Atlaskotan.net om Anna Bäséns snedvinklade artikel i Expressen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 april 2014
- NewsVoice redaktion

Gert ErikssonNewsVoice kontaktade Gert Eriksson på Atlaskotan.net för att ta reda på om hans bild av sin verksamhet avviker från Anna Bäséns mycket nedsättande bild som hon presenterade i artikeln “Huvudet är på fel ställe” i Expressen. Eriksson menar att Bäsén medvetet sprider en förvrängd bild för att skapa förvirring och rädsla för alternativa metoder.

Intervjufrågor: Torbjörn Sassersson | Foto på Gert Eriksson, Atlaskotan.net

Börja med att beskriva er utbildning, profession/titel och yrkesmässiga erfarenheter. 

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Våra terapeuter har vanligtvis bakgrund som Massageterapeuter med någon kompletterande basmedicinsk utbildning. Specialistutbildningen till Atlasterapeut sker via ATLANTOtec Nordic AB i samarbete med Atlantotec Schweiz.

Anser du att den bild som Anna Bäsén presenterade för Expressens läsare är rättvis mot er som yrkesutövare av alternativmedicin? På vilket sätt var den rättvis/orättvis?

Atlaskotan-ExpressenGert Eriksson, Atlaskotan.net: Expressens reportage beskriver behandlingen/metoden felaktigt för både läkaren och läsarna. De skapar för läkaren och i förlängningen läsarna intrycket av att vår behandling bygger på medicinska grunder som inte är möjliga.

Expressens artikel ger även en bild av att vår affärsmodell endast handlar om att lura sjuka och desperat människor att köpa en dyr och verkningslös behandling vilket vi anser är helt fel. Tydligen tycker hon att man inte behöver bevis när det gäller att anklaga och påstå att något är bluff eller att någon luras.

Att våra klienter till stor del består av sjuka och desperata människor är totalt fel. De flesta av våra kunder saknar sjukdomsdiagnoser men har en eller flera smärtbesvär som vården inte kunnat hjälpa dem med. Många är relativt medvetna och pålästa personer. Många har dessutom en vän eller bekant som varit på behandling som upplevt att deras besvär minskat.

Självklart får det negativa konsekvenser för vår terapeut att vara uthängd med namn och bild i en kvällstidning, för att inte tala om den skada det orsakar vårt företag att orättvist bli utpekat för att ställa bluffdiagnoser, försöka lura och bedra samt ha en icke verksam behandling.

Vi utger oss inte för att kunna bota allvarliga sjukdomar, vi erbjuder en ny form av manuell terapi som i bästa fall enligt klienterna själva visat sig kunna hjälpa många med långvarig värk eller andra nackrelaterade problem. I sämsta fall ger behandlingen inte någon förbättring alls om de uppgivna besvären beror på andra orsaker, men atlaskotan/nackleden är nu balanserad.

Om det finns alternativterapeuter vars verksamhet behöver granskas så bör det göras med metoder där man får en ärlig chans att rätta till eventuella missförstånd innan en artikel publiceras.

Angående Expressens tillvägagångssätt är det under all kritik. De besöker oss under falskt namn och uppger falska symtom och har uppenbart endast målet att skapa en bild av att vår metod är bluff. De gav oss aldrig chansen att besvara kritiken från läkaren (som för övrigt verkade förevisas en falsk beskrivning av vår behandling).

Expressen sprider en förvrängd bild och riskerar att skapa förvirring och rädsla för både vår metod och alternativa metoder i allmänhet.

Anna Bäsén hävdar att en stor mängd diagnoser ställdes på henne. Hur många diagnoser ställde ni på Bäsén och vad är skillnaden på en diagnos och att som terapeut/alternativläkare redovisa ett symptom? 

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Anna Bäsén påstår att hon fått diagnoser vid sitt besök. Det är en ren lögn. Hon har liksom alla andra klienter själv redovisat sig egen bedömning av sina egna besvär i ett av de hälsoformulär vi använder. Hälsoformuläret täcker 20 olika hälsoaspekter och av dessa uppger Anna att hon besväras av 13 kroppsliga besvär.

Vi ställer inga sjukdomsdiagnoser. Våra massageterapeuter/atlasterapeuter uppskattar muskeltonus, ömhet samt kontrollerar även rörligheten i nacken. Stor vikt läggs vid eventuella olikheter (asymmetri) mellan vänster respektive höger sida. Eventuell smärta kan vara vägledande men är inte avgörande för om vi bedömer om vi kan behandla eftersom smärtan kan ha flera orsaker.

För att förklara resultatet av undersökningen så använder vi delvis en biomekanisk förklaringsmodell (vilket gjorts av manuella terapeuter i generationer) där vi pratar om “förskjutning av atlaskotan”.

Det rör sig normalt om relativt små avvikelser, vilket kan göra det svårt för en otränad person att upptäcka dessa. CT-röntgenundersökning kan visa en maximal rotation av den översta kotan i förhållande till skallbasen på 8 grader. Förskjutning i sidled åt höger eller vänster uppgår i normala fall till 1 – 2 mm. Se exempel på CT-röntgenbilder.

Att även dessa relativt små funktionsstörningar har baserat på våra klienters egna beskrivningar visat sig kunnat orsaka olika spänningstillstånd i vitt skilda delar i kroppen. Vi ställer dock inga diagnoser angående dessa spänningar men mäter noggrant strukturell asymmetri vilket också dokumenteras via lasermätningar och precisionsfotografering både före och efter behandlingen.

Det vi kallar för förskjutning av atlaskotan ska dock inte sammanblandas med förskjutningar eller luxation i atlanto-occipitalleden efter ett trauma vilket kräver akut vård. Det ska heller inte förväxlas med begreppet strukturell kotglidning/Spondylolisthes.

Hur kommer det sig att skolläkaren som testade Anna Bäsén ansåg att hon var fullt frisk, medan ni fann flera symptom på sjukdom?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Vi diagnostiserar och behandlar som sagt inga sjukdomar eller symtom och fann därför inga sådana. Vi uppskattar endast om det finns en funktionsstörning/förskjutning i översta nackleden där skallen vilar mot atlaskotan och erbjuder i så fall en behandling som har som mål att åtgärda funktionsstörningen.

Vi lämnar inga garantier på att det ska hjälpa mot några besvär men berättar om de besvär som andra kunder beskrivit minska vid de uppföljningar som görs ca en månad efter behandlingen.

Det framgår inte hur läkaren genomförde sin undersökning. Vi tror dock att det är få läkare som har kunskap om hur de ska bedöma eventuella funktionsstörningar av den här typen i översta nackleden. Det är ju inte en skada det handlar om. Många läkare gör olika typer av statiska röntgenundersökningar som egentligen inte påvisar de funktionsstörningar som vi lärt oss att bedöma.

Anna Bäsén anser att ni är bedragare. Varför tror du hon anser det?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Det är svårt att veta vad någon annans motiv är och vi har inga fakta på Anna Bäsén motiv, förutom hennes kända samarbete med VoF. Dock är det svårt att tro att det enbart kan bygga på ett patos för att skydda oskyldiga personer vilket är intrycket hon själv försöker ge.

Det kan såklart finnas en övertygelse om att granska oseriösa företag. Men då det aldrig gavs någon chans till att reda ut eventuella missförstånd så är det lätt att tro att det finns andra motiv. Dagen efter sista reportaget debatterar hon för lagändringar. Med tanke på hur tillvägagångssättet genomgående verkar gå ut på att överrumpla och sedan låta skeptiker från skolmedicinen vara domare baserat på korta ofullständiga presentationer så kan man ställa frågan om reportagen endast är ett medel i en större kampanj för att misskreditera “alternativa metoder”?

Något annat du vill tillägga?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Även om vi inte kan presentera “vetenskapliga studier” baserade på vår behandling så är det inte samma sak som att vår metod är verkningslös.  Att en läkare inom skolmedicinen som inte har kunskap om en metod säger att den är bluff betyder inte att den är bluff.

Vad vi presenterar på vår hemsida är vanliga besvär som våra klienter uppgivit att dom upplevt minska eller helt försvinna efter en behandling. Detta bygger på noggrann dokumentering av upplevda besvär före och efter behandlingen.

Vi påstår inte att vi kan bota sjukdomar eller att vi kan garantera att någons eventuella besvär minskar efter en behandling. Vi försöker dock ange möjliga förklaringar till varför klienter kan uppleva att besvär som huvudvärk, yrsel och tinnitus minskar efter en behandling med vår metod. Men formulerar oss inte som om det är vetenskapligt bevisat om det inte är det (då anger vi källor). Vi skriver även att besvären kan ha flera olika orsaker.

Om du blickar framåt 50 år vilken ställning tror du dagens alternativmedicin då har och hur tror du att skolmedicinen utvecklats? Kommer vi att ha integrativ medicin eller kan skolmedicinen ha helt ersatt dagens alternativmedicin?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Baserat på historien och erfarenhet t.ex. kiropraktik, akupunktur och yoga som tidigare varit “humbug” kommer många andra fungerande alternativa metoder tillslut bli integrerade på grund av att de ger resultat. Sverige måste till slut närma sig en liknande samarbetsform mellan skolmedicin och alternativa metoder som man t.ex kan se i Tyskland redan idag.

Hur anser du att en människa uppnår kroppslig hälsa, ett starkt immunförsvar och ett långt och aktivt liv?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Kroppen har en fenomenal förmåga till självläkning det gäller att på alla sett göra det möjligt för den att kunna fungera optimalt utan kemikalier, giftiga substanser som bara är symptom dämpare. Det innefattar rätt näring, motion och inre och yttre balans samt även avsaknad av somatiska dysfunktioner.

Något annat du vill tillägga om framtidens vård, hälsa och medicin?

Gert Eriksson, Atlaskotan.net: Att man för landstingsbaserad vård strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt använda evidensbaserade metoder är inte fel.  Problemet är dels att det är mycket kostsamt och därför oftast endast möjligt för dem som vill kunna sälja dyra läkemedel. Dels är det ibland svårt att genomföra studier på manuella terapier på ett sätt som anses uppfylla dagens definition på “vetenskaplighet”.

Det kommer alltid att komma nya metoder som kreativa individer tar fram. Att dessa skulle förbjudas endast för att det inte finns någon som är villig att bekosta studier för dessa eller för att de inte går att utvärdera på samma vis som läkemedel är inte rimligt. Det viktiga i sammanhanget är att en metod inte är skadlig eller att man inte påstår att den är vetenskapligt utvärderad om den inte är det.

Intervjufrågor: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Detta är inte sant med egen skrift om problem. Jag lämnade aldrig in min hälsodeklaration , Det behövdes inte enl Atlaskotan. Precisionsfotografering ? En bild på min baksida o några linjer som jag inte kunde se vad de mätte, Blev vägd på 2 vågar och enl Atlaskotan vägde jag 14 kilo mer på högersidan. Efter 2ndra behandlingen vart det bara 2 kilo mer, Ni som läser och har läst måste förstå att sånt här är bluff, Det handlar bara om pengar,,Att det händer att en del blir skadade skiter dom fullständigt i,Efter 3 år nu får jag äntligen min el rullstol så man slipper anlita kompisar för att komma ut o få lite luft

 • Detta är inte sant med egen skrift om problem. Jag lämnade aldrig in min hälsodeklaration , Det behövdes inte enl Atlaskotan. Precisionsfotografering ? En bild på min baksida o några linjer som jag inte kunde se vad de mätte, Blev vägd på 2 vågar och enl Atlaskotan vägde jag 14 kilo mer på högersidan. Efter 2ndra behandlingen vart det bara 2 kilo mer, Ni som läser och har läst måste förstå att sånt här är bluff, Det handlar bara om pengar,,Att det händer att en del blir skadade skiter dom fullständigt i,Efter 3 år nu får jag äntligen min el rullstol så man slipper anlita kompisar för att komma ut o få lite luft

 • Hej, Jag blev BEHANDLAD på Atlaskotan i Göteborg, 2017-07-27,Har lite knäppningar i nacken. 5 minuter efter 1a behandlingen Försvann känsel o kraft i vän arm, Senare höger arm, Ringde Atlaskotan som sa att det har kommit en nerv i kläm och går över. på inrådan av Torbjörn på Atlaskotan köpte jag Natriumhydrokcid tror jag,
  Kunde lika gärna köpa salt för 600kr. Nästa behandling blev inte bättre 2017-26-08. Nu vart kroppen så utslagen att jag knappt kunde gå, Stapplade o dålig balans, Ligger på britsen när jag hör terap Undrar va i helvete har hänt här, Trodde nog inte att jag hörde honom. Sämre efter den behandling, 2017-09-27. Ny behandling, Kom i rullstol, Samma behandling, Men terap säger att han skall korrigera något som hänt, Enligt Dom har inget hänt, Hur kan man korrigera nåt som inte hänt???,Efter detta låg jag lam. Fick röntgen till nyår 2017-2018. Konstaterade Spinal steros, OP på Sahlgrenska 2018-03-01, Stel op. Men nu vart det kört , Blir rullstol o dyl i framtiden. Länge Leva Atlaskotan, Tack för att jag inte behöver gå riktigt igen. Försäkringar o advokater kommer ingenstans pga deras förnekelse o rena lögner, Kunde berätta mer men inget utrymme här, Gert Eriksson är en stor bluff o lögnhals, Mats

 • Hej, Jag blev BEHANDLAD på Atlaskotan i Göteborg, 2017-07-27,Har lite knäppningar i nacken. 5 minuter efter 1a behandlingen Försvann känsel o kraft i vän arm, Senare höger arm, Ringde Atlaskotan som sa att det har kommit en nerv i kläm och går över. på inrådan av Torbjörn på Atlaskotan köpte jag Natriumhydrokcid tror jag,
  Kunde lika gärna köpa salt för 600kr. Nästa behandling blev inte bättre 2017-26-08. Nu vart kroppen så utslagen att jag knappt kunde gå, Stapplade o dålig balans, Ligger på britsen när jag hör terap Undrar va i helvete har hänt här, Trodde nog inte att jag hörde honom. Sämre efter den behandling, 2017-09-27. Ny behandling, Kom i rullstol, Samma behandling, Men terap säger att han skall korrigera något som hänt, Enligt Dom har inget hänt, Hur kan man korrigera nåt som inte hänt???,Efter detta låg jag lam. Fick röntgen till nyår 2017-2018. Konstaterade Spinal steros, OP på Sahlgrenska 2018-03-01, Stel op. Men nu vart det kört , Blir rullstol o dyl i framtiden. Länge Leva Atlaskotan, Tack för att jag inte behöver gå riktigt igen. Försäkringar o advokater kommer ingenstans pga deras förnekelse o rena lögner, Kunde berätta mer men inget utrymme här, Gert Eriksson är en stor bluff o lögnhals, Mats

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *