Debatt: Svensk forskning har tappat sin topposition

publicerad 6 april 2014
- av NewsVoice

Torsten Wiesel 7Nov2006

"Det är vår övertygelse att de rena plånboksfrågorna inte engagerar medborgarna lika mycket som sjukdomar och tillgång till högkvalitativ vård ändå debatteras vårdfrågorna knappt under supervalåret", skriver nio svenska akademiker varav tre är nobelpristagare i en debattartikel i Expressen.

Foto på nobelpristagare Torsten Wiesel : Festival della Scienza, Wikimedia Commons

Politikerna måste ta fram trovärdiga svar på hur de vill lösa våra stora utmaningar inom hälsoområdet, menar skribenterna som påpekar de mycket höga hälso- och sjukvårdskostnaderna i Sverige, att antalet äldre och kroniskt sjuka ökar, att demens breder ut sig samt tex att hjärnsjukdomar uppskattas redan kosta Sverige 165 miljarder kronor per år.

Skribenterna pekar på vissa framgångar i svensk vård som en följd av förebyggande åtgärder och bättre behandlingar.

"Men Sveriges ställning inom medicinsk forskning har försvagats. Enligt Vetenskapsrådet tappar Sverige mark inom biomedicinsk forskning, där vi under 20 år gått från fjärde till åttonde plats."

De som signerat artikeln efterlyser därför att forskningen ökar.

Läs hela debattartikeln i Expressen

Debattartikeln signerades av

Torsten Wiesel, Nobelpristagare i fysiologi och medicin 1981
Arvid Carlsson, Nobelpristagare i fysiologi och medicin 2000
Bengt Samuelsson, Nobelpristagare i fysiologi och medicin 1982
Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare för Forska! Sverige
Krister Westerlund, Ordförande i Alzheimer- föreningen Sverige
Hans Bergström, Docent i statsvetenskap och tidigare utgivare för Dagens Nyheter
Hugo Lagercrantz, Barnläkare och senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet
Carl-Henrik Heldin, Professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och ordförande Nobelstiftelsen
Olle Stendahl, Professor i medicinsk mikrobiologi i Linköping och styrelseledamot Vetenskapsrådet