Ukraina – Sjätte generationens krigföring använder media och illusionismens psykologi

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 mars 2014
- Torbjörn Sassersson
Zbigniew Brzezinski, 2012. Foto: PBS NewsHour
Zbigniew Brzezinski, 2012. Foto: PBS NewsHour
Zbigniew Brzezinski, 2012. Foto: PBS NewsHour

KRIG. Rysslands krig mot Ukraina är framtidens krig även kallat sjätte generationens krigföring, skriver Mikael Holmström för SvD. Den nya krigsföringen, som tog omvärlden på sängen och spred förvirring ända in i Sveriges statsledning, består av en politisk och psykologisk offensiv ihop med maskerade trupper. “Väldigt elegant”, enligt svensk expertis.

Text: Torbjörn Sassersson

Rysslands motoffensiv mot västs försök att dra in Ukraina till både EU och Nato var välplanerad och väntad.

Zbigniew Brzezinski som är politisk geostrateg och som var rådgivare till Carter illustrerar i sin bok ”The Grand Chessboard” från 1997 att mellan 2005-2010 bör Ukraina ha blivit identifierat som ett kandidatland till både EU och NATO. Därmed skulle landet vara redo för ett inträde.

Putin måste länge ha varit väl medveten om västs strategi och haft tid att planera en motåtgärd mot risken att förlora Ukraina, ett land av oumbärlig betydelse som geostrategisk landmassa. Ukraina är som en kil inskjuten både i det forna Sovjetunionen och det nuvarande Europa. Båda parter vill ha landet. 

“Detta är en militär plan som legat i byrålådan ganska länge. Sedan har man tagit fram den när situationen skärpts. En så här stor operation läggs inte upp i en handvändning”, sa överstelöjtnant Jörgen Elfving vid Försvarshögskolan till SvD.

Ryssland har en lång tradition av avancerat militärt tänkande, ett arv som förvaltas av generalstabschef Valerij Gerasimov, skriver Holmström. Vid sjätte generationens krigföring kombineras politiska och diplomatiska påtryckningar, ekonomiska sanktioner, organiserandet av politisk opposition samt andra icke-militära medel som att opinionsbilda via media, vid sidan av användning av ren militär makt.

“Den nya generationens krig kommer att domineras av information och psykologisk krigföring”, enligt de ryska militärteoretikerna S.G Chekinov och S.A Bogdanov.

Promenerande soldater

En iakttagelse man kunde göra när de ryska trupperna invaderade Krim var att de mest promenerade omkring helt lugnt. De var tungt beväpnade, maskerade och saknade militära beteckningar. Många undrade om de var ryssar från Ryssland eller om de var ryssar från Ukraina. Omvärlden och Ukraina inväntade svar medan ryssarna gjorde en promenadinvasion. Förvirringen var en effektiv del av den psykologiska krigföringen.

En parallell

En av Snowdens senaste läckor handlar om den psykologiska “krigföring” som det brittiska underrättelsetjänst-teamet JTRIG genomför. De blev operativa i början på 2013. I en artikel i NewsVoice presenteras en 50 sidor lång overhead som visar att JTRIG avsiktligt kan styra allmänhetens uppfattningar genom att använda illusionism, vilseledande information (desinformation), “false flags”, ryktesdestruktion via webben och andra metoder.

JTRIG-Snowden2NewsVoice konstaterar att inget massmedia förutom RT.com har rapporterat om Snowdens läcka om JTRIG trots att det idag passerat en månad sedan avslöjandet (Google-sök senaste månaden). Att massmedia inte väljer att rapportera om detta kan betraktas som en pågående passiv kampanj riktad direkt mot allmänheten. Vi ska helst inte få veta att vilseledande information levereras av ett statligt organ riktad mot dig och mig.

En svensk konsult berättade att denne fått förfrågan att för ett mycket högt arvode förstöra ryktet för en president i ett grannland till Ryssland med hjälp av en falsk dokumentär ämnad för YouTube. Målet för manipulationen var allmänheten. Förfrågan kom från “ledningsnivå”. Konsulten tackade nej av moraliska skäl.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq