USA vill “äga” vädret år 2025 – Militär vapenförstärkare

publicerad 7 mars 2014
- K. Reporter

OPINION. Har du funderat över onormala väderfenomen senaste tiden? Orkaner som uppstår från ingenstans? Den ständigt disiga himlen och flygplan som gör onormala utsläpp? Enligt insatta granskare kontrolleras och styrs vädret i dag av mänsklig teknik som inbegriper kemikaliespridning från flyg och stark strålning. Tekniken hotar allt liv på planeten. För 18 år sedan planerade USA att ”äga vädret år 2025”.

Text: K. Reporter

Redan för över 100 år sedan lanserades tanken att smälta Arktis för att kunna exploatera det istäckta ogästvänliga området. I dag framstår planerna helt galna. Men det finns dokument som tyder på att detta sker i verkligheten, men i hemlighet. Dokument från 1960-talet och framåt visar att amerikanska myndigheter planerat att på konstgjord väg, så kallad ”Geoengineering” eller ”Weather Modification”, styra klimatet och vädret i önskad riktning. Dessa sedan lång tid beskrivna och i dag brett använda tekniker för att påverka och värma upp klimatet tas emellertid aldrig in i FN:s klimatberäkningsmodeller.

Det finns fortfarande många som hävdar att den accelererande och all mer tydliga besprutningen med kemikalier från flygplan, även kallad ”Chemtrails” eller ”Genoengineering” bara skulle vara ”konspirationsteorier”. De som hävdar det är dåligt pålästa. Experiment och utveckling av väder- och klimatstyrningstekniker har pågått sedan över ett halvt sekel.

Såväl USA som forna Sovjetunionen har sedan decennier ägnat sig åt experiment, bland annat besprutning med kemikalier från flyg, för att förändra vädret och påverka klimatet. Syftet har varit endera ekonomiskt eller militärt. Exempelvis inledde USA 1961 experiment kallade ”Stormfury” som syftade till att på konstgjord väg med hjälp av militärflyg och militära anläggningar åstadkomma orkaner.

År 1966 skrev NASA en rapport titulerad:

A Recommended National Program in Weather Modification – A report to the Independent Committee for Atmospheric Sciences (ICAS).

NASA redogjorde för att man redan under 1940- och 1950 talet bedrivit vädermanipuleringsexperiment som visat att det är möjligt att exempelvis spraya moln med olika partiklar som ökat nederbörden med 10-20%. Rapporten lade grunden för ett omfattande klimatförändringsprogram.

De nya metoderna påstods kunna erbjuda ”stora ekonomiska vinster”. Men på sidan 11 medges att tekniken även har nackdelar och att det därför måste finnas reglering och kontroll av dessa aktiviteter eftersom de även kan få negativa konsekvenser.

20 år senare 1986 i en kritisk rapport [PDF] The Weather Modification Program. The Evolution of a R&D program into a Military Operation med omfattande källhänvisningar till originaldokument, konstateras att militära intressen i stället kom att dominera NASA:s program för sina syften. Det framkommer att US Department of Defense sedan 1969 finansierade ett projekt kallat Nile Blue (Climate modification Research) och att:

”Det verkar högst troligt att världens supermakter nu har kapacitet för att förändra klimatet vilket kan hota vårt lands säkerhet”.

USA:s försvarsdepartement noterade att Sovjetunionen hade lagt ner avsevärda resurser på att utveckla omfattande klimatförändringsprogram bland annat för att mildra det extremt kyliga ryska klimatet, inklusive eliminerandet av isen över Arktis så att nya områden kunde göras fria för exploatering. Detta tål att tas på största allvar med tanke på hur ledande oljebolag i dag aktivt planerar för att exploatera Arktis vilket Greenpeace bland andra protesterar mot.

1996 presenterar US Air Force den makabra planen att ”Äga vädret år 2025” för militära syften. I rapporten “Owning the Weather by 2025. Weather as a Force Multiplier” [PDF] framkommer tydligt planer på att använda sig av kombinationen av utsprayade partiklar och mikrovågsstrålning från olika sändaranläggningar för att till slut år 2025 “äga vädret”:

”Tekniken finns där och bara väntar på att vi använder den …År 2025 kan vi äga vädret”.

”I USA kommer sannolikt vädermanipulering att bli en del av vår nationella säkerhetspolitik med både inhemska och internationella tillämpningsområden….I denna rapport visar vi att lämplig användning av vädermanipuleringstekniker kan erbjuda militär dominans som man aldrig tidigare kunnat föreställa sig.”

US Air Force beskrev hur kemikalier eller andra ämnen kan sprayas ut i atmosfären för att orsaka önskat väder men också för att utnyttja atmosfären som experimentstuga för olika miltära och civila kommunikationsändamål. Med hjälp av mycket starka elektromagnetiska pulser (mikrovågor) i kombination med utsprayade kemikalier, bland annat barium, hettas områden i jonosfären upp så att en ”artificiell spegel” (Artificial Ionispheric Mirror) bildas som reflekterar mikrovågor.

Jonosfärens naturliga egenskaper beskrevs som ”en stor nackdel” bland annat på grund av solstormar, när den ska exploateras för kommunikationsändamål. Därför behöver den manipuleras för att fungera stabilt. Möjligheterna med tekniken beskrevs som ”enorma”.

Olika ”heaters”-anläggningar, som i dag finns utspridda över världen, kan sända upp massiva mängder radiofrekvent strålning upp i atmosfären och utgör en del i systemet. Eiscat som finns i Tromsö och i Kiruna har gjort omfattande ”Heating experiments”, där jonosfären värmts upp med mikrovågor. Enligt vad som framgår i en presentation [PDF] från en amerikansk professor vid namn Scales, ingår Eiscat och HAARP i ett militärt system som hettar upp atmosfären enligt samma princip som beskrevs av US Air Force 1996:

“Weather-modification is a force multiplier with tremendous power that could be exploited across the full spectrum of war-fighting environments. From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counter-space control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary.”

US Air Force skrev att vädermanipulering kommer att vara en realitet i framtiden även om risker finns. Drivkraften, motivationen men framförallt vinsterna är ”extremt lukrativa”:

“The lessons of history indicate a real weather-modification capability will eventually exist despite the risk. The drive exists. ..The motivation exists. The potential benefits and power are extremely lucrative and alluring for those who have the resources to develop it. This combination of drive, motivation, and resources will eventually produce the technology.”

Dane Wigington, utbildad inom meteorologi och verskam inom solenergibranschen, har sedan drygt tio år ägnat sig åt att granska den ökande förekomsten av vädermanipulering med hjälp av besprutning från flyg bland annat på Geoengineeringwatch.org Han konstaterar att de omfattande vädermanipuleringsaktiviteterna lett till att hela planeten närmar sig en fullskalig katastrof, en totalkollaps.

Tonvis utsprutade kemikalier i atmosfären och starka mikrovågssignaler håller på att förstöra det skyddande ozonskiktet. Han vädjar till alla att inse att det är bråttom att stoppa dessa totalt vansinniga tekniker eftersom de i rask takt förgiftar och dödar allt levande och förstör vår atmosfär:

Vi talar om ett oändligt antal flygplan som sprayer giftiga metallpartiklar och kemikalier dag ut och dag in. Vi talar om dussintals stora upphettningsanläggningar utspridda over jorden som var och en allvarligt skadar planetens naturliga system. Vi talar om en hemlig helt galen organisation som styr världen i kulisserna och som sedan lång tid upphöjt sig själva till gudar som styr over väder, over vår miljö och over våra liv. Vår jords hela klimatsystem är helt stört och manipulerat av detta pågående ”geoengineering” angrepp. Källa: Geoengineeringwatch.org

Text: K. Reporter

Relaterat

Owning the Weather in 2025 US Air Force, PDF


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Haarp används bla till att stoppa
  norra jet strömmen när stationer
  används på rad ifrån amerika till
  grönland och skandinavien.
  Jag har tydliga sattelit bilder som
  visar på detta..
  Varför Haarp finns i Sverige är
  mycket märkligt fenomen.

 • @Willy B

  Angående vem och varför etc. så kan jag bara gissa precis som alla andra. Kanske det är vädermanipulering eller kanske inte. Det kan till och med vara en ren PSYOP, vad vet jag. Skulle jag veta hade jag inte behövt gissa, eller hur.

  Men jag är däremot till hundra procent säker på att det sprutas. Jag bor längst upp i ett höghus i en större stad på västkusten. Jag brukar ibland stå och titta på flygplanen med kikare när de lägger ut dessa kilometerlånga “strimmor”. Jag är gammal nog att se skillnad från mina barndomshimlars kondensstrimmor till dagen chemtrails som hänger kvar i evigheter.

  Men så fort det skrivs om chemtrails eller HAARP här på NewsVoice är du där, lite maniskt, och förklarar hur fel alla har. Vilket får mig att undra över din agenda? När du sedan påstår att det inte sprutas alls, blir du en rent suspekt figur. Du menar på fullt allvar att alla dina meningsmotståndare inte bara har fel i rent tekniska detaljer, utan de har även inbillat sig hela grejen. Du skämtar, eller ???

 • Fru Nyqvist

  EU lyssnar på mycket, allt annat vore närmast tjänstefel.
  Men vad kommer ut av dessa möten?

  13 April är ett år sedan, vad har hänt sedan dess?

  Om hela jorden höll på att förgiftas av någon som förfogar över oändligt mycket pengar och tiotusentals flygplan som i sin tur kräver tiotusentals medarbetare och underleverantörer.
  Skulle EU inte göra något om man trodde på det ?

  Och återigen hur får man alla inblandade att hålla tyst ?

  Varför har inte världspriserna på Aluminium, Barium, och vad Ni påstår används som gift, inte gått i taket?
  I stort sett allt flygbränsle borde också gå åt, men priset är ungefär detsamma, varför?

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Sture B

  Där jag bor, i Spånga/Stockholm och på norra Gotland kan man inte se att det sprutas ut saker från flygplan.
  Över Kappelshamn går trafiken i öst-västlig riktning mellan Sverige och Finland/Ryssland mm.
  Över Spånga flyger man till och från Arlanda och t o f Bromma som ligger två km bort.

  Men var tankar, landar och startar alla dessa plan som påstås spruta?
  Och vad är vitsen?
  Även de största lastplanen kan inte få med sig mer än ca 20 ton / flygning, spruta ut det och utspädningen blir nästan homeopatisk.
  Det var en Hr Strålman som påstod att Skåne överflögs av tre plan dagligen så jag skrev följande svar:

  ” Vilken sorts plan används ?
  Varifrån utgår de ?
  Vem äger dem ?
  Varför slösa pengar på nåt sådant ?
  Hur får man personalen att hålla tyst om det hela ?
  Är det giftiga ämnen och/eller baciller som sprids?

  Sveriges största transportplan är Hercules som lastar 19.9 ton x 3 blir det 59.7 ton / dag.
  Syd-Sverige Skåne-Blekinge och en bit uppåt är ca 15.000 km2 eller om man vill så blir det
  15.000.000.000 kvm2.
  Delar vi 59.700 kg med 15.000.000.000 så får vi 0,00000398 kg/ kvm.
  Kan verkligen 3,9 mg / kvm spela någon större roll?
  En hel del lär väl blåsa till havs också. ”

  Så svara gärna på frågorna och bevisa att jag har fel.

  En mycket enkel och central fråga är; hur håller man det hemligt?
  Människor älskar att sladdra och här pratar vi om tiotusentals personer ( minst ) som måste hålla tyst, något som i praktiken är omöjligt.
  De bilder vi om och om igen servas är ju välkända bilder från flygplanstester och bevisar ingenting.
  En bild som fladdrar runt är är en bild som påstås visa att man gömt en tank bakom dass, OK vi antar det men “tanken” på bilden är på max 1 kbm, se exemplet ovan och räkna hur långt det räcker.

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • @Wille B

  Vad det än är de sprutar ut eller varför de sprutar ut det kan man bara spekulera i, eftersom det görs i hemlighet. Men att det sprutas ut något i atmosfären kan alla människor se, det är bara att titta upp. Ibland kan man samtidigt se ett par flygplan där det ena planets “contrails” löses upp efter ca 100-150 meter medan det andra sprutar ut “chemtrails” som ligger kvar i flera kilometer. Trots att flyghöjden ser ut att vara den samma, plus minus 1000 m. Jag är inte meteorolog men denna skillnad kan inte bortförklaras med vare sig tryck eller temperatur. Skillnaden är helt enkelt för stor.

  Om det som sprutas på något outgrundligt sätt gynnar mänskligheten: Varför görs det då i hemlighet?

 • Bäste Zecharia

  Vad vet Du om mina kunskaper i fysik?

  Inte på Nobelnivå men tillräckliga för att med säkerhet kunna påstå att alla konspirationsteorier om HAARP är trams och inget annat.
  Om Du själv sökte svaret på mina enkla frågor så inser Du lätt att HAARP inte kan göra det man påstår.
  Varifrån skall energin till mikrovågssändarna komma för att kunna höja temperaturen i stratosfären till en nivå som påverkar jordklimatet?
  (Tänk på att Du i bästa fall kan komma upp i 50 % verkningsgrad i ett normalt slutsteg.)
  Kan Du svara på det så är hela frågeställningen avgjord.

  Jag har i ett flertal svar tidigare påpekat de orimliga påståendena kring chemtrails och HAARP.
  Känns lite tjatigt att behöva upprepa detta men jag kan framgent skicka några “favoriter i repris”.

  Men när det gäller chemtrails kan vi väl fråga oss vari vitsen ligger att ösa ut aluminium över jorden. Al är det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan ( 8% ), varför gräva upp, rena och kasta ut det igen?

  Känt och välkänt är att Sovjet under Crussetiden experimenterade med regnmakeri med hjälp av silverjodid som släpptes ut från flygplan. Detta var möjligt i en tokekonomi som den Sovjetiska. Man skulle till varje pris få bomull att växa där det inte borde odlas bomull på grund av det torra klimatet. Som Du kanske vet så lyckades man nästan tömma Aral-sjön på kuppen i jakten på vatten. Tack vare denna “succe” är det nu 10% salthalt i sjön och allt liv är borta.
  USA spred också Agent-Orange under Vietnamkriget för att avlöva djungeln så att Nord inte skulle kunna gömma sig i djunglerna. Naturligtvis rubbade det klimatet lokalt tills naturen återhämtat sig. Piloter med flera fick sedan svårt missbildade eller inga barn.

  Tänk här på hur man sprider smörjan, Du har väl sett jordbruksbesprutning, kanske i Skåne. Man flyger lågt, riktigt lågt, då man vill ha mojset på grödan inte flygande till havs från hög höjd.
  Att spruta ut nanopartiklar på 10.000 meters höjd är inte direkt träffsäkert.

  Jag återkommer i ärendet.

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • @Wille B. På Newsvoice finns massor av material och länkar som sammantaget ger en alternativ bild av vårt samhälle. För att förstå den stora bilden – målet – krävs det dock lite egenstudier och -tankar. Att ändra klimatet fram och tillbaka är bara en del av ett större ”paket” till mänskligheten. Vårt nya pantheon består av olika självutnämnda gudar som tar självsvåldiga beslut. Vädergudarna opererar bl a genom The Royal Society som också, av en händelse, även intresserar sig för neurovetenskap och användning av nanobots för att kontrollera hjärnverksamheten m m, m m. Vädermanipuleringen är också till för att störa de naturliga förutsättningarna för odling och istället kratta för genmanipulerade grödor. Allt som är naturligt ska ersättas av artificiellt liv konstruerat av vetenskapsmän.

  “ The UK think-tank, The Royal Society (which has openly admitted to studying how to play God with the climate) kicked off a program in 2010 that revealed its multifaceted investigation into the identification of organic brain function and potential control over human behavior. The Brain Waves project is divided into four modules, each tasked with studying the impact of developments in the field of neuroscience and neurotechnology. The titles of the modules reflect the areas of examination:

  Module 1: Society and policy
  Module 2: Implications for education and lifelong learning
  Module 3: Conflict and security
  Module 4: Responsibility and the law

  The Royal Society funds over 700 private ventures, which undoubtedly are directed by findings from studies such as Brain Waves. /…/ Similar to their discussion of weather control, this study seeks an all-inclusive approach that spans the full spectrum of society, begging the same question they asked previously regarding the implementation of scientific discovery, “Who decides?”

  http://www.pakalertpress.com/2014/03/07/obama-doubles-down-on-brain-project-and-military-mind-control/

 • Wille B, läs rapporter om HAARP systemets uppbyggnad och fysiskaliska grunder så förstör du det hela. En vanlig lekman har inte chans, vilket är avsikten. Man måste ha djupgående kunskaper i fysik för att kunna förstå.

 • Kunde vara kul om man kunde bestämma sig………………

  Vart skall ondskan leda ?

  I ena meningen skall jorden kylas ned, i nästa skall den hettas upp!

  Kan någon, sansad, person beskriva hur mikrovågsstrålning från jorden skall kunna ändra temperaturen i atmosfären.
  Inget astrologiskt eller annat tjafs, utan en sakligt underbyggd förklaring med angivande av tillförd effekt och förväntad uppvärmning.
  Dessutom en förklaring av hur energin som behövs skall skapas på jorden.

  ERICOSCAR
  MARS 2014

 • Tror du att våra politiker vill dig väl?
  Tror du verkligen att våra politiker bryr sig om miljön?
  Tror du verkligen att de bryr sig om dig?
  De som ropar mest om att skydda miljön är de som skadar miljön mest!

  Varför?

  För att de inger dig trygghet om att de verkligen bryr sig.
  De lägger skatter på dig och beskyller dig för att vara miljöbov,
  samtidigt tillåter de att över ditt huvud besprutas jorden med tunga miljögifter.
  När fåglarna, fiskarna och träden dör, får du skulden. Det är du som är orsaken!!!
  “Chemtrails är inte orsaken” och de låtsas att den inte existerar.

  Partier och röstsystemet är inte till för att hjälpa dig.
  De är till för att inge dig en falsk säkerhet av trygghet, medan samhället är på väg mot en större och större kontroll, penningsbrist (trotts att de som jobbar, jobbar mer och mer, medan andra har ingen jobb att gå till) och miljöförstöresle med chemtrails.

 • “Control of space means control of the world…From space, the Masters of Infinity would have the power to control the Earth’s whether, to cause drought and flood, to change the tides and raise the level of the sea, to divert the Gulf Stream and change the climate to frigid. … This is the ultimate position – the position of total control over the Earth that lies somewhere in outer space”

  Påstått citat av senator Lyndon B. Johnson speaking to the Senate Democratic Causus, Jan 7, 1958

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *