosophy: one can observe in their history the almost uninterrupted emergence of truth and pure reason.

  The other disciplines, however – those, for example, that concern living beings, languages, or economic facts-are considered too tinged with empirical thought, too exposed to the vagaries of chance or imagery, to age-old traditions and external events, for it to be supposed that their history could be anything other than irregular. At most, they are expected to provide evidence of a state of mind, an intellectual fashion, a mixture of archaism and bold conjecture, of intuition and blindness. But what if empirical knowledge, at a given time and in a given culture, did possess a well-defined regularity?

  If the very possibility of recording facts, of allowing oneself to be convinced by them, of distorting them in traditions or of making purely speculative use of them, if even this was not at the mercy of chance? If errors (and truths), the practice of old beliefs, including not only genuine discoveries, but also the most naive notions, obeyed, at a given moment, the laws of a certain code of knowledge? If, in short, the history of non-formal knowledge had itself a system? That was my initial hypothesis – the first risk I took.

  Boken:
  http://www.naturalthinker.net/trl/texts/Foucault,Michel/Foucault,%20Michel%20-%20The%20Order%20of%20Things%20-%20An%20Archaeology%20of%20the%20Human%20Sciences.pdf

 • forts:

  Då är det principer, kring att något återspeglas, ungefär som uttrycket som ovan så nedan, man talar om makrokosmos och mikrokosmos, som i det lilla så i det stora.

  Så då gäller principer, och det blir väldigt enkelt. Man kan gå till de gamla grekerna, eller till Indien eller Kina, och tala om elementen, och två polariteter. Växter har sina delar, och de har sina relationer då de har olika delar, stjälk och rot etc. Det är en fråga om energetik, eller tillstånd, kvaliteter, egenskaper, och man kan då tala kring elementen, växters olika delar osv – för allt, såsom en människa, eller en växt, har alla “det” där inom sig, eller är det, kvaliteterna osv. Hur skulle en “skakad” växt inte inverka på en människa? Klart att det gör, för människa och växt är mer bara som olika manifestationsformer, eller uttryck, för något annat, som är mer än fysik, det är även det ovan/innan, det då kring energetik, eller själ, eller ur vilken vinkel och aspekt man nu vill diskutera det hela ifrån.

  Som de två ringarna, om man drar i den ena, så följer den andra med.

  Men kemikalier från en läkemedelsfabrik, de kan inte alls inverka positivt på en människas kropp, som hon har i olika dimensioner, såsom mer då energetiskt/eteriskt. Det hjälper inte hur mycket de både “skakar och rör” sina ingredienser – de är i motsättning till allt vad sanna principer heter, och är bara manipulation, och har inget med fakta eller sann vetenskap att göra, utan är ett skämt.

  Ett utdrag från:
  Michel Foucault
  THE ORDER OF THINGS
  An Archaeology of the Human Sciences

  Forts följer.

 • Marina

  Homeopatins filosofi anser jag uttrycks i följande text som jag tagit direkt från Wikipedia;

  ” Hahnemann och hans lärjungar ansåg att det var viktigt att ha en helhetssyn på kroppen och själen, inte bara koncentrera sig på de enskilda sjukdomssymptomen, även om också en homeopatisk behandling ofta är symptominriktad. Hahnemann själv ägnade mycket tid tillsammans med sina patienter, ställde frågor till dem och intresserade sig för detaljer i deras dagliga liv. Homeopatin var på många sätt en reaktion mot dåtidens ofta smärtsamma behandlingsmetoder med till exempel åderlåtning och liknande ”

  Idag brukar man använda ordet Hollistisk för samma sak, en attityd till sjukdom som naturligtvis används inom all seriös sjukvård.

  Med akut medicin avser åtminstone jag ex.v. en hjärtattack eller större sårskada då det i första skedet inte ger så mycket att diskutera patientens dagliga liv. Utan försöka bibehålla något liv………..

  Nu har det öppnat en klinik som just kallar sig HOMEOPATAKUTEN i Stockholm.

  Så frågan är åter, hur uppfattar Du som är kunnig i ämnet själva begreppet: Homeopatakuten ?

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Wille B/EricOscar
  Antar att ordet du undrar över är Homeopatiakuten. Men vilket sammanhang syftar du på? Och vad är det för filosofi kring homeopatisk medicin du menar?

  Allvarligt talat, så förstår jag inte din fråga, den är för luddigt ställd. För att jag ska kunna svara, får du förtydliga den.

 • Först vill jag klarlägga att det finns energier som det finns mängder av instrument att avläsa som samtliga är expansionsenergi. Vilket som det låter är en utåtriktad energiform som vid möte av materia ger värme. Den andra forman som är ICKE mätbar är kompressionsenergi, ger kyla, där den mest kända är upphov till gravitation. Denna energi är ICKE mätbar, MEN man kan mäta hur den påverkar ex 1 liter vatten med dragningskraften=1 kg. När dessa både energityper möts i komprimerad form skapas partikel-materia, när dessa finns i frekvensbalans uppstår de skalärvågor som är grunden för biologiskt liv. Jag tycker det är dags att begripa att homeopati är att anse som kompressionsenergi som har en balanserade effekt på expansionsenergi, dvs stress i organismen. Denna balanserande egenskap normaliserar funktionen och medverkar därmed till hälsa. Vad som ska mätas är därmed effekten av behandlingen, allt annat är inte mätbart enegimässigt. Moder jord har ett yttre skal av kompressionsenergi som är tjockast vi polerna(kallast) och ett glödande inre av expansionsenergi. Solen har det motsatta förhållandet. Allt som lever i universum är beroende av båda likt balansen i TCM av yin&yang o s v. Den som förstår energier, frekvenser och vibrationer förstår också universum(Einstein). Förtydligande av dessa förhållanden gjorde filosofen Martinus. Hur folk orkar tjafsa om sånt som medverkar till liv och uppbyggande av kroppsliga funktioner på naturens lagars vis är för mig obegripligt. Det som behöver ifrågasättas är kemiska blockeringar av funktioner i organismen och symtombehandling som i längden förstör kroppen ytterligare. Utvecklingen av den enfaldiga sjuka-vården pekar tydligt neråt vad gäller att skapa hälsa i detta land. 8 pers dör varje dag av felbehandlingar och antalet anmälningar är sjukt höga. Den komplementärmedicinska sidan har någon enstaka per år. Så vem ska man skjuta på egentligen. Vi behöver snarast upprätta ett RIKTIGT Osher-center, som sysslar med det som den försnillade donationen egentligen var avsedd till. Att implementera fungerande behandlingsformer i den traditionella allmänna vården, som är fungerande och som skapar hälsa för den enskilde. Måste allt gå riktigt åt helvete innan svensken orkar vakna till, är det vid 1/3 som får cancer eller 3/3??
  Med tanke på den enorma exponeringen av just trådlösa expansionsenergier så är faktiskt homeopati det absolut bästa sättet att normalisera tillstånden.
  Världen första riktiga vetenskapligt dokumenterade medicinska studie gjordes 1833 i Tyskland på HOMEOPATISK MEDICIN. Homeopati är världens näst största behandlingsform. Svensk sjuk-vård är inte ens nämnd i den listan…..

 • Wille B/EricOscar
  Antar att ordet du undrar över är Homeopatiakuten. Men vilket sammanhang syftar du på? Och vad är det för filosofi kring homeopatisk medicin du menar?

  Allvarligt talat, så förstår jag inte din fråga, den är för luddigt ställd. För att jag ska kunna svara, får du förtydliga den.

 • Att vara inom “lärdomarna” från lärosätena är att vara en troende.

  Vi kan se att hur svårt de troende har det, genom tex vad Lars Bern knorrar in i det han skrivit. Jag vet inte varför han gör det, men kanske för att inför sig själv och andra tillkännage att man inte har gett upp sin programmering, att han fortfarande “tror… och går emot och sviker sina överstepräster, att inte vilja bråka med den som ger uppehället, den man tjänar (mot sitt samvete): lögnen. Eller så är de inte bättre funtade, längre.

  Lennart Bengtsson har sin slutknorr här:
  https://newsvoice.se/2014/03/17/lars-bern-politikens-ledande-klimatexpert-ar-agronom

  Lars Bern har sin om evolutionsteorin här:
  https://newsvoice.se/2014/02/19/angaende-forskning-pa-fetma-skall-vi-vara-grizzlybjornar-eller-manniskor/

  Hur som helst… de gör också bra saker, i den snålblåst som råder.

  Om VoF-fare gör något bra, det återstår att se. Hitills tycker jag hela deras skrå är ganska vedervärdigt.

  Man behöver inte diskutera om homeopati fungerar, eller i de spåren. Det är för att ta en kanske lite konstig liknelse., om man har två ringar, den ena hänger i den andra, magiskt nog. Det är bara som det är, och är ingen fråga om hur det “fungerar”, eller alls kring något om ringar fungerar eller inte, i avseende på det si eller det så, de är bara ihop.

  Det är mer kring principer, eller hur livet och verkligheten är. Men det är klart det “fungerar”, också. Annars skulle det idag inte funnits.

  Likadant med det man kallar signaturläran. Det hänger samman med homeopati.

  [Inlägget kapat eftersom det var för långt. Kontakta redaktören för att få tillbaka resterande text som du kan fördela över flera kommentarer på max 300 ord och med max 3 utlänkar per kommentar.]

 • Först vill jag klarlägga att det finns energier som det finns mängder av instrument att avläsa som samtliga är expansionsenergi. Vilket som det låter är en utåtriktad energiform som vid möte av materia ger värme. Den andra forman som är ICKE mätbar är kompressionsenergi, ger kyla, där den mest kända är upphov till gravitation. Denna energi är ICKE mätbar, MEN man kan mäta hur den påverkar ex 1 liter vatten med dragningskraften=1 kg. När dessa både energityper möts i komprimerad form skapas partikel-materia, när dessa finns i frekvensbalans uppstår de skalärvågor som är grunden för biologiskt liv. Jag tycker det är dags att begripa att homeopati är att anse som kompressionsenergi som har en balanserade effekt på expansionsenergi, dvs stress i organismen. Denna balanserande egenskap normaliserar funktionen och medverkar därmed till hälsa. Vad som ska mätas är därmed effekten av behandlingen, allt annat är inte mätbart enegimässigt. Moder jord har ett yttre skal av kompressionsenergi som är tjockast vi polerna(kallast) och ett glödande inre av expansionsenergi. Solen har det motsatta förhållandet. Allt som lever i universum är beroende av båda likt balansen i TCM av yin&yang o s v. Den som förstår energier, frekvenser och vibrationer förstår också universum(Einstein). Förtydligande av dessa förhållanden gjorde filosofen Martinus. Hur folk orkar tjafsa om sånt som medverkar till liv och uppbyggande av kroppsliga funktioner på naturens lagars vis är för mig obegripligt. Det som behöver ifrågasättas är kemiska blockeringar av funktioner i organismen och symtombehandling som i längden förstör kroppen ytterligare. Utvecklingen av den enfaldiga sjuka-vården pekar tydligt neråt vad gäller att skapa hälsa i detta land. 8 pers dör varje dag av felbehandlingar och antalet anmälningar är sjukt höga. Den komplementärmedicinska sidan har någon enstaka per år. Så vem ska man skjuta på egentligen. Vi behöver snarast upprätta ett RIKTIGT Osher-center, som sysslar med det som den försnillade donationen egentligen var avsedd till. Att implementera fungerande behandlingsformer i den traditionella allmänna vården, som är fungerande och som skapar hälsa för den enskilde. Måste allt gå riktigt åt helvete innan svensken orkar vakna till, är det vid 1/3 som får cancer eller 3/3??
  Med tanke på den enorma exponeringen av just trådlösa expansionsenergier så är faktiskt homeopati det absolut bästa sättet att normalisera tillstånden.
  Världen första riktiga vetenskapligt dokumenterade medicinska studie gjordes 1833 i Tyskland på HOMEOPATISK MEDICIN. Homeopati är världens näst största behandlingsform. Svensk sjuk-vård är inte ens nämnd i den listan…..

 • Marina

  De “troendes” fördomar mot skeptiker är nog i samma paritet som vs……………………
  Så låt oss bilägga den tvisten för tillfället.

  Själv är jag påläst och anser mig ha en välgrundad uppfattning när jag frågar eller kommenterar om något. Jag kan också ändra mig till skillnad från rätt många troende.

  Då Jag förstår att Du är väl insatt i ämnet och med lång erfarenhet, ( min egen kommer främst via antroposoferna ), så vill jag fråga hur Du uppfattar Homeopatakuten?
  Är inte själva ordet en styggelse i sammanhanget och i filosofin kring homeopatisk medicin?

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Att vara inom “lärdomarna” från lärosätena är att vara en troende.

  Vi kan se att hur svårt de troende har det, genom tex vad Lars Bern knorrar in i det han skrivit. Jag vet inte varför han gör det, men kanske för att inför sig själv och andra tillkännage att man inte har gett upp sin programmering, att han fortfarande “tror… och går emot och sviker sina överstepräster, att inte vilja bråka med den som ger uppehället, den man tjänar (mot sitt samvete): lögnen. Eller så är de inte bättre funtade, längre.

  Lennart Bengtsson har sin slutknorr här:
  https://newsvoice.se/2014/03/17/lars-bern-politikens-ledande-klimatexpert-ar-agronom

  Lars Bern har sin om evolutionsteorin här:
  https://newsvoice.se/2014/02/19/angaende-forskning-pa-fetma-skall-vi-vara-grizzlybjornar-eller-manniskor/

  Hur som helst… de gör också bra saker, i den snålblåst som råder.

  Om VoF-fare gör något bra, det återstår att se. Hitills tycker jag hela deras skrå är ganska vedervärdigt.

  Man behöver inte diskutera om homeopati fungerar, eller i de spåren. Det är för att ta en kanske lite konstig liknelse., om man har två ringar, den ena hänger i den andra, magiskt nog. Det är bara som det är, och är ingen fråga om hur det “fungerar”, eller alls kring något om ringar fungerar eller inte, i avseende på det si eller det så, de är bara ihop.

  Det är mer kring principer, eller hur livet och verkligheten är. Men det är klart det “fungerar”, också. Annars skulle det idag inte funnits.

  Likadant med det man kallar signaturläran. Det hänger samman med homeopati.

  [Inlägget kapat eftersom det var för långt. Kontakta redaktören för att få tillbaka resterande text som du kan fördela över flera kommentarer på max 300 ord och med max 3 utlänkar per kommentar.]

 • Punkt nr 10 att homeopater skulle luras vill jag tillägga att det var fint att Robert Hahn tog upp även denna villfarelse, som skeptiker har.

  Först vill jag säga att det är ju inte helt lätt att läsa vetenskapliga artiklar och vill man vara snäll och försöka förstå hur det har blivit så här, med skeptikers dåliga förståelse av vad som egentligen står i dessa studier, kan man förklara med att skeptiker lär sig av varandra. De har några ledare som de tror blint på. Och vad dessa säger är sant tror de. Och eftersom skeptiker sällan eller aldrig själv går till källorna och kontrollerar vad som står där, kan man ju inte begära att de har fakta tillräckligt på fötterna när de skriver sina oinformerade inlägg om homeopati.

  MEN, det som de däremot borde förstå, av rent sunt bond-förnuft, om de hade något, borde vara att även en homeopat har rätt att ta betalt för sina tjänster och att det inte handlar om att luras. Varje människa som får hjälp av en homeopat går dit frivilligt eller tas med dit frivilligt av en närstående. Varje ekonomiskt myndig person har rätt att själv bestämma vad de vill lägga sina pengar, – utan att skeptiker tar sig rätten att ha en åsikt.

  Och alla betalar vi skatt för en sjukvård, som ser ut att bli mer och mer pressad för varje dag som går och några av oss väljer att slanta upp egna pengar för att betala en homeopatisk behandling. Finns inget fel med det. Dessutom finns talrika vittnesuppgifter, där personer framträder och berättar att de har fått bra hjälp av homeopati.

  Kombinationen av talrika patientberättelser och sanningen att det även finns vetenskapliga studier som styrker homeopatin borde, om skeptiker var öppna för att ta in ny kunskap, kunna omvända även den mest fastrotade.

 • När det gäller Robert Hahns forskningsinsats och artiklar på sin blogg är det tydlig att hans viktigaste budskap är att skeptikerna ovetenskapligt försökt förstöra ryktet för homeopati genom att sprida förvillelser.

  Hahns budskap är även att homeopati överträffar placebo, något som inte alls gäller alla ”fina” läkemedel som Läkemedelsverket godkänt.

  Att Hahn sedan inte kan rekommendera homeopati är självklart. Han är inte homeopat eller praktiserande läkare. Han kan av samma skäl inte heller rekommendera skolmedicinska lösningar.

  Att Hahn sedan inte kan rekommendera homeopati beror på, som han själv skriver, att hans utvärdering endast objektivt ställer frågan om homeopati är bättre än placebo. Att skapa behandlingsrekommendationer är en annan subjektiv process som måste rikta in sig på homepatins värde vid olika specifika sjukdomstillstånd.

 • Marina

  De “troendes” fördomar mot skeptiker är nog i samma paritet som vs……………………
  Så låt oss bilägga den tvisten för tillfället.

  Själv är jag påläst och anser mig ha en välgrundad uppfattning när jag frågar eller kommenterar om något. Jag kan också ändra mig till skillnad från rätt många troende.

  Då Jag förstår att Du är väl insatt i ämnet och med lång erfarenhet, ( min egen kommer främst via antroposoferna ), så vill jag fråga hur Du uppfattar Homeopatakuten?
  Är inte själva ordet en styggelse i sammanhanget och i filosofin kring homeopatisk medicin?

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Punkt nr 10 att homeopater skulle luras vill jag tillägga att det var fint att Robert Hahn tog upp även denna villfarelse, som skeptiker har.

  Först vill jag säga att det är ju inte helt lätt att läsa vetenskapliga artiklar och vill man vara snäll och försöka förstå hur det har blivit så här, med skeptikers dåliga förståelse av vad som egentligen står i dessa studier, kan man förklara med att skeptiker lär sig av varandra. De har några ledare som de tror blint på. Och vad dessa säger är sant tror de. Och eftersom skeptiker sällan eller aldrig själv går till källorna och kontrollerar vad som står där, kan man ju inte begära att de har fakta tillräckligt på fötterna när de skriver sina oinformerade inlägg om homeopati.

  MEN, det som de däremot borde förstå, av rent sunt bond-förnuft, om de hade något, borde vara att även en homeopat har rätt att ta betalt för sina tjänster och att det inte handlar om att luras. Varje människa som får hjälp av en homeopat går dit frivilligt eller tas med dit frivilligt av en närstående. Varje ekonomiskt myndig person har rätt att själv bestämma vad de vill lägga sina pengar, – utan att skeptiker tar sig rätten att ha en åsikt.

  Och alla betalar vi skatt för en sjukvård, som ser ut att bli mer och mer pressad för varje dag som går och några av oss väljer att slanta upp egna pengar för att betala en homeopatisk behandling. Finns inget fel med det. Dessutom finns talrika vittnesuppgifter, där personer framträder och berättar att de har fått bra hjälp av homeopati.

  Kombinationen av talrika patientberättelser och sanningen att det även finns vetenskapliga studier som styrker homeopatin borde, om skeptiker var öppna för att ta in ny kunskap, kunna omvända även den mest fastrotade.

 • När det gäller Robert Hahns forskningsinsats och artiklar på sin blogg är det tydlig att hans viktigaste budskap är att skeptikerna ovetenskapligt försökt förstöra ryktet för homeopati genom att sprida förvillelser.

  Hahns budskap är även att homeopati överträffar placebo, något som inte alls gäller alla “fina” läkemedel som Läkemedelsverket godkänt.

  Att Hahn sedan inte kan rekommendera homeopati är självklart. Han är inte homeopat eller praktiserande läkare. Han kan av samma skäl inte heller rekommendera skolmedicinska lösningar.

  Att Hahn sedan inte kan rekommendera homeopati beror på, som han själv skriver, att hans utvärdering endast objektivt ställer frågan om homeopati är bättre än placebo. Att skapa behandlingsrekommendationer är en annan subjektiv process som måste rikta in sig på homepatins värde vid olika specifika sjukdomstillstånd.

 • Dr Hahn,s avslutning fattades i artikeln ovan.

  ” Ett sista påstående skall jag kommentera här. Skeptikerna påstår (förstås) att Robert Hahn är vän till homeopati och försvarar den. Jag har aldrig rekommenderat homeopati. För att kunna göra det krävs en helt annan process än den som bedrivits här. På denna blogg inskränker jag mig till en mycket begränsad fråga, nämligen om effekten av homeopati är skild från placebo. Den säger ingenting om homeopati kan eller bör användas terapeutiskt. Däremot ogillar jag skeptikernas och VoF:s missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Jag beklagar att människor lånar sig till en sådan verksamhet. ”

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Dr Hahn,s avslutning fattades i artikeln ovan.

  ” Ett sista påstående skall jag kommentera här. Skeptikerna påstår (förstås) att Robert Hahn är vän till homeopati och försvarar den. Jag har aldrig rekommenderat homeopati. För att kunna göra det krävs en helt annan process än den som bedrivits här. På denna blogg inskränker jag mig till en mycket begränsad fråga, nämligen om effekten av homeopati är skild från placebo. Den säger ingenting om homeopati kan eller bör användas terapeutiskt. Däremot ogillar jag skeptikernas och VoF:s missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Jag beklagar att människor lånar sig till en sådan verksamhet. ”

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *