Läkare granskar skeptikernas 10 påståenden om homeopati

publicerad 9 mars 2014
- Robert Hahn
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från mina bloggar om homeopati för att visa hur det fungerar.

Min blogg* om homeopati på WordPress från början av januari skapade mycket diskussion. Den fick över 100 kommentarer, den kommenterades i norska medier, översattes till tyska, och jag intervjuades i tysk radio. Det tycks vara många som är intresserade av denna sak, trots att bloggen bara handlar om en ganska konventionell evidensvärdering som bygger på grundstudier som redan publicerats.

Av  inläggen på WordPress har jag förstås begripit att många skeptiker känt sig kränkta av min blogg. Jag har ju framhävt sådana publikationer som skeptikernas ideologi förbjuder dem att ens nämna. Precis som mina bloggar om homeopati under sensommaren 2011 framkom även den här gången många kommentarer från VoF-arketyper som inte vill acceptera det som faktiskt är publicerat. Jag har ibland funderat över hur de egentligen för sina resonemang. Därför skall gå igenom 10 stycken av dem nu. Alla är saxat från de synpunkter som framkom både nu och 2011.

Påstående 1: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägsetplacebo (VoF-anhängare i TV 2011).
Mitt svar: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter.

Påstående 2: De flesta studier visar att homeopati är bluff.
Mitt svar: Majoriteten av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo.

Läs mina tidigare bloggar om du vill ha detaljer.

Påstående 3: Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (från Aftonbladet 2011, se referenser på min tidigare blogg).
Mitt svar: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs min förra blogg så får du denna helhetsbild.

Påstående 4:  Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda.
Mitt svar: Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier.
 
Påstående 5:  Homeopatika har samma effekt som vatten.
Mitt svar: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel.

Artiklar av just denna typ  är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler).
 
Påstående 6: De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering.
Mitt svar: Det finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning.

Påstående 7: Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet.
Mitt svar: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.
 
Påstående 8: De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små.
Mitt svar: Små studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta – är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således.

Påstående 9: Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant.
Mitt svar: Visst, och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vadsomhelst och fortfarande kalla det vetenskapligt.

Påstående 10: Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar.
Mitt svar:  Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på min blogg).

När det gäller läkemedelstillverkning (homeopatika är faktiskt klassat som läkemedel) så saknas patent. Om stora vinster skulle uppstå så kan alltså vem som helst påbörja en egen produktion. Det förhindrar höga vinst-uttag, vilket också medför att konventionella läkemedelsbolag inte sysslar med homeopatika-tillverkning. Jag har själv arbetat mot flera läkemedelsföretag och de är i mycket stor utsträckning styrda av möjligheter vill att få patent på sina produkter. Om patent fattas så måste det vara produkter som säljs i mycket stor skala.

Ja, det var 10 påståenden ur högen. De flesta ger ju intryck av att vara väl underbyggda. Men när jag kontrollerar dem visar de sig vara felaktiga. Gång på gång. Skeptikernas och VoF:s verksamhet tycks bygga på att ingen kontrollerar, eller har förmåga att granska, det som påstås. Den typiske VoF:aren  är charmad av en ideologiskt styrd roll som varken har med sanning eller vetenskap att göra.

Däremot rider man på, och därmed missbrukar, vetenskapens goda namn i syfte att ge större spelrum och skapa tilltro till sin ideologi. Verksamheten styrs istället främst av rädsla för det okända, det man inte kan kontrollera och bemästra. Att det är så visas av att den typiske VoF:aren, när man kommit så långt i meningsutbytet som till Punkt 8 ovan, glider över till invändningar som placerar skeptikern vid sidan av traditionell vetenskap.

Man landar i en filosofisk sfär ad modum VoF-grundaren Sven Ove Hansson. Där kan man i och för sig simma runt, men då skall man akta sig för att kalla sig vetenskaplig. Det korrekta epitetet är med nöd och näppe vetenskapsfilosofisk.

Att förbise och avfärda studier om homeopati utan andra skäl än att man av teoretiska skäl inte “tror” på dem delar skeptikerna tyvärr, i fallet homeopati, delvis med akademin. Jag tror i och för sig att inte bara skeptiker utan även vetenkapsmän kan känna sig störda av att alla bitar i det vetenskapliga pusslet inte passar ihop. För det gör de inte här. Sådan oro måste man dock träna sig i att bemästra.

Personligen kan jag acceptera att medicinska studier visar att homeopati har effekter som är skilda från placebo trots att verkningsmekanismen saknar biologisk grund. Jag känner mig inte besvärad av det, utan accepterar faktum. Men många, och särskilt VoF-skeptikern, upplever en enorm utmaning i att studier faktiskt visar att homeopatika inte är vatten. De är så störda att man börjar ljuga och krumbukta sig framåt med diverse pseudovetenskapliga påståenden. och, till sist, personliga påhopp. De negativa skriverierna om Marina Szöges är endast ett exempel på det.

Ett sista påstående skall jag kommentera här. Skeptikerna påstår (förstås) att Robert Hahn är vän till homeopati och försvarar den. Jag har aldrig rekommenderat homeopati. För att kunna göra det krävs en helt annan process än den som bedrivits här.

I denna artikel inskränker jag mig till en mycket begränsad fråga, nämligen om effekten av homeopati är skild från placebo. Den säger ingenting om homeopati kan eller bör användas terapeutiskt. Däremot ogillar jag skeptikernas och VoF:s missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Jag beklagar att människor lånar sig till en sådan verksamhet.
 
*Robert Hahns samtliga blogginlägg har importerats till NewsVoice i mars 2019


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Robert du är helt underbar! Tack för dig.
  Och ni vof:are som smyger runt här; det är inte ert jobb att ifrågasätta olika individers självbestämmande, det är inte eran business. Bästa “evidens” är att skaffa sig egna förstahands upplevelser. Vetenskaplig forskning är ändå bara en tolkning av verkligheten, inget annat. När vetenskapen har blivit en dogma, är den inte bättre än radikaliserande religion. Det är tolkning vs tro.
  Livet är fritt, vi är alla fria att välja det som känns rätt för oss!

 • Robert har inte ens propagerat för homeopati, bara visat exempel på att VoF gärna ljuger i sina argument.
  Det jag tänker på är att folk måste få möjlighet välja själv med t.ex. vaccin. Jag skulle aldrig ge någon råd. Endast en önskan att informationen skall vara öppet tillgänglig. Man skall ha rätt få till sig vilka risker som finns, så att man kan göra en egen värdering. Det skulle inte jag kalla antipropaganda utan ärlig information. Jag har en känsla av de flesta som drabbats av biverkningar var helt tagna på sängen. Det är sorgligt.
  Vad jag också menar är att antipropagandan mot homeopati och alternativ inte verkar vara omsorg för folks hälsa utan det är bara ett rött skynke för de som vill likrikta systemet till sin egen bekvämlighet. Kritiken är överdrivet orättvis och står inte i proportion till ev. skada kontra nyttan i samhället.

  • Ruben,
   Givetvis ska man få veta vad eventuella biverkningar av vaccin är och, precis som för andra läkemedel, finns alla kända sådana listade i FASS och på bipacksedlar. Glad att jag kunde reda ut det åt dig!
   Kan inte redogör för andras motiv men jag försöker inte likrikta något “system för min bekvämlighet”, vad du nu menar med det, utan jag känner omsorg om mina medmänniskor. Jag har sett på nära håll hur en cancersjuk släkting blev lurad av en homeopat.
   En annan oro är att om samhället frångår dagens gränsdragning att endast behandling som visats effektiv skattefinansieras återstår bara godtycke som urvalskritetium. Det har vi inte råd med på något plan.

   • Ja jag skall inte tjura på längre. Jag har sett anhöriga bli hjälpta av homeopati från att ha varit på traditionell behandling i åratal utan att bli hjälpt. Jag har sett på nära håll nära släkting fått fel diagnos och ingen behandling och dött. Men såna uttalanden är egentligen inget man behöver hänga upp något på. Fel kan göras på alla plan. Jo jag vet vad FASS är, så det var inget svar. Vad som kostar eller vad man slipper för kostnader inom sjukvården redan i dag är nog inte lätt utreda. Det kommer säkert till kännedom i framtiden. Tack ändå för svar!
    Mvh.

 • Ruben,
  Gardasil ger ett skydd mot viss typ av cancer, cancer som med hög sannolikhet dödar.
  Homeopati har, enligt vetenskapliga evidensläget, ingen effekt utöver placebo och orsakar därför heller inga direkta biverkningar, endast indirekta i de fall människor förleds av propagandan att undviker medicinsk behandling av allvarliga sjukdomar som t.ex. just cancer.

  • Snälla Robert!
   Ska du låta dessa personer sprida antivaccinationspropaganda på din blogg utan att lyfta ett finger? Är du inte först och främst läkare med människors hälsa som första prioritet?

   • Mina kriterier för borttagning från bloggen är: (1) respektlösa och kränkande uttalanden (2) reklam, och (3) föra fram åsikter som inte det minsta har något med bloggens ämne att göra. Inlägg om vaccinationer är på gränsen till kriterium (3) men jag har släppt det då jag strävar efter att ta bort så lite som möjligt. Den som skriver står för åsikten själv. Att ta bort inlägg enbart för att det strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet skulle hämma debatten väldigt ,ycket, vill jag påstå, eftersom bloggen ofta handlar om vetenskapens gränsland.

    • Robert,
     Jag utryckte mig otydligt. Jag tycker alls inte du ska ta bort dessa kommentarer utan jag tycker du borde ge svar när sådan hälsofarlig missinformation framställs. Det är trots allt din blogg och du är läkare. Som det nu är framstår det som du håller med 🙁

   • Jag måste erkänna att jag inte läser all inlägg på min blogg. Jag läser dom som jag skall godkänna, medan skribenter som registrerat sig får in sina inlägg direkt på bloggens diskussions-sida utan att jag ser dem (jag kan dock ta bort dom i efterhand om jag vill).
    Om vaccin – det är en framgångssaga inom medicinen, varvid smittkoppor utrotats och betydelsen av många andra infektionssjukdomar (såsom mässlingen) minimerats. Kritikerna menar att vaccinering mot mindre farliga sjukdomar kanske är onödiga eftersom den “riktiga” infektionen triggar och positivt utvecklar kroppens immunförsvar. Dessutom har vaccinationer biverkningar som läkarna hittills talat för tyst om. Vetenskapsmän inom akademin reagerar vanligen med stark irritation när någon ifrågasätter detta medicinens flaggskepp Nr 1. Kritiker släpps inte fram i tidningar av typ Läkartidningen eller vetenskapliga tidskrifter, utan deras tveksamheter framförs mest på nätet. Jag tycker att man skall lyssna på kritiken och därefter bilda sig en egen uppfattning. Ingen kan ju tvingas att vaccineras. Nästan alla barn får ju fortfarande duplex-vaccin och mässlingsvaccin, medan influensavaccineringen sjunkit på grund av narkolepsi-historien.

    • Tack Robert för klargörande. Jag hade inte en tanke att slå ned på allt vaccin. Ville bara visa på ett exempel, som jag ogillar. Jag vet inte om jag har rätt, men tycker som jag sa. Det verkar vara väldigt dålig självständighet i många akademiska kretsar vad gäller medicinska frågor t.ex. Där tycks råda hård intern bevakning om vad man får säga och tycka. Men jag kan ha fel i det.

     • Jag kan inte säga att det är en särskilt hård bevakning på vad man får tänka och tycka. Men vissa frågor är tabu. Jag har redan nämnt några. Gud, homeopati och astrologi är de viktigaste. Ett annat är djurförsök. Är du motståndare till djurförsök kommer du att ha mycket svårt att göra göra karriär på någon av våra medicinska fakulteter i landet. Man får knappast sparken men anses vara opålitlig och högre tjänster kan man glömma bort.
      Jag vet flera höga chefer på Karolinska institutet som är djupt religiöst troende, både i traditionell och i ny-andlig mening. Men ingen vågar berätta om det öppet. Här finns en repression under ytan. I den betydelsen vågar man inte stå för den man egentligen är. Så är det inte i USA. Där förknippas kyrklighet och filosoferande kring livsfrågor som ett tecken på engagemang, vilket ses som positivt. I Sverige är detta ett minus, undantaget att man kan få diskutera livsfrågor utan att förmedla en personlig gudsuppfattning.
      Universiteten blir osäkra och rädda när någon anställd visar sig vara nyandlig tänkare eller pekar på att homeopati kan ha ett värde. Denna rädsla förstärks tydligt av VoF-aktivisternas engagemang, tidning, universitetskurser etc. VoF är dagens inkvisition, och deras propåer om ovetenskapligt tänkande påverkar tyvärr universitetens ledare till att deltaga med i detta repressiva spel.

     • En naturligt genomgången infektionssjukdom ger en mycket kraftigare immunologisk aktivering än en vaccination mot samma sjukdom. Man talar om att kroppen behöver utveckla immunologisk kompetens (erfarenhet) för att kunna stå emot allvarliga infektioner senare i livet (typfallet är influensa som sprids till isolerade platser där infektionerna i övrigt är få). Den som har få immunologiska aktiveringar under barndomen har också lättare att utveckla allergier. Detta är två potentiella avigsidor av vaccinationer mot ofarliga sjukdomar vars betydelse läkarkåren helst håller tyst om.

     • Nu tenderar det inte att vara “ofarliga” sjukdomar vi vaccinerar emot eller hur? I allmänna (frivilliga) vaccinationsprogrammet difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ B, mässling, röda hund, pneumokocker, påssjuka och nu senast HVP. Tidigare smittkoppor.

    • Har läst en del om vacciner och eventuell koppling till autism. Blir inte riktigt klok på om det verkligen kan finnas en koppling. Båda sidor (för och emot) hänvisar till studier och statistik som bevisar deras ställningstagande i frågan. Det är inget du vill sätta dig in i Robert Hahn? Har förstått det som att du har en dotter med en neuropsykiatriskt problem vilket vaccinmotståndarna hävdar att vacciner både den modifierade sjukdomsalstraren och tillsatta ämnen (adjuvenans) som kvicksilver och aluminium etc kan bidra till att utlösa (eller öka risken att utveckla) genom att påverka/förstöra nervsystem och immunförsvar. Om det finns en koppling och läkemedelsbolagen (tillverkare) och myndigheter som påbjuder vacciner och erbjuder de (skattefinansierade) försöker dölja det är det allvarligt tycker jag. Borde vara en demokratisk rättighet att ha tillgång till tillförlitlig information i frågan så att man som individ och förälder kan fatta ett välgrundat beslut. Efter Macchiarini affären, pandemrix och narkolepsi och efter att ha läst Peter Goetzsches bok “Deadly Medicines and Organized Crime” tycker jag det verkar finnas anledning att ifrågasätta den odelat positiva information vi får från myndigheter och sjukvården när det gäller nyttan och riskfriheten med vaccinationer.
     – Agneta

  • @nanowire
   (citat) “påståendet att HPV-vaccinationen förebygger cancer saknar ännu så länge vetenskapliga bevis. Om och i vilken utsträckning den förhindrar svåra cervixdysplasier, carcinomer och dödsfall, vet vi i bästa fall först efter årtionden” (slut på citat). Källa: AT (Arznei-Telegramm) 2008, 39: 92-4
   Du skriver här ovan att “Gardasil ger ett skydd mot viss typ av cancer…”, är Du synsk?
   Citatet förekommer i en utförlig avhandling om HPV-vaccination. Gå gärna in på: http://www.individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-mainmenu-14/aktuelles-mainmenu-42/81-die-hpv-impfung-neu
   GE

   • Det finns vetenskapligt stöd för att Gardasil skyddar mot de viktigaste typerna av humant papillomvirus. Det finns också vetenskapligt stöd för att livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus. Vi kan därför förvänta oss att de som vaccineras kommer slippa drabbas av livmoderhalscancer i samma utsträckning som ovaccinerade.
    Man behöver inte vara synsk för att inse det sambandet.

 • nanowire! Det är en avgrundsvid skillnad i gammalt smittkoppsvaccin och gardasil. Det vet du nog, men säger det inte. Gardasil är genmodifierat ämne, som nu sprutas in direkt i kroppen/blodet. Det anser jag är vansinne. Läs alla varningar som finns på nätet! Jag tror de har rätt.
  Det går direkt in i blodet och kroppen. De vanliga kanalerna som mage, tarmar, lever lymfkörtlar osv. får ingen chans avvisa de genmodifierade främmande ämnena. Kan kroppen ens förstå dem i alla lägen? Vetenskapen har ingen som helst kontroll om vad som kommer hända sedan för många. Det tycker jag låter som galenskap! Läs om de som drabbats och tänk efter!
  Homeopati är ljusår från den faran. Varför inte bara erkänna det och kasta sig på de verkliga monstren, som gisslar mänsklighetens hälsa 🙂

  • Ruben, hur tror du att vi vaccinerade med smittkoppsvaccin innan dessa utrotats? Inte var det levande virus via ympning, som i tusentalets Kina, utan via injektion i muskel.

    • Det är onekligen en hel del människor, även i sverige, som skadats av homeopater. Säkert långt flera än de som botats eftersom homeopati rent definitionsmässigt inte kan bota något. I varje fall inte enligt dagens forskning.
     Det tillfrisknanden som ni homeopater berättar om i era anekdoter har därför helt andra orsaker.
     Med vacciner, som med alla andra behandlingar, måste man ställa den förväntade nyttan mot eventuella skador. Alla behandlingar har en förväntad nytta och en förväntad risk. Anta att vi har en behandling som räddar 500 liv årligen men har en chans på miljonen för allvarliga biverkningar? Skall vi behandla då?

     • Anders G, du påstår att människor har blivit “skadade av homeopater” i Sverige. vänligen ge exempel när detta hände och hur det gick till samt vad för slags skada personen fick?
      Jag kan inte komma på ett enda fall, där människor blivit skadade av homeopati. Men kom ihåg att det ska vara ett exempel som styrker ditt påstående “….som skadats av homeopater” alltså inte om att någon blev sjuk för att han inte gick till en “riktig” doktor och kom heller inte dragande med sidan “Whats the harm” (Den påstår att många har blivit skadade av alternativmedicin och homeopati men kollar man länkarna, antingen går länken till en irrelevant sida eller också en sida som berättar om en skadad person, men läser man närmare så ser man att det inte alls har med skador av homeopati att göra” För sanningen är att homeopati rätt använd, aldrig skadar människor.

 • Nanowire,
  Wikipedia ska man alltid läsa med en nypa salt. Ett “uppslagsverk” där anonyma är författare och skeptiker har bevakning och ändrar efter eget huvud, är inte tillförlitligt.

  • Men det är det fina; tvivlar du på uppgifterna, t.ex. i en Wikipedia-artikel, ska du så klart följa referenserna till primärkällorna. Gör du inte alltid så när du letar information om homeopati, chemtrails, vaccin och mobilstrålning?

  • @Marina
   “Wikipedia ska man alltid läsa med en nypa salt. Ett ”uppslagsverk” där anonyma är författare och skeptiker har bevakning och ändrar efter eget huvud, är inte tillförlitligt”
   Till skillnad då från Dagens Homeopati där innehållet ändrar från dag till dag. Artiklar publiceras för att sedan försvinna sekunderna senare. Anonym kommentarer poppar upp, alla lovsjungande homeopati. Kritiska kommentarer censureras, negativa studier mörkas. Det verkar som om SFVH “kapats” av en liten sekt som tillber de mest ovetenskapliga avarterna av homeopati, som tror på chemtrails och vars syfte inte är att studera homeopati vetenskapligt, vilket var föreningens orginalsyfte.

 • Björn,
  Jag förstår att det jag nu kommer att säga låter väldigt ovetenskapligt i dina öron men jag säger det ändå:
  Eftersom erfarenheten visar utom allt tvivel och det finns vetenskapliga bevis att homeopati fungerar, så är resultatet märkligt som NHMRC kommit fram till. Och bevisar snarare att metoden de använt är fel, än att homeopati inte skulle fungera.

  • Det är ett intressant men väntat svar från dig Marina: om de bästa vetenskapliga metoderna inte visar vad du vill drar du slutsatsen att metoden snarast är fel.
   Den erfarenhet som du hänvisar till har visat sig ha lågt vetenskapligt bevisvärde – det är därför man utvecklat utvärderingsmetoder som bortser från människors övertygelse och tro: det som sedan återstår är fakta, varesig man tycker om den eller ej.
   Vänligen,
   Björn

  • @Marina
   Om du ska vara konsekvent i det du skriver (bortse från det vetenskapliga evidensläget) borde ni också stryka Vetenskaplig i ert föreningsnamn.
   Istället för “Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati” föreslår jag “Svenska Föreningen för Homeopatipropaganda”, eller kanske det lite mildare ” “Svenska Intresseföreningen för Homeopati”. Så att ni inte missleder någon kring vad ni verkar för.

   • Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati SFVH bildades 1915 och har 100 års-jubileum 2015. Föreningen kommer inte ändra sitt namn till någonting annat. Föreningens syfte är att informera människor om att homeopati är en fungerande terapimetod och det kommer vi fortsätta med i minst hundra år till.

    • “Föreningens syfte är att informera människor om att homeopati är en fungerande terapimetod och det kommer vi fortsätta med i minst hundra år till.”
     Alldeles oavsett vad den vetenskapliga forskningen visar uppenbarligen.

    • Fortsätt gärna med det Marina Szöges, du har mångas välsignelse! Vetenskaplig forskning framstår alltmer som en romantisk myt, där man döv och blind viftar med sina fanor utan att inse hur det egentligen är. Hur många av dessa historier skall vi behöva genomlida innan någon reagerar?
     http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=2688
     Det finns otaliga träffar på “gardasil” offer för den som orkar läsa.
     Den verklighet som offren genomlidit behöver den “vetenskapliga forskningens blinda anhängare” förmodligen gå i special klass för att inse. Den här “sila mygg, svälja kameler” showen håller inte längre. Försök bli självständiga och därmed respekterade.

  • Marina Szöges: hvis effekten av homeopati er så sterk og klar som du sier, hvorfor har ingen vunnet Nobelprisen i medisin for oppdagelser innen homeopati? Hvorfor har ingen av de store farmasiselskapene startet med homeopati? Det er jo store penger å tjene. Boiron tjener milliarder av kroner på homeopati.

   • Henning, svaret på dina frågor är: (1) Nobelpriset har funnits sedan 1901, och då fanns homeopati sedan länge.Ingen ny upptäckt alltså. (2) Läkemedelsföretag satsar i parktiken bara på patenterade produkter eller på läkemedel som har mycket omfattande användning (helst för långtidssjukdomar). Inget av dessa kriterier stämmer in på hemeopati.

    • Roberth Hahn: 1) Mener du at det ikke har vært noen utvikling av homeopatien siden Samuel Hahnemann? Det deles ut Nobelpriser i medisin hvert år, for nye fantastiske oppdagelser, selv om medisin som gren har eksistert mye lengre enn nobelprisen. Det skjer stadig nye ting. Det hadde vært naturlig om det skjedde utvikling innen homeopatien også. Hvorfor har det ikke skjedd noe nytt siden 1901?
     2) Se på denne: http://www.oscillo.com
     Det er hjemmesiden til det homeopatiske middelet oscillococcinum. Det selges for mange millioner i mange land. Homeopati er kjempestort i land som Frankrike og England. Det du hevder er at legemiddelforetakene ikke vil ha disse pengene, og at de ikke tenker på lett fortjeneste. Hvis homeopati virket, ville de selvføgelig kastet seg over det, og tjent milliarder.
     Angående patenter: Aspirin er ikke lengre beskyttet som varemerke i mange land, men lages og selges allikevel. Dine påstander er ikke korrekte.

     • Nobelpriset i medicin utdelas i praktiken enbart för cellbiologiska upptäckter numera. Bland dem som utser pristagare finns det knappt någon som är kliniskt verksam med patienter. De är som regel prekliniska forskare på campus Karolinska institutet utan läkarexamen och med luddiga kunskaper om sjukdomar överhuvudtaget. Att frånvaron av Nobelpris skulle betyda något om en behandlings kvalitet är ett absurt påstående. Det finns många stora upptäckter som inte belönats med detta pris. Ett bra exempel är stötvågslitotripsin som för 25 år sedan gjorde att operationer för njursten i praktiken blev helt onödiga. Stor förändring för alla med njursten, och de är många och finns över hela världen! Inget pris för det.
      Jag har aldrig hört talas om att någon fått Nobelpris i medicin för att man utvecklat ett redan existerande läkemedel. Det krävs en riktigt nyskapande upptäckt, även om jag som läkare sällan begriper att upptäckten av ett nytt intracellulärt bärarprotein kan anses vara till den “största nyttan för mänskligheten” som det står i Nobels testamente.
      Eftersom jag jobbat i 15 år på just Karolinska institutet vet jag en del om hur pristagarprocessen går till. Det krävs en aktiv förslagsgivare som skriver en längre förslagsansökan. Inbjudan att skriva ansökan ges till professorer vid Karolinska institut och vissa universitet. Andra göre sig icke besvär. Amerikanska universitet kan ha en hel stab med personer som lobbar för att deras egna professorer skall få priset. Det kan möjligen förklara varför amerikaner dominerar som pristagare.
      Det viktiga här är att vem som skall få Nobelpriset är en affär helt inom de medicinska akademierna. Och vad de tycker om homeopati vet vi redan.
      Vad gäller den andra frågan så tas aspirin av nästan varje svensk, och det tas väldigt ofta. Konsumtionen är enorm, även av personer som inte är sjuka. De patienter jag haft brukar inte ens uppfatta aspirin som en aktiv medicinering. Många andra läkemedel är inte heller patenterade längre, såsom exempelvis penicillin. De säljs av speciella läkemedelsföretag (“generika-bolag”) men så skall ske beror helt och hållet på om man tror att det kan ske med vinst. Att objektivt sett viktiga läkemedel avregistreras av generikaföretag enbart på grund av att de inte är lönsamma är vanligt, och stundom ett problem inom t.ex. barnsjukvården. Om homeopatiska läkemedel (de är klassade så) tillverkas av något läkemedelsbolag så vore det i så fall av ett som är specialiserat på generika. Dessa är typiskt ganska små företag med obetydlig gen forskning och omfattande import av substansen ifråga (typexempel i Sverige är Meda).

     • Hahn, du kommenterte ikke det jeg skrev om oscillococcinum. Det er en millionselger, og det er veldig, veldig spesielt at “Big Pharma” ikke ser gevinsten i å produsere dette. Det er jo omtrent ingen kostnader. Oscillococcinum består, i følge teksten på pakken av 100% sukker.
      Oscillo lages med hjerte og lever av en and som ingrediens. Denne blir så fortynnet 10^400 ganger. Oscillo har sitt opphav med en lege ved navn Joseph Roy. Han mente at han så en spesiell bakterie i influensapasienter under spanskesyken i 1917. Han så også denne bakterien, mente han, i innmaten av en and. Dette var starten på middelet, som skal hjelpe mot influensa.
      Influensa er, som du selvfølgelig vet, en virussykdom, ikke en bakteriell.
      Innmat av and, fortynnet langt bortenfor der det finnes et eneste molekyl igjen. Basert på en bakterie som ingen andre enn Roy så, og som selvfølgelig ikke har noe med influensa å gjøre.
      Dette er en millionselger for Boiron. Jeg kaller det svindel og kriminelt. Hva gjør du, Hahn?

      • Du bör läsa det som står om influensa-liknande sjukdom (sidan 61-63) i den utvärdering av australiensiska myndigheter som Björn rekommenderat på denna diskussionssida. Där ingår den substans du är intresserad av. Behandlingen tycks ha utvärderats till förmån för homeopati på 1980-talet, men bedömarna underkänner dessa studier främst på grund av att randomseringsförfarandet inte redovisats.
       Eftersom jag själv var aktiv forskare vid denna tid så vet jag att denna procedur i praktiken aldrig beskrevs då. Man skrev vanligtvis bara att patienterna randomiserades. Att man anser att redovisning av randomseringsförfarandet har stor betydelse för tillförlitligheten av en studie är ett senare påfund. Därmed kan man, enligt min mening, inte underkänna en studies värde för att dessa detaljer saknas. Men så ser inte australiensarna på saken, som i sin genomgång tar varje chans att underkänna studier som visar att homeopati fungerar.
       Det finns mer att läsa om homeopati vid influensa på dessa sidor, men jag hinner inte det nu.

     • Med tanke på hvordan oscillococcinum produseres, er det noe som helst grunn til at det skal virke? Kan jeg lage hvilket som helst magisk middel, og selge det for millioner uten noen protesterer, og uten at du, som lege og akademiker er skeptisk? Andeinnmat, fortynnet 10^400 ganger, basert på en bakterie, mot en virussykdom? Harry Potter har bedre ideer. Hvorfor forsvarer du dette, som lege?
      Poenget mitt var: hvis homeopati virker, så ville Big Pharma ha produsert det. Du sa at de ikke vil det, fordi det ikke er penger i det. Jeg brukte oscillo som eksempel. Det er mange millioner kroner i rent sukker. Mitt spørsmål er igjen: hvorfor lager ikke Big Pharma homeopatiske midler om det virker. Påstår du at farmasiindustrien ikke er grådige nok til å ville ha disse enkle pengene?
      Hvis homeopati var så effektivt som dets tilhengere sier, så burde effekten strålt ut av hvert eneste forsøk, det burde ikke være noen tvil. Og så måtte vi skrive om alle lærebøker i fysikk, kjemi og biologi. Det er konsekvensen. Hvis homeopati virker, så er alt vi vet feil, all moderne vitenskap, som har gitt oss datamaskiner, medisin, teknologi alt, er feil.
      Da er alternativet med at Samuel Hahnemann tok feil mye, mye mer sannsynlig. Det er skremmende at du som lege og forsker ikke ser dette, og heller gir støtte til de som bruker det fullstendig uvitenskapelige argumentet “det virker for meg.”

 • Jag tycker inte att skeptiker i allmänhet kommer med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Däremot tycker jag att vetenskapen i sig själv inrymmer ett skeptiskt förhållningssätt. Det är sunt att be om belägg och argument när någon kommer med kontroversiella påståenden. Det är också sunt att testa och värdera olika argument mot varandra.
  Jag ska försöka bemöta Robert Hahns påståenden. Jag kommer i min argumentation redovisa en del av de slutsatser som finns i den nyligen utgivna rapporten EVIDENCE ON THE EFFECTIVENESS OF HOMEOPATHY FOR TREATING HEALTH CONDITIONS [APRIL 2014] .
  Rapporten är skriven av den Australiensiska myndigheten National Health and Medical Research Council. Denna myndighet är en så kallad HTA (Health Assessment Technolgy) organisation. Det är ingen intresseorganisation utan en myndighetsorganisation vars främsta mål är att samla och värdera all evidens i en kliniskt viktig fråga.
  Här finns en kortversion (24 sidor) av rapporten:
  http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf
  Och här finns den längre versionen (300 sidor).
  https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/nhmrc_homeopathy_overview_report_october_2013_140407.pdf
  Jag får kanske tillägga att jag inte är aktiv i skeptikerrörelsen.
  Påstående 1
  Påstående: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägset placebo (VoF-anhängare i TV 2011).
  Svar: Det är fel som sagt. Det finns studier som talar för att homeopatika är överlägset placebo. Och det finns studier som talar för att homeopati inte skiljer sig från placeboeffekten.
  Påstående 2 och 3
  Påstående: De flesta studier visar att homeopati är bluff & Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff.
  Svar: Vetenskapen ställer som regel inte frågan om något är bluff eller ej. I fallet med homeopati ställs frågan om metoden fungerar eller ej (på annat sätt än placebo). Som regel undersöks detta i kliniska studier.
  Man kan som Roberth Hahn försöka argumentera att homeopati fungerar eller ej utifrån resultaten i enskilda meta-analyser. En mer övergripande datainsamling och analys görs som sagt av HTA:s som ofta består av en expertgrupp med flera olika kompetenser. Australiensiska National Health and Medical Research Council samlade in data om alla prospektiva kontrollerade studier och alla meta-analyser. När de värderade det samlade resultatet kom de fram till:
  “There is no reliable evidence that homeopathy is effective for treating health conditions”
  Det är inte samma sak om att homeopati är bluff, men det finns alltså enligt denna expertgrupp ingen trovärdig evidens att homeopati fungerar.
  Påstående 4: Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda.
  Svar: Ja, det tycks så. Så här skriver NHMRC: “The quality of the evidence was generally low, so it was not possible to be confident that the evidence was reliable.”
  Påstående 5: Homeopatika har samma effekt som vatten.
  Svar: Det här är kanske det intressantaste påståendet. Homeopatins verkningsmekanism gäckar vetenskapen (antingen för att den inte finns, eller för att den är väldigt svårupptäckt) och den som finner bevis att ett homeopatiskt läkemedel har en biologisk effekt kan vänta sig ett mycket stort vetenskapligt erkännande, fullt möjligen kan en sådan upptäckt leda till ett framtida nobelpris. En sådan upptäckt skulle inte bara ge legitimitet till homeopatin utan även omkullkasta många kända teorier kring hur materia fungerar. Grundläggande kemi och fysik skulle bli tvunget att skrivas om.
  Robert Hahn hänvisar till att sådana bevis redan finns. Studien han länkar till en icke-blindad studie som publicerats i tidskriften Journal of Acupuncture and Meridian Studies. Det är en tidskrift som saknar impact (vilket är ett indirekt mått på tidskriftens kvalitet och betydelse) Sisteförfattaren i artikeln är professor A. R. Khuda-Bukhsh, som vid en googling visar sig vara uttalad förespråkare för homeopati. Studien som han utför är betald av ett läkemedelsföretag som producerar och säljer homeopatika. Sammantaget finns det flera skäl att tvivla på studieresultaten säger något alls som stämmer med verkligheten. Under alla omständigheter utgör studien knappast “bevis” för att homeopatika har en biologisk effekt.
  Forskningen kring biologisk effekt hos ultrautspädda lösningar (som inte innehåller en endaste molekyl av ursprungslösningen) är annars intressant. Det har föreslagits att vatten har “minne” och historien med den franske forskaren Jacques Benveniste och hans artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature 1988 är sedelärande. Benveniste hade gjort ultrautspädningar på mänskliga antikroppar tills inga antikroppar fanns kvar i lösningen, ändå kunde denna lösning enligt Benveniste framkalla immunologiska reaktorer hos vita blodkroppar (basofiler). (Själva idén kittlar fantasin lite grand – vattenmolekyler består av tre atomer, en antikropp är uppskattningsvis mer än 1000 gånger större. Ändå tänkte man sig att den förra kunde överföra specifik information som den senare kunde bära med sig). Reviewerna och redaktörerna tvekade – det fanns starka grundvetenskapliga skäl att tvivla på att hypotesen och resultaten var korrekta eller ens möjliga, men studien verkade ändå vara korrekt genomförd och det fanns ingen saklig grund att refusera den.
  Det hela resulterade i att man publicerade studien men redaktörerna på Nature skrev en liten brasklapp i slutet på artikeln där man reserverade sig för resultatens riktighet tills dess studien återupprepats under strikt kontrollerade former. Benveniste gick med på detta upplägg. När experimentet återupprepades under blindade former så uteblev emellertid resultaten, dvs de kunde inte upprepas. Det hela fick ett bittert efterspel eftersom Benveniste fick sitt anseende som forskare ifrågasatt. Förmodligen han inte fuskat själv medvetet utan utfört sitt experiment i god tro. Sannolikt berodde de missvisande resultaten på att labbpersonalen så gärna ville att resultaten skulle utfalla positivt att man avläste det man ville se. En lärdom av detta är att det är tveksamt om man kan lita på forskning som inte utförs under rigoröst blindade former, dvs forskaren får själv inte veta vad som är placebo och homepatiak i en kliniskt studie. Företaget som betalade Benvenistes studie var för övrigt det franska homoepatikaproduceten Boiron, samma företag som finansierat Khuda-Bukhshs ovan nämnda studie.
  Så nej – det finns i dagsläget inga bevis att homeopatika har en biologisk effekt. Möjligen kan olika personer ha olika idéer om vad som anses med “bevis” i detta sammanhang. Det minsta man kan kräva är nog att ett experiment upprepas av minst två oberoende forskargrupper och resultaten publiceras i några hög-impact-tidskrifter.
  Tills vidare är det rimligt att anse att homeopatika har samma effekt som vatten, det vill säga ingen alls.
  (Betänk för övrigt implikationerna om vatten verkligen kunde ha ett minne. Det vatten vi dricker kommer från grund- eller sötvattenstäkter, där det blandats och kommer i kontakt med biologiskt material, mineraler, grundämnen, läkemedel och en hel del miljögifter och andra kemiska produkter. Sedan pumpas detta vatten upp, forslas, skakas och tumlas runt (potentiering) innan vi tappar upp det i ett glas. Om nu vatten har ett minne – hur kommer det sig att vi inte faller döda ner när vi tar ett par klunkar?)
  Påstående 6: De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering.
  Svar: Ja, det finns metoder som försöker hantera effekten av selektiv publicering. Problemet är att dessa metoder endast är tillämpbara på publicerade studier. Som diskuteras i NHMRC:s rapport (sid 285) så är området komplext. Tex anser man att tidskrifter som förespråkar homeopati kan vara mer benägna att acceptera metodologisk bristfällig forskning bara för att den stödjer homeopati. Välrenommerade tidskrifter kan å andra sidan vara skeptiska till att publicera negativa resultat (som visar att homeopati inte skiljer sig från placebo) eftersom resultatet är väntat och trivialt. Om dessa mekanismer fungerar gynnar det alltså positiva resultat framför negativa.
  Frågan om vilken betydelse som selektiv publicering har kan inte entydigt besvaras.
  Påstående 7: Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet.
  Svar: Roberts svar är förvillande. Påståendet att det räcker med tre oberoende studier inom medicinen för att man ska anse att evidens är kanske en bra tumregel, men det gäller ju i så fall vid ett specifikt medicinskt tillstånd. De hundra homeopatistudier som RH hänvisar till avser ju publicerade studier på helt olika tillstånd. Bara för att homeopati enligt en studie tycks ha effekt vid allergisk rhinit betyder ju inte det att man har evidens för att det även har effekt vid gallstensproblem. Detta är ju en huvudsaklig invändning mot de metaanalyser som du Robert fördjupat dig i och vars resultat du lyfter fram – dessa resulterar (som Lindes artikel) att man får fram en oddskvot som talar för att homeopatika med statistisk säkerhet är bättre än placebo. Dock kan man inte besvara mot VAD homeopati är mer verksamt eftersom man räknat ett genomsnitt på en fruktsallad bestående av alla möjliga besvär och åkommor.
  NHMRC:s rapporten (och även Cochraneinstitutet) har tittat på specifika tillstånd. Man fann studier för 68 tillstånd och de systematiska granskningarna fångade upp studier av 55 tillstånd. Det går inte att kort sammanfatta de resultaten, eller jo förresten det går ju: man kan säga så här: endast få studier har gjorts som visar att homeopatin är effektivt vid specifika tillstånd. (för mer information hänvisas till rapporten sid 29-184 och Cochrane-översikterna, varav ingen funnit belägg för att homeopati fungerar).
  Påstående 8: De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små.
  Svar: Ja, så verkar det vara. Saxat från NHMRC:s rapport: (sid 284) “In general, the evidence base for homeopathy is not of high quality. Many of the individual studies were poorly designed, conducted and reported. In addition, most of the individual studies were small in size and likely to be insufficiently powered to detect a statistically significant outcome.
  Påstående 9: Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant.
  Svar: Ja, det stämmer ju och det stämmer ju för all forskning. Som jag argumenterat för i en annan kommentar i ett annat blogginlägg här på siten så är risken för typ I-fel (att man förkastar nollhypotesen trots att den är sann) större när man undersöker hypoteser som är osannolika (som homeopati) än när man undersöker hypoteser som har starkt empiriskt stöd. Detta medför att risken för falskt positiva resultat ökar: i klartext – risken ökar att man finner bevis för något som inte är sant använder traditionell statistik på något som redan från början är osannolikt.
  Påstående 10: Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar.
  Svar: Tja, begreppet lura inbegriper människors motiv, det vet vi inget om. Det är nog inte troligt att homeopater lurar sina patienter, men det är troligt att verksamheten inte har någon annan effekt än placebo.

  • Björn! Jag har kommenterat den här australiensiska genomgången ovan. Relevant för din text här är att de inte läst originalstudierna men ändå säger att de dåligt utförda. Shang 2005 (se tidigare referens), som gått igenom originalstudierna, säger att homeopatistudier inte är sämre än skolmedicinska studier. Vilken tror du på

   • Hahn: Shang 2005, som du virker å stole på, konkluderer så med:
    “When account was taken for these biases in the analysis, there was weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for specific effects of conventional interventions. This finding is compatible with the notion that the clinical effects of homoeopathy are placebo effects.”
    -Weak evidence for a specific effect.
    -Compatible with the notion […] homeopathy are placebo effects.

 • National Health and Medical Research Council (Australiens myndighet som ansvarar för utvärdering av evidensläget i olika medicinska frågor) är precis färdiga (som nämnts i en kommentar ovan) med en omfattande rapport om evidensläget kring homeopati. Rapportens övergripande slutsats är: ”NHMRC concludes that the assessment of the evidence from research in humans does not show that homeopathy is effective for treating the range of health conditions considered.”
  Arbetsgruppen vid NHMRC har bestått av experter på evidensbaserad medicin, kliniska prövningar och komplementär medicin, och flera av arbetsgruppens slutsatser stämmer inte överens med vad som framförs i artikeln ovan. Det skulle vara intressant om du, Robert, kommenterar detta.
  Sammanfattning (24 sidor)
  http://consultations.nhmrc.gov.au/files/consultations/drafts/nhmrcdrafthomeopathyinformationpaper140408.pdf
  Rapportunderlaget med studier (300 sidor):
  https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/nhmrc_homeopathy_overview_report_october_2013_140407.pdf

  • Jag deltar normalt sett bara i debatten under några veckor efter jag skrivit en blogg, och därefter får ni debattera själva (jag ar inte tid att vara med jämt). Men jag blev intresserad av den här rapporten och då min åsikt önskas har jag tittat på den. Det får bli några bedömningar efter stickprovskontroller i materialet.
   Det första jag ser är att man faktiskt inte läst några enskilda studier om homeopati utan enbart grundar sina bedömningar av ett antal meta-analyser. Man har exkluderat allt som är skrivet på andra språk än engelska (mycket om homeopati är på tyska). Om meta-analysen inte beskriver den primära effekt-variabel har man skrotat den också (här kunde man ju ha tittat i originalstudierna, men det har man inte gjort).
   Ett genomgående drag är att negativa uttalanden om homeopati får gott om utrymme. Där en fördel kunnat påvisas följs den alltid av förklenande omdömen, ofta att studien är “för liten” eller att det borde finnas många studier som visar samma sak för att man skall tro på´t. Några exempel:
   Om jag tittar på studierna om postoperativ ileus (sidan 50) så visas 7 studier varav homeopati är statistiskt överlägset placebo i 4. Ändå är konklusionen – ingen effekt.
   Tittar vi på influensaliknande sjukdom (sidan 64-65) så är de allra flesta rapporterade effekterna statistiskt sett förmånliga för homeopati. Vad tror vi att konklusionen är – tja, ingen effekt. Samma sak på sidorna 60, 78 och 80 (jag scrollar slumpmässigt hit och dit).
   När jag slår upp sidan 117 så visas 4 studier varav homeopati är bättre i 3 stycken. Till exempel Gibson visar på förbättring vid reumatoid artrit i 83% av fallen medan placebo bara 22%. I studien av Andrade så blev 59% bättre jämfört med 44% i placebo-gruppen. En studie av Gaus (1993) visar också signifikant bättre effekt av placebo. Slutsatsen av allt detta – homeopati saknar effekt!
   Jag har lite speciellt intresse för homeopati vid allergisk rhinit (s. 171-177). Där är de allra flesta jämförelserna till fördel för homeopati. Slutsatsen – tja, man klarar sig undan med att säga att bevisen inte är tillräckliga. Genom en stoppa in en önskan om att studierna borde vara “rigorous” så diminueras effekten av riktigt många studier. Ingen effekt av homeopati, alltså.
   Du som är skeptiker – läs på sidan 227 är jämför “Resultat” med bedömarens slutsats till höger. Så här är det oftast. Många studier visar bra effekt av homeopati, men slutatsen blir ändå alltid densmama – ingen effekt.
   Många studier som beskrivs som negativa (“ingen effekt”) har använt konventionell medicinering (och inte placebo) som jämförelse. Det är ju en felaktigt slutsats. Den bör istället vara att homeopati är lika effektiv som skall skolmedicinsk behandling
   Problemet är här att man tycks blanda ihop evidensvärdering och utformning av behandlingsrekommendationer. Det har jag avrått från i min blogg. Det betyder att när utredaren redovisar ett antal studier som huvudsaklingen är till förmån för homeopati så avfärdar man det som “ingen effekt” med argumentet att evidenset inte räcker för att rekommendera homeopati som behandling. Det senare är en subjektiv bedömning medan evidensvärdering skall vara en objektiv process. När man blandar ihop rollerna så får läsaren ingen uppfattning om evidensets styrka. Att det är noll för homeopati stämmer ju inte alls med den här rapporten, vilket man gärna kan tro när man läser slutsatserna.
   En del annat ser heller inte så snyggt ut. I det 24-sidiga sammanfattningsdokumentet skriver man att studier som visar att homeopati fungerar är dåligt utförda medan de som visar att homeopati saknar effekt är bra utförda. Så övergripande omdömen gör man alltså utan att ens ha läst originalstudierna.
   När jag specifikt tittar på hur man hanterat studier med 95-98% exklusion, vilket jag kritiserat i mina bloggar, så har man accepterat beteendet att ta bort nästan allt material. Från Cucherat, som faktiskt fick ta bort 96% av alla data för att homeopati inte skulle vara bättre än placebo, har man minsann fångat upp bedömningen att homeopati inte är bättre än placebo. Att man genom omfattande exklusion skapar ett statistiskt typ II-fel är inget författarna av den här skriften brytt sig om (eller kanske inte ens förstått). Edzard Ernsts arbeten tycks man ha accepterat fullt ut, trots att min genomgång av hans arbeten visar att han satt 95-98% exklusion i system och att han i övrigt är allvarligt biased in sina bedömningar.
   MIN BEDÖMNING är en viss besvikelse över att man inte läst originalstudierna och bedömt dem enligt GRADE-systemet. Då hade genomgången kunnat ge något nytt. Nu blir nyhetsvärdet begränsat eftersom de felaktigheter i befintliga meta-analyser som jag påpekat i mina bloggar inte rättats till.
   Stor hänsyn har också tagits till vad tidigare författare av meta-analyser framfört i sina slutsatser. Det bör man inte göra eftersom enskilda författares slutsatser ofta färgas av en rädsla för att blir outcast. Forskare som säger något positivt om homeopati anses spontant vara godtrogna och ovetenskapliga. Detta är en starkare kraft inom akademin än vad utomstående anar, och det är f ö likadant med den forskare vars andliga trosuppfattning blir känd. Den uppfattas också som opålitlig och lite konstig varvid karriären snabbt hamnar i stå. Forskaren förutsätts både vara ateist och intuitivt begripa att homeopati är bluff. Den enda som skulle kunna bryta detta mönster av rädslor hos individer är en myndighet, och det var därför det kändes spännande med den här australiska rapporten kom. Jag ser dock mest en upprepning av tidigare mönster eftersom man lånat in bedömningarna av de enskilda författarna av alla dessa meta-analyser.

   • “Stor hänsyn har tagits till vad tidigare författare av meta-analyser framfört i sina slutsatser. Det bör man inte göra eftersom de färgas av en rädsla för att blir outcast genom att forskare som säger något positivt om homeopati anses vara godtrogna och ovetenskapliga.”
    En variant av negativ publiceringsbias med andra ord. Det anser du vara ett stort problem men den positiva publiceringsbias, där företrädelsevis studier med positiv effekt publiceras anser du inte vara så problematiskt (har du svarat mig tidigare). Jag förstår mig inte på hur du resonerar Robert, förklara gärna.
    För övrigt håller jag helt med dig om att ingen bör diskrimineras för sina åsikter. Klarar man av att förhålla sig objektiv i sin profession ska det inte spela någon roll om man tror på andar, gudar eller Näcken.

   • Snälla Robert, dig lyssnar i alla fall dessa människor på; kan du förklara för dem att gör fruktansvärd skada när de skrämmer upp folk med sin skrämselpropaganda mot vaccin? Vaccin räddar liv!

   • @Robert,
    Tack för svar. Det var intressant på flera sätt, inte minst hur du svarade.
    Du har i bloggposten ovan skrivit om 10 påståenden som du anser är pseudovetenskapliga och som du menar att skeptiker ofta anför. Strax efter att du publicerat din post så släpper Australiens motsvarighet till SBU en tämligen ambitiös vetenskaplig rapport av evidensläget kring homeopati. Flera av rapportens slutsatser står i strid med dina påståenden. I stället för att reflektera över detta, dvs. att din värdering av evidensläget skiljer sig från slutsatserna som en oberoende vetenskaplig expertgrupp kommit fram till, så ägnar du ditt svar åt att försöka underminera NHMRC-rapportens trovärdighet. Jag tycker du är tendentiös när du gör detta och det du återger är inte sakligt och ibland fel. Det får mig att undra över vilket förhållningssätt du har till både fakta och evidens.
    Tycker du att NHMRC:s slutsatser också är pseudovetenskapliga?

    • NHMRCs rapport står inte alls i strid med mina påståenden. Du får läsa om bloggen eller annars precisera vilket/vilka påståenden du menar. Rapporten relaterar bl.a. massor av studier som visar att homeopati har effekter som är jämförbara med konventionell skolmedicinsk behandling och överlägsen placebo.
     NHMRCs slutsatser är förväntade, saknar nytänkande och alltför godtroget och stundom selektivt bygger på ett accepterande av slutsatser som framförts av författare till tidigare meta-analyser. Pseudovetenskap är något annat.
     Jag hoppas för övrigt att både myndigheter och skeptiker i större utsträckning börjar granska hur författarna till dessa meta-analyser gått tillväga istället för att okritiskt upprepa deras slutsatser. Det är en sådan granskning jag gjort i min artikel i Forsch Komplemetmed 2013; 20: 376-381 samt delvis på denna blogg. Att man måste bilda sig en egen uppfattning om primärmaterialet är tyvärr nödvändigt med tanke på den polarisering som finns kring just detta ämne.

     • Jag har läst bloggen och jag gav dig motargument mot dina påståenden i kommentaren nedan. Du har inte bemött dem mer än att du beklagar dig över att NHMRC inte gjort en annan studie än den som de gjort. Och så hänvisar du till Shangs slutsats att homeopatistudier inte är sämre än andra, fast Shangs huvudsakliga slutsats: att homeopati saknar evidens, den underkänner du kategoriskt.
      Andemeningen i din bloggpost ovan är att skeptiker är pseudovetenskapliga när de säger att homeopati saknar evidens, trots att detta faktum stöds av NHMRCs rapport och trots de flesta seriösa vetenskapliga institutioner som tagit ställning i frågan delar denna uppfattning, tex NCCAM (The National Center for Complementary and Alternative Medicine) vid amerikanska National Institute of Health som utrycker sig så här om homeopati :

      There is little evidence to support homeopathy as an effective treatment for any specific condition.”
      Det är inte ett kontroversiellt och pseudovetenskapligt påstående, det är den övervägda bedömningen av evidensläget.
      Jag tycker inte du är saklig i ditt resonemang och du grumlar det ibland med rena fel. Tex skriver du i din kommentar ovan att ”Många studier som beskrivs som negativa (”ingen effekt”) har använt konventionell behandling (och inte placebo) som jämförelse.” Du påstår att det är en felaktig slutsats och att den i stället bör vara att homeopati är lika effektiv som skolmedicinsk behandling.
      Du menar alltså att negativa studier av homeopati, där jämförelsen är konventionell terapi, ska betraktas som bevis för ”non-inferiority”. Det är en felaktig slutsats och det vet ju varje forskare. Non-inferiority does not imply equivalence! i studier där hypotesen är att grupperna skiljer sig åt. Non-inferority-studier är knepigt att utföra: de kräver fördefinierade marginaler för när man menar att något är lika. Konsekvensen är oftast att man behöver större studiegrupper om man avser att undersöka detta.
      Jag tycker heller inte att du är saklig i ditt sätt att återge fakta eller relevanta omständigheter, några sådana ”felaktigheter”:
      postoperativ ileus (sid 50) – det var inte 4 av 7 studier utan 3 av 6
      reumatoid artrit (sid 117) –det var inte 3 av 4 studier som talade för homeopati utan 1 a 4.
      Och varför återger du siffror (Andrae) som inte ens är statistisk signifikanta? På vilket sätt har de relevans?
      Du ber mig att läsa på sidan 227 och du skriver att ”Så här är det oftast”. Då blir jag ju nyfiken.
      På sid 227 redogörs för en mindre studie (41 försökspersoner) av seborroiskt eksem. Resultaten visar en statiskt signifikant effekt till förmån för homeopati. Till höger står tolkningen av den meta-analys från vilken studien av seborroiskt eksem kommer ifrån: resultaten av meta-analysen (som även baseras studier av homeopatisk behandling av andra hudtillstånd) visar att homeopati inte är bättre än placebo för något dermatologiskt tillstånd. I evidensvärderingen (nederst sid 226) konstaterar man att det bara finns en studie vid seborroiskt eksem, den som nämns ovan. Man skriver att denna studie har okänd kvalitet, trovärdigheten på evidensen bedöms som låg. Konklusionen blir att det inte finns tillräckligt med evidens att dra någon slutsats om homeopati fungerar vid seborroiskt eksem.
      Vad i detta anser du är felaktigt? Tycker du att det vore mer korrekt att påstå att det finns evidens att homeopati fungerar vid seborroiskt eksem baserat på resultaten från en (!) metodologiskt tveksam liten studie?
      Överlag tycks du mena att författarna i rapporten är tendentiösa i sin värdering. Jag håller inte med. Tvärt om tycker jag att de resonerar klart och transparant i den evidensvärdering (evidence statement) som framgår i text. Det är viktigt att påpeka att de där inte bara räknar upp antalet studier som talar för det ena eller andra, utan tar hänsyn till det man vet om dessa studiers kvalitet. Baserat på detta gör man en bedömning av trovärdigheten på resultaten samt dessa är tillräckliga för att dra någon konklusiv slutsats. Oftast är det inte så, tex i fallet med studier av influensa (sid 64-65) – där kvaliteten på de flesta studierna bedöms som undermålig. Du skriver i en annan kommentar här på sidan att du forskade på 80-talet och vet att man då inte hade för vana att rapportera visa kvalitetskriterier som vi nu anser viktiga. Det tycker jag är ett svagt argument för att anta att influensastudierna faktiskt är av hög kvalitet. Cochraneinstitutet har för övrigt också gjort en systematisk granskning på just homeopati och influensa. Man konstaterade att ”The overall standard of trial reporting was poor and hence many important methodological aspects of the trials had unclear risk of bias. There was no statistically significant difference between the effects of Oscillococcinum and placebo in the prevention of influenza-like illness.
      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001957.pub5/abstract;jsessionid=1AD385D5BA110E0CAE624DCA37BA1E6A.f02t03

      • Jag skriver i min blogg att skeptiker är pseudovetenskapliga när de påstår att det inte finns en enda studie som visar att homeopati fungerar. För det är felaktigt. Jag skriver också att det är klart vetenskapligt suspekt att plocka bort 95-98% av alla studier när man gör en meta-analys, särskilt när man inte öppet redovisar om skälen (se Shang). Jag säger att det är dålig vetenskap att skapa flip-flop-fenomen i en meta-analys så att ett resultat baseras på bara 8 av över 100 studier plötsligt blir statistiskt säkerställt när man tar bort en studie till och bara får 7 kvar (se Shang). Jag tycker att är suspekt när Cucherat plockar bort studier tjogvis med tjogvis av studier och rapporterar det allra sista resultatet, som först på slutet tappar sin signifikans, precis som om man gradvis som på en “fisketur” sökt sig fram till det resultat man vill ha. Det är är buslätt att genomskåda och det borde du också göra, Björn. Du borde också begripa att det här är dålig vetenskap. Tydligt är att du inte gör det.
       Så mycket mer står egentligen inte på förra blogg, den som är knuten till min artikel i Forsch Komplemetmed 2013; 20: 376-381. Det är mina poänger. I den senaste bloggen kommenterar jag dock de vanligaste invändningarna jag fått när homeopati diskuterats. Den har byggt på de responser jag fått på den första bloggen.
       Jag är kritisk till man nästan jämt blandar samman evidensvärdering och författande av behandlingsrekommendationer. I den här australiensiska genomgången finns den många exempel på det. Man noterar att många studier visar att homeopati fungerar men att evidensen inte är tillräckligt övertygande. Då iklär man sig båda rollerna, tyvärr. En evidensvärdering skall dock idealt sett ske enligt ett modern skalsystem av typen GRADE. Och den skall inte mynna ut i förslag om behandling skall användas på patienter eller inte.
       Har kollat din kritik av mina sidhänvisningar och finner att jag har rätt. Sidan 50 innehåller 7 rader med studier och på sidan 117 så anser jag t.ex. att en studie där 82% av patienterna med reumatism förbättrats av homeopati jämfört med 22% i kontrollgruppen så talar det för att homeopati är effektivt (det är odds ratio på nästan 4). Om du vill ha en signifikansnivå kan du räkna ut den själv med hjälp av chi-2-test istället för att avfärda studien, och det borde de australiensiska grabbarna också ha gjort. Jag tycker också att en studie där 59% blir bättre jämfört med 44% i kontrollgruppen talar till fördel för homeopati. Signifikansnivåer är viktiga när man bedömer enskilda arbeten, men syftar man till att samvärdera många studier så spelar de inte spela samma roll. Drar flera studier rejält åt samma håll säger det mer än om en av dem råkar ha ett p-värde som understiger 0.05. Det är ju just fixeringen vid enstaka p-värden som man försöker komma ifrån i meta-analyser och systmatiska översikter.
       Jag har inte tid att gå i polemik med dig eller någon annan om all världens bedömningar av homeopati, men jag har noterat att den ideologiska låsning som finns på grund av homeopatins brist på biologisk logik gör att skolade människor gör andra bedömningar än om det funnes biologisk logik. Den här typer av exklusionsövningar som jag relaterat till ovan har jag aldrig träffat på i andra sammanhang utom när det gäller just homeopati och komplementär medicin, och det är därför jag reagerar.
       Som jag skrivit tidigare är NHMRCs slutsatser är förväntade, saknar nytänkande och bygger på ett godtroget accepterande av slutsatser som framförts av författare till tidigare meta-analyser. Att man måste bilda sig en egen uppfattning om primärmaterialet är tyvärr nödvändigt med tanke på den polarisering som finns kring just detta ämne. Även om man inte läser originalstudierna så hoppas jag att både myndigheter och skeptiker i större utsträckning börjar granska hur författarna till dessa meta-analyser gått tillväga istället för att okritiskt upprepa deras slutsatser.

     • Robert,
      Självklart ligger osannolikheten homeopatin och annan komplementärmedicin i fatet. För att tro på extraordinära påståenden krävs extraordinära bevis, det är en sund inställning. Även du fungerar så när du värderar din omvärld.

     • Det är inte pseudovetenskapligt att påstå något som är fel, då använder du begreppet på ett felaktigt och onyanserat sätt.
      Jo, det har inte gått mig förbi att du är kritisk till vissa författares sätt att göra meta-analyser. Meta-analyser har ju kommit att bli allt viktigare som del i systematiska granskningar. Fördelen med meta-analyser är som bekant att den statistiska osäkerheten minskar när studieresultat läggs ihop, undersökningsgruppen blir större och man får mer precision av sitt effektmått. Du har ju uppehållit dig mycket vid att signifikansen finns när man tar med många studier, och sedan försvinner om man plockar bort ett antal studier och du är upprörd över att man (vissa författare) därmed kan påverka den övergripande slutsatsen. Jag håller med om att kan vara intressant att resonera kring rimligenheten i forskarnas olika förfaranden, inte minst vilka kvalitetskriterier ska gälla för inkluderade studier.
      Med det sagt så tycker jag att din signifikans-kritik också är rätt ensidig. En annan aspekt på meta-analyser är ju att ju större studie-sample man har, desto lättare att få signifikans på triviala skillnader. Således är det inte konstigt att fler studier ger signifikanta resultat och färre ger det inte. För att kunna värdera resultaten i en meta-analys så måste man kunna tolka vad resultatet (i våra fall en OR) har för klinisk signifikans, dvs. är skillnaden något som faktiskt betyder något. I de flesta meta-analyser är utfallet samma i de ingående studierna och blir därmed begriplig – tex: risken att dö eller få hjärtinfarkt (oftast mätt som hazardkvot). Det gör att resultatet i meta-analysen går att tolka.
      I meta-analyserna om homeopati så inkluderar man studier på helt olika tillstånd, utfall och uppföljningstider. Du får fram ett resultat, i Lindes fall en OR på 2,45 baserat på 89 studier. Resultatet är ett matematiskt genomsnitt baserat på tal som betyder helt olika saker, tex om homeopati lindrar diarre (mätt som antal dagar) om det lindrar ileus (mätt som smärta på VAS-skala) om afasi efter stroke (mätt som “förbättring”); om homeopati lindrar migrän (mätt som attackfrekvens); om homeopati lindrar allergisk rhinit (mätt som förbättring av ögonsymtom); om homeopati lindrar ADHD (mätt enligt någon score) osv. Det innebär att siffran 2,42 inte går att tolka. Ingen vet vad den betyder inklusive om den om den ens är relevant för patienter. Kanhända är den bara en trivial statistisk signifikant effekt som uppstår till följd av ett stort sample.
      Du, Roberth Hahn, hade ju kunnat skriva ett par bloggposter och en vetenskaplig artikel om de tolkningsproblem som detta medför i homeopatiska metaanalyser – jag har redan ett förslag på Conclusion: No justified interpretations could be drawn from homeopathic meta-analyses summarizing effects on different medical conditions.
      Eller så hade du kunna problematisera ett annat underligt faktum. Homeopater har en bok som de kallar Materia Medica. Det är närmast att betrakta som en helig skrift författad av Hahnemann (Homeopatis grundare). I Materia Medica listas olika homeopatika (baserat på principen att lika-botar-lika) och de tillstånd de anses vara bra för. I meta-analyserna tar man inte hänsyn till typen av homeopatika i meta-analyserna ingår massa olika preparat också mot samma tillstånd. Ofta är behandlingen “individualized” vilket betyder att man inte vet vad som givits. Ändå räknar man i meta-analyser att effekten av homeopatika är en och samma, oavsett preparat. Det är också metodologiskt tvivelaktigt. Det innebär ju att man inte anser att det är något specifikt preparat man ger. Det viktiga tycks inte att man väljer rätt preparat, utan att det är ett homeopatikum. Den aktiva ingrediensen tycks inte vara en ingrediens, utan just frånvaron av den samma.
      Det faktum att man i metaanalyser inte bryr sig om vilket homeopatiskt preparat som ges är inte bara metodologisk slarv. Det finns nämligen ingen vetenskaplig metod att särskilja ett homeopatikum från att annat, eller för den delen placebo. Så hur kan man med säkerhet veta vad man ger till en patient när de enligt vetenskapens bästa metoder inte går att skilja åt? Om du får en burk Oscillococcinum (hjärta/lever från anka) spädd 200C (en 1 följd av 400 nollor) på ditt bord så finns inget sätt för dig att ta reda på om burken innehåller det som står på innehållsförteckningen. Däremot kan du – paradoxalt och lite lustigt nog – vara näst intill visshet säker på att den inte innehåller något Oscillococcinum alls. Ultradilaterade lösningar tar därmed ett elegant steg in i en metafysisk tillvaro.
      Jo, du får kalla mig konservativ och stel i mitt tänkande. Eller skeptiskt. Men när man inte längre kan observera något på något vis, då lämnar man vetenskapens domän och då kan man inte heller göra vetenskapliga anspråk.
      Du tycks inte besvärad av att homeopati strider mot sunt förnuft och är vetenskapligt omöjligt. Du resonerar inte över detta problem alls utan fokusera bara på resultat från kliniska studier ”Jag känner mig inte besvärad av det, utan accepterar faktum.” skriver du. Det hade också varit intressant höra dig resonera om det och hur det påverkar din syn på evidensläget. Tror du att ditt andliga intresse gör dig mer öppensinnlig för det osannolika?
      För mig väger det faktum att homeopati är orimligt enligt gängse vetenskap som om tungt när jag ska tolka rimligheten i det kliniska evidensläget. De skillnader som ses i kliniska studier är troligen en kombination av statistiskt falskt positiva resultat (som uppstått av slumpen), fusk, metodologiskt snedvridning av den typ som hände i Benvenistes studie) och allmän publication bias.
      Den dagen det kommer vetenskapligt solida bevis att homeopati faktiskt har en biologisk effekt kommer jag naturligtvis ändra min uppfattning.

 • Jag vet inte var du får din nidbild av sjukvården ifrån men kostråd och diet är sådant som kan ha stor effekt, både förebyggande och på många akuta tillstånd och är därför en del av medicinsk vetenskap och därmed även vår sjukvård. Men kan du inte förklara hur du anser att det stöder påståenden om att homeopatiskt vatten och sockerpiller har botande effekt…

  • Javisst har kostråd stor effekt – rätta kostråd vill säga.
   Dock är Livsmedelsverkets (förlegade!) ‘vetenskapliga’ tallriksmodell – och råden att använda lättprodukter och annat syntetiskt skräp ..t.ex. margarin, ingenting som förbättrar hälsan ..tvärtom! — Nej tack, jag fortsätter allt med min naturliga eko-odlade kost.
   Beträffande din fråga om Homeopati så får du leta på nätet och/eller andra bloggar.
   Min åsikt baseras på personlig erfarenhet. Min kropp mår bra av Homeopati helt enkelt och jag behöver inga andra bevis. Jag är en helnöjd Homeopati-patient.

  • Men varför inte kommentera artikeln? Det duger inte undvika den genom att leta upp nya saker med syftet slå ned förtroendet för homeopati på det vanliga sättet. Jag tycker homeopati skall vara helt valfritt att välja med vanligt landstingsstöd, som övriga vården. Det skulle bespara sjukvårdsapparaten stora pengar och bespara miljön betydande kemiföroreningar.
   Jag skulle vilja höra en uppriktig åsikt om de 10 påståendena.

   • Det er vanskelig å kommentere alle 10 påstander, da de for det meste er stråmenn.
    Fakta er at hvis man tar hensyn til kvaliteten på studiene, så viser de mindre og mindre effekt av homeopati når kvaliteten øker. Klart det fins studier som viser effekt, men det er langt flere som viser ingen effekt. De store meta-studiene, og det har nå kommet en nye en, viser at ingenting tyder på noen effekt.
    Det er jo heller ingen grunn til å tro det skal være noen effekt, siden det ikke er noen virkemiddel igjen etter potensieringen.
    Hvis man skal få “landstingsstöd” (beklager, jeg er ikke svensk) for homeopati, så må man få det for hva som helst, inklusive ren magi. Homeopati har eksistert i 200 år, og det er på tide at det kommer klare bevis, eller at man bruker forskningspengene på noe annet. Ingen retninger i moderne medisin hadde kunnet eksistert så lenge uten bevis for effekt.

    • Nej beklaga inte att du inte är Svensk 🙂 Sverige tycks vara i särklass när det gäller obstruera allt annat än skolmedicin. Jag tror ingen tycker “magi” skall ha ekonomiskt stöd, den bör vara gratis 🙂 Vetenskapsföreträdare kan inte själv döma ut det den ännu inte förstått. Tänk om det skulle fungera så att vi förbjuder allt som vi inte förstår. Hur många skulle vilja leva i den världen?
     Den som vågar titta på det här förhållandet, kan ju undra vad gör att just Sverige är så extremt? I många delar av övriga världen tycks man inte blunda för alla som blir hjälpta och är nöjda som patienter.
     I Indien har man universitetsutbildningar i homeopati. Tycker man i Sverige att de är dumma? Nej det tror jag inte.
     http://sakh.se/homeopati-i-ovriga-varlden/
     Så varför ser det ut så här? Är det för att Sverige tycker sig vara mer framstående till skillnad från de övriga?

     • Varför är det så? Ja främst av kulturella och historiska orsaker.Läs exempelvis Motzi Eklöfs bok. Homeopatin har aldrig haft någon stark position i Sverige, eller norden för den delen. I länder där så varit fallet finns den givetvis kvar, men lever en tynande tillvaro. Det finns således ingen orsak att försöka införa den i Sverige. De resurser som finns är ändliga. Även de studier som påvisar en positiv effekt för homeopati visar högst marginella effekter, aningen bättre än placebo. Verkliga läkemedel måste uppvisa effekter som är flera gånger större än placebo för att godkännas.

 • Det säger sig väl själv att sjukdom även handlar om livsstil – inte minst kosten.
  Detta är välkänt inom komplementär/alternativ -medicinska läkemetoder.
  Man behandlar hela människan, inte enstaka symptom som inom sjuk’vården’ där man istället föreslår syntetiska medikamenter – med diverse otäcka bieffekter som ofta kräver ytterligare piller!
  Oavsett vilka läkemetoder man väljer bör råd om livsstil och speciellt kostråd alltid ingå.
  Att bara symptom-behandla leder ingenstans men inom den gängse sjuk’vården’ är detta är förstås mer lönsamt för vissa storföretag – men aldrig för patienten!!

 • @Mayne
  Wow, quote mining.
  Här är mer från din länk:
  “homeopathic medicines are not drugs and homeopathy involves much more than the use of a particular therapy.”
  “medicines often play a relatively minor role in a complex regimen of care that may include lifestyle modification, diet, exercise and critical self-reflection”
  Det var nytt för mig, det som påstås fungera med homeopati är alltså inte de homeopatiska preparaten utan livsstilsförändring, diet, motion och kritisk självreflektion.
  Vad ska någon då med homeopater till? Bättre med dietister och fysioterapeuter.

  • Den utvärderingen kan stoppas opp i.. ‘where the sun doesn’t shine’! Det kommer naturligtvis att visa sig att det hela (som vanligt!!) varit baserat på ytterligare fiffel o’ båg ‘studier’ ..suck. ATT dom orkar hålla på!!!
   Personligen behöver jag inga studier för att veta att HOMEOPATI FUNGERAR – eftersom jag redan vet att min kropp mår väldigt mycket bättre av homeopatiska medel ..än av syntetiska gifter!!

 • Robert Hahn, du skriver: “Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997).”
  Det som står i Linde 1997 er dette: “The results of our meta-analysis are not compatible with the hypothesis that the clinical effects of homeopathy are completely due to placebo. However, we found insufficient evidence from these studies that homeopathy is clearly efficacious for any single clinical condition. ”
  Det er ingen støtte til homeopatien.
  Så nevner du ikke at Linde et al gjorde om studien sin, og publiserte på nytt i 1999.
  Da konkluderte de enda klarere:
  ” in the study set investigated, there was clear evidence that studies with better methodological quality tended to yield less positive results.”
  Hvorfor nevner homeopat-apologetene alltid Linde 1997, men ikke 1999? Burde ikke du med din forskerkompetanse tatt med Linde 1999 i dine betraktninger?

 • Frida Böckman! Ursäkta mej, men nu storknar jag. Är du hundgalen som VoF?
  “Men om ni fortfarande väljer att tro på detta föreslår jag att ni också går in på VoF.se och hör argumenten för dessa påståenden. Då får ni en klar bild av båda sidor och kan sedan välja…”
  Tillåt mej le, så slipper jag bli ursinnig. VoF har inte några “BÅDA” sidor att förmedla eller någon klar bild, som är vetenskapliga eller sanna? De skenar med sin rabiata cynism, som inte gagnar någon vanlig människa.

 • De som tjatar om ‘bevis’ verkar mest vara dem som tvivlar på homeopatins förträfflighet. För den som använder sig av homeopati finns inga tvivel. Man VET, av personlig erfarenhet, att homeopati är verksamt.
  Aldrig i livet att jag skulle återgå till den gängse ‘vårdens’ syntetiska gifter.

  • “För den som använder sig av homeopati finns inga tvivel. Man VET, av personlig erfarenhet, att homeopati är verksamt”
   På samma sätt finns det de som “vet” att förbön hjälper, eller Voodoo, eller annat. Dock finns det inga studier som skulle stöda detta. Du borde lyssna mera på Feynman: “Vet är viktigt att inte luras och den som är enklast att lura är du”

   • AndersG.. Någonstans måste ju ens sunda förnuft ta över. Om man gillar förbön, för att man har sett att det kan utföra mirakler, behövs således inga studier för den personen. Den personen har redan bildat sig en uppfattning baserad på sin egen förstahandsupplevelse.
    När vetenskaplig metodik står i vägen för sunt förnuft blir det så analt. Och när vetenskaplig metodik lider brist på sofistikerade mätmetoder blir vetenskapen kontraproduktiv. Man kan säga att den visar att den inte kan visa.
    Varför denna idol-dyrkan av vetenskapen? Vi är primitiva ap-varelser som går runt här på jorden och vetenskapen kan inte utvecklas högre än vad vi är utvecklade. ..Och vi är inte särskilt utvecklade eftersom vi inte ens kan hålla världsfred här. Kom igen om 1000 år och kolla vad vetenskapen säger om förbön eller andra mindre accepterade läkemetoder.
    De här problemen uppstår pga att vi tillskriver vetenskaplig metod oproportionerlig betydelse. Detta är också ett symptom på brist på ödmjukhet. Vi vet bara det vi vet och vi ska vara ödmjuka för vad framtiden har i sitt sköte. Framtiden kan mycket väl ställa allt på ända och visa att vi hade fel hela tiden.
    Och jag förstår inte varför “att bli lurad” för vissa typer är det värsta som kan hända, den största skammen, den djupaste kränkningen. Många människor tar sig själva på alldeles för stort allvar.

 • Ja just det, VoF är dåligt insatta och tror att fel metod används när det forskas på homeopati. Men inte nog med det, VoF, Frida i det här fallet, har inte ens förstått vad homeopatisk medicin består av och vad en person kallas som praktiserar homeopati. Dessutom finns ofta lögn invävd i VoF-påståenden.
  Jag syftar främst på meningen som Frida skrev här ovan “homeopatika innehåller endast vatten det går även homeopatiker med på”
  Men det är fel att tro att homeopati innehåller bara vatten. Hade Frida varit bättre påläst, hade hon vetat att homeopatiskt medel i flytande form innehåller alkohol och medel i pillerform innehåller mjölksocker, plus förstås det som gör det till ett homeopatiskt medel.
  Vi som praktiserar homeopati i Sverige kallas homeopater och inte homeopatiker.
  Sedan vill jag också påpeka; att påstå att homeopater säger att homeopati innehåller bara vatten, är ren lögn. Det finns INGEN homeopat som säger så. Och vad VoFs har fått det ifrån kan man undra. Antagligen egna fria fantasier. De har i alla fall inte frågat oss, homeopater.
  Jag kan säga, att det är sällan Voffar pratar med oss. De pratar mest till oss, och förklarar hur homeopati enligt dem fungerar. Så klart blir det väldigt fel. För hur ska de kunna veta hur/varför homeopati fungerar när de undviker att läsa studier och om de gör det har de färgade glasögon på sig. Dessutom när vi homeopater berättar om botade patienter, stänger de sina öron och startar upp skeptikerretorik som bygger på förutfattade meningar, inlärda fraser, som vittnar om att de kör på autopilot och tror att de alltid har rätt. Och får därmed väldigt svårt att ändra sig, även fast de blir motbevisade.

 • Att VoF skulle byggas på rädsla för det okända är skrattretande, dessutom använder de liksom all vetenskap sig av en självrättande princip som säger att de gärna skulle godta homeopati om det bevisades med rätt metoder. (Små undersökningar är inte slagkraftiga utan mindre pålitliga.) Här ges inga eller väldigt orelevanta källor till “motbevisen”. “Undersökningar har gjorts” är en typisk fras som man undviker i alla respektabla vetenskapliga artiklar och påståenden och i slutändan säger detta oss ingenting. Men om ni fortfarande väljer att tro på detta föreslår jag att ni också går in på VoF.se och hör argumenten för dessa påståenden. Då får ni en klar bild av båda sidor och kan sedan välja om ni vill ge magiskt vatten(homeopatika innehåller endast vatten det går även homeopatiker med på) till er cancer-sjuka dotter, eller om ni vill låta läkare med flera år av universitetsutbildning behandla henne på bästa möjliga sätt. Det är helt upp till ER.

  • Ja, problemet för Frida är att nu att dubbelblind randomiserade prövningen (RCT) är den metod som har allra högst status när det gäller att pröva om ett läkemedel har effekt eller inte. Så “rätt” metod är faktiskt de jag redovisar i min blogg, och den överväldigande majoriteten av dem visar att homeopati är bättre än placebo. Så om VoF hävdar att rätt metod inte använts i de här prövningarna så är både VoF (och Frida) inne på ett klart ovetenskapligt spår som inte alls stämmer överens med de värderingar som är förhärskande inom läkmedelsläran över hela världen.

 • Jag har en del problem med “vetenskap som granskar/rättar till sig själv”, därför att det ger sinnebilden av vetenskapen som något slags självgående process, som utan hänsyn till subjektiva förväntningar obevekligt korrigerar alla avvikelser och styr in på rätt kurs. Detta är en romantiserad mental bild av vetenskapen, och i verkligheten fungerar det allt som oftast inte så. Därför att det i sista hand är de människor som jobbar med vetenskap, som allt hänger på.
  Vad jag menar är: vetenskap, korrekt utförd, kan påvisa resultat som strider mot det man önskar sig, och gör det ofta. Men sedan finns risk att något går snett. Eller: om det finns en aning om att det kan få ett oönskat utfall, kan man förarbeta den vetenskapliga processen så att den helt enkelt ger ett önskat utfall. Detta ges exempel på ifråga om homeopatistudierna, av RH.
  En stor del av orsaken är att vetenskapen bedrivs inom företag. Aktiebolag. Detta är hierakiska strukturer. Och topparna i dessa strukturer är nästan aldrig vetenskapsmän, utan affärsmän, som ser till att företaget växer, och går med vinst. Vetenskapen bedrivs alltså av underavdelningar inom företagen. Och vilka är företagen? Jo, de stora läkemedelsföretagen och livsmedelsföretagen. Pfizer, Unilever, Heinz, Bayer… mfl.
  Vetenskapsmannens chef har m.a.o. sina förväntningar på det resultat vetenskapsmannen meddelar. Om resultatet är “rätt” finns anledning befara att vetenskapsmannens karriär får sig en boost (och om det är “fel” går det inte så bra för honom/henne). Företaget betalar hans professur, ser till att han vinner anseende. Vetenskapsmannen blir gärna en person som syns, och uttalar sig som expert i media. Men hans chef, som har makt, syns inte alls. Därför får folk som lyssnar på honom intryck av att han meddelar sann, objektiv och oberoende vetenskap.
  Detta handlar alltså om det vi vanliga människor uppfattar som den RIKTIGA vetenskapen, som skiljer sig (eller borde göra det) från “pseudovetenskap” och kvacksalveri.
  Det ska poängteras att dessa vetenskapsmän är de “trovärdiga”, och “ansedda” källorna. Men de jobbar inom – och är beroende av – företag som har oerhört mycket pengar och inflytande över politik och media.
  Ett fall där vetenskapen faktiskt rättar till sig själv, är docent Ralf Sundbergs arbete. Läs hans bok Forskningsfusket, för att få en bild av hur det fungerar.

 • Enligt min syn på saken kunde skeptikernas aktiviteter även ha en konstruktiv effekt.
  Det hör till deras strategi att framställa sig som grupp, vilken ifrågasätter tvivelaktiga metoder och ideologier, utgående från vetenskapliga anspråk. Men i praktiken är detta inte verkligt, vilket Robert Hahn mycket förtjänstfullt påpekar.
  Skeptikernas bluff är dock inte iögonfallande för allmänheten, därför att en hel del tvivelaktiga ideologier med all rätt ifrågasätts av dem. Det finns nämligen i Sverige ett antal självutnämnda teoretiska “experter” som aldrig har behandlat en patient; de ser homeopatin som en möjlighet att leva ut sina förstuckna maktanspråk och ligger i fejd med allt och alla som inte passar in i deras (citat) “lilla homeopatiska värld”. Deras språkrör är nättidningen “DagensHomeopati”. Tyvärr så tiger de flesta seriösa homeopater och därför är det möjligt att ett 20-tal nätaktivister kan förmedla illusionen att det rör sig om “oerhört många homeopater”, som Tina skriver i sitt anförande här ovan. Fenomenet gäller naturligtvis också för homeopatins motståndare.
  Skeptikernas aktiviteter borde ruska upp Sveriges seriösa homeopater och uppmanar oss till ett ökat mått av professionalitet. Vi måste ut-veckla homeopatin ur nystan av ideologier och personliga uppfattningar, för att sedan kunna föra en konstruktiv och effektiv dialog. Jag förmodar att vi alla skulle ha nytta av det.

 • Jag trodde mycket mer på skulmedicin, men varje gång jag provade homeopati visade det sig fungera mycket bättre än skolmedicin. Om det bara handlade om placebo borde skulmedicinen ha fungerat mycket bättre… Alla ord som “falsk” och “kvacksalveri” passar många gånger bra till skolmedicin, tyvärr. Tack!

 • Tack Robert Hahn för ditt klargörande utifrån en forskares syn och perspektiv. Homeopatin liksom annan “energimedicin” som tex spiritual healing har alltid varit svår att definiera och bevisa. Själva livets uppbyggnad består av så mycket mer som vi inte har en aning om och det handlar således om “tillit” för att något sådant här fungerar. Det är ju helt fantastiskt att bli frisk av s.k placebo! Utan biverkningar!

 • Enligt min syn på saken kunde skeptikernas aktiviteter även ha en konstruktiv effekt.
  Det hör till deras strategi att framställa sig som grupp, vilken ifrågasätter tvivelaktiga metoder och ideologier, utgående från en vetenskaplig nivå. Men i praktiken är detta inte verkligt, vilket Robert Hahn mycket riktigt påpekar.
  Skeptikernas bluff är dock inte iögonfallande för allmänheten, därför att en hel del tvivelaktiga ideologier med all rätt ifrågasätts av dem. Det finns nämligen i Sverige ett antal självutnämnda teoretiska “experter” som aldrig har behandlat en patient; de ser homeopatin som en möjlighet att leva ut sina förstuckna maktanspråk och ligger i fejd med allt och alla som inte passar in i deras (citat) “lilla homeopatiska värld”. Deras språkrör är nättidningen “DagensHomeopati”. Tyvärr så tiger de flesta seriösa homeopater och därför är det möjligt att ett 20-tal nätaktivister kan förmedla illusionen att det rör sig om “oerhört många homeopater”, som Tina skriver i sitt anförande. Fenomenet gäller naturligtvis också för homeopatins motståndare.
  Jag anser att skeptikernas aktiviteter borde ruska upp Sveriges seriösa homeopater och uppmanar oss till ett ökat mått av professionalitet. Vi måste ut-veckla homeopatin ur nystan av ideologier och personliga uppfattningar, för att sedan kunna föra en konstruktiv och effektiv dialog. Jag förmodar att vi alla skulle ha nytta av det.
  Gert Eselböck, homeopat

 • Tak Robert – din redegørelse er et stort aktiv for os homøopater; det er utrolig vigtigt at vi giver modsvar på angreb fra skeptiker organisationer osv. som i virkeligheden afspejler en radikal fundamentalisme: “scientism” med proponents som Hawkins osv. . Har du overvejet at oversætte til Engelsk også?
  Iøvrigt er der fornyligt udkommet en interessant undersøgelse som dokumenterer en forstyrret adfærd/profil hos mange skeptikere: http://grist.org/climate-energy/new-study-internet-trolls-are-often-machiavellian-sadists/
  Tankevækkende..

 • Om man bortser från skeptikerna, men om en helt vanlig människa kommer till dig och ber om råd om sjukvård: Finns det någon sjukdom där du anser att homeopati är en effektivare behandling än vanlig sjukvård? Finns det några fall där du skulle förorda homeopati, eller anser du att vanlig sjukvård är att rekommendera i de flesta fall?
  Ligger det någonting i det där snacket om att homeopati är att föredra framför vanlig sjukvård, eftersom det saknar biverkningar? I så fall när och vilken sjukdom?
  Vad skulle du svara en Svensson med dessa frågor?

  • Nu vidgar du diskussionen. Du tar dig från frågan om homeopati allmänt sett skiljer sig från placebo till en jämförelse mellan homeopati och skolmedicinska behandlingar. Det är en helt annan fråga än den jag diskuterat på min blogg. Den kanske jag tar upp någon annan gång, men jag hinner inte läsa in mig på den nu. Men jag tycker att skeptiker allmänt sett borde rikta in sig på att kritisera homeopati utifrån den synvinkel som du tar upp här, hellre än att påstå att det inte finns några studier som visar att den är överlägsen placebo, eller att lösligt påstå att homeopater är bluffmakare. Då skulle debatten om homeopatins plats som terapeutikum ta ett stort steg framåt.

   • Ja, jag vidgar diskussionen för att den blir så snäv och tråkig för vanliga människor som knappt vet vad skeptiker är. Vad vi verkligen vill veta är om och i så fall när det kan vara en bra ide´att anlita en homeopat.
    Jag hoppas att du verkligen framöver också tar dig an allt ovederlagt som den andra sidan skriver. Jag tror att du vet lika bra som jag att oerhört många homeopater brer på med helt obelagda påståenden om homeopatins bevisade förtjänster och obelagda konspirationsteorier om hur i stort sett alla dina kollegor inom forskarvärlden arbetar.
    Det skulle verka märkligt om du inte var lika upprörd över den andra sidans lögner som skeptikersidan.
    Du nämner ju själv i slutet på din blogg att du orättfärdigt anklagas för att försvara homeopati. Därför tror jag att det vore bra om du i ett framtida inlägg också tar upp alla lögner som homeopater gör sig skyldiga till, för att tydligt visa att du är helt objektiv sanningssökare i detta ämne. Du nämner en homeopatisk blogg i ditt inlägg. Är allt som står i den korrekt? Hur ser du på att många homeopater anser att vaccinationer är förkastligt? Hur farligt kan det vara om de avråder sina patienter att vaccinera sina barn?
    Ja, jag har vidgat frågan stort, men eftersom de flesta människor troligen tycker att sådant här är lika viktigt som vad skeptiker påstår, tror jag att det vore bra om du också tar upp detta. Och därmed visar att det du beskylls för, att vara subjektiv, homeopatiförsvarare, verkligen är fel.
    Till sist ber jag om ursäkt för att detta svar dröjt. Jag har varit väldigt upptagen sedan min fråga ställdes.

    • Hej Tina. Og forlåt at jeg tillader mig at komme med kommentar til enkelte af dine frågar. Jeg er selv homøopat og ganske rigtigt tror jeg at vi ofte kan have en anden opfattelse af sundhed og sygdom end en læge. At det kan afføde konspirationsteorier ved jeg ikke men naturligvis kan vi ikke, hævde at kunne helbrede for alt muligt. Slet ikke alvorlige sygdomme som kræft. At der så findes dokumentation i den homøopatiske litteratur for sådanne tilfælde er så en anden sag. Jeg synes det ville være utrolig dumt og fejlagtigt at homøopater angriber eller anfægter lægers kompetencer; jeg kender ingen kolleger som gør. Derimod kan man stille spørgsmål ved teorier eller antagelser som er blevet tabu. Vaccinationer er et sådan område – efter min mening. Indtil for 12 år siden stillede jeg ikke spørgsmål om vacciner. Jeg er i bestyrelsen for uafhængig forening i DK som formidler neutral information om vaccinationer samt hjælper vaccine skadede. Vi har travlt som aldrig før, særligt efter den forkætrede HPV vaccinen Gardasil blev kntroduceret i DK. De stakkels kvinder har idag Ingen diagnose og får dermed ingen hjælp med deres tilstand som omfatter invaliderende neurologiske og auto immune symptomer ( POTS). Der er himmelråbende meget som taler for kausalitet men fortfarende melder myndighederne at alt ef godt – det er det bestemt ikke. Jeg har igennen tiden haft personer i konsultation med alvorlige følgevirkninger – blandt andet indtil flere med døvhed efter
     vaccination – hvor lægen kategorisk har afvist sammenhæng. Jeg er af den opfattelse at mange bliver, fejalgtigt, afvist af deres læge – MEN tror at lægen er i god tro- opfattelsen er at vacciner ikke er skadelige. Når man søger meget dybt er der virkelig meget kontroversielt om vacciner. Så jeg er ikke enig med dig i at vaccination er en eksakt videnskab. Men derfor mener jeg ikke homøopater bør råde patienter til ikke at vaccinere deres børn – den beslutning er forældrenes.

    • Visst är det objektivt att också ta upp de negativa sidorna hos homeopatin. Men sträcker sig viljan till objektivitet till att även ta upp de negativa sidorna hos etablerad medicin, eller gör man stopp här och kallar
     alla sådana tankar konspirationsteorier?

     • Jag skulle vilja säga att om man inte kan ge några trovärdiga källor till kritiken, då blinkar varningslampan för konspirationsteorier.
      Jag tycker nog att den etablerade medicinen granskar sig själv rätt mycket. Läs PubMed, Dagens Medicin och Läkartidningen så hittar ni mycket kritik och diskussioner mot olika behandlingar och mediciner. Många alternativmedicinare hämtar ju sin kritik därifrån. Däremot undrar jag hur ofta man granskar sig själva inom alternativbranschen?
      Men framförallt har jag aldrig påstått att etablerad medicin aldrig ska granskas bara för att jag vill ha balans i kritiken mot homeopatins påhejare och belackare.
      Angående vacciner kan man absolut diskutera vad som är bra och dåligt inom det. Jag är dock inte säker på att ALL kritik som kommer från vissa homeopater är berättigad. Det är därför jag tycker att det vore på sin plats om Robert även korrigerar sådant, liksom kritiken mot homeopati.

 • Tack för ytterligare en intressant artikel.
  Det finns skäl att fundera över varför VoF är så fientliga till vetenskap.
  Min preliminära uppfattning är att det har att göra med. att skeptiker-
  rörelsens ledare har utformat rörelsens ideologi, för att kunna få medlemmarna
  att föra ut “budskap” som dessa industri-lobbyister får betalt för att föra ut. Då handlar de om omoderna företeelser, som ägarna fortfarande vill tjäna pengar på.
  Därför anlitar de ACSH, för att föra ut “budskap” som företagen inte vill stå för offentligt.
  Skeptikerna lärs också attackera “motståndare”, och ryktesdestruktion är något de ofta sysslar med.
  Rörelsen främsta “penga-maskin” är ACSH. Tre bra länkar att läsa:
  http://nypost.com/2012/12/23/big-pay-low-payoff-at-nyc-nonprofit/
  http://www.motherjones.com/politics/2013/10/american-council-science-health-leaked-documents-fundraising
  Se: http://www.csicop.org/resources :
  “Health and Psychology
  American Council on Science and Health
  Consumer education consortium concerned with issues related to nutrition, pharmaceuticals, lifestyle, environment and health.”
  Många av skeptikerrörelsens ledare är knutna till ACSH. Se :
  Varför tycker de ledande skeptikerna
  ‪http://www.scienceinmedicine.org/fellows/ ‬ ,att det är skeptisk med fluorid i dricksvattnet?
  ‪http://www.scienceinmedicine.org/policy/statements/fluoridation.pdf …‬
  (Instituet finns bara på nätet. Adressen går till en privatbostad, som två av
  skeptikerna bor i.)
  Skeptikerna motarbetar oberoende forskning: http://forum.vof.se/viewtopic.php?t=333
  Det gör läkemedelsindustrin också:
  http://antropocene.se/2014/march/oberoende-forskning-om-kost-och-halsa-behovs-den.html
  http://antropocene.se/2014/march/big-pharmas-langsamma-ran-mot-valfardsstaten.html
  Det finns vetenskapliga skäl att motarbeta VoF/skeptikerrörelsen. Det finns demokratiska skäl att motarbeta deras ryktesdestruktion, och att
  motarbeta deras intolerans. Människor måste våga säga sin mening.
  VoFs “förvillarpris syftar till att hindra fri debatt.
  Deras lobbyism för det hälsofarliga företeelser försöker de maskera med kamp mot mindre farliga företeelser(som deras ledare INTE tjänar pengar på.).
  PS Alla som är intresserade av hälsovård bör läsa: http://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844 DS

 • Mycket bra att spalta upp skeptikers argument och ge svar på dem, som Robert Hahn har gjort. Detta ger oss chansen att slipa våra argument, och ge skeptikerna svar på tal.
  För faktum är, att egentligen har Voffarna ingenting att komma med. Det är tunt, mycket tunt. Så alltså om man stöter på ett skeptikerinlägg som påstår någonting, då skriver man några väl valda ord och därefter länkar man till den här artikeln. Ett mycket bra sätt att få tyst på vofsingarna.

 • Tack Robert för denna mycket klargörande artikel om VoF:ares störande vetenskap? Det finns tyvärr inte många som har den klarsyn som du Robert. Om så vore skulle det vara så mycket lättare att arbeta med alternativa läkemetoder.

 • Tack Robert för att du har tagit dig ann denna fråga utan att själv vara s k vän av homeopati. Det är intressant att läsa dina svar på dessa 10 påståenden och din syn på att de är baserade på missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Det blir i min värld förklarligt att integrativ medicin är svår att få igenom med tanke på hur vetenskapen kan användas.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *