Nicole Silverstolpe: ”Det behövs mer kunskaper om KAM i cancervården”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2014
- NewsVoice redaktion

Nicole SilverstolpeVäldigt många cancerpatienter använder någon form av komplementär medicin (KAM), men inom cancervården finns en del brister i kunskap och attityd kring detta. Särskilt tydligt blir det när patienter tackar nej till en föreslagen behandling. Det förekommer då att patienten inte erbjuds fortsatt stöd och uppföljning, säger Nicole Silverstolpe som är Enhetschef processer och ställföreträdande chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Text: Nicole Silverstolpe | Foto: Cancercentrum.se

RCC Stockholm Gotland är ett av sex regionala cancercentra som kom till som följd av den nationella cancerstrategin för några år sedan. De ska leda och samordna respektive regions arbete med att effektivisera cancersjukvårdens processer och inte minst att åstadkomma en mer patientfokuserad och jämlik cancervård. Patientperspektivet väger tungt i det här arbetet.

Läs mer i VidarnyttDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq