Medicinmännens Apoteksmässa gjorde en pitbull och besökarna förlorade Zarah Öberg

publicerad 1 april 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Zarah ÖbergApoteksmässan gör en pudel heter det i tidningen Svensk Farmaci när kostrådgivaren Zarah Öberg utesluts från programmet. Det kom reaktioner från många håll, sa mässgeneralen Bo Magnusson. Från mässbesökarnas perspektiv kanske det snarare var en pitbull som Apoteksmässan gjorde.

Det här är ett exempel på det något överspända etablissemangets ängslan för att förlora sitt rykte om Öberg fått föreläsa, men inför vem? Svaret är inför etablissemanget, men knappast inför många av mässbesökarna och hälsobranschen.

Zarah Öberg anses vara kontroversiell, något som är mycket lätt att bli i Sverige. Det räcker med att ställa för många svåra frågor om skolmedicinen och inte acceptera de tillrättalagda svaren. Det räcker med att gå emot en myndighets hälsoskadliga råd i Sverige, ett mycket litet land i världen som ofta blandas ihop med Schweiz ett annat miniland. Desto större är viktigheten i vem som får prata på medicinmännens apoteksmässa.

För säkerhets skull förringas Zarah Öbergs kunskaper och erfarenheter genom att Nils Bergeå Nygren i tidningen Svensk Farmaci poängterar att Öberg bara är en hälsobloggare med intresse för karma.

Man kan fråga sig vilken skada Zarah Öberg hade gjort om hon fått föreläsa utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper om hur kroppen påverkas av läkemedel och läkemedelsinteraktioner, ett område som det knappt forskas på.

Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, välkomnar beskedet att peta Öberg. Hon menar att “välutbildade farmaceuterna” som kommer på mässan ligger på för hög akademisk nivå i relation till Zarah Öberg. I realiteten är de förmodligen bara mer välprogrammerade enligt det medicinska systemtänkandet. Apoteksmässan består av industrins representanter. Zarah Öberg representerar patientperspektivet, människorna som ska stoppa i sig industrins kemtekniska preparat med löftet om att de ska bli friska.

Vi vet att kemtekniska “läkemedel” skadar oss

Läkemedlens interaktioner med kroppen ger ofta en rad biverkningar och sina egna sjukdomar. Vi vet genom beprövad erfarenhet att när tex äldre människor slutar ta cocktails av läkemedel blir de ofta både friska och pigga, men det vill man inte att farmaceuterna ska få lära sig mer om. Det är för laddat med kundperspektivet.

Text: Torbjörn Sassersson

Läs mer: Zarah Öberg – kostrådgivare med hälsa som livsuppgift


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice