Börje Peratt – Frågan om oändligheten

publicerad 30 mars 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Börje Peratt ställde sig som 6-åring frågan om oändligheten och visste redan svaret. Han lade jag kartonger i allt större lådor och insåg att det fanns ingen förklaring på oändligheten.
Samma sak rör medvetandet. Jag har forskat i ämnet sedan en olycka 1987 som öppnade upp för en ny värld. Har presenterat denna forskning i två böcker under det gemensamma temat – Medvetandets uppkomst – FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/370730302989357/ HEMSIDA http://medvetandetsuppkomst.wordpress.com/.
Utvecklar en hypotes som omfattar även 0-dimensionen. Slutsatsen innebär att universums och medvetandets ursprung inte kan förklaras med de naturlagar som vi idag har.
Möjligen kom man under antiken på ett finurligt sätt att beskriva det med oändlighetsåttan. Under denna tid hade vetenskapen i österled kommit bra mycket längre än i vår värld och det innefattar även Islams vetenskapliga utveckling då vi fortfarande dominerades av medeltid. Frågan om gudom och religion är komplex. Vi har absolut ett sakralt medvetande och sinne men det är inte nödvändigtvis samma sak som religion.
Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida
LinkedIn
Om Medvetandets uppkomst


Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *