World Justice Project: Sverige upplevs som världens tredje bästa land i rättssäkerhet

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 mars 2014
- Torbjörn Sassersson

DEBATT. Enligt den årliga undersökningen utförd av den USA-baserade organisationen World Justice Project är Sverige världens tredje bästa land i rättssäkerhet. Bäst i rankningen för 2014 är Danmark, följt av Norge och ytterligare 97 länder som ingår i undersökningen.

SE-rankningParametrar som mäts är:

 • statens ansvarstagande,
 • frånvaro av brottslighet,
 • frånvaro av korruption,
 • grundläggande rättigheter,
 • tillgång till rättsväsendet,
 • ordning och säkerhet.

Rankningen är baserad på upplevelser

DN skriver:

“Indexet sammanställs utifrån vad som kommer fram i enkätsvar från drygt 100.000 hushåll och 2.400 experter om hur rättsstaten upplevs i vardagen.”

Återigen en undersökning som baseras på upplevelser och det är “experter” och vanliga medborgare som får avgöra. Om de ställt frågorna till undersökande journalister och jurister hade förmodligen bedömningen blivit en annan. De högt “aktade” länderna hamnar förmodligen närmare de mindre aktade “korrupta” länderna i verkligheten.

Bottennoteringar (plats 95–99) får Kamerun, Pakistan, Zimbabwe, Afghanistan och Venezuela enligt World Justice Project.

Text: Torbjörn Sassersson

 Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Nu har vi fått nog av hyckleriet av totalitär demokrati Sverige , medborgare gör era röster hörda mot förtrycket i landet, rösta på initiativ MOR och skriv det namn som du vill ska komma in i riksdagen ( ditt eget om du så vill) Mor står för Medkänsla , Omsorg, respekt) MOR kämpar för mänskliga rättighet , mer info googla på initiativ MOR filosofernas blogg

 • Hur kan ett samhälle uppfattas som rättssäkert, när de allra flesta områden övervakas av dom själva eller av kära kollegor i samma verksamhetsområde. Beviset hur ruttet Sverige faktiskt är, syns tydligt när utländska granskningar sker. Vi lever i en ruttet samhälle utan lagliga rättigheter för den enskilde, utan här har bara staten och banker rätt.

 • Måste tyvärr instämma och ge de flesta helt rätt. Min egen erfarenhet är just övergrepp i rättssak av rätten själv, av en rätt som i ett fall med en vän struntade i DNAbevisning i ett faderskapsmål därför att fadern hörde till adeln! Förnedringskassan är också bra på att strunta i gällande lagstiftning liksom JO. Faktiskt, jag har råkat ut för det också!
  Men VEM gör nåt eller skall vi bara klaga en stund så känna allt bättre?
  VEM av er är med och skapar något nytt? Kontakta sajtens admin så håller han ihop det hela. Jag har en klar plan men har inte lust att dela den med alla de sajtsabotörer som finns. Så kontakta admin!

 • Alla hittills skrivna kommentarer är rätt. Görel Thurdin var ju minister men vart tog hun vägen?
  Det är inte förvånande att just USA korar Sverige så högt. Enligt min erfarenhet verkar Sverige vara en amerikansk experiment stat, där man provade hur man kan dupera medborgare och bygger opp en totalitär Myndighetsmissbrukande stat där invånare är sällsynt godtrogna och naiva.
  Problemet som är eklatant är, att även om man som medborgare vinner mot en myndighet i rätten, vilket är numera sällsynt, så finns det ingen executive som kan tvinga myndigheten att verkställa domstolsbeslutet. Detta är unikt för ett europeisk land och ingen reagera!!
  Att det trots allt finns rätt många överklaganden till Europadomstolen talar egentligen för en viss protest av svenskarna. Det är nämligen så att man måste skicka sin klagan först till en svensk bedömare innan den går vidare till Europadomstolen. Hur många bollas inte bort i den processen?
  Det ända som hjälper och det är ett svar till Bastian är att samla så många likasinnade som möjligt. Det måste blir aktiva medborgargrupper som er välinformerat, recherchera och belägga alla övergrepp och ställa Politikerna till svars. Här spelar det ingen roll vilken parti man tillhör, det var Socialdemokraterna som byggde opp detta system.
  Sverige har varit en myndighetsdiktatur redan sedan 70 talet men svenskarna trodde på sin regeringens propaganda och levde i en förgången värld som inte överensstämde med verkligheten. Detta blev förstärkt av iden att Sverige nu hade det så bra och den högste levnads standard i Europa, inget under, då den inte drabbades av krigets härjningar och kunde sälja sina produkter i det förstörda Europa.
  Att det mesta berodde på lån och imaginära siffror har de mesta redan glömt. Påminner bara om 1989 där lånebubblan sprack och många fick gå från hus och hem. Nordea gick nästan bankrutt och räddades av staten, medborgarna skattepengar. Marginalskatten var under många år över 80 %! Bara de rika kunde komma undan med avdrag, är detta Socialdemokratisk? Kanske minns några “Pomperipossa” skatten. Så länge man fortsätter att vara historielös i detta landet, kommer vilken politiker som helst kunna lura befolkningen. Låter inte denna sagan väldig bekant, när man titta västerut, vad som hände där de sista 10 åren?

 • En fråga. Har jag rätt granska en myndighet som slösar bort miljoner av mina skattepengar?
  Enligt ett vittne betalas varje månad 1,5 miljoner kr till konsulter som inte gör någonting, konsulter som har varit där i flera år?
  Jag vågar och vill få stopp på detta slöseri och maktmissbruk. Jag be er om hjälp och stöd om hur jag kan få stopp på deras intresse. Om det är sant att Sverige är världens mest tredje rättssäkra land då borde vi tillsammans få stopp på det orättvisa. Jag bry mig. Kontakta mig och informera mig på bastian.baghfaleky@gmail.com Tänk inte på att jag är invandrare eller jag vill bli hjälte, tänk på att jag är en människa som bry sig och vill skapa rättvisa som inte finns. Mitt namn är Bastian Baghfaleky en vanlig person.

 • Nackskadade drabbas illa när domare i karriär formulerar passande lagstiftning åt både regering och försäkringsbolag. Drabbade tvingas idag bevisa samband mellan inträffad olycka och besvär – istället borde bolagen bevisa att samband saknats.

  Nackskador är “lömska”! Akuta besvär kan länge dölja utveckling av svår hjärnskada. När allvarliga besvär (yrsel, minnes- och sömnproblem, tinnitus) ej går över, utan upptäcks först försent, sedan hjärnan kraftigt dunkat mot skallbenen vid pisksnärtskada.

  Då drabbas nervcellernas blodcirkulation, varefter nya symtom uppträder allt eftersom nervceller dör i förtid vid för snabb återgång till vanlig aktivitetsnivå. Orsaken är skillnaden mellan den ökade näringsmängd hjärnceller behöver vid aktivitet, jämfört med när de vilar.

  Detta uppmärksammas ofta för sent, när hjärnskadan redan utvecklats.

  Nuvarande lagstiftning ger försäkringsbranschen alla fördelar gentemot drabbade. Akut behöver den endast ta hand om en trasig bil, medan Försäkringskassan tvingas stå både för den drabbades fysiska skador, samt nödvändig sjukskrivning medan uppmärksammade skador läker

  Först när drabbade ej längre klarar sin tillvaro är det uppenbart att det även fanns oupptäckta skador som medför uselt liv framöver för den drabbade – är det dags att diskutera med försäkringsbolaget om skadorna, som missades i början!

  Då är det ofta för sent, ty bolaget brukar med hjälp av sina erfarna “försäkringsläkare” vinna över de skadade.

  Sent debuterade besvär brukar förklaras bero på andra orsaker än olyckan.

  Sjukjournaler sedan barndomen används för att hitta alternativa orsaker till uppkomna besvär. Osannolika alternativ presenteras då om någon vågar utmana bolaget som under åratal tagit emot försäkringspremierna.

 • Jag antar att myndigheternas agerande är en förlängning av regeringens vilja? Som jag uppfattar det nu är t.ex. AF en myndighet som ger legitimitet till företag att utnyttja billig arbetskraft på ett oetiskt sätt. En arbetskraft, som genererar större vinster för företag pga. de får betalt för fas-3 jobbare, medan den arbetslöse har minimal ersättning ( ofta fysiska jobb ). Företagen skulle lätt gå i vinst även om de betalt full lön. Krönika som jag tycker överensstämmer med verkligheten. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ehsanfadakar/article18481304.ab
  Många av de arbetslösa som betalt akassa under 30-40 år, har anledning vara missnöjda med den ordningen kan jag tänka mej.

 • Som undersökande journalist kan jag konstatera:

  att det ofta av oförklarliga skäl inte går att överklaga ett myndighetsbeslut,

  att myndigheterna skyddar varandra genom att ett beslut från en myndighet stärks av en annan högre myndighet,

  att myndigheterna inte ens besvarar många frågor som är besvärande,

  att myndigheterna drar ut på tiden med att skicka svaren och ickesvaren till frågeställaren så att denne tröttnar,

  att om en text formuleras “fel” kan den “irritera” handläggaren som därför får anledning att avslå eller undvika att besvara frågor,

  att myndigheterna använder härskarteknik genom att leverera texter av en juridisk och snårig karaktär som är svåra att förstå,

  att myndigheterna kan undvika besvara kritiska frågor genom att besvara dessa frågor med svar på andra frågor som aldrig ställts,

  att efter att myndigheterna inte besvarat dessa kritiska frågor kan de hävda att dessa frågor, om de ställs igen, redan besvarats och myndigheterna kan på det viset helt avsluta kommunikationen med frågeställaren,

  att det tillkommer nya lagar som gör det möjligt för myndigheter att inte behöva besvara frågor med motiveringen att de måste skydda internationell handel.

  Ett rättssäkert Sverige? Ja, men bara i fantasin.

 • Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

  En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 , Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

  Myndighetsförtrycket som synes dag efter annan eskalerar i Sverige, som skall vara en så kallad demokrati. Redan 1996/97 via riksdagsmotion konstaterade Görel Thurdin;

  ”Myndigheternas roll
  Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättsäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

  Myndigheterna är redskap inte maktapparater.
  De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut.

  Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser. Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.”

  Konstateras utifrån egna och andras erfarenheter/insikter

  • att idag är i Sverige ett makt- och myndighetsmissbruk existerande som ger vid handen

  • att vi har i Sverige en situation som synes vara så

  • att i Sverige är en ”stat i staten” existerande, makt- och myndighetsmissbrukarna emot folket.

  Läs mera via dessa länkar

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/07/2014-03-07-demokrati-rattsakerhet-och-myndighetsutovning/

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=domstolskorruption

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=stat+i+staten

  Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
  eueeshealthcare.bloggproffs.se

 • Jaha, ytterligare en propagandaprodukt finansierad av jurister med feta plånböcker i ABA (American Bar Association) tillsammans med företag som Pepsi, Microsoft med flera. Dessa finansiärer lär inte förlora några mål rätten i fortsättningen heller. Det gäller att cementera makten i folks medvetanden.

 • Sverige är eller har varit ett av de europeiska länder som har legat högt upp på listan över fällda nationer i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det finns emellertid ett stort mörkertal och svenskar hör inte till den grupp människor som så särskilt ofta höjer sin röst när de kränks av myndigheter.

  Min egen erfarenhet är att Sverige är ett högst rättsosäkert land och att människor kränks en masse av det svenska rättssystemet och av myndigheter vars uppdrag är att följa lagstiftningen men som uppenbarligen ofta struntar i den och/eller godtyckligt vantolkar den till statens, landstingens och kommunernas fördel.

  Bevisen för mitt påstående är många. Jag har under de tio senaste åren arbetat med mängder av fall där patienter och vårdgivare med flera har kränkts och nekats sina lagstadgade rättigheter. Överklaganden har nästan aldrig lett någon vart trots att domar och beslut har stridit mot gällande och identiska prejudikat, för att inte tala om att domar och beslut har stridit mot själva lagtexten och dess förarbeten.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *