Läkare granskar skeptikernas 10 påståenden om homeopati

publicerad 9 mars 2014
- av Robert Hahn
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)

Skeptiker älskar att komma med påståenden som vilar på pseudovetenskaplig grund. Den som lyssnar vill gärna tro att det om påstås är sant eftersom skeptikern säger sig styras av vetenskapen. I själva verket vet skeptikern endast undantagsvis vad det är frågan om. Jag skall ta exempel från mina bloggar om homeopati för att visa hur det fungerar.

Min blogg* om homeopati på WordPress från början av januari skapade mycket diskussion. Den fick över 100 kommentarer, den kommenterades i norska medier, översattes till tyska, och jag intervjuades i tysk radio. Det tycks vara många som är intresserade av denna sak, trots att bloggen bara handlar om en ganska konventionell evidensvärdering som bygger på grundstudier som redan publicerats.

Av  inläggen på WordPress har jag förstås begripit att många skeptiker känt sig kränkta av min blogg. Jag har ju framhävt sådana publikationer som skeptikernas ideologi förbjuder dem att ens nämna. Precis som mina bloggar om homeopati under sensommaren 2011 framkom även den här gången många kommentarer från VoF-arketyper som inte vill acceptera det som faktiskt är publicerat. Jag har ibland funderat över hur de egentligen för sina resonemang. Därför skall gå igenom 10 stycken av dem nu. Alla är saxat från de synpunkter som framkom både nu och 2011.

Påstående 1: Det finns inte en enda vetenskaplig studie som visar att homeopatika är överlägsetplacebo (VoF-anhängare i TV 2011).
Mitt svar: Fel. Det är faktiskt lätt att hitta sådana studier i den främsta databasen PubMed. Den som påstår det kan inte ha tittat efter.

Påstående 2: De flesta studier visar att homeopati är bluff.
Mitt svar: Majoriteten av de läkemedelsprövningar (dubbel-blind randomiserade prövningar) som gjorts visar att homeopati har en effekt som är överlägsen placebo. Man måste ta bortse från minst 95% av dem för att signifikansen skall förloras. Tar man bara bort 90% så räcker det inte. Då kommer homeopati fortfarande att vara bättre än placebo.

Läs mina tidigare bloggar om du vill ha detaljer.

Påstående 3: Vetenskapen har entydigt visat att homeopati är bluff – Dan Larhammar hänvisar som stöd för detta meta-analyserna av Edzard Ernst och Shang (från Aftonbladet 2011, se referenser på min tidigare blogg).
Mitt svar: Detta är en tendentiös selektion av de meta-analyser som finns. Om man tar hänsyn till samtliga meta-analyser erhålls en helt annan bild. Läs min förra blogg så får du denna helhetsbild.

Påstående 4:  Studier som visar att homeopati har effekt är dåligt utförda.
Mitt svar: Flera kvalitetsgranskningar har gjorts som inte stödjer detta påstående. Det gäller bl.a. Linde (1997). Shang (2005) beskriver att kvaliteten på homeopatistudier t o m är bättre än skolmedicinska studier.
 
Påstående 5:  Homeopatika har samma effekt som vatten.
Mitt svar: Påståendet kan valideras/falsifieras genom att blanda homeopatika eller vatten (alternativt vad homeopatikat är blandat i för lösningsmedel) med biologiskt material i ett provrör och undersöka om effekterna skiljer sig åt. I diskussionen efter min förra blogg hänvisade Marina Szöges till följande artikel.

Artiklar av just denna typ  är bevis på att homeopatika har en egeneffekt som är skilt från lösningsmedlet som det är utblandat i. Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler).
 
Påstående 6: De studier som visar att homeopati fungerar bygger på selektiv publicering.
Mitt svar: Det finns metoder att ta hänsyn till selektiv publicering, och de har använts korrekt av Linde (1997) och helt felaktigt av Shang (2005). Linde fann att något svagare evidens för homeopati efter hänsyn till selektion, men homeopatika var fortfarande statistiskt säkerställt mer effektivt än placebo. Om någon påstår något annat är det bara en trosuppfattning, eller en gissning.

Påstående 7: Endast få studier har gjorts som visar homeopatins effektivitet.
Mitt svar: Homeopati är sällsamt välstuderat. Inom medicinen brukar tre oberoende studier räcka för att man skall påstå att solitt evidens finns. Här finns det flera hundra. Många behandlingsmetoder används på sjukhus som grundats på väsentligt blygsammare underlag än det som föreligger vad gäller homeopati.
 
Påstående 8: De studier som visar att homeopati fungerar är väldigt små.
Mitt svar: Små studier kan påvisa kraftfulla effekter och stora studier smärre effekter. Om man vill utröna en kraftfull effekt är det oetiskt att göra den omfattande. Men vänta - är det sant att artiklar om homeopati har få patienter? I meta-analysen av Shang (2005) jämfördes kvalitet och innehåll i skolmedicinska studier visavi studier om homeopati. Det visade sig att studierna i båda fallen hade ett genomsnitt på 65 patienter. Ingen skillnad alls, således.

Påstående 9: Homeopati fungerar inte eftersom slumpen kan medföra att en studie blir statistiskt signifikant.
Mitt svar: Visst, och det vet alla. Men det ger inte en vetenskapsman legitimt skäl att avfärda en studie som påvisar en statistiskt säkerställd effekt. Skall man vara med i den här leken så förväntas man acceptera och respektera P-värden. Annars kan man tro på precis vadsomhelst och fortfarande kalla det vetenskapligt.

Påstående 10: Homeopaterna, och de som tillverkar homeopatika, lurar folk för att tjäna pengar.
Mitt svar:  Alla har rätt att få betalt för sin tid och sin kunskap. Att påstå att en yrkeskår inte tror på sin verksamhet, utan endast syftar till att lura sina kunder, är ett grovt kränkande uttalande, som jag dock tyvärr hört flera gånger från skeptiker (även på min blogg).

När det gäller läkemedelstillverkning (homeopatika är faktiskt klassat som läkemedel) så saknas patent. Om stora vinster skulle uppstå så kan alltså vem som helst påbörja en egen produktion. Det förhindrar höga vinst-uttag, vilket också medför att konventionella läkemedelsbolag inte sysslar med homeopatika-tillverkning. Jag har själv arbetat mot flera läkemedelsföretag och de är i mycket stor utsträckning styrda av möjligheter vill att få patent på sina produkter. Om patent fattas så måste det vara produkter som säljs i mycket stor skala.

Ja, det var 10 påståenden ur högen. De flesta ger ju intryck av att vara väl underbyggda. Men när jag kontrollerar dem visar de sig vara felaktiga. Gång på gång. Skeptikernas och VoF:s verksamhet tycks bygga på att ingen kontrollerar, eller har förmåga att granska, det som påstås. Den typiske VoF:aren  är charmad av en ideologiskt styrd roll som varken har med sanning eller vetenskap att göra.

Däremot rider man på, och därmed missbrukar, vetenskapens goda namn i syfte att ge större spelrum och skapa tilltro till sin ideologi. Verksamheten styrs istället främst av rädsla för det okända, det man inte kan kontrollera och bemästra. Att det är så visas av att den typiske VoF:aren, när man kommit så långt i meningsutbytet som till Punkt 8 ovan, glider över till invändningar som placerar skeptikern vid sidan av traditionell vetenskap.

Man landar i en filosofisk sfär ad modum VoF-grundaren Sven Ove Hansson. Där kan man i och för sig simma runt, men då skall man akta sig för att kalla sig vetenskaplig. Det korrekta epitetet är med nöd och näppe vetenskapsfilosofisk.

Att förbise och avfärda studier om homeopati utan andra skäl än att man av teoretiska skäl inte "tror" på dem delar skeptikerna tyvärr, i fallet homeopati, delvis med akademin. Jag tror i och för sig att inte bara skeptiker utan även vetenkapsmän kan känna sig störda av att alla bitar i det vetenskapliga pusslet inte passar ihop. För det gör de inte här. Sådan oro måste man dock träna sig i att bemästra.

Personligen kan jag acceptera att medicinska studier visar att homeopati har effekter som är skilda från placebo trots att verkningsmekanismen saknar biologisk grund. Jag känner mig inte besvärad av det, utan accepterar faktum. Men många, och särskilt VoF-skeptikern, upplever en enorm utmaning i att studier faktiskt visar att homeopatika inte är vatten. De är så störda att man börjar ljuga och krumbukta sig framåt med diverse pseudovetenskapliga påståenden. och, till sist, personliga påhopp. De negativa skriverierna om Marina Szöges är endast ett exempel på det.

Ett sista påstående skall jag kommentera här. Skeptikerna påstår (förstås) att Robert Hahn är vän till homeopati och försvarar den. Jag har aldrig rekommenderat homeopati. För att kunna göra det krävs en helt annan process än den som bedrivits här.

I denna artikel inskränker jag mig till en mycket begränsad fråga, nämligen om effekten av homeopati är skild från placebo. Den säger ingenting om homeopati kan eller bör användas terapeutiskt. Däremot ogillar jag skeptikernas och VoF:s missbruk av vetenskap och förlöjligande av oliktänkande. Jag beklagar att människor lånar sig till en sådan verksamhet.
 
*Robert Hahns samtliga blogginlägg har importerats till NewsVoice i mars 2019