Snowden-läckan om JTRIG som massmedia vägrar skriva om – Cyberagenter kan angripa allmänheten

publicerad 1 mars 2014
- Torbjörn Sassersson red.

 

NBC News avslöjade i början på februari 2014 hur statliga cyberagenter attackerar hacktivister och terrorister i världen, men något som inget [svenskt] massmedia ännu rapporterat om är den mycket skrämmande JTRIG-presentationen “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” som visar att allmänheten är föremål för vilseledande, ryktesförstörande och opinionsbildande aktiviteter. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. 24 mars | Hela presentationen (ladda ner PDF)

“Art of Deception-dokumentet”, from nu kallad “presentationen”, som nådde offentligheten den 24 februari 2014 kan översättas till “Konsten att förvilla/bedra: Träning för dolda online-uppdrag”, är det avslöjande som är absolut mest anmärkningsvärt, men massmedia vill ännu inte låta allmänheten ha kännedom om dessa operationer. När dokumenten om hur JTRIG jagar terrorister och hackare läckte till NBC News publicerade NBC det omedelbart. Denna presentation om JTRIG släpptes i skrivande stund för 5- 6 dagar sedan utan reaktion från något stormedia.

JTRIG-disruptionPresentationen visar nämligen att allmänheten kan betraktas som något som ska bekämpas eller hanteras på samma sätt som hacktivister och terrorister. Den som granskar den 50-sidiga presentation kan misstänka varför. Massmedia och public service kan för “nationernas bästa” användas som kanal för att opinionsbilda i särskilda riktningar. Det som skiljer den opinionsbildningen från den som JTRIG arbetar med är graden av moral. JTRIG arbetar med mycket destruktiv taktik.

Min prognos är alltså att massmedia inte kommer att skriva om “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”.

Källan till presentationen är den brittiska motsvarigheten till det svenska FRA, kallad “Government Communications Headquarters” (GCHQ). Underrättelsetjänst- och cybersäkerhetsorganisationen GCHQ har en avdelning som heter “Joint Threat Research Intelligence Group” (JTRIG) och det är denna enhet som ligger bakom de flertalet dokument som Snowden läckte med start i början på februari 2014.

JTRIG-exploit

“Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”

Glenn_Greenwald

Glenn Greenwald  [foto th] som utsågs av Snowden som den journalist som skulle sprida hans läckor skriver i artikeln: “How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations” följande om presentationen:

“…these agencies are attempting to control, infiltrate, manipulate, and warp online discourse [samtal], and in doing so, are compromising the integrity of the internet itself.”

Greenwald identifierar två inriktningar för att uppnå önskvärda resultat:

 1. Injicera falsk information på nätet med avsikten att förstöra ryktet för utvalda målpersoner.
 2. Använda kunskaper från socialvetenskapen (social sciences) för att manipulera samtal och aktivism på webben.

Taktiken för att förstöra ryktet för opinionsbildande nyckelpersoner och opinionsbilda på webben inkluderar:

 • “False flag operations”, att posta/sms:a eller maila falskt material på webben och hävda att det kommer från den person vars rykte ska förstöras.
 • “Fake victim blog posts”, att posta bloggposter skrivna av påhittade offer som beskyller den person vars rykte ska förstöras.
 • “Negative information”, att i forum etc posta komprometterande eller “giftig” information om en person vars rykte ska förstöras.
 • “Honey trapping”, att försöka lirka fram beteenden hos offret med syftet att förstöra dennes relationer med sin sambo/partner.

När det gäller angrepp mot företag föreslås liknande taktik som tex: att läcka konfidentiell information till den publika webben, att posta destruktiv information eller påståenden på webben om ett företag, att skada företagets kund- eller partnerrelationer samt att direkt sabotera företagets affärer.

JTRIG-presentationen är mycket tydlig med vad arbetet ska utmynna i: “using online techniques to make something happen in the real or cyber world, including information ops (influence or disruption).”

Deny, Disrupt, Degrade och Deceive

Ledorden för att lyckas beskrivs med fyra D-ord: Deny, Disrupt, Degrade och Deceive på svenska alltså: Förneka, Söndra/splittra, Förnedra/degradera och Förleda/vilseleda.

Glenn Greenwald konstaterar hur JTRIG kan ställa in hårkorset på vanliga oskyldiga, men politiskt aktiva personer:

“…it is not difficult to see how dangerous it is to have secret government agencies being able to target any individuals they want – who have never been charged with, let alone convicted of, any crimes – with these sorts of online, deception-based tactics of reputation destruction and disruption.”

“…far beyond hacktivists, these surveillance agencies have vested themselves with the power to deliberately ruin people’s reputations and disrupt their online political activity even though they’ve been charged with no crimes, and even though their actions have no conceivable connection to terrorism or even national security threats.”

Spekulationer om regeringars planer på att övervaka och influera kommunikation och samtidigt dolt infiltrera “online communities” med avsikten att ingjuta tvivel och oenighet samt sprida falsk information har länge cirkulerat. Nu finns bevisen.

Cas SunsteinDen amerikanska Harward-professorn Cass Sunstein [foto th] som är en av Obamas rådgivare och tidigare var Vita Husets chef på avdelningen: “Office of Information and Regulatory Affairs” skrev 2008 en kontroversiell rapport som föreslog att USA:s regering skulle anställa team av agenter (covert agents and pseudo-”independent” advocates) som kognitivt skulle infiltrera nät-communities, chattgrupper, aktivistgrupper och webbplatser vilka i hans mening spred falska och skadliga konspirationsteorier om regeringen, skriver Greenwald.

Sunstein blev för övrigt nyligen namngiven av Obama för att arbeta på NSA.

Greenwald drar slutsatsen:

“But these GCHQ documents are the first to prove that a major western government is using some of the most controversial techniques to disseminate deception online and harm the reputations of targets.”

JTRIG illusionists

Teknik från illusionister och skeptiker

Det finns ett viktigt inslag i JTRIG-presentationen som Glenn Greenwald inte tar upp i sin artikel. Det är att den avhandlar nyttjandet av illusionister och erfarenheter från scenmagi. En sida har slogans som tex: “Dissimulation – hide the real” och “Simulation – show the false”. En annan sida har rubriken: “The psychological buildings blocks of deception”.  Presentationen konstaterar att människor inte tar rationella beslut utan att de istället grundar dem på känslor och att de tar besluten inom ramen för en grupp.

Det betyder att manipulationen i online-forum etc baseras på grupprocesser och grupptryck samt anspela på positiva känslor för att få medhåll och sedan negativa känslor för att skapa negativa föreställningar om en nyckelperson eller ledare [red anm].

Presentationen visar ett foto som porträtterar illusionisten Jean Robert-Houdin som 1856 hjälpte Napoleon dämpa ett uppror i Algeriet. Ett annat foto visar magikern Jasper Maskelyne som hjälpte den brittiska armén under andra världskriget med att ta fram uppblåsbara stridsvagnar för att lura tyska flygvapnet. Ytterligare ett foto visar magikern John Mulholland som på 1950-talet hjälpte CIA med deras hemliga uppdrag.

Bortsett från att JTRIG-presentationen inkluderar tre sidor med foton på UFO:n utan någon särskild rubricering kan slutligen konstateras att den sista bilden visar ingen mindre är Raymond Joseph Teller från TV-serien Bullshit med radarparet “Penn and Teller“.

JTRIG gillar illusionism

Det återkommandet inslaget av illusionister för att vilseleda och orsaka söndring kan onekligen associeras till mästarna i opinionsbildning genom negativ manipulation nämligen den organiserade skeptikerrörelsen.

Den representeras internationellt av organisationer som: CSI (fd CSICOP) som har flera illusionister i ledningen, ECSO , trollkarlen James Randi Educationa Foundation (JREF), International  Humanist and Ethical Union (IHEU) och i Sverige har vi Vetenskap och Folkbildning (VoF) med flera trollkarlar i besättningen och systerföreningen Humanisterna som båda arbetar med opinionsbildning, ofta genom att skandalisera utvalda nyckelpersoner och opponenter.

JTRIG Pen Teller

“Trolla med information” / Teller från TV-serien Bullshit. Overheaden kommer från GCHQ:s 50-sidiga presentation om JTRIG.

Gemensamt för dessa skeptikerorganisationer och JTRIG är att de använder illusionister, negativ ryktesspridning och infiltrativ teknik för att ingjuta tvivel, söndra grupper och styra opinionsbildningen. 

Text: Torbjörn Sassersson | Se hela presentationen (ladda ner som PDF)

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • https://youtu.be/N-n2gDKWvQw video med en mer utförlig beskrivning av HSOC JTRIG som jag själv och andra Svenska medborgare är utsatta för sedan över ett decennium nu och som gör att jag nu tvingas lämna Sverige för politisk asyl. Vi som är utsatta för detta är även utsatta för nervtortyr via att FRA och FOI med MUST stimulerar nerver i oss på distans med DEW Directed Energy Weapons. https://youtu.be/wzSgLpNrr2E Här använder polisen sina hemliga system med massövervakning via Stingray, något som Morgan Johansson nu försöker göra lagligt. Detta är bara ett av mängder av teknologier som används i det tysta bakom kulisserna. Raytheon Raven Claw samt NATO ihop med SAAB och DARPA med Bofors HPM Blackout samt Diehl HPM samt Ericsson med antenner emot människors EEG spektrum. MAGSTIM används som nervvapen. Biometrisk övervakning av mig och man kallar detta för “Hemlig Forskning” eller Signalspaning”. På folk och försvar sitter sedan ansvariga och ljuger om sin signalspaning med nervstimuleringar och terror med Art of Deception som HSOC bedriver vilket Snowden mfl redan avslöjat togs till Sverige i smyg av Tolgfors Bildt Reinfeldt MUST FRA SÄPO.

 • Det är ju väntat iom att korporationerna redan tillsatt dessa tjänster att vilseföra allmänheten med.. När de väl fått den politiska makten formas givetvis ländernas verksamhet efter de föredragna idealen. På det militära området har verksamheten varit igång länge dit t.e.x. Daniel Elsbergs roll på RAND CORPORATION tog ett illa eftertraktat pris. Som visselblåsare ljöd denne skarpt och genomträngande om vilka metoder makten företrädde och fann behag i. Det är alltså inte vår fantasi som sätter gränser. De gör det vi inte kunde tänka oss. Det gjorde de redan på 60-talet. Att försöka tänka utanför lådan kanske inte räcker.. Man måste kanske kliva ur rummet och byggnaden för att se strukturen och vems bygge det egentligen är..

 • Tyvärr kan jag bara ge Sassersson rätt. Denna kontrollmekanism är övertydlig inom politiska partier. Därför lämnade jag politiken. Observera att så fort man bryter igenom så har matkeliten för säkerhets skull bedrivit en förnekelsekampanj för att förhindra att vi tar till oss fakta de anser vara felaktiga.

 • Syftet med bedräglig vilseledande information, “svart” propaganda, opinionsbildning, ryktes-
  spridning och förlöjligande är att kunna styra och kontrollera den utvalda befolkningen på
  det mest effektiva sättet.
  De härstammar från kontrollfilosofierna: psykologi, psykiatri och
  sociologi ,med upphovsmän som ovan nämnda Ivan Pavlov och Wilhelm Wundt
  ( psykologins fader).
  Vad jag själv märkt är att när man matas av felaktig information, så känner man sig trög,
  grumlig och tung i sinnet även om informationen s k “make sense”.
  När man sedan lyckas få riktig bakgrundsfakta får man en behaglig lättnad och insikt, även
  om sanningen i fråga var en grym sådan.
  Det var längesedan jag fick en sådan känsla av att läsa någon “mainstream” -dagstidning,
  eller höra något nyhetsprogram på våra public service
  – kanaler.

  • https://youtu.be/uQm_7aPjBUM vi som är torterade i Sverige med dessa nervvapen blir sedan inte trodda då vi ofta hindras kontakt med journalister eller att många journalister inte förstått att dessa vapensystem finns i mängder av varianter med allt ifrån satelliter till antenner som satts upp i våra samhällen. Nya LED gatulampor med dessa teknologier skall nu sättas upp i våra samhällen säger Moderaternas Ulf Kristersson utan att vilja berätta vad detta verkligen handlar om och hur dessa teknologier används i att vidaredirigera dessa mikrovågor emot människors EEG. Detta var det första han sa skulle installeras efter han kom tillbaka från sitt Bilderberg Klubb möte. Jag som lever som tortyrutsatt av dessa teknologier förstod vad detta handlar om men ni andra har inte kanske kommit dit ännu. Även Tv skärmar samt dataskärmar används som vapen, militären tog patent på detta redan för flera decennier sedan. Sitter och skriver detta samtidigt som dessa individer sitter och torterar mig här med detta så mina muskler/nerver bara pulsar här. Tack och hej då Sverige är allt jag har att säga, men för er andra som kanske planerar att bo kvar här så kunde det ju vara en tanke att börja lyssna på alla visselblåsare som redan avslöjat dessa teknologier med EMF nervvapen. Militära industrier lanserar dessa vapen helt öppet, ändå så sitter vissa individer kvar i någon konstig tankebana att dessa vapen “inte finns”. Ertug Tashdemir ifrån Turkiet utsattes redan tidigt 90 tal i Göteborg.

   • https://youtu.be/EKhG9seiAlU Dokumentär om 5G och dessa teknologier som används som nervvapen med olika gigahertz som dirigeras emot EEG likt en telefon rings upp. Varje människa har ett unikt EEG spektrum likt ett unikt mobilnummer men MUST FRA skickar andra Signaler/Mikrovågor/Frekvenser som istället stimulerar nerver när EEG får dessa emot sig. Nazisterna med Mengele höll på med liknande sak och Hitler hade en vision av att bygga ett nytt samhälle som ett fängelse utan murar med antenner istället. Telecom industrier ihop med SAAB och DARPA NATO “Brain Initiative” har färdigställt Hitlers våta dröm via Dan Eliasson och andra korrumperade individer så som Björn Lyrwall chef på FRA samt Lena Hallin chef MUST samt Charlotte Von Essen chef SÄPO samt Anders Thornberg chef polisen. Detta är vad dom i sin tur kallar “signalspaning” och förnekar bedrivs då det är klassat som krigsförbrytelser emot civilbefolkningen, den som inte förstått att dessa individer ljuger och varför Snowden nekades asyl här i Sverige har inte riktigt hängt med i vad allt detta handlar om. Bilderberg Klubb är en gigantisk kartell och talar inte så högt om den ondsinta delen i vad dom sedan sätter upp i våra samhällen och hur dessa teknologier används som nervvapen. AGENDOR och TRANSHUMANISM kallar dom det samt “Ny teknik” och “Nya LED lampor”.

 • I ECT-debatten har psykiatriker varit i belysning som oduglingar och här i denna artikel får vi se vad de verkligen håller på med och de har skapats sig en enorm kunskapsbank mycket baserat på Pavlovs hundförsök. Man kan skada människan men inte hjälpa henne.
  Att söka på William Sargant t.ex. ger mängder att läsa.

 • Detta är väl detta vi ser exempel på i varenda amerikanskt presidentval. Hittar man inga “äkta” lik i garderoben så tillverkar man egna. Alltid kan man betala någon hotellstäderska för att hon skall vittna och berätta om hur presidentkandidaten våldtog henne i ett hotellrum, eller få någon gammal klasskamrat att uttala sig om presidentkandidatens gamla ungdomssynder, gärna med knark och homosexualitet antytt.
  Givetvis är detta ett stort problem speciellt när det används emot “vissel-blåsare” för att skrämma dem till tystnad och förstöra deras anseende.
  Det sitter massor med människor inne med sanningar som de inte vågar berätta just för risken att de och deras familjer skall drabbas av detta. Då väjer de hellre att tiga. Det är den stora tragiken i detta.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *