Kina har halverat tuberkulos – Ingert Nilsson imponeras av “industrilösningar”

publicerad 18 mars 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Kan vaccin bota förkylningar?

Ingert Nilson LäkemedelsVärldenDEBATT. Ingert Nilsson på LäkemedelsVärlden skriver att Kina har halverat tuberkulos på 20 år. Nilsson beskriver den “globalt oöverträffade” minskningen som resultatet av WHOs handlingsplan inkluderande; politiskt engagemang och finansiering, laboratorietester för upptäckt, standardiserad behandling, effektiv läkemedelsförsörjning och fungerande övervakningssystem.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: faksimil från LäkemedelsVärlden

Ingert Nilsson glömmer dock att nämna att det som sannolikt allra mest ökar risken att få tuberkulos, sprida tuberkulos eller att dö av tuberkulos beror på fattigdom, undernäring och dåliga bostäder. Istället blir hennes artikel en hyllning till WHO som naturligtvis förordar vaccination [standardiserad behandling], läkemedelsförsörjning [tex vaccin] och övervakningsystem [tex av vaccinationstäckningen], men Kina har sannolikt fått bättre levnadsstandard de sista 20 åren och det kan vara den egentliga orsaken till ökad hälsa.

Sajten Vaccination.nu som drivs av Medical Link 3W AB skriver:

“Tuberkulos är framförallt vanligt bland fattiga, undernärda och trångbodda. Det krävs ganska nära kontakt med en tuberkulossmittad för att någon reell risk för smittöverföring ska föreligga. Man brukar säga att det i princip krävs att man bor ihop med någon som har sjukdomen för att den ska överföras.” / Källa

Tidningen LäkemedelsVärlden har slogan: “Oberoende om läkemedel”, men visar återigen brister i förmågan att journalistiskt granska vad som egentligen skapar hälsa och bot. 

Istället för att redogöra för alla omständigheter och fakta som visar att så enkla saker som: tillgång till bra kost/ett gott näringsintag, tillgång till rent vatten, goda boendeförhållanden och ökad välfärd som huvudorsaker till hälsa, bot och ett starkt immunförsvar faller LäkemedelsVärlden ständigt ned i ett navelskådande runt läkemedelsindustrins kvickfix-lösningar kompletterad med komplicerade, “stora” och ej så kostnadseffektiva strategier.

Tidningen LäkemedelsVärlden kanske inte kan annat än att beskriva hälsolösningar inifrån läkemedlens värld.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *