Hjärt-Lungfondens huvudman fick gå när han efterlyste forskning på sambandet kost-hälsa

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 mars 2014
- Torbjörn Sassersson
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

Hjärt-Lungfondens huvudman Lars Bern, även känd som vice ordförande i Cancerfonden, föreslog 2011 att Hjärt-Lungfonden skulle satsa på forskning på sambandet mellan kost och hälsa. Det var inte populärt. Han var då inte längre önskvärd.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad* kl 16:20, 13 mars 2014

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern skriver på sin blogg hur hans förslag tog avstamp i den svenska debatten om mättat fett, Atkins-, LCHF- och GI-kost.

“Min idé var att man på detta sätt skulle etablera en forskning utan inflytande från stora ekonomiska intressen inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.”

Lars Bern fick då träffa två nyckelpersoner inom Hjärt-Lungfonden vilka med enad front ifrågasatte behovet av forskning på sambandet mellan kost och hälsa. Ordföranden i fondens forskningsnämnd professor Jan Nilsson och fondens generalsekreterare Staffan Josephson, som gjort sin karriär inom läkemedelsindustrin, reagerade alltså negativt.

ArcanumSkolan 2024

“Det var redan från början uppenbart att jag trampat in på minerad mark. Herrarna drog hela den sedan fyrtio år etablerade uppfattningen, om att man redan visste att det var mättat fett som var det hälsovådligaste vi kunde stoppa i oss med tanke på hjärtat och blodkärlen.”

Något intresse för någon oberoende kost/hälsoforskning i fondens regi fanns inte.

Lars Bern skriver att han då plockade fram en lång rad vetenskapliga studier som motsade den rådande föråldrade fetthypotesen, som var dogm inom Hjärt-Lungfonden. Bern återkom vid fondens årsmöte år 2012 med en motion där han föreslog att Hjärt-Lungfonde borde starta en insamlingskampanj för oberoende forskning rörande sambanden mellan hjärtkärlsjukdomar och kost.

Styrelsen avslog motionen med motiveringen att en sådan insamling skulle skada fondens anseende.

Lars Bern hade tidigare redan kritiserat fonden för en oförmåga att absorbera modern forskning och att den borde frigöra sig från omoderna uppfattningar styrda av industrins intressen.

Bern skriver sedan att han därefter inte var önskvärd och att man inte nominerade honom för återval för en ny treårsperiod.

Lars Berns slutsats blev för att säkra folkhälsan måste det tas politiska beslut om att inrätta en oberoende forskning där Big Pharma och Big Food hållas helt utanför, men han frågar sig om politiker, som ofta saknar naturvetenskaplig utbildning och som ofta är beroende av rådgivare med band till industrin, klarar av att fatta rätt beslut.

“Kanske måste vi medborgare ta saken i egna händer och skapa en ny fond, utan de låsningar som av allt att döma finns hos Hjärt-Lungfonden?”, avslutar Bern.

Källa: Oberoende forskning om kost och hälsa, behövs den?

*Replik

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Elin.

  Lars Bern skriver i sin replik (på NewsVoice) till fondens replik (publicerad igår den 12 feb på NewsVoice) så här:

  “Min fråga till fonden, var någonstans påstår jag att jag fått gå pga min kritik? Jag bara konstaterar att jag inte längre är önskvärd och att jag ändå måste avgå eftersom jag inte har förtroende för fondens styrelse.”

  Självklart väljer man “att gå” om man inte längre är önskvärd. Alternativet hade varit att försöka stanna och då är det troligt att trycket hade ökat för att få personen “att gå”.

  Du vet precis som de flesta andra att det är så här det går till när folk “får gå”. Det står även i klargjort i min artikel.

  Här är fondens replik som NewsVoice publicerade igår:

  Ulrica Klettner på Hjärt-Lungfonden – Stämmer inte att Bern fick gå pga förslag på kostforskning

 • Till dig som skrivit artikeln:
  Varför har du valt en rubrik som vilseleder läsare? Lars Bern fick inte gå. Han är inte kandidat som huvudman till kommande medlemsmöte Något som Bern skriver själv i sin artikel. Han sitter faktisk kvar helt tills mötet. Sedan intressant att ni valt att inte publicera HLFs svar (läste det på Lars blogg)

  Kritik mot Lars B:
  Lars B kan mycket väl ha rätt i att HLF är blind för ny forskning. Frågan är varför han inte sagt något tidigare. Han verkar ha en ful vana att hålla tyst helt tills han inte blir omvald. Han satt som huvudman i 20 år. Hursomhelst han har ju erfarenheten att starta ny fond.

  Till alla gnällare ovan
  Hur många av er kollat listan på det forskning som HLF stödjer?
  Ni vet väl att det är en förening. Enligt sidan är nästa medlemsårtsmötet i Maj. Ingen aning när är deadline för medlemmar (som väljer huvudman) är för att skicka in motioner men lite tur kanske ni kan välja Lars (eller lika tänkande). Annars får ni försöka nästa år.

 • Elin.

  Lars Bern skriver i sin replik (på NewsVoice) till fondens replik (publicerad igår den 12 feb på NewsVoice) så här:

  “Min fråga till fonden, var någonstans påstår jag att jag fått gå pga min kritik? Jag bara konstaterar att jag inte längre är önskvärd och att jag ändå måste avgå eftersom jag inte har förtroende för fondens styrelse.”

  Självklart väljer man “att gå” om man inte längre är önskvärd. Alternativet hade varit att försöka stanna och då är det troligt att trycket hade ökat för att få personen “att gå”.

  Du vet precis som de flesta andra att det är så här det går till när folk “får gå”. Det står även i klargjort i min artikel.

  Här är fondens replik som NewsVoice publicerade igår:

  Ulrica Klettner på Hjärt-Lungfonden – Stämmer inte att Bern fick gå pga förslag på kostforskning

 • Till dig som skrivit artikeln:
  Varför har du valt en rubrik som vilseleder läsare? Lars Bern fick inte gå. Han är inte kandidat som huvudman till kommande medlemsmöte Något som Bern skriver själv i sin artikel. Han sitter faktisk kvar helt tills mötet. Sedan intressant att ni valt att inte publicera HLFs svar (läste det på Lars blogg)

  Kritik mot Lars B:
  Lars B kan mycket väl ha rätt i att HLF är blind för ny forskning. Frågan är varför han inte sagt något tidigare. Han verkar ha en ful vana att hålla tyst helt tills han inte blir omvald. Han satt som huvudman i 20 år. Hursomhelst han har ju erfarenheten att starta ny fond.

  Till alla gnällare ovan
  Hur många av er kollat listan på det forskning som HLF stödjer?
  Ni vet väl att det är en förening. Enligt sidan är nästa medlemsårtsmötet i Maj. Ingen aning när är deadline för medlemmar (som väljer huvudman) är för att skicka in motioner men lite tur kanske ni kan välja Lars (eller lika tänkande). Annars får ni försöka nästa år.

 • Såvitt jag känner till så har INGEN av alla dessa organisationer något i sina stadgar eller på några andra sätt i agerandet något verkligt intresse att medlemmar ska bli FRISKA. I de flesta fall ska man “tillvarata medlemmarnas intresse” vilket tydligen inbegriper social samvaro, kaffe och finansiering och stöd av läkemedelsindustrin. Någon som har genuint intresse av att bli frisk, gärna med naturmedel et c, blir ofta ansedd som förrädare eller på annat sätt utfryst.
  Jag flertal gånger hållit föreläsningar för flera av dessa föreningar och gett förslag på lämplig behandling et c, aldrig någonsin har någon åhörare hört av sig.

 • Såvitt jag känner till så har INGEN av alla dessa organisationer något i sina stadgar eller på några andra sätt i agerandet något verkligt intresse att medlemmar ska bli FRISKA. I de flesta fall ska man “tillvarata medlemmarnas intresse” vilket tydligen inbegriper social samvaro, kaffe och finansiering och stöd av läkemedelsindustrin. Någon som har genuint intresse av att bli frisk, gärna med naturmedel et c, blir ofta ansedd som förrädare eller på annat sätt utfryst.
  Jag flertal gånger hållit föreläsningar för flera av dessa föreningar och gett förslag på lämplig behandling et c, aldrig någonsin har någon åhörare hört av sig.

 • Varför inte starta en insamlingsstiftelse? Den forskningsverksamhet som docent Ralf Sundberg ägnar sig åt är utomordentlig. Jag lägger gärna lite pengar till en stiftelse med Lars Bern i ledningen där han kan fullfölja sina planer.

 • Varför inte starta en insamlingsstiftelse? Den forskningsverksamhet som docent Ralf Sundberg ägnar sig åt är utomordentlig. Jag lägger gärna lite pengar till en stiftelse med Lars Bern i ledningen där han kan fullfölja sina planer.

 • Cancerfonden är också väldigt roliga. De vägrar informera om det som visat sig erbjuda det största skyddet mot bröstcancer (för kvinnor). Varför? Jo, de vill inte skuldbelägga kvinnor. Det rör sig nämligen om långtidsamning. Föreställningen är alltså att kvinnor som inte vill eller kan amma skulle känna skuld (gentemot sig själva?) om de fick veta att långtidsamning är det bästa skyddet.

  Nu tror jag att det i det här fallet rör sig om den svenska trångsyntheten och oviljan att sticka ut. I sverige ska alla amma och det ska ammas i 6 månader. Punkt slut. Sen är det dags att gå över till barnmatsburkar. En kanske lockas här att dra ett finger mot barnmatsindustrin, men jag betvivlar att de rör om i cancerfondens gryta.

 • “Kanske måste vi medborgare ta saken i egna händer och skapa en ny fond, utan de låsningar som av allt att döma finns hos Hjärt-Lungfonden?”

  Jag är övertygad om att om detta sker och fonden även välkomnar alternativmedicinska terapeuter att göra kliniska studier i samarbete med öppensinnade forskare och med tillgång till labb så kommer det snabbt ge intressanta resultat.

 • Cancerfonden är också väldigt roliga. De vägrar informera om det som visat sig erbjuda det största skyddet mot bröstcancer (för kvinnor). Varför? Jo, de vill inte skuldbelägga kvinnor. Det rör sig nämligen om långtidsamning. Föreställningen är alltså att kvinnor som inte vill eller kan amma skulle känna skuld (gentemot sig själva?) om de fick veta att långtidsamning är det bästa skyddet.

  Nu tror jag att det i det här fallet rör sig om den svenska trångsyntheten och oviljan att sticka ut. I sverige ska alla amma och det ska ammas i 6 månader. Punkt slut. Sen är det dags att gå över till barnmatsburkar. En kanske lockas här att dra ett finger mot barnmatsindustrin, men jag betvivlar att de rör om i cancerfondens gryta.

 • “Kanske måste vi medborgare ta saken i egna händer och skapa en ny fond, utan de låsningar som av allt att döma finns hos Hjärt-Lungfonden?”

  Jag är övertygad om att om detta sker och fonden även välkomnar alternativmedicinska terapeuter att göra kliniska studier i samarbete med öppensinnade forskare och med tillgång till labb så kommer det snabbt ge intressanta resultat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *