World Justice Project: Sverige upplevs som världens tredje bästa land i rättssäkerhet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 mars 2014
- Torbjörn Sassersson

DEBATT. Enligt den årliga undersökningen utförd av den USA-baserade organisationen World Justice Project är Sverige världens tredje bästa land i rättssäkerhet. Bäst i rankningen för 2014 är Danmark, följt av Norge och ytterligare 97 länder som ingår i undersökningen.

SE-rankningParametrar som mäts är:

  • statens ansvarstagande,
  • frånvaro av brottslighet,
  • frånvaro av korruption,
  • grundläggande rättigheter,
  • tillgång till rättsväsendet,
  • ordning och säkerhet.

Rankningen är baserad på upplevelser

DN skriver:

”Indexet sammanställs utifrån vad som kommer fram i enkätsvar från drygt 100.000 hushåll och 2.400 experter om hur rättsstaten upplevs i vardagen.”

Återigen en undersökning som baseras på upplevelser och det är ”experter” och vanliga medborgare som får avgöra. Om de ställt frågorna till undersökande journalister och jurister hade förmodligen bedömningen blivit en annan. De högt ”aktade” länderna hamnar förmodligen närmare de mindre aktade ”korrupta” länderna i verkligheten.

Bottennoteringar (plats 95–99) får Kamerun, Pakistan, Zimbabwe, Afghanistan och Venezuela enligt World Justice Project.

Text: Torbjörn Sassersson

 Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq