BVC försökte skrämma föräldrar att ge stelkrampsvaccin till sin dotter

publicerad 10 april 2014
- Henrik G

Tetanus-graph-UK

Valet att inte låta min dotter vaccineras var inte för min del något svårt beslut att fatta och de flesta är ganska ok med det hela då de vet att det ligger ambitiös efterforskning bakom beslutet.

Graf: Grafen visar att dödsfallen i stelkramp minskat naturligt långt innan vaccinet introducerades på vaccinationsmarknaden.

Vad som är uppseendeväckande är vårdens sätt att hantera ärendet. Vad gör man då vårdens praxis inte fungerar trots att man tagit hjälp av inrättningens mest slipade vaccinförespråkare? Jo först drar man nödlögner sedan ger man upp och hänvisar till experter som sitter i sista led.

Det började med att BVC försökte skrämma oss till att ta stelkrampsvaccinet. Övriga vaccin hade de redan gett upp hoppet om men i fallet stelkrampsvaccin hade de hittat en hållhake. Tydligen hade läkaren uppmärksammat att modern har en förkärlek till hästar och därför yttrade man sig tvärsäkert genom att konstatera att man då rakt inte ville ha en ettåring springandes på stallbacken. Tydligen finns det ganska mycket information i journalerna med avsikt att göra praxis inom vården mer följsam.

Läs mer på Vaccin.me


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq