Anders Tedestrand: Om psykologisk utveckling – genom Einsteins citat och klienters resultat

publicerad 27 april 2014
- av NewsVoice

Anders TedestrandPsykologisk orientering är i grunden tillit. Tillit till att det fungerar skapas snabbt. Tilliten i att det finns en karta som leder mig ända in i mål. Tilliten till att det finns en psykologisk orienteringstränare som har som mission att lära ut denna karta och alltid finnas till för mer kartförståelse vid behov när man mot förmodan går vilse, det händer ibland trots kartan eftersom känslorna kan bli övermäktiga ibland.

Text och foto: Anders Tedestrand | Einstein, foto: Sophie Delar

Men det löser oftast, kartan och tränaren som i vilken annan komplex situation som helst där människan skapat en visuell överblick för att lösa problemet, detta är visat 1000 gånger om vetenskapligt inom de flesta områden förutom psykologin och några få områden till.

För att bekräfta denna regel så är detta de 10 senaste 3-dagarsterapiklienterna som uttalar sig, resultatet är konsekvent, 10 gg på raken, och jag kan gå bakåt och fylla på listan med nästintill endast goda resultat. [PDF].

Psykologisk orientering inte psykologi som vi lärt oss att tänka kring ordet psykologi. Psykologin är i grunden samtal som försöker lösa oändligt komplexa problem utan att veta var man är på väg. Skillnaden till Psykologisk orientering som innebär att lösningen, genom den exakta kartan som ska läras ut och följas, som redan är klar vid mötet med patienten är en avgrund.

För att kunna visa detta tydligare och få en kontext till Psykologisk orientering som är en del av komplex problemlösning har jag skapat komplexiologin  som förklarar det människan behöver för komplex problemlösning, den nya kontexten. På samma sätt som röntgen löser de problem kirurgin hade innan röntgen kom in i bilden. Två olika kontexter. Efter denna utveckling är kirurgin förändrad i hela sin grund och processerna blir också helt annorlunda. Det blir relativt enkelt i jämförelse med det omöjliga man försökte med innan. Detta kan rakt av översättas till psykologin som idag är där kirurgin var innan röntgen uppfanns.

Denna utvärdering av de senaste 10 klienterna ovan upplever jag som fantastisk. Jag jobbar med människor som fastnat i svåra tillstånd. De flesta har en bakgrund där de under långa perioder och många gånger fått hjälpa av psykiatri och olika psykoterapeutiska metoder, kognitivt, psykodynamiskt, systemiskt och annat utan att måendet blivit bättre, det som uttrycks ofta är följande på ett ungefär:

"Jag har lärt mig mycket om olika saker i olika behandlingar, men jag har inte fått någon lösning på mitt problem och mår bara bättre under själva terapin för att efter det må lika dåligt och oftast sämre eftersom jag misslyckats igen, det "måste vara mitt eget fel, jag är nog ohjälplig.” - Konsekvenserna av behandlingar som inte kan hjälpa flertalet är mycket allvarliga.

Einstein uttryckte följande som jag vill citera och som intimt hör ihop med den psykologi och dess forskning som fastnat i en återvändsgränd där resultaten inte förändrats nämnvärt på decennier.

Einstein talar om just vikten av att kunna lämna sitt gamla tänk i verksamheter som inte fungerar trots otaliga försök med samma skåpmat gång på gång.

Citat från Einstein

Det första citat på engelska som belyser psykologins långa tid av mörker på ett lysande sätt;

Einstein, foto: Sophie Delar, 1955"Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results." På svenska blir det ungefär så här; "Dårskap, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat"

"Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa, och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet, och en hel del mod, att göra det motsatta"

"Stora sinnen har alltid påträffat motstånd från småsinta människor. De småsintas förstånd är okapabel att förstå mannen som vägrar rätta sig efter konventionella  fördomar och väljer istället att uttrycka sina åsikter modigt och ärligt"

"Allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare"

"Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem"

"Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling"

"Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker"

"Läsning avleder efter någon tid vår tanke alltför mycket från dess skapande uppgift. Varje människa som läser för mycket använder sin egen hjärna för litet förfaller till lata tankevanor"

"Det mest svårbegripliga med världen är att den är begriplig"

Om man trots detta inte kan ta till sig det nya, läs då vad en forskare skriver med sina egna ord:

Psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Om man lugnt och sansat, grundligt tar del av det jag visar, och samtidigt försöker vara så blank man kan, släppa allt gammalt som inte har fungerat väl, då finns en möjlighet att du ska se det uppenbara. Då finns också möjligheten att de människor som behöver ditt nya seende får möjlighet att slippa dö i förtid och slippa ohyggliga lidanden i psykisk ohälsa och annat svårt kopplat till att vi som Einstein säger; "Dårskap, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat"

Einsteins ord måste tränga in i psykologins undermedvetna som är en brandvägg idag mot förändring.

Text: Anders Tedestrand


Relaterat

Psykologiskorientering.se: komplexiologi

Vetapedia.se: komplexiologi

Vetapedia: Anders Tedestrand