Alternativmedicinare är ansvarsfulla och hederliga människor – Replik till Expressen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 april 2014
- NewsVoice redaktion

Anna Bäsén har i början på april en serie på 15 artiklar och webbinslag kampanjartat försökt smutskasta alternativmedicinen i Sverige. Hon avslutar sina angrepp med artikeln “Nu behövs skärpt lagstiftning” där hon skriver: “Från en liten klick arga alternativmedicinare har det kommit hat, lögner och dödshot.”

[Denna replik skickades in till Expressens redaktör Thomas Mattsson, men denne valde att inte besvara önskemålet att publicera denna slutreplik. Expressen tycks alltså tillåta Anna Bäsén i drygt 15 artiklar smutskasta alternativmedicinen, men de alternativmedicinska förbunden får inte replikera i samma tidning. Red. anm.]

Heléna EddesjöVi som företräder svensk alternativmedicin ser naturligtvis med största allvar på Bäséns påstående att hon ska ha dödshotats av alternativmedicinare och uppmanar Bäsén att polisanmäla dessa. De alternativ- och komplementärmedicinska föreningarna i Sverige kan sedan överväga att utesluta dessa personer i den mån de är medlemmar i någon förening.

Foto på Heléna Eddesjö, ordförande i KAM

Om Anna Bäsén inte polisanmäler uppstår en situation där vi ifrågasätter riktigheten i hennes påståenden. Vår bestämda uppfattning är att alternativmedicinare överlag är mycket hederliga människor med många nöjda och väl bemötta patienter och kunder som fått medicinsk hjälp, ofta när landstingsvården misslyckats.

De alternativmedicinska föreningarna och förbunden i Sverige arbetar ständigt för att säkra kvaliteten på terapeuternas arbete. Alternativmedicinen är inte alls en sluten värld som Bäsén påstår och definitivt inte lukrativ eftersom den inte är föremål för kraftiga subventioner som är fallet för primärvården där läkarna har mycket höga löner. Alternativmedicinen är en öppen verksamhet med terapeuter som ofta står på en grund av legitim och universitetsmässig basutbildning.

Det har gjorts flera utredningar som syftar till att skapa ett nationellt register för terapeuter med basmedicinsk kompetens tex “Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ-eller komplementärmedicin” (SOU2004:123). Tyvärr har myndigheterna val att ignorera dessa försök att säkra välutbildade terapeuter och säkerhet för patienten.

Det är vad vi arbetar för, en hög svensk alternativmedicinsk kompetens hos terapeuter som har samma frihet under ansvar som i många andra mer utvecklade länder där alternativmedicinen både samverkar och samexisterar med andra vårdformer.

Signerat

Heléna Eddesjö, ordf. KAM Branschorganistaionen för Komplementär och Alternativ Medicin
Cathrine Jonsson, ordf. SNS Svenska Naturmedicinska Sällskapet
Mikael Tunander, ordf. Branschrådet BKM inom Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin
My Dahling, ordf. i Näringsmedicinska Terapeutförbundet
Sanna Ehdin, immunolog


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq