Stoppa årets provodlingar med GMO-grödor

publicerad 1 mars 2014
- Anna Hägg-Drougge

namninsamlingJordbruksverket har i år 2014 fått in två ansökningar ang. fältförsök med GMO grödor. Det ena är en ansökan som gäller odling av Hybridasp. Ansökan har lämnats in av: Sveriges lantbruksuniversitet, Skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå Plant Science Centre. Den andra grödan är Potatis.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Institutionen för växtskyddsbiologi,
Box 102
230 53 Alnarp

Synpunkter för att förhindra provodlingar av GMO ska lämnas in före den 14 mars.

Skriv till genteknik@jordbruksverket.se

Mer info

Det finns även en namninsamling för ett GMO-fritt Sverige som i skrivande stund har 11 320 st röster.

gmo-fritt-sverige


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq