Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Snowden-läckan om JTRIG som massmedia vägrar skriva om – Cyberagenter kan angripa allmänheten

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 mars 2014
- Torbjörn Sassersson

 

NBC News avslöjade i början på februari 2014 hur statliga cyberagenter attackerar hacktivister och terrorister i världen, men något som inget [svenskt] massmedia ännu rapporterat om är den mycket skrämmande JTRIG-presentationen “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” som visar att allmänheten är föremål för vilseledande, ryktesförstörande och opinionsbildande aktiviteter. 

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. 24 mars | Hela presentationen (ladda ner PDF)

“Art of Deception-dokumentet”, from nu kallad “presentationen”, som nådde offentligheten den 24 februari 2014 kan översättas till “Konsten att förvilla/bedra: Träning för dolda online-uppdrag”, är det avslöjande som är absolut mest anmärkningsvärt, men massmedia vill ännu inte låta allmänheten ha kännedom om dessa operationer. När dokumenten om hur JTRIG jagar terrorister och hackare läckte till NBC News publicerade NBC det omedelbart. Denna presentation om JTRIG släpptes i skrivande stund för 5- 6 dagar sedan utan reaktion från något stormedia.

JTRIG-disruptionPresentationen visar nämligen att allmänheten kan betraktas som något som ska bekämpas eller hanteras på samma sätt som hacktivister och terrorister. Den som granskar den 50-sidiga presentation kan misstänka varför. Massmedia och public service kan för “nationernas bästa” användas som kanal för att opinionsbilda i särskilda riktningar. Det som skiljer den opinionsbildningen från den som JTRIG arbetar med är graden av moral. JTRIG arbetar med mycket destruktiv taktik.

Min prognos är alltså att massmedia inte kommer att skriva om “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations”.

Källan till presentationen är den brittiska motsvarigheten till det svenska FRA, kallad “Government Communications Headquarters” (GCHQ). Underrättelsetjänst- och cybersäkerhetsorganisationen GCHQ har en avdelning som heter “Joint Threat Research Intelligence Group” (JTRIG) och det är denna enhet som ligger bakom de flertalet dokument som Snowden läckte med start i början på februari 2014.

JTRIG-exploit

“Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”

Glenn_Greenwald

Glenn Greenwald  [foto th] som utsågs av Snowden som den journalist som skulle sprida hans läckor skriver i artikeln: “How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations” följande om presentationen:

“…these agencies are attempting to control, infiltrate, manipulate, and warp online discourse [samtal], and in doing so, are compromising the integrity of the internet itself.”

Greenwald identifierar två inriktningar för att uppnå önskvärda resultat:

  1. Injicera falsk information på nätet med avsikten att förstöra ryktet för utvalda målpersoner.
  2. Använda kunskaper från socialvetenskapen (social sciences) för att manipulera samtal och aktivism på webben.

Taktiken för att förstöra ryktet för opinionsbildande nyckelpersoner och opinionsbilda på webben inkluderar:

  • “False flag operations”, att posta/sms:a eller maila falskt material på webben och hävda att det kommer från den person vars rykte ska förstöras.
  • “Fake victim blog posts”, att posta bloggposter skrivna av påhittade offer som beskyller den person vars rykte ska förstöras.
  • “Negative information”, att i forum etc posta komprometterande eller “giftig” information om en person vars rykte ska förstöras.
  • “Honey trapping”, att försöka lirka fram beteenden hos offret med syftet att förstöra dennes relationer med sin sambo/partner.

När det gäller angrepp mot företag föreslås liknande taktik som tex: att läcka konfidentiell information till den publika webben, att posta destruktiv information eller påståenden på webben om ett företag, att skada företagets kund- eller partnerrelationer samt att direkt sabotera företagets affärer.

JTRIG-presentationen är mycket tydlig med vad arbetet ska utmynna i: “using online techniques to make something happen in the real or cyber world, including information ops (influence or disruption).”

Deny, Disrupt, Degrade och Deceive

Ledorden för att lyckas beskrivs med fyra D-ord: Deny, Disrupt, Degrade och Deceive på svenska alltså: Förneka, Söndra/splittra, Förnedra/degradera och Förleda/vilseleda.

Glenn Greenwald konstaterar hur JTRIG kan ställa in hårkorset på vanliga oskyldiga, men politiskt aktiva personer:

“…it is not difficult to see how dangerous it is to have secret government agencies being able to target any individuals they want – who have never been charged with, let alone convicted of, any crimes – with these sorts of online, deception-based tactics of reputation destruction and disruption.”

“…far beyond hacktivists, these surveillance agencies have vested themselves with the power to deliberately ruin people’s reputations and disrupt their online political activity even though they’ve been charged with no crimes, and even though their actions have no conceivable connection to terrorism or even national security threats.”

Spekulationer om regeringars planer på att övervaka och influera kommunikation och samtidigt dolt infiltrera “online communities” med avsikten att ingjuta tvivel och oenighet samt sprida falsk information har länge cirkulerat. Nu finns bevisen.

Cas SunsteinDen amerikanska Harward-professorn Cass Sunstein [foto th] som är en av Obamas rådgivare och tidigare var Vita Husets chef på avdelningen: “Office of Information and Regulatory Affairs” skrev 2008 en kontroversiell rapport som föreslog att USA:s regering skulle anställa team av agenter (covert agents and pseudo-”independent” advocates) som kognitivt skulle infiltrera nät-communities, chattgrupper, aktivistgrupper och webbplatser vilka i hans mening spred falska och skadliga konspirationsteorier om regeringen, skriver Greenwald.

Sunstein blev för övrigt nyligen namngiven av Obama för att arbeta på NSA.

Greenwald drar slutsatsen:

“But these GCHQ documents are the first to prove that a major western government is using some of the most controversial techniques to disseminate deception online and harm the reputations of targets.”

JTRIG illusionists

Teknik från illusionister och skeptiker

Det finns ett viktigt inslag i JTRIG-presentationen som Glenn Greenwald inte tar upp i sin artikel. Det är att den avhandlar nyttjandet av illusionister och erfarenheter från scenmagi. En sida har slogans som tex: “Dissimulation – hide the real” och “Simulation – show the false”. En annan sida har rubriken: “The psychological buildings blocks of deception”.  Presentationen konstaterar att människor inte tar rationella beslut utan att de istället grundar dem på känslor och att de tar besluten inom ramen för en grupp.

Det betyder att manipulationen i online-forum etc baseras på grupprocesser och grupptryck samt anspela på positiva känslor för att få medhåll och sedan negativa känslor för att skapa negativa föreställningar om en nyckelperson eller ledare [red anm].

Presentationen visar ett foto som porträtterar illusionisten Jean Robert-Houdin som 1856 hjälpte Napoleon dämpa ett uppror i Algeriet. Ett annat foto visar magikern Jasper Maskelyne som hjälpte den brittiska armén under andra världskriget med att ta fram uppblåsbara stridsvagnar för att lura tyska flygvapnet. Ytterligare ett foto visar magikern John Mulholland som på 1950-talet hjälpte CIA med deras hemliga uppdrag.

Bortsett från att JTRIG-presentationen inkluderar tre sidor med foton på UFO:n utan någon särskild rubricering kan slutligen konstateras att den sista bilden visar ingen mindre är Raymond Joseph Teller från TV-serien Bullshit med radarparet “Penn and Teller“.

JTRIG gillar illusionism

Det återkommandet inslaget av illusionister för att vilseleda och orsaka söndring kan onekligen associeras till mästarna i opinionsbildning genom negativ manipulation nämligen den organiserade skeptikerrörelsen.

Den representeras internationellt av organisationer som: CSI (fd CSICOP) som har flera illusionister i ledningen, ECSO , trollkarlen James Randi Educationa Foundation (JREF), International  Humanist and Ethical Union (IHEU) och i Sverige har vi Vetenskap och Folkbildning (VoF) med flera trollkarlar i besättningen och systerföreningen Humanisterna som båda arbetar med opinionsbildning, ofta genom att skandalisera utvalda nyckelpersoner och opponenter.

JTRIG Pen Teller

“Trolla med information” / Teller från TV-serien Bullshit. Overheaden kommer från GCHQ:s 50-sidiga presentation om JTRIG.

Gemensamt för dessa skeptikerorganisationer och JTRIG är att de använder illusionister, negativ ryktesspridning och infiltrativ teknik för att ingjuta tvivel, söndra grupper och styra opinionsbildningen. 

Text: Torbjörn Sassersson | Se hela presentationen (ladda ner som PDF)

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq