Statsterrorism går i hand med krigsdataspel

publicerad 3 mars 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Statsterrorismen är termen som massmedia och politiker undviker att diskutera. Den är utförd av av stater som rekryterat unga män i 20-25 årsåldern vilka direkt eller indirekt dödar “skyldiga” och oskyldiga i Mellanöstern, Afrika och Eurasien.

Det sker just nu. Det är en kontinuerlig, planerad och systematisk aktivitet på uppdrag av vissa stater riktad mot andra stater och deras befolkningar. I korselden finns alltid mammorna, papporna och barnen. Sådana som du och jag med våra barn fast i andra länder.

I ena änden rekryterar stater unga män som nyligen passerat pojkstadiet till vuxenstadiet för att döda unga och äldre män i andra stater som rekryterats för att försvara sina hemländer. Hur många individer tog besluten om att starta dessa krig? Förmodligen bara en handfull män i varje mötesrum för varje krig. I andra änden dör 1000-tals, 100 000-tals eller i värsta fall miljontals människor. Folk som dödar folk utan att de egentligen förstår illusionismen som skapade krigen.

Fotokollaget ovan består av en skärmdump från dagens SvD med inlagda foton på maskerade soldater från USA, Frankrike och Ryssland. Det förekommer att dessa soldater använder dödskallehuvor för att ingjuta extra mycket skräck. I centrum av kollaget finns ett foto på ett barn som dött på grund av krig.

När jag sökte bland bilderna på Google relaterade till nyckelord som: masked hooded soliders etc hittade jag bilder som var så ohyggliga att de omöjligen kan visas. De mest frånstötande fotona visade söndertrasade döda och levande barn.

Du, jag och våra barn i utvalda länder i världen är föremål för den militära industrins miljardintäkter från krig som förs bakom en illusorisk ridå av fina politiska ord om demokrati, terrorism och beskydd av medborgare.

Terror, terrorism, statsterrorism

Elias Wessen beskriver i boken “Våra ord” ordet terror och terrorism som skräckvälde, skräckbild, skräck.

Nationalencyklopedin definierar terrorism med orden:

“terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas. Terrorism används av extrema högerinriktade och vänsterinriktade politiska organisationer, religiösa, nationalistiska, etniska och revolutionära grupperingar samt av enstaka regeringar…”

Wikipedia definierar ordet statsterrorism så här:

“Statsterrorism är terrorism som anbefalls av eller har sitt ursprung från en statsledning, det vill säga att en stats regering beordrar terrordåd eller stödjer terroristgrupper verksamma mot den egna eller andra länders befolkningar.”

“Vilka handlingar som faller under kategorin “statsterrorism” är i likhet med “terrorism” kontroversiellt, saknar juridisk definition och används ofta av representanter av en stat i anklagelser mot andra staters agerande.”

De fotorealistiska krigsspelen som förbereder grabbarna för riktiga krig

En av bilderna i kollaget ovan visar en fransk ung man som rekryterats av franska staten att kriga i Mali i Afrika. Han bär en mask som säljs i anslutning till datakrigsspelet Call of Duty, ett spel som garanterat används för att locka unga män att ta värvning.

Ett svenskt spelföretag säljer ett av de mest populära krigsspelen i världen. Det heter Battlefield och produceras av DICE med kontor i Stockholm och Los Angeles. I Battlefield 4 kan du träna krig bland annat i Oman och vid Kaspiska havet (nära Ukraina).

Det är märkligt att konstatera att spelens krigsscenarier, allt eftersom den nya versionerna presenteras, ofta ligger några få år före de verkliga krigen i världen. Det är som krigsspelen förbereder rekryteringsprocessen. Gränsen mellan fiktion och planerad verklighet suddas ut.

Affärerna går lysande för speltillverkarna före krigen, för den militära industrin under krigen och för infrastrukturbolagen som ska “hjälpa” till med att bygga upp länderna efter krigen.

Text och kollage: Torbjörn Sassersson

Relaterat