Ulrica Klettner på Hjärt-Lungfonden – Stämmer inte att Bern fick gå pga förslag på kostforskning

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 mars 2014
- NewsVoice redaktion

Ulrica KlettnerDEBATT. Hjärt-Lungfondens huvudman Lars Bern föreslog att fonden borde satsa på forskning på sambandet mellan kost och hälsa. Det var inte alls populärt enligt ett inlägg på sin blogg som NewsVoice sammanställde i artikeln: Hjärt-Lungfondens huvudman fick gå när han efterlyste forskning på sambandet kost-hälsa”Ulrica Klettner som är kommunikationschef för fonden replikerar.

Text: Ulrica Klettner | Foto: Hjärt-Lungfonden

Jag och mina kollegor på Hjärt-Lungfonden har uppenbarligen misslyckats med att förklara hur det går till när fonden delar ut forskningsanslag. Det är tråkigt och det tar vi på oss, men jag vill gärna ta chansen att reparera den skadan så att inte fler missuppfattningar som den här sprids vidare.

Vi på Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt-, kärl- och lungforskning i Sverige. Tack vare generösa gåvogivare kunde vi förra året dela ut 210 miljoner kronor i forskningsanslag. Trots att det är ett fantastiskt rekord är det knappt en femtedel av det som egentligen skulle behövas, så konkurrensen om forskningsmedel är mycket hård. Vi får årligen anökningar på över en miljard kronor från landets hjärt- och lungforskare.

Den här hårda konkurrensen om pengar är en förklaring till att vi har tydliga arbetssätt för hur vi delar ut forskningsanslag. Vi har ett Forskningsråd med 21 välrenommerade professorer från landets universitetssjukhus som går igenom och bedömer alla ansökningar. Det är vårt sätt att garantera för givarna att pengarna går till den absolut bästa forskningen.

ArcanumSkolan 2024

Själva grundtanken i Hjärt-Lungfondens arbete är också att stötta oberoende forskning.

Det är i ljuset av konkurrensen som vi inte har gett särskilt företräde för just kostforskning, som Lars Bern har önskat. Det betyder inte att vi inte tycker den forskningen är viktig, bara att den får konkurrera på samma villkor som annan forskning, till exempel kring hjärtinfarkt, stroke och KOL, om de pengar som finns. Vi välkomnar ansökningar kring kopplingen mellan kost och hjärt- och/eller lungsjukdom.

Jag vill också tillägga att det inte stämmer att vår huvudman Lars Bern “fick gå” för att han föreslog en satsning på kostforskning. En huvudman hos Hjärt-Lungfonden sitter på en mandatperiod om fem år. Lars Bern har blivit omvald ett flertal gånger och sammanlagt suttit som huvudman i snart 20 år. Hans mandatperiod går nu ut.

Text: Ulrica Klettner, kommunikationschef, Hjärt-Lungfonden


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq