Läkare granskar skeptikernas 10 påståenden om homeopati

104
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från mina bloggar om homeopati för att visa hur det fungerar.

Min blogg* om homeopati på WordPress från början av januari skapade mycket diskussion. Den fick över 100 kommentarer, den kommenterades i norska medier, översattes till tyska, och jag intervjuades i tysk radio. Det tycks vara många som är intresserade av denna sak, trots att bloggen bara handlar om en ganska konventionell evidensvärdering som bygger på grundstudier som redan publicerats.

Av  inläggen på WordPress har jag förstås begripit att många skeptiker känt sig kränkta av min blogg. Jag har ju framhävt sådana publikationer som skeptikernas ideologi förbjuder dem att ens nämna. Precis som mina bloggar om homeopati under sensommaren 2011 framkom även den här gången många kommentarer från VoF-arketyper som inte vill acceptera det som faktiskt är publicerat. Jag har ibland funderat över hur de egentligen för sina resonemang. Därför skall gå igenom 10 stycken av dem nu. Alla är saxat från de synpunkter som framkom både nu och 2011.

Påstående 1: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägsetplacebo (VoF-anhängare i TV 2011).
Mitt svar: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter.

Påstående 2: De flesta studier visar att homeopati är bluff.
Mitt svar: Majoriteten av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo.

Läs mina tidigare bloggar om du vill ha detaljer.

Påstående 3: Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (från Aftonbladet 2011, se referenser på min tidigare blogg).
Mitt svar: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs min förra blogg så får du denna helhetsbild.

Påstående 4:  Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda.
Mitt svar: Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier.
 
Påstående 5:  Homeopatika har samma effekt som vatten.
Mitt svar: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel.

Artiklar av just denna typ  är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler).
 
Påstående 6: De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering.
Mitt svar: Det finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning.

Påstående 7: Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet.
Mitt svar: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.
 
Påstående 8: De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små.
Mitt svar: Små studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta – är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således.

Påstående 9: Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant.
Mitt svar: Visst, och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vadsomhelst och fortfarande kalla det vetenskapligt.

Påstående 10: Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar.
Mitt svar:  Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på min blogg).

När det gäller läkemedelstillverkning (homeopatika är faktiskt klassat som läkemedel) så saknas patent. Om stora vinster skulle uppstå så kan alltså vem som helst påbörja en egen produktion. Det förhindrar höga vinst-uttag, vilket också medför att konventionella läkemedelsbolag inte sysslar med homeopatika-tillverkning. Jag har själv arbetat mot flera läkemedelsföretag och de är i mycket stor utsträckning styrda av möjligheter vill att få patent på sina produkter. Om patent fattas så måste det vara produkter som säljs i mycket stor skala.

Ja, det var 10 påståenden ur högen. De flesta ger ju intryck av att vara väl underbyggda. Men när jag kontrollerar dem visar de sig vara felaktiga. Gång på gång. Skeptikernas och VoF:s verksamhet tycks bygga på att ingen kontrollerar, eller har förmåga att granska, det som påstås. Den typiske VoF:aren  är charmad av en ideologiskt styrd roll som varken har med sanning eller vetenskap att göra.

Däremot rider man på, och därmed missbrukar, vetenskapens goda namn i syfte att ge större spelrum och skapa tilltro till sin ideologi. Verksamheten styrs istället främst av rädsla för det okända, det man inte kan kontrollera och bemästra. Att det är så visas av att den typiske VoF:aren, när man kommit så långt i meningsutbytet som till Punkt 8 ovan, glider över till invändningar som placerar skeptikern vid sidan av traditionell vetenskap.

Man landar i en filosofisk sfär ad modum VoF-grundaren Sven Ove Hansson. Där kan man i och för sig simma runt, men då skall man akta sig för att kalla sig vetenskaplig. Det korrekta epitetet är med nöd och näppe vetenskapsfilosofisk.

Att förbise och avfärda studier om homeopati utan andra skäl än att man av teoretiska skäl inte “tror” på dem delar skeptikerna tyvärr, i fallet homeopati, delvis med akademin. Jag tror i och för sig att inte bara skeptiker utan även vetenkapsmän kan känna sig störda av att alla bitar i det vetenskapliga pusslet inte passar ihop. För det gör de inte här. Sådan oro måste man dock träna sig i att bemästra.

Personligen kan jag acceptera att medicinska studier visar att homeopati har effekter som är skilda från placebo trots att verkningsmekanismen saknar biologisk grund. Jag känner mig inte besvärad av det, utan accepterar faktum. Men många, och särskilt VoF-skeptikern, upplever en enorm utmaning i att studier faktiskt visar att homeopatika inte är vatten. De är så störda att man börjar ljuga och krumbukta sig framåt med diverse pseudovetenskapliga påståenden. och, till sist, personliga påhopp. De negativa skriverierna om Marina Szöges är endast ett exempel på det.

Ett sista påstående skall jag kommentera här. Skeptikerna påstår (förstås) att Robert Hahn är vän till homeopati och försvarar den. Jag har aldrig rekommenderat homeopati. För att kunna göra det krävs en helt annan process än den som bedrivits här.

I denna artikel inskränker jag mig till en mycket begränsad fråga, nämligen om effekten av homeopati är skild från placebo. Den säger ingenting om homeopati kan eller bör användas terapeutiskt. Däremot ogillar jag skeptikernas och VoF:s missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Jag beklagar att människor lånar sig till en sådan verksamhet.
 
*Robert Hahns samtliga blogginlägg har importerats till NewsVoice i mars 2019

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

104 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Josef Boberg
Gäst
2 juli 2016 kl 15:50

Alternativa behandlingsformer är användbara – därför att: ”Kosttillskott 60 000 gånger säkrare än mediciner”.
Därtill: ”Låta maten vara vår medicin och medicinen vår mat !” – sagt av Hippokrates för ca 2500 år sedan – och det gäller fortfarande – eller ?
Mera om det ämnet på min URL-länk.

Josef Boberg
Gäst
28 december 2015 kl 13:09

Tänkvärt blogginlägg, verkligen…
Alternativa behandlingsformer är användbara – därför att: ”Inga dödsfall från kosttillskott men 783000 dödsfall av läkemedel”.

Karolina
Karolina
Gäst
15 april 2015 kl 11:43

Robert du är helt underbar! Tack för dig.
Och ni vof:are som smyger runt här; det är inte ert jobb att ifrågasätta olika individers självbestämmande, det är inte eran business. Bästa “evidens” är att skaffa sig egna förstahands upplevelser. Vetenskaplig forskning är ändå bara en tolkning av verkligheten, inget annat. När vetenskapen har blivit en dogma, är den inte bättre än radikaliserande religion. Det är tolkning vs tro.
Livet är fritt, vi är alla fria att välja det som känns rätt för oss!

ruben
ruben
Gäst
26 april 2014 kl 14:19

Robert har inte ens propagerat för homeopati, bara visat exempel på att VoF gärna ljuger i sina argument.
Det jag tänker på är att folk måste få möjlighet välja själv med t.ex. vaccin. Jag skulle aldrig ge någon råd. Endast en önskan att informationen skall vara öppet tillgänglig. Man skall ha rätt få till sig vilka risker som finns, så att man kan göra en egen värdering. Det skulle inte jag kalla antipropaganda utan ärlig information. Jag har en känsla av de flesta som drabbats av biverkningar var helt tagna på sängen. Det är sorgligt.
Vad jag också menar är att antipropagandan mot homeopati och alternativ inte verkar vara omsorg för folks hälsa utan det är bara ett rött skynke för de som vill likrikta systemet till sin egen bekvämlighet. Kritiken är överdrivet orättvis och står inte i proportion till ev. skada kontra nyttan i samhället.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  ruben
26 april 2014 kl 16:14

Ruben,
Givetvis ska man få veta vad eventuella biverkningar av vaccin är och, precis som för andra läkemedel, finns alla kända sådana listade i FASS och på bipacksedlar. Glad att jag kunde reda ut det åt dig!
Kan inte redogör för andras motiv men jag försöker inte likrikta något “system för min bekvämlighet”, vad du nu menar med det, utan jag känner omsorg om mina medmänniskor. Jag har sett på nära håll hur en cancersjuk släkting blev lurad av en homeopat.
En annan oro är att om samhället frångår dagens gränsdragning att endast behandling som visats effektiv skattefinansieras återstår bara godtycke som urvalskritetium. Det har vi inte råd med på något plan.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  nanowire
26 april 2014 kl 20:12

Ja jag skall inte tjura på längre. Jag har sett anhöriga bli hjälpta av homeopati från att ha varit på traditionell behandling i åratal utan att bli hjälpt. Jag har sett på nära håll nära släkting fått fel diagnos och ingen behandling och dött. Men såna uttalanden är egentligen inget man behöver hänga upp något på. Fel kan göras på alla plan. Jo jag vet vad FASS är, så det var inget svar. Vad som kostar eller vad man slipper för kostnader inom sjukvården redan i dag är nog inte lätt utreda. Det kommer säkert till kännedom i framtiden. Tack ändå för svar!
Mvh.

nanowire
nanowire
Gäst
26 april 2014 kl 12:43

Ruben,
Gardasil ger ett skydd mot viss typ av cancer, cancer som med hög sannolikhet dödar.
Homeopati har, enligt vetenskapliga evidensläget, ingen effekt utöver placebo och orsakar därför heller inga direkta biverkningar, endast indirekta i de fall människor förleds av propagandan att undviker medicinsk behandling av allvarliga sjukdomar som t.ex. just cancer.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  nanowire
26 april 2014 kl 12:50

Snälla Robert!
Ska du låta dessa personer sprida antivaccinationspropaganda på din blogg utan att lyfta ett finger? Är du inte först och främst läkare med människors hälsa som första prioritet?

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 18:29

Robert,
Jag utryckte mig otydligt. Jag tycker alls inte du ska ta bort dessa kommentarer utan jag tycker du borde ge svar när sådan hälsofarlig missinformation framställs. Det är trots allt din blogg och du är läkare. Som det nu är framstår det som du håller med 🙁

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 20:48

Tack Robert för klargörande. Jag hade inte en tanke att slå ned på allt vaccin. Ville bara visa på ett exempel, som jag ogillar. Jag vet inte om jag har rätt, men tycker som jag sa. Det verkar vara väldigt dålig självständighet i många akademiska kretsar vad gäller medicinska frågor t.ex. Där tycks råda hård intern bevakning om vad man får säga och tycka. Men jag kan ha fel i det.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Robert Hahn
27 april 2014 kl 08:43

Robert, kan du utveckla; vad är det för biverkningar som läkarna hittills talat tyst om?

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  nanowire
27 april 2014 kl 16:28

Nu tenderar det inte att vara “ofarliga” sjukdomar vi vaccinerar emot eller hur? I allmänna (frivilliga) vaccinationsprogrammet difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ B, mässling, röda hund, pneumokocker, påssjuka och nu senast HVP. Tidigare smittkoppor.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  nanowire
27 april 2014 kl 16:30

HPV skulle det stå

Agneta Norlin
Agneta Norlin
Gäst
Reply to  Robert Hahn
31 mars 2016 kl 13:31

Har läst en del om vacciner och eventuell koppling till autism. Blir inte riktigt klok på om det verkligen kan finnas en koppling. Båda sidor (för och emot) hänvisar till studier och statistik som bevisar deras ställningstagande i frågan. Det är inget du vill sätta dig in i Robert Hahn? Har förstått det som att du har en dotter med en neuropsykiatriskt problem vilket vaccinmotståndarna hävdar att vacciner både den modifierade sjukdomsalstraren och tillsatta ämnen (adjuvenans) som kvicksilver och aluminium etc kan bidra till att utlösa (eller öka risken att utveckla) genom att påverka/förstöra nervsystem och immunförsvar. Om det finns en koppling och läkemedelsbolagen (tillverkare) och myndigheter som påbjuder vacciner och erbjuder de (skattefinansierade) försöker dölja det är det allvarligt tycker jag. Borde vara en demokratisk rättighet att ha tillgång till tillförlitlig information i frågan så att man som individ och förälder kan fatta ett välgrundat beslut. Efter Macchiarini affären, pandemrix och narkolepsi och efter att ha läst Peter Goetzsches bok “Deadly Medicines and Organized Crime” tycker jag det verkar finnas anledning att ifrågasätta den odelat positiva information vi får från myndigheter och sjukvården när det gäller nyttan och riskfriheten med vaccinationer.
– Agneta

Gert Eselböck
Reply to  nanowire
29 april 2014 kl 18:53

@nanowire
(citat) “påståendet att HPV-vaccinationen förebygger cancer saknar ännu så länge vetenskapliga bevis. Om och i vilken utsträckning den förhindrar svåra cervixdysplasier, carcinomer och dödsfall, vet vi i bästa fall först efter årtionden” (slut på citat). Källa: AT (Arznei-Telegramm) 2008, 39: 92-4
Du skriver här ovan att “Gardasil ger ett skydd mot viss typ av cancer…”, är Du synsk?
Citatet förekommer i en utförlig avhandling om HPV-vaccination. Gå gärna in på: http://www.individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-mainmenu-14/aktuelles-mainmenu-42/81-die-hpv-impfung-neu
GE

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Gert Eselböck
1 maj 2014 kl 21:20

Det finns vetenskapligt stöd för att Gardasil skyddar mot de viktigaste typerna av humant papillomvirus. Det finns också vetenskapligt stöd för att livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Vi kan därför förvänta oss att de som vaccineras kommer slippa drabbas av livmoderhalscancer i samma utsträckning som ovaccinerade.
Man behöver inte vara synsk för att inse det sambandet.

ruben
ruben
Gäst
25 april 2014 kl 23:54

nanowire! Det är en avgrundsvid skillnad i gammalt smittkoppsvaccin och gardasil. Det vet du nog, men säger det inte. Gardasil är genmodifierat ämne, som nu sprutas in direkt i kroppen/blodet. Det anser jag är vansinne. Läs alla varningar som finns på nätet! Jag tror de har rätt.
Det går direkt in i blodet och kroppen. De vanliga kanalerna som mage, tarmar, lever lymfkörtlar osv. får ingen chans avvisa de genmodifierade främmande ämnena. Kan kroppen ens förstå dem i alla lägen? Vetenskapen har ingen som helst kontroll om vad som kommer hända sedan för många. Det tycker jag låter som galenskap! Läs om de som drabbats och tänk efter!
Homeopati är ljusår från den faran. Varför inte bara erkänna det och kasta sig på de verkliga monstren, som gisslar mänsklighetens hälsa 🙂

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  ruben
26 april 2014 kl 00:22

Ruben, hur tror du att vi vaccinerade med smittkoppsvaccin innan dessa utrotats? Inte var det levande virus via ympning, som i tusentalets Kina, utan via injektion i muskel.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  nanowire
26 april 2014 kl 01:46

nanowire! Du tycker att homeopati har gjort mer skador på människor än gardasil vaccinet?

AndersG
Gäst
Reply to  ruben
26 april 2014 kl 10:45

Det är onekligen en hel del människor, även i sverige, som skadats av homeopater. Säkert långt flera än de som botats eftersom homeopati rent definitionsmässigt inte kan bota något. I varje fall inte enligt dagens forskning.
Det tillfrisknanden som ni homeopater berättar om i era anekdoter har därför helt andra orsaker.
Med vacciner, som med alla andra behandlingar, måste man ställa den förväntade nyttan mot eventuella skador. Alla behandlingar har en förväntad nytta och en förväntad risk. Anta att vi har en behandling som räddar 500 liv årligen men har en chans på miljonen för allvarliga biverkningar? Skall vi behandla då?

Marina Szöges
Reply to  AndersG
26 april 2014 kl 21:05

Anders G, du påstår att människor har blivit “skadade av homeopater” i Sverige. vänligen ge exempel när detta hände och hur det gick till samt vad för slags skada personen fick?
Jag kan inte komma på ett enda fall, där människor blivit skadade av homeopati. Men kom ihåg att det ska vara ett exempel som styrker ditt påstående “….som skadats av homeopater” alltså inte om att någon blev sjuk för att han inte gick till en “riktig” doktor och kom heller inte dragande med sidan “Whats the harm” (Den påstår att många har blivit skadade av alternativmedicin och homeopati men kollar man länkarna, antingen går länken till en irrelevant sida eller också en sida som berättar om en skadad person, men läser man närmare så ser man att det inte alls har med skador av homeopati att göra” För sanningen är att homeopati rätt använd, aldrig skadar människor.

Marina Szöges
25 april 2014 kl 21:40

Nanowire,
Wikipedia ska man alltid läsa med en nypa salt. Ett “uppslagsverk” där anonyma är författare och skeptiker har bevakning och ändrar efter eget huvud, är inte tillförlitligt.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Marina Szöges
26 april 2014 kl 00:06

Men det är det fina; tvivlar du på uppgifterna, t.ex. i en Wikipedia-artikel, ska du så klart följa referenserna till primärkällorna. Gör du inte alltid så när du letar information om homeopati, chemtrails, vaccin och mobilstrålning?

AndersG
Gäst
Reply to  Marina Szöges
26 april 2014 kl 10:38

@Marina
“Wikipedia ska man alltid läsa med en nypa salt. Ett ”uppslagsverk” där anonyma är författare och skeptiker har bevakning och ändrar efter eget huvud, är inte tillförlitligt”
Till skillnad då från Dagens Homeopati där innehållet ändrar från dag till dag. Artiklar publiceras för att sedan försvinna sekunderna senare. Anonym kommentarer poppar upp, alla lovsjungande homeopati. Kritiska kommentarer censureras, negativa studier mörkas. Det verkar som om SFVH “kapats” av en liten sekt som tillber de mest ovetenskapliga avarterna av homeopati, som tror på chemtrails och vars syfte inte är att studera homeopati vetenskapligt, vilket var föreningens orginalsyfte.

Marina Szöges
Reply to  AndersG
6 april 2015 kl 20:06

Anders Gustafsson, var och en kan själv läsa Dagens Homeopati och själv se att det du påstår inte är sant: http://dagenshomeopati.se/

Marina Szöges
25 april 2014 kl 00:13

Björn,
Jag förstår att det jag nu kommer att säga låter väldigt ovetenskapligt i dina öron men jag säger det ändå:
Eftersom erfarenheten visar utom allt tvivel och det finns vetenskapliga bevis att homeopati fungerar, så är resultatet märkligt som NHMRC kommit fram till. Och bevisar snarare att metoden de använt är fel, än att homeopati inte skulle fungera.

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Marina Szöges
25 april 2014 kl 07:27

Det är ett intressant men väntat svar från dig Marina: om de bästa vetenskapliga metoderna inte visar vad du vill drar du slutsatsen att metoden snarast är fel.
Den erfarenhet som du hänvisar till har visat sig ha lågt vetenskapligt bevisvärde – det är därför man utvecklat utvärderingsmetoder som bortser från människors övertygelse och tro: det som sedan återstår är fakta, varesig man tycker om den eller ej.
Vänligen,
Björn

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Marina Szöges
25 april 2014 kl 09:14

@Marina
Om du ska vara konsekvent i det du skriver (bortse från det vetenskapliga evidensläget) borde ni också stryka Vetenskaplig i ert föreningsnamn.
Istället för “Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati” föreslår jag “Svenska Föreningen för Homeopatipropaganda”, eller kanske det lite mildare ” “Svenska Intresseföreningen för Homeopati”. Så att ni inte missleder någon kring vad ni verkar för.

Marina Szöges
Reply to  nanowire
25 april 2014 kl 16:03

Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH bildades 1915 och har 100 års-jubileum 2015. Föreningen kommer inte ändra sitt namn till någonting annat. Föreningens syfte är att informera människor om att homeopati är en fungerande terapimetod och det kommer vi fortsätta med i minst hundra år till.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Marina Szöges
25 april 2014 kl 16:16

“Föreningens syfte är att informera människor om att homeopati är en fungerande terapimetod och det kommer vi fortsätta med i minst hundra år till.”
Alldeles oavsett vad den vetenskapliga forskningen visar uppenbarligen.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Marina Szöges
25 april 2014 kl 20:57

Fortsätt gärna med det Marina Szöges, du har mångas välsignelse! Vetenskaplig forskning framstår alltmer som en romantisk myt, där man döv och blind viftar med sina fanor utan att inse hur det egentligen är. Hur många av dessa historier skall vi behöva genomlida innan någon reagerar?
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2688
Det finns otaliga träffar på “gardasil” offer för den som orkar läsa.
Den verklighet som offren genomlidit behöver den “vetenskapliga forskningens blinda anhängare” förmodligen gå i special klass för att inse. Den här “sila mygg, svälja kameler” showen håller inte längre. Försök bli självständiga och därmed respekterade.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  ruben
25 april 2014 kl 21:18

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smittkoppor
Läs igenom sidan ovan och säg sedan att vaccin inte gör nytta!

Marina Szöges
Reply to  ruben
25 april 2014 kl 22:01

Tack Ruben för din uppmuntran. Och vad gäller vetenskaplig forskning så finns ju någonting annat som också är fel och det är vad som trumfas ut i media eller inte talas om i media. Vissa saker talas det tyst om som tillexempel mobilstrålning, att homeopati fungerar, vilken mat som främjar hälsan osv, medan det talas desto högljuddare om andra saker.

Henning Tveit
Reply to  Marina Szöges
26 april 2014 kl 13:08

Marina Szöges: hvis effekten av homeopati er så sterk og klar som du sier, hvorfor har ingen vunnet Nobelprisen i medisin for oppdagelser innen homeopati? Hvorfor har ingen av de store farmasiselskapene startet med homeopati? Det er jo store penger å tjene. Boiron tjener milliarder av kroner på homeopati.

Henning Tveit
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 19:18

Roberth Hahn: 1) Mener du at det ikke har vært noen utvikling av homeopatien siden Samuel Hahnemann? Det deles ut Nobelpriser i medisin hvert år, for nye fantastiske oppdagelser, selv om medisin som gren har eksistert mye lengre enn nobelprisen. Det skjer stadig nye ting. Det hadde vært naturlig om det skjedde utvikling innen homeopatien også. Hvorfor har det ikke skjedd noe nytt siden 1901?
2) Se på denne: http://www.oscillo.com
Det er hjemmesiden til det homeopatiske middelet oscillococcinum. Det selges for mange millioner i mange land. Homeopati er kjempestort i land som Frankrike og England. Det du hevder er at legemiddelforetakene ikke vil ha disse pengene, og at de ikke tenker på lett fortjeneste. Hvis homeopati virket, ville de selvføgelig kastet seg over det, og tjent milliarder.
Angående patenter: Aspirin er ikke lengre beskyttet som varemerke i mange land, men lages og selges allikevel. Dine påstander er ikke korrekte.

Henning Tveit
Reply to  Henning Tveit
26 april 2014 kl 20:14

Hahn, du kommenterte ikke det jeg skrev om oscillococcinum. Det er en millionselger, og det er veldig, veldig spesielt at “Big Pharma” ikke ser gevinsten i å produsere dette. Det er jo omtrent ingen kostnader. Oscillococcinum består, i følge teksten på pakken av 100% sukker.
Oscillo lages med hjerte og lever av en and som ingrediens. Denne blir så fortynnet 10^400 ganger. Oscillo har sitt opphav med en lege ved navn Joseph Roy. Han mente at han så en spesiell bakterie i influensapasienter under spanskesyken i 1917. Han så også denne bakterien, mente han, i innmaten av en and. Dette var starten på middelet, som skal hjelpe mot influensa.
Influensa er, som du selvfølgelig vet, en virussykdom, ikke en bakteriell.
Innmat av and, fortynnet langt bortenfor der det finnes et eneste molekyl igjen. Basert på en bakterie som ingen andre enn Roy så, og som selvfølgelig ikke har noe med influensa å gjøre.
Dette er en millionselger for Boiron. Jeg kaller det svindel og kriminelt. Hva gjør du, Hahn?

Henning Tveit
Reply to  Henning Tveit
26 april 2014 kl 21:05

Med tanke på hvordan oscillococcinum produseres, er det noe som helst grunn til at det skal virke? Kan jeg lage hvilket som helst magisk middel, og selge det for millioner uten noen protesterer, og uten at du, som lege og akademiker er skeptisk? Andeinnmat, fortynnet 10^400 ganger, basert på en bakterie, mot en virussykdom? Harry Potter har bedre ideer. Hvorfor forsvarer du dette, som lege?
Poenget mitt var: hvis homeopati virker, så ville Big Pharma ha produsert det. Du sa at de ikke vil det, fordi det ikke er penger i det. Jeg brukte oscillo som eksempel. Det er mange millioner kroner i rent sukker. Mitt spørsmål er igjen: hvorfor lager ikke Big Pharma homeopatiske midler om det virker. Påstår du at farmasiindustrien ikke er grådige nok til å ville ha disse enkle pengene?
Hvis homeopati var så effektivt som dets tilhengere sier, så burde effekten strålt ut av hvert eneste forsøk, det burde ikke være noen tvil. Og så måtte vi skrive om alle lærebøker i fysikk, kjemi og biologi. Det er konsekvensen. Hvis homeopati virker, så er alt vi vet feil, all moderne vitenskap, som har gitt oss datamaskiner, medisin, teknologi alt, er feil.
Da er alternativet med at Samuel Hahnemann tok feil mye, mye mer sannsynlig. Det er skremmende at du som lege og forsker ikke ser dette, og heller gir støtte til de som bruker det fullstendig uvitenskapelige argumentet “det virker for meg.”

Björn
Björn
Gäst
24 april 2014 kl 21:25

Jag tycker inte att skeptiker i allmänhet kommer med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Däremot tycker jag att vetenskapen i sig själv inrymmer ett skeptiskt förhållningssätt. Det är sunt att be om belägg och argument när någon kommer med kontroversiella påståenden. Det är också sunt att testa och värdera olika argument mot varandra. Jag ska försöka bemöta Robert Hahns påståenden. Jag kommer i min argumentation redovisa en del av de slutsatser som finns i den nyligen utgivna rapporten EVIDENCE ON THE EFFECTIVENESS OF HOMEOPATHY FOR TREATING HEALTH CONDITIONS [APRIL 2014] . Rapporten är skriven av den Australiensiska myndigheten National Health and Medical Research Council. Denna myndighet är en så kallad HTA (Health Assessment Technolgy) organisation. Det är ingen intresseorganisation utan en myndighetsorganisation vars främsta mål är att samla och värdera all evidens i en kliniskt viktig fråga. Här finns en kortversion (24 sidor) av rapporten: http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf Och här finns den längre versionen (300 sidor). https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/nhmrc_homeopathy_overview_report_october_2013_140407.pdf Jag får kanske tillägga att jag inte är aktiv i skeptikerrörelsen. Påstående 1 Påstående: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägset placebo (VoF-anhängare i TV 2011). Svar: Det är fel som sagt. Det finns studier som talar för att homeopatika är överlägset placebo. Och det finns studier som talar för att homeopati inte skiljer sig från placeboeffekten. Påstående 2 och 3 Påstående: De flesta studier visar att homeopati är bluff & Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff. Svar: Vetenskapen ställer som regel inte frågan om något är bluff eller ej. I fallet med homeopati ställs frågan om metoden fungerar eller ej (på annat sätt än placebo). Som regel undersöks detta i kliniska studier. Man kan som Roberth Hahn försöka argumentera att homeopati fungerar eller ej utifrån resultaten i enskilda meta-analyser. En mer övergripande datainsamling och analys görs som sagt av HTA:s som ofta består av en expertgrupp med flera olika kompetenser. Australiensiska National Health and Medical Research Council samlade in data om alla prospektiva kontrollerade studier och alla meta-analyser. När de värderade det samlade resultatet kom de fram till: “There is no reliable evidence that homeopathy is effective for treating health conditions” Det är inte samma sak om att homeopati är bluff, men det finns alltså enligt denna expertgrupp ingen trovärdig evidens att homeopati fungerar. Påstående 4: Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda. Svar: Ja, det tycks så. Så här skriver NHMRC:… Read more »

Henning
Henning
Gäst
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 13:06

Hahn: Shang 2005, som du virker å stole på, konkluderer så med:
“When account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects.”
-Weak evidence for a specific effect.
-Compatible with the notion […] homeopathy are placebo effects.

Björn
Björn
Gäst
24 april 2014 kl 07:22

National Health and Medical Research Council (Australiens myndighet som ansvarar för utvärdering av evidensläget i olika medicinska frågor) är precis färdiga (som nämnts i en kommentar ovan) med en omfattande rapport om evidensläget kring homeopati. Rapportens övergripande slutsats är: ”NHMRC concludes that the assessment of the evidence from research in humans does not show that homeopathy is effective for treating the range of health conditions considered.”
Arbetsgruppen vid NHMRC har bestått av experter på evidensbaserad medicin, kliniska prövningar och komplementär medicin, och flera av arbetsgruppens slutsatser stämmer inte överens med vad som framförs i artikeln ovan. Det skulle vara intressant om du, Robert, kommenterar detta.
Sammanfattning (24 sidor)
http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf
Rapportunderlaget med studier (300 sidor):
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/nhmrc_homeopathy_overview_report_october_2013_140407.pdf

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 00:00

“Stor hänsyn har tagits till vad tidigare författare av meta-analyser framfört i sina slutsatser. Det bör man inte göra eftersom de färgas av en rädsla för att blir outcast genom att forskare som säger något positivt om homeopati anses vara godtrogna och ovetenskapliga.”
En variant av negativ publiceringsbias med andra ord. Det anser du vara ett stort problem men den positiva publiceringsbias, där företrädelsevis studier med positiv effekt publiceras anser du inte vara så problematiskt (har du svarat mig tidigare). Jag förstår mig inte på hur du resonerar Robert, förklara gärna.
För övrigt håller jag helt med dig om att ingen bör diskrimineras för sina åsikter. Klarar man av att förhålla sig objektiv i sin profession ska det inte spela någon roll om man tror på andar, gudar eller Näcken.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Robert Hahn
26 april 2014 kl 00:30

Snälla Robert, dig lyssnar i alla fall dessa människor på; kan du förklara för dem att gör fruktansvärd skada när de skrämmer upp folk med sin skrämselpropaganda mot vaccin? Vaccin räddar liv!

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Robert Hahn
27 april 2014 kl 18:51

@Robert Naeslund,
Tack för svar. Det var intressant på flera sätt, inte minst hur du svarade.
Du har i bloggposten ovan skrivit om 10 påståenden som du anser är pseudovetenskapliga och som du menar att skeptiker ofta anför. Strax efter att du publicerat din post så släpper Australiens motsvarighet till SBU en tämligen ambitiös vetenskaplig rapport av evidensläget kring homeopati. Flera av rapportens slutsatser står i strid med dina påståenden. I stället för att reflektera över detta, dvs. att din värdering av evidensläget skiljer sig från slutsatserna som en oberoende vetenskaplig expertgrupp kommit fram till, så ägnar du ditt svar åt att försöka underminera NHMRC-rapportens trovärdighet. Jag tycker du är tendentiös när du gör detta och det du återger är inte sakligt och ibland fel. Det får mig att undra över vilket förhållningssätt du har till både fakta och evidens.
Tycker du att NHMRC:s slutsatser också är pseudovetenskapliga?

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Robert Hahn
27 april 2014 kl 21:23

Jag har läst bloggen och jag gav dig motargument mot dina påståenden i kommentaren nedan. Du har inte bemött dem mer än att du beklagar dig över att NHMRC inte gjort en annan studie än den som de gjort. Och så hänvisar du till Shangs slutsats att homeopatistudier inte är sämre än andra, fast Shangs huvudsakliga slutsats: att homeopati saknar evidens, den underkänner du kategoriskt. Andemeningen i din bloggpost ovan är att skeptiker är pseudovetenskapliga när de säger att homeopati saknar evidens, trots att detta faktum stöds av NHMRCs rapport och trots de flesta seriösa vetenskapliga institutioner som tagit ställning i frågan delar denna uppfattning, tex NCCAM (The National Center for Complementary and Alternative Medicine) vid amerikanska National Institute of Health som utrycker sig så här om homeopati : ” There is little evidence to support homeopathy as an effective treatment for any specific condition.” Det är inte ett kontroversiellt och pseudovetenskapligt påstående, det är den övervägda bedömningen av evidensläget. Jag tycker inte du är saklig i ditt resonemang och du grumlar det ibland med rena fel. Tex skriver du i din kommentar ovan att ”Många studier som beskrivs som negativa (”ingen effekt”) har använt konventionell behandling (och inte placebo) som jämförelse.” Du påstår att det är en felaktig slutsats och att den i stället bör vara att homeopati är lika effektiv som skolmedicinsk behandling. Du menar alltså att negativa studier av homeopati, där jämförelsen är konventionell terapi, ska betraktas som bevis för ”non-inferiority”. Det är en felaktig slutsats och det vet ju varje forskare. Non-inferiority does not imply equivalence! i studier där hypotesen är att grupperna skiljer sig åt. Non-inferority-studier är knepigt att utföra: de kräver fördefinierade marginaler för när man menar att något är lika. Konsekvensen är oftast att man behöver större studiegrupper om man avser att undersöka detta. Jag tycker heller inte att du är saklig i ditt sätt att återge fakta eller relevanta omständigheter, några sådana ”felaktigheter”: postoperativ ileus (sid 50) – det var inte 4 av 7 studier utan 3 av 6 reumatoid artrit (sid 117) –det var inte 3 av 4 studier som talade för homeopati utan 1 a 4. Och varför återger du siffror (Andrae) som inte ens är statistisk signifikanta? På vilket sätt har de relevans? Du ber mig att läsa på sidan 227 och du skriver att ”Så här är det oftast”. Då blir jag ju nyfiken. På sid 227 redogörs… Read more »

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Robert Hahn
28 april 2014 kl 09:47

Robert,
Självklart ligger osannolikheten homeopatin och annan komplementärmedicin i fatet. För att tro på extraordinära påståenden krävs extraordinära bevis, det är en sund inställning. Även du fungerar så när du värderar din omvärld.

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Robert Hahn
29 april 2014 kl 18:46

Det är inte pseudovetenskapligt att påstå något som är fel, då använder du begreppet på ett felaktigt och onyanserat sätt. Jo, det har inte gått mig förbi att du är kritisk till vissa författares sätt att göra meta-analyser. Meta-analyser har ju kommit att bli allt viktigare som del i systematiska granskningar. Fördelen med meta-analyser är som bekant att den statistiska osäkerheten minskar när studieresultat läggs ihop, undersökningsgruppen blir större och man får mer precision av sitt effektmått. Du har ju uppehållit dig mycket vid att signifikansen finns när man tar med många studier, och sedan försvinner om man plockar bort ett antal studier och du är upprörd över att man (vissa författare) därmed kan påverka den övergripande slutsatsen. Jag håller med om att kan vara intressant att resonera kring rimligenheten i forskarnas olika förfaranden, inte minst vilka kvalitetskriterier ska gälla för inkluderade studier. Med det sagt så tycker jag att din signifikans-kritik också är rätt ensidig. En annan aspekt på meta-analyser är ju att ju större studie-sample man har, desto lättare att få signifikans på triviala skillnader. Således är det inte konstigt att fler studier ger signifikanta resultat och färre ger det inte. För att kunna värdera resultaten i en meta-analys så måste man kunna tolka vad resultatet (i våra fall en OR) har för klinisk signifikans, dvs. är skillnaden något som faktiskt betyder något. I de flesta meta-analyser är utfallet samma i de ingående studierna och blir därmed begriplig – tex: risken att dö eller få hjärtinfarkt (oftast mätt som hazardkvot). Det gör att resultatet i meta-analysen går att tolka. I meta-analyserna om homeopati så inkluderar man studier på helt olika tillstånd, utfall och uppföljningstider. Du får fram ett resultat, i Lindes fall en OR på 2,45 baserat på 89 studier. Resultatet är ett matematiskt genomsnitt baserat på tal som betyder helt olika saker, tex om homeopati lindrar diarre (mätt som antal dagar) om det lindrar ileus (mätt som smärta på VAS-skala) om afasi efter stroke (mätt som “förbättring”); om homeopati lindrar migrän (mätt som attackfrekvens); om homeopati lindrar allergisk rhinit (mätt som förbättring av ögonsymtom); om homeopati lindrar ADHD (mätt enligt någon score) osv. Det innebär att siffran 2,42 inte går att tolka. Ingen vet vad den betyder inklusive om den om den ens är relevant för patienter. Kanhända är den bara en trivial statistisk signifikant effekt som uppstår till följd av ett stort sample. Du, Roberth Hahn,… Read more »

Marina Szöges
Reply to  Björn
29 april 2014 kl 20:08

Ana Lamaro från Australian, Homeopathic Association, har en hel del att säga om NHMRCs genomgång.
Hon menar att problemet med studien är att de valt att bara ta med systematic reviw och hoppat över resten av evidensen, som också finns.
Se här: http://www.abc.net.au/news/2014-04-09/homeopaths-deny-there-is-no-evidence/5377048

nanowire
nanowire
Gäst
23 april 2014 kl 19:05

Jag vet inte var du får din nidbild av sjukvården ifrån men kostråd och diet är sådant som kan ha stor effekt, både förebyggande och på många akuta tillstånd och är därför en del av medicinsk vetenskap och därmed även vår sjukvård. Men kan du inte förklara hur du anser att det stöder påståenden om att homeopatiskt vatten och sockerpiller har botande effekt…

Mayne Sundewall Hopkins
Reply to  nanowire
23 april 2014 kl 19:54

Javisst har kostråd stor effekt – rätta kostråd vill säga.
Dock är Livsmedelsverkets (förlegade!) ‘vetenskapliga’ tallriksmodell – och råden att använda lättprodukter och annat syntetiskt skräp ..t.ex. margarin, ingenting som förbättrar hälsan ..tvärtom! — Nej tack, jag fortsätter allt med min naturliga eko-odlade kost.
Beträffande din fråga om Homeopati så får du leta på nätet och/eller andra bloggar.
Min åsikt baseras på personlig erfarenhet. Min kropp mår bra av Homeopati helt enkelt och jag behöver inga andra bevis. Jag är en helnöjd Homeopati-patient.

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Mayne Sundewall Hopkins
24 april 2014 kl 10:01

“Nej tack, jag fortsätter allt med min naturliga eko-odlade kost.”
Toppen, men låtsas inte att det är homeopati.
Och skyll inte på sjukvården att dagens människor, statistiskt sett, lever ohälsosamt. Vi vet, tack vare vetenskap, att det inte är nyttigt med t.ex. tobak, alkohol, socker och transfetter, men vi äter det ändå.

Mayne Sundewall Hopkins
Reply to  nanowire
24 april 2014 kl 23:55

Du kan gå någon annanstans och ‘trolla’ med dumma kommentarer nanowire ..ajöss!

nanowire
nanowire
Gäst
Reply to  Mayne Sundewall Hopkins
25 april 2014 kl 00:09

???

ruben
ruben
Gäst
Reply to  nanowire
23 april 2014 kl 20:48

Men varför inte kommentera artikeln? Det duger inte undvika den genom att leta upp nya saker med syftet slå ned förtroendet för homeopati på det vanliga sättet. Jag tycker homeopati skall vara helt valfritt att välja med vanligt landstingsstöd, som övriga vården. Det skulle bespara sjukvårdsapparaten stora pengar och bespara miljön betydande kemiföroreningar.
Jag skulle vilja höra en uppriktig åsikt om de 10 påståendena.

Henning
Henning
Gäst
Reply to  ruben
24 april 2014 kl 09:00

Det er vanskelig å kommentere alle 10 påstander, da de for det meste er stråmenn.
Fakta er at hvis man tar hensyn til kvaliteten på studiene, så viser de mindre og mindre effekt av homeopati når kvaliteten øker. Klart det fins studier som viser effekt, men det er langt flere som viser ingen effekt. De store meta-studiene, og det har nå kommet en nye en, viser at ingenting tyder på noen effekt.
Det er jo heller ingen grunn til å tro det skal være noen effekt, siden det ikke er noen virkemiddel igjen etter potensieringen.
Hvis man skal få “landstingsstöd” (beklager, jeg er ikke svensk) for homeopati, så må man få det for hva som helst, inklusive ren magi. Homeopati har eksistert i 200 år, og det er på tide at det kommer klare bevis, eller at man bruker forskningspengene på noe annet. Ingen retninger i moderne medisin hadde kunnet eksistert så lenge uten bevis for effekt.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Henning
24 april 2014 kl 11:51

Nej beklaga inte att du inte är Svensk 🙂 Sverige tycks vara i särklass när det gäller obstruera allt annat än skolmedicin. Jag tror ingen tycker “magi” skall ha ekonomiskt stöd, den bör vara gratis 🙂 Vetenskapsföreträdare kan inte själv döma ut det den ännu inte förstått. Tänk om det skulle fungera så att vi förbjuder allt som vi inte förstår. Hur många skulle vilja leva i den världen?
Den som vågar titta på det här förhållandet, kan ju undra vad gör att just Sverige är så extremt? I många delar av övriga världen tycks man inte blunda för alla som blir hjälpta och är nöjda som patienter.
I Indien har man universitetsutbildningar i homeopati. Tycker man i Sverige att de är dumma? Nej det tror jag inte.
http://sakh.se/homeopati-i-ovriga-varlden/
Så varför ser det ut så här? Är det för att Sverige tycker sig vara mer framstående till skillnad från de övriga?

AndersG
Gäst
Reply to  ruben
26 april 2014 kl 10:28

Varför är det så? Ja främst av kulturella och historiska orsaker.Läs exempelvis Motzi Eklöfs bok. Homeopatin har aldrig haft någon stark position i Sverige, eller norden för den delen. I länder där så varit fallet finns den givetvis kvar, men lever en tynande tillvaro. Det finns således ingen orsak att försöka införa den i Sverige. De resurser som finns är ändliga. Även de studier som påvisar en positiv effekt för homeopati visar högst marginella effekter, aningen bättre än placebo. Verkliga läkemedel måste uppvisa effekter som är flera gånger större än placebo för att godkännas.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
23 april 2014 kl 17:18

Det säger sig väl själv att sjukdom även handlar om livsstil – inte minst kosten.
Detta är välkänt inom komplementär/alternativ -medicinska läkemetoder.
Man behandlar hela människan, inte enstaka symptom som inom sjuk’vården’ där man istället föreslår syntetiska medikamenter – med diverse otäcka bieffekter som ofta kräver ytterligare piller!
Oavsett vilka läkemetoder man väljer bör råd om livsstil och speciellt kostråd alltid ingå.
Att bara symptom-behandla leder ingenstans men inom den gängse sjuk’vården’ är detta är förstås mer lönsamt för vissa storföretag – men aldrig för patienten!!

nanowire
nanowire
Gäst
23 april 2014 kl 11:52

@Mayne
Wow, quote mining.
Här är mer från din länk:
“homeopathic medicines are not drugs and homeopathy involves much more than the use of a particular therapy.”
“medicines often play a relatively minor role in a complex regimen of care that may include lifestyle modification, diet, exercise and critical self-reflection”
Det var nytt för mig, det som påstås fungera med homeopati är alltså inte de homeopatiska preparaten utan livsstilsförändring, diet, motion och kritisk självreflektion.
Vad ska någon då med homeopater till? Bättre med dietister och fysioterapeuter.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
22 april 2014 kl 19:30

Från Homeopathy Worked for Me: — Despite the alarming title, this article concludes positively: “Assessing homeopathy with evidence that doesn’t distinguish the unique quality or complexity of individual patient experience is to do it an injustice.” —
http://theconversation.com/does-the-weight-of-evidence-signal-the-end-of-homeopathy-25645

nanowire
nanowire
Gäst
22 april 2014 kl 15:10

En stor och färsk utvärdering över homeopatins effektivitet. Så om nu alla homeopater nu kan sluta slå på den döda hästen.
http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf

Mayne Sundewall Hopkins
Reply to  nanowire
22 april 2014 kl 16:58

Den utvärderingen kan stoppas opp i.. ‘where the sun doesn’t shine’! Det kommer naturligtvis att visa sig att det hela (som vanligt!!) varit baserat på ytterligare fiffel o’ båg ‘studier’ ..suck. ATT dom orkar hålla på!!!
Personligen behöver jag inga studier för att veta att HOMEOPATI FUNGERAR – eftersom jag redan vet att min kropp mår väldigt mycket bättre av homeopatiska medel ..än av syntetiska gifter!!

Henning
Henning
Gäst
14 april 2014 kl 14:40

En akademiker som sletter kritiske spørsmål og kontrær informasjon? Interessant.

Henning Tveit
Gäst
8 april 2014 kl 15:16

Robert Hahn, du skriver: “Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997).”
Det som står i Linde 1997 er dette: “The results of our meta-analysis are not compatible with the hypothesis that the clinical effects of homeopathy are completely due to placebo. However, we found insufficient evidence from these studies that homeopathy is clearly efficacious for any single clinical condition. ”
Det er ingen støtte til homeopatien.
Så nevner du ikke at Linde et al gjorde om studien sin, og publiserte på nytt i 1999.
Da konkluderte de enda klarere:
” in the study set investigated, there was clear evidence that studies with better methodological quality tended to yield less positive results.”
Hvorfor nevner homeopat-apologetene alltid Linde 1997, men ikke 1999? Burde ikke du med din forskerkompetanse tatt med Linde 1999 i dine betraktninger?

ruben
ruben
Gäst
25 mars 2014 kl 23:27

Frida Böckman! Ursäkta mej, men nu storknar jag. Är du hundgalen som VoF?
“Men om ni fortfarande väljer att tro på detta föreslår jag att ni också går in på VoF.se och hör argumenten för dessa påståenden. Då får ni en klar bild av båda sidor och kan sedan välja…”
Tillåt mej le, så slipper jag bli ursinnig. VoF har inte några “BÅDA” sidor att förmedla eller någon klar bild, som är vetenskapliga eller sanna? De skenar med sin rabiata cynism, som inte gagnar någon vanlig människa.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
25 mars 2014 kl 20:56

De som tjatar om ‘bevis’ verkar mest vara dem som tvivlar på homeopatins förträfflighet. För den som använder sig av homeopati finns inga tvivel. Man VET, av personlig erfarenhet, att homeopati är verksamt.
Aldrig i livet att jag skulle återgå till den gängse ‘vårdens’ syntetiska gifter.

AndersG
Gäst
Reply to  Mayne Sundewall Hopkins
26 april 2014 kl 11:58

“För den som använder sig av homeopati finns inga tvivel. Man VET, av personlig erfarenhet, att homeopati är verksamt”
På samma sätt finns det de som “vet” att förbön hjälper, eller Voodoo, eller annat. Dock finns det inga studier som skulle stöda detta. Du borde lyssna mera på Feynman: “Vet är viktigt att inte luras och den som är enklast att lura är du”

Karolina
Karolina
Gäst
Reply to  AndersG
15 april 2015 kl 14:06

AndersG.. Någonstans måste ju ens sunda förnuft ta över. Om man gillar förbön, för att man har sett att det kan utföra mirakler, behövs således inga studier för den personen. Den personen har redan bildat sig en uppfattning baserad på sin egen förstahandsupplevelse.
När vetenskaplig metodik står i vägen för sunt förnuft blir det så analt. Och när vetenskaplig metodik lider brist på sofistikerade mätmetoder blir vetenskapen kontraproduktiv. Man kan säga att den visar att den inte kan visa.
Varför denna idol-dyrkan av vetenskapen? Vi är primitiva ap-varelser som går runt här på jorden och vetenskapen kan inte utvecklas högre än vad vi är utvecklade. ..Och vi är inte särskilt utvecklade eftersom vi inte ens kan hålla världsfred här. Kom igen om 1000 år och kolla vad vetenskapen säger om förbön eller andra mindre accepterade läkemetoder.
De här problemen uppstår pga att vi tillskriver vetenskaplig metod oproportionerlig betydelse. Detta är också ett symptom på brist på ödmjukhet. Vi vet bara det vi vet och vi ska vara ödmjuka för vad framtiden har i sitt sköte. Framtiden kan mycket väl ställa allt på ända och visa att vi hade fel hela tiden.
Och jag förstår inte varför “att bli lurad” för vissa typer är det värsta som kan hända, den största skammen, den djupaste kränkningen. Många människor tar sig själva på alldeles för stort allvar.

Marina Szöges
25 mars 2014 kl 11:37

Ja just det, VoF är dåligt insatta och tror att fel metod används när det forskas på homeopati. Men inte nog med det, VoF, Frida i det här fallet, har inte ens förstått vad homeopatisk medicin består av och vad en person kallas som praktiserar homeopati. Dessutom finns ofta lögn invävd i VoF-påståenden.
Jag syftar främst på meningen som Frida skrev här ovan “homeopatika innehåller endast vatten det går även homeopatiker med på”
Men det är fel att tro att homeopati innehåller bara vatten. Hade Frida varit bättre påläst, hade hon vetat att homeopatiskt medel i flytande form innehåller alkohol och medel i pillerform innehåller mjölksocker, plus förstås det som gör det till ett homeopatiskt medel.
Vi som praktiserar homeopati i Sverige kallas homeopater och inte homeopatiker.
Sedan vill jag också påpeka; att påstå att homeopater säger att homeopati innehåller bara vatten, är ren lögn. Det finns INGEN homeopat som säger så. Och vad VoFs har fått det ifrån kan man undra. Antagligen egna fria fantasier. De har i alla fall inte frågat oss, homeopater.
Jag kan säga, att det är sällan Voffar pratar med oss. De pratar mest till oss, och förklarar hur homeopati enligt dem fungerar. Så klart blir det väldigt fel. För hur ska de kunna veta hur/varför homeopati fungerar när de undviker att läsa studier och om de gör det har de färgade glasögon på sig. Dessutom när vi homeopater berättar om botade patienter, stänger de sina öron och startar upp skeptikerretorik som bygger på förutfattade meningar, inlärda fraser, som vittnar om att de kör på autopilot och tror att de alltid har rätt. Och får därmed väldigt svårt att ändra sig, även fast de blir motbevisade.

Frida Böckman
Frida Böckman
Gäst
25 mars 2014 kl 09:01

Att VoF skulle byggas på rädsla för det okända är skrattretande, dessutom använder de liksom all vetenskap sig av en självrättande princip som säger att de gärna skulle godta homeopati om det bevisades med rätt metoder. (Små undersökningar är inte slagkraftiga utan mindre pålitliga.) Här ges inga eller väldigt orelevanta källor till “motbevisen”. “Undersökningar har gjorts” är en typisk fras som man undviker i alla respektabla vetenskapliga artiklar och påståenden och i slutändan säger detta oss ingenting. Men om ni fortfarande väljer att tro på detta föreslår jag att ni också går in på VoF.se och hör argumenten för dessa påståenden. Då får ni en klar bild av båda sidor och kan sedan välja om ni vill ge magiskt vatten(homeopatika innehåller endast vatten det går även homeopatiker med på) till er cancer-sjuka dotter, eller om ni vill låta läkare med flera år av universitetsutbildning behandla henne på bästa möjliga sätt. Det är helt upp till ER.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
20 mars 2014 kl 00:31

@ Perra J — Hear hear!!

Perra J
Gäst
19 mars 2014 kl 23:44

Jag har en del problem med “vetenskap som granskar/rättar till sig själv”, därför att det ger sinnebilden av vetenskapen som något slags självgående process, som utan hänsyn till subjektiva förväntningar obevekligt korrigerar alla avvikelser och styr in på rätt kurs. Detta är en romantiserad mental bild av vetenskapen, och i verkligheten fungerar det allt som oftast inte så. Därför att det i sista hand är de människor som jobbar med vetenskap, som allt hänger på.
Vad jag menar är: vetenskap, korrekt utförd, kan påvisa resultat som strider mot det man önskar sig, och gör det ofta. Men sedan finns risk att något går snett. Eller: om det finns en aning om att det kan få ett oönskat utfall, kan man förarbeta den vetenskapliga processen så att den helt enkelt ger ett önskat utfall. Detta ges exempel på ifråga om homeopatistudierna, av RH.
En stor del av orsaken är att vetenskapen bedrivs inom företag. Aktiebolag. Detta är hierakiska strukturer. Och topparna i dessa strukturer är nästan aldrig vetenskapsmän, utan affärsmän, som ser till att företaget växer, och går med vinst. Vetenskapen bedrivs alltså av underavdelningar inom företagen. Och vilka är företagen? Jo, de stora läkemedelsföretagen och livsmedelsföretagen. Pfizer, Unilever, Heinz, Bayer… mfl.
Vetenskapsmannens chef har m.a.o. sina förväntningar på det resultat vetenskapsmannen meddelar. Om resultatet är “rätt” finns anledning befara att vetenskapsmannens karriär får sig en boost (och om det är “fel” går det inte så bra för honom/henne). Företaget betalar hans professur, ser till att han vinner anseende. Vetenskapsmannen blir gärna en person som syns, och uttalar sig som expert i media. Men hans chef, som har makt, syns inte alls. Därför får folk som lyssnar på honom intryck av att han meddelar sann, objektiv och oberoende vetenskap.
Detta handlar alltså om det vi vanliga människor uppfattar som den RIKTIGA vetenskapen, som skiljer sig (eller borde göra det) från “pseudovetenskap” och kvacksalveri.
Det ska poängteras att dessa vetenskapsmän är de “trovärdiga”, och “ansedda” källorna. Men de jobbar inom – och är beroende av – företag som har oerhört mycket pengar och inflytande över politik och media.
Ett fall där vetenskapen faktiskt rättar till sig själv, är docent Ralf Sundbergs arbete. Läs hans bok Forskningsfusket, för att få en bild av hur det fungerar.

Gert Eselböck
Gäst
19 mars 2014 kl 09:59

Enligt min syn på saken kunde skeptikernas aktiviteter även ha en konstruktiv effekt.
Det hör till deras strategi att framställa sig som grupp, vilken ifrågasätter tvivelaktiga metoder och ideologier, utgående från vetenskapliga anspråk. Men i praktiken är detta inte verkligt, vilket Robert Hahn mycket förtjänstfullt påpekar.
Skeptikernas bluff är dock inte iögonfallande för allmänheten, därför att en hel del tvivelaktiga ideologier med all rätt ifrågasätts av dem. Det finns nämligen i Sverige ett antal självutnämnda teoretiska “experter” som aldrig har behandlat en patient; de ser homeopatin som en möjlighet att leva ut sina förstuckna maktanspråk och ligger i fejd med allt och alla som inte passar in i deras (citat) “lilla homeopatiska värld”. Deras språkrör är nättidningen “DagensHomeopati”. Tyvärr så tiger de flesta seriösa homeopater och därför är det möjligt att ett 20-tal nätaktivister kan förmedla illusionen att det rör sig om “oerhört många homeopater”, som Tina skriver i sitt anförande här ovan. Fenomenet gäller naturligtvis också för homeopatins motståndare.
Skeptikernas aktiviteter borde ruska upp Sveriges seriösa homeopater och uppmanar oss till ett ökat mått av professionalitet. Vi måste ut-veckla homeopatin ur nystan av ideologier och personliga uppfattningar, för att sedan kunna föra en konstruktiv och effektiv dialog. Jag förmodar att vi alla skulle ha nytta av det.

Helena
Helena
Gäst
18 mars 2014 kl 23:06

Jag trodde mycket mer på skulmedicin, men varje gång jag provade homeopati visade det sig fungera mycket bättre än skolmedicin. Om det bara handlade om placebo borde skulmedicinen ha fungerat mycket bättre… Alla ord som “falsk” och “kvacksalveri” passar många gånger bra till skolmedicin, tyvärr. Tack!

Pär
Gäst
18 mars 2014 kl 19:00

Tack Robert Hahn för ditt klargörande utifrån en forskares syn och perspektiv. Homeopatin liksom annan “energimedicin” som tex spiritual healing har alltid varit svår att definiera och bevisa. Själva livets uppbyggnad består av så mycket mer som vi inte har en aning om och det handlar således om “tillit” för att något sådant här fungerar. Det är ju helt fantastiskt att bli frisk av s.k placebo! Utan biverkningar!

Gert Eselböck
Gäst
18 mars 2014 kl 16:27

Enligt min syn på saken kunde skeptikernas aktiviteter även ha en konstruktiv effekt.
Det hör till deras strategi att framställa sig som grupp, vilken ifrågasätter tvivelaktiga metoder och ideologier, utgående från en vetenskaplig nivå. Men i praktiken är detta inte verkligt, vilket Robert Hahn mycket riktigt påpekar.
Skeptikernas bluff är dock inte iögonfallande för allmänheten, därför att en hel del tvivelaktiga ideologier med all rätt ifrågasätts av dem. Det finns nämligen i Sverige ett antal självutnämnda teoretiska “experter” som aldrig har behandlat en patient; de ser homeopatin som en möjlighet att leva ut sina förstuckna maktanspråk och ligger i fejd med allt och alla som inte passar in i deras (citat) “lilla homeopatiska värld”. Deras språkrör är nättidningen “DagensHomeopati”. Tyvärr så tiger de flesta seriösa homeopater och därför är det möjligt att ett 20-tal nätaktivister kan förmedla illusionen att det rör sig om “oerhört många homeopater”, som Tina skriver i sitt anförande. Fenomenet gäller naturligtvis också för homeopatins motståndare.
Jag anser att skeptikernas aktiviteter borde ruska upp Sveriges seriösa homeopater och uppmanar oss till ett ökat mått av professionalitet. Vi måste ut-veckla homeopatin ur nystan av ideologier och personliga uppfattningar, för att sedan kunna föra en konstruktiv och effektiv dialog. Jag förmodar att vi alla skulle ha nytta av det.
Gert Eselböck, homeopat

Flemming Borregaard Olsen
Gäst
11 mars 2014 kl 10:30

Tak Robert – din redegørelse er et stort aktiv for os homøopater; det er utrolig vigtigt at vi giver modsvar på angreb fra skeptiker organisationer osv. som i virkeligheden afspejler en radikal fundamentalisme: “scientism” med proponents som Hawkins osv. . Har du overvejet at oversætte til Engelsk også?
Iøvrigt er der fornyligt udkommet en interessant undersøgelse som dokumenterer en forstyrret adfærd/profil hos mange skeptikere: http://grist.org/climate-energy/new-study-internet-trolls-are-often-machiavellian-sadists/
Tankevækkende..

Tina
Tina
Gäst
11 mars 2014 kl 02:44

Om man bortser från skeptikerna, men om en helt vanlig människa kommer till dig och ber om råd om sjukvård: Finns det någon sjukdom där du anser att homeopati är en effektivare behandling än vanlig sjukvård? Finns det några fall där du skulle förorda homeopati, eller anser du att vanlig sjukvård är att rekommendera i de flesta fall?
Ligger det någonting i det där snacket om att homeopati är att föredra framför vanlig sjukvård, eftersom det saknar biverkningar? I så fall när och vilken sjukdom?
Vad skulle du svara en Svensson med dessa frågor?

Tina
Tina
Gäst
Reply to  Robert Hahn
17 mars 2014 kl 12:31

Ja, jag vidgar diskussionen för att den blir så snäv och tråkig för vanliga människor som knappt vet vad skeptiker är. Vad vi verkligen vill veta är om och i så fall när det kan vara en bra ide´att anlita en homeopat.
Jag hoppas att du verkligen framöver också tar dig an allt ovederlagt som den andra sidan skriver. Jag tror att du vet lika bra som jag att oerhört många homeopater brer på med helt obelagda påståenden om homeopatins bevisade förtjänster och obelagda konspirationsteorier om hur i stort sett alla dina kollegor inom forskarvärlden arbetar.
Det skulle verka märkligt om du inte var lika upprörd över den andra sidans lögner som skeptikersidan.
Du nämner ju själv i slutet på din blogg att du orättfärdigt anklagas för att försvara homeopati. Därför tror jag att det vore bra om du i ett framtida inlägg också tar upp alla lögner som homeopater gör sig skyldiga till, för att tydligt visa att du är helt objektiv sanningssökare i detta ämne. Du nämner en homeopatisk blogg i ditt inlägg. Är allt som står i den korrekt? Hur ser du på att många homeopater anser att vaccinationer är förkastligt? Hur farligt kan det vara om de avråder sina patienter att vaccinera sina barn?
Ja, jag har vidgat frågan stort, men eftersom de flesta människor troligen tycker att sådant här är lika viktigt som vad skeptiker påstår, tror jag att det vore bra om du också tar upp detta. Och därmed visar att det du beskylls för, att vara subjektiv, homeopatiförsvarare, verkligen är fel.
Till sist ber jag om ursäkt för att detta svar dröjt. Jag har varit väldigt upptagen sedan min fråga ställdes.

flemming.b.olsen@gmail.com
Reply to  Tina
17 mars 2014 kl 13:46

Hej Tina. Og forlåt at jeg tillader mig at komme med kommentar til enkelte af dine frågar. Jeg er selv homøopat og ganske rigtigt tror jeg at vi ofte kan have en anden opfattelse af sundhed og sygdom end en læge. At det kan afføde konspirationsteorier ved jeg ikke men naturligvis kan vi ikke, hævde at kunne helbrede for alt muligt. Slet ikke alvorlige sygdomme som kræft. At der så findes dokumentation i den homøopatiske litteratur for sådanne tilfælde er så en anden sag. Jeg synes det ville være utrolig dumt og fejlagtigt at homøopater angriber eller anfægter lægers kompetencer; jeg kender ingen kolleger som gør. Derimod kan man stille spørgsmål ved teorier eller antagelser som er blevet tabu. Vaccinationer er et sådan område – efter min mening. Indtil for 12 år siden stillede jeg ikke spørgsmål om vacciner. Jeg er i bestyrelsen for uafhængig forening i DK som formidler neutral information om vaccinationer samt hjælper vaccine skadede. Vi har travlt som aldrig før, særligt efter den forkætrede HPV vaccinen Gardasil blev kntroduceret i DK. De stakkels kvinder har idag Ingen diagnose og får dermed ingen hjælp med deres tilstand som omfatter invaliderende neurologiske og auto immune symptomer ( POTS). Der er himmelråbende meget som taler for kausalitet men fortfarende melder myndighederne at alt ef godt – det er det bestemt ikke. Jeg har igennen tiden haft personer i konsultation med alvorlige følgevirkninger – blandt andet indtil flere med døvhed efter
vaccination – hvor lægen kategorisk har afvist sammenhæng. Jeg er af den opfattelse at mange bliver, fejalgtigt, afvist af deres læge – MEN tror at lægen er i god tro- opfattelsen er at vacciner ikke er skadelige. Når man søger meget dybt er der virkelig meget kontroversielt om vacciner. Så jeg er ikke enig med dig i at vaccination er en eksakt videnskab. Men derfor mener jeg ikke homøopater bør råde patienter til ikke at vaccinere deres børn – den beslutning er forældrenes.

Perra J
Gäst
Reply to  Tina
18 mars 2014 kl 20:58

Visst är det objektivt att också ta upp de negativa sidorna hos homeopatin. Men sträcker sig viljan till objektivitet till att även ta upp de negativa sidorna hos etablerad medicin, eller gör man stopp här och kallar
alla sådana tankar konspirationsteorier?

Tina
Tina
Gäst
Reply to  Perra J
19 mars 2014 kl 00:10

Jag skulle vilja säga att om man inte kan ge några trovärdiga källor till kritiken, då blinkar varningslampan för konspirationsteorier.
Jag tycker nog att den etablerade medicinen granskar sig själv rätt mycket. Läs PubMed, Dagens Medicin och Läkartidningen så hittar ni mycket kritik och diskussioner mot olika behandlingar och mediciner. Många alternativmedicinare hämtar ju sin kritik därifrån. Däremot undrar jag hur ofta man granskar sig själva inom alternativbranschen?
Men framförallt har jag aldrig påstått att etablerad medicin aldrig ska granskas bara för att jag vill ha balans i kritiken mot homeopatins påhejare och belackare.
Angående vacciner kan man absolut diskutera vad som är bra och dåligt inom det. Jag är dock inte säker på att ALL kritik som kommer från vissa homeopater är berättigad. Det är därför jag tycker att det vore på sin plats om Robert även korrigerar sådant, liksom kritiken mot homeopati.

Andreas N. Bjørndal
Gäst
11 mars 2014 kl 00:47

Takk for ditt gode arbeide for å fremme en vitenskapelig tilnærming til virkeligheten og for å ta oppgjør med dogmer og fordommer.

Helge
Helge
Gäst
10 mars 2014 kl 14:36

Tack för ytterligare en intressant artikel.
Det finns skäl att fundera över varför VoF är så fientliga till vetenskap.
Min preliminära uppfattning är att det har att göra med. att skeptiker-
rörelsens ledare har utformat rörelsens ideologi, för att kunna få medlemmarna
att föra ut “budskap” som dessa industri-lobbyister får betalt för att föra ut. Då handlar de om omoderna företeelser, som ägarna fortfarande vill tjäna pengar på.
Därför anlitar de ACSH, för att föra ut “budskap” som företagen inte vill stå för offentligt.
Skeptikerna lärs också attackera “motståndare”, och ryktesdestruktion är något de ofta sysslar med.
Rörelsen främsta “penga-maskin” är ACSH. Tre bra länkar att läsa:
http://nypost.com/2012/12/23/big-pay-low-payoff-at-nyc-nonprofit/
http://www.motherjones.com/politics/2013/10/american-council-science-health-leaked-documents-fundraising
Se: http://www.csicop.org/resources :
“Health and Psychology
American Council on Science and Health
Consumer education consortium concerned with issues related to nutrition, pharmaceuticals, lifestyle, environment and health.”
Många av skeptikerrörelsens ledare är knutna till ACSH. Se :
Varför tycker de ledande skeptikerna
‪http://www.scienceinmedicine.org/fellows/ ‬ ,att det är skeptisk med fluorid i dricksvattnet?
‪http://www.scienceinmedicine.org/policy/statements/fluoridation.pdf …‬
(Instituet finns bara på nätet. Adressen går till en privatbostad, som två av
skeptikerna bor i.)
Skeptikerna motarbetar oberoende forskning: http://forum.vof.se/viewtopic.php?t=333
Det gör läkemedelsindustrin också:
http://antropocene.se/2014/march/oberoende-forskning-om-kost-och-halsa-behovs-den.html
http://antropocene.se/2014/march/big-pharmas-langsamma-ran-mot-valfardsstaten.html
Det finns vetenskapliga skäl att motarbeta VoF/skeptikerrörelsen. Det finns demokratiska skäl att motarbeta deras ryktesdestruktion, och att
motarbeta deras intolerans. Människor måste våga säga sin mening.
VoFs “förvillarpris syftar till att hindra fri debatt.
Deras lobbyism för det hälsofarliga företeelser försöker de maskera med kamp mot mindre farliga företeelser(som deras ledare INTE tjänar pengar på.).
PS Alla som är intresserade av hälsovård bör läsa: http://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844 DS

Marina Szöges
10 mars 2014 kl 10:46

Mycket bra att spalta upp skeptikers argument och ge svar på dem, som Robert Hahn har gjort. Detta ger oss chansen att slipa våra argument, och ge skeptikerna svar på tal.
För faktum är, att egentligen har Voffarna ingenting att komma med. Det är tunt, mycket tunt. Så alltså om man stöter på ett skeptikerinlägg som påstår någonting, då skriver man några väl valda ord och därefter länkar man till den här artikeln. Ett mycket bra sätt att få tyst på vofsingarna.

Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
9 mars 2014 kl 20:45

Träffande artikel – tack.
Jag såg idag att “..Komplementärmedicin in i Schweiz sjukvårdsförsäkring..” — Naturligtvis finns Homeopati med på listan!
Se: http://www.vidarkliniken.se/vidarnytt/?p=157

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
9 mars 2014 kl 20:27

Tack Robert för denna mycket klargörande artikel om VoF:ares störande vetenskap? Det finns tyvärr inte många som har den klarsyn som du Robert. Om så vore skulle det vara så mycket lättare att arbeta med alternativa läkemetoder.

catarina bäckstrand
Gäst
9 mars 2014 kl 11:27

Tack Robert för att du har tagit dig ann denna fråga utan att själv vara s k vän av homeopati. Det är intressant att läsa dina svar på dessa 10 påståenden och din syn på att de är baserade på missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Det blir i min värld förklarligt att integrativ medicin är svår att få igenom med tanke på hur vetenskapen kan användas.