Atlaskotan – Terapeut Björn Jupiter om Anna Bäséns diskvalificering av kliniken

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 april 2014
- NewsVoice redaktion

Atlaskotan Björn JupiterBjörn Jupiter är ryggterapeut på kliniken Atlaskotan som har en behandlingsmetod som blev helt diskvalificerad av Expressenjournalisten Anna Bäsén. Björn Jupiter anmäler nu Anna Bäsén och Expressen till både Pressombudsmannen och Granskningsnämnden för Radio och TV.

Björn Jupiter är medicinsk massageterapeut genom Axelsons (2009), atlasterapeut genom Atlaskotan (2010) samt lärarassisten på Axelsons massageterapeututbildning sedan 2012. Björn besvarade NewsVoice intervjufrågor.

Anser du att den bild som Anna Bäsén presenterade för Expressens läsare är rättvis mot dig som yrkesutövare av alternativmedicin?

Björn Jupiter: Granskningen Anna Bäsén gör är inte objetiv. Hon ger oss inte chansen att på ett bra och rättvist sätt svara på kritiken från läkaren hon konsulterat i frågan. Hon ger även felaktiga påståenden till läkaren som inte heller får en rättvis bild av vår verksamhet.

Anna Bäsén hävdar att en stor mängd diagnoser ställdes på henne. Hur många diagnoser ställde du på Bäsén och vad är skillnaden på en diagnos och att som terapeut/alternativläkare redovisa ett symptom?

ArcanumSkolan 2024

Björn Jupiter: Jag har inte ställt några diagnoser på Anna Bäsén, däremot så uppger hon i våra frågeformulär en rad besvär hon lider av i rörelseapparaten och jag har igen anledning att misstro det hon skriver.

Hur kommer det sig att skolläkaren som testade Anna Bäsén ansåg att hon var fullt frisk, medan du fann flera symptom på sjukdom?

Björn Jupiter: Jag tittar bara om det finns en obalans eller en funktionsstörning i den översta leden i nacken, vilket är ett tillstånd och ingen sjukdomsdiagnos.

Anna Bäsén anser att du är en bedragare. Varför tror du hon anser det?

Björn Jupiter: Anna Bäsén vill mena att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga belägg som stöder metoden vi arbetar med och då måste den enligt henne vara verkningslös. Hon uttrycker även att vi lurar sjuka människor genom att erbjuda en gratis konsultation och då sjukförklara dem, vilket är felaktigt då vi inte ställer några diagnoser.

Något annat du vill tillägga om det?

Björn Jupiter: Att på detta sätt hänga ut enskilda personer och kalla dem för bedragare utan att först göra en noggrann och objektiv gransking är i min mening inget en stor tidning som Expressen bör hålla på med.

Om du blickar framåt 50 år vilken ställning tror du dagens alternativmedicin då har och hur tror du att skolmedicinen utvecklats? Kommer vi att ha integrativ medicin eller kan skolmedicinen ha helt ersatt dagens alternaivmedicin?

Björn Jupiter: Min förhoppning är att vi i framtiden har ett gott och öppet samarbete mellan alternativmedicinen och skolmedicien. Vi har mycket att lära av varandra.

Hur anser du att en människa uppnår kroppslig hälsa, ett starkt immunförsvar och ett långt och aktivt liv?

Björn Jupiter: För att uppnå en bra mental och fysisk hälsa anser jag att vi måste hitta en bra balans i livet mellan arbete, fritid, motion och en bra och näringsrik kost.


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq