Forskningschef Robert Hahn avlivar 10 myter om homeopati – Metoden är överlägsen placebo

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 mars 2014
- Torbjörn Sassersson
Robert Hahn, 2017. Foto (retuscherat av NewsVoice) från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017.

Skeptiker som säger sig företräda vetenskapen brukar ofta påstå att homeopati är renodlad pseudovetenskap och journalister från massmedia sväljer som regel påståendet med hull och hår, men det visar sig snarare handla om förvillelser, visar forskningschefen på Södertälje sjukhus, Robert Hahn.

Text: Torbjörn Sassersson

Robert Hahn fick i slutet av 2013 en vetenskaplig artikel “Homeopathy: Meta-analyses of Pooled Clinical Data” [PubMed] publicerad i tidskriften “Forschende Komplementärmedizin”. Det är den enda av hans 300 vetenskapliga artiklar som handlar om homeopati.

Robert Hahn konstaterade i sin studie för att lyckas förkasta homeopati som medicinsk metod var skeptiker tvungna att förkasta mer än 90% medicinska data. Närmare än så kan en forskare knappast komma ett vetenskapligt bedrägeri.

Hahn sammanfattar sin studie [se artikel på svenska]:

“The ultimate argument against homeopathy is the ‘funnel plot’ published by Aijing Shang’s research group in 2005. However, the funnel plot is flawed when applied to a mixture of diseases, because studies with expected strong treatments effects are, for ethical reasons, powered lower than studies with expected weak or unclear treatment effects. To conclude that homeopathy lacks clinical effect, more than 90% of the available clinical trials had to be disregarded.” / abstract, Homeopathy: meta-analyses of pooled clinical data

Robert Hahn avlivar 10 myter om homeopati

I en senare artikel avlivar Robert Hahn en rad av negativa rykten om homeopati, rykten som den svenska organiserade skeptikerrörelsen sått medielandskapet med sedan många år. Hahn river upp dessa rykten som ogräs när han går igenom 10 vanliga skeptikerpåståenden om homeopati.

1. Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopati är överlägset placebo (VoF-anhängare i TV 2011)

Robert Hahn: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter.

2. De flesta studier visar att homeopati är bluff

Robert Hahn: Majoriteten av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo. Läs mina tidigare bloggar om du vill ha detaljer.

3. Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (Aftonbladet 2011, se ref)

Robert Hahn: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs min förra blogg så får du denna helhetsbild.

4. Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda

Robert Hahn: Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier.

5. Homeopatika har samma effekt som vatten

Robert Hahn: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel. Artiklar av just denna typ  är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler). 

6. De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering

Robert Hahn: Det finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning.

7. Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet

Robert Hahn: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.

8. De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små

Robert Hahn: Små studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta – är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således.

9. Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant

Robert Hahn: Visst, och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vadsomhelst och fortfarande kalla det vetenskapligt.

10. Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar

Robert Hahn: Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på min blogg).

Hahn avslutar bla med denna kommentar:

“Skeptikernas och VoF:s verksamhet tycks bygga på att ingen kontrollerar, eller har förmåga att granska, det som påstås. Den typiske VoF:aren är charmad av en ideologiskt styrd roll som varken har med sanning eller vetenskap att göra. Däremot rider man på, och därmed missbrukar, vetenskapens goda namn i syfte att ge större spelrum och skapa tilltro till sin ideologi.”

Läs ytterligare av Robert Hahns kommentarer till 10-punktslistan

Relaterat

Läkartidningen: Medicinska riksstämman 2013: Vinnarna av »Årets artikel« Robert Hahn

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq