Foton på personskador av svenska raketgeväret Carl-Gustaf i Burma

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 april 2014
- Torbjörn Sassersson

Den 28 augusti till 6 september 1992 träffade jag i Stockholm amerikanen och fredsaktivisten Alan Clements som bott i Burma och aktivt givit sitt stöd till oppositionen mot diktaturregimen. Alan Clements kunde med egna ögon se verkningarna av det svenska raketgeväret Carl Gustaf efter att regeringsstyrkorna beskjutit landsortsbefolkningen.

Text: Torbjörn Sassersson |  Foto ovan: Döende studenter i Burmas djungler, 1990, Alan Clements: WorldDharma.com

Clements fotade skadade människor för att säkra bevis. Han undrade hur ett svenskt vapen kunde komma i händerna på en diktaturregims militära styrkor. Vi träffades i Stockholm i samband med en kurs som jag arrangerade med Clements.

“Indeed, I reported this back in December 1990 after my 2nd month-long foray into the jungles of northern Burma undergoing “ethnic cleansing” by government soldiers”. – Alan Clements

I SvD-artikeln “Svenska vapen hos Burmas armé” från 10 december 2012 beskrivs att rebellen Zawng Hra, ordförande för KIA:s politiska gren Kachin Independence Organization, avslöjat redan 1983 att Sverige sålt granatgevär direkt till Burma, i strid mot svensk lagstiftning.

Avslöjandet ledde till att den svenska exporten tillfälligt ställdes in. Efter några år tog granaterna slut, men granatgeväret hittade tillbaka till Burmas diktatur genom andra länder.

Svenska granatgeväret kommer och går i Burma

År 1989 användes Carl Gustaf igen mot karenfolkets guerilla i Burma. SvD skriver att den burmesiska armén enligt både europeiska och asiatiska underrättelsekällor fått nya Carl Gustaf-granater levererade från Singapore där de tillverkats med licens. Normalt tillverkas vapnet av Saab i Karlskoga.

Alan-Jungle-SLORC-Scorched-earth-1990
Burmas regim (SLORK) brände ner djungeln, 1990 | Foto: Alan Clements

Enligt avtalet med Sverige fick inte granaterna exportas till andra länder. Singapores myndigheter förnekade att de vidareexporterat ammunitionen till Burma. Ändå dök de upp i Burma. Alan Clements säger att hans källor hävdar att Singapore var ursprunget. Det börjar skönjas ett flöde som visar hur vapen tillverkas på licens i ett godkänt land för att sedan säljas illegalt till valfritt land som vill köpa.

 • Får SAAB kickback för denna vidareförsäljning?
 • Var landar pengarna, på vilka konton och i vilka länder?

John-San-Lin-Carl-Gustaf-granatgevar-Burma

I oktober 2012 var det dags igen. Det avslöjades på nytt att Burmas regim använder det svenska raketgeväret Carl-Gustaf i full sving mot guerillan. Foton på de svenska vapnen togs av den burmesiske frilansjournalisten John San Lin och dessa publicerades i SvD i artikeln “Svenska vapen hos Burmas armé”.

Sebastian Carlsson, presschef på Saab bekräftade att fotona visade Carl Gustaf i en av de senaste modellerna. Saab rapporterade ärendet till den ansvariga myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som har till uppgift att arbeta med tillsyn och kontroll av försvarsmateriel.

Saab meddelade att företaget skulle hjälpa ISP och att man såg allvarligt på att en av deras produkter hamnat i Burma. Svenska politiker uttalade sig 2012 om att nu måste detta utredas ordentligt.

Sedan blev det tyst. Mycket tyst och det var väl egentligen väntat.

Vi måste minnas att detta är Sverige som utvecklat en fantastisk förmåga att sälja vapen, undslippa ansvar för konsekvenserna och samtidigt bibehålla ett oförtjänt internationellt gott rykte som ett neutralt och moraliskt land. Sverige var dock världens största vapenexportör per capita 2010-2011 enligt Svenska Freds/SIPRI.

Enligt en artikel i Expressen från den 12 april 2012 uppges att Saab tjänar miljardbelopp på försäljning av det svenska raketgeväret Carl-Gustaf namngivet efter den nuvarande svenska kungen.

Dying-Students-Jungle-1990

Skadade ungdomar pga det svenska raketgeväret, Burma, 1990 | Foto: Alan Clements

Inspektionen för Strategiska Produkter – Kontrollerar eller beskyddar myndigheten svensk vapenexport?

Undertecknad kontaktade Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för ta reda på vad som egentligen hände med utredningen som svenska media aldrig följde upp.

ISP besvarade NewsVoice:

Den 2013-06-24 13.24 skrev Diana Malm, ISP [dnr 2013-8.1-0010]

“Med anledning av SvD:s artikel “Svenska vapen hos Burmas armé” från december 2012, förekom det uppgifter om att ett svensktillverkat granatgevär (Carl Gustaf av typen M-3) och granatgevärsammunition påträffats i Burma.

Under 1970-talet och i början av 1980-talet hade Sverige en viss export av försvarsmateriel till Burma och det har kunnat konstateras att granatgevärsammunitionen kommer från leveranser som Sverige gjorde i början av 80-talet.

ISP har även kunnat verifiera att granatgeväret (Carl Gustaf av typen M-3) ursprungligen levererats till Indien. Med anledning av detta begärde ISP en förklaring av de indiska myndigheterna.

Indiska myndigheter har tagit frågan på allvar och har gjort en intern utredning. I svaret från de indiska myndigheterna, framgår att överföringen inte har varit sanktionerad av indiska myndigheter och att särskilda åtgärder har vidtagits.

ISP anser att det ej föreligger några omständigheter enligt riktlinjerna som utgör hinder för Indien att fortsatt motta svensk försvarsmateriel.

Från ISP:s sida är därmed ärendet avslutat.”

Det enda ISP gjort är att begära en “förklaring” av de indiska nyheterna, vilka svarade att det indiska myndigheterna ej sanktionerat leverans till Burma.

Obesvarade frågor:

 • Hur hamnade de svenska vapnen i Burma?
 • Vilka avvägar tog lådorna med vapnen? Har det gått att spåra färdvägen för lådorna?
 • Vilken stat, vilket företag eller försvarsmakt hade beställt vapnen som sedermera hamnade i Burma?

ISP har alltså inte gjort en utredning utan enbart ställt frågor till Indien som undersökt internt. Undertecknad bad att få ut ISP:s utredning, men myndigheten meddelade då att den är hemligstämplad.

Text: Torbjörn Sassersson

Militärregimen i Burma som styrt landet sedan 1988 hade tidigare namnet ”State Law and Order Restoration Council” (SLORC). År 1997 bytte regimen namn till ”State Peace and Development Council”, förkortat SPDC.

Relaterat

Kampen mot Burmas regim och kampen för det burmesiska folket

Korrespondens med ISP

Från: torbjörn sassersson
Skickat: den 12 juni 2013 10:00
Till: ISP /Registrator
Kopia: torbjörn sassersson
Ämne: Hur det gick med utredningen av svenska vapen i Burma?

“Till: registrator
ISP, Inspektionen för strategiska produkter www.isp.se

Klarabergsviadukten 90
Box 70252
1.07 22 STOCKHOLM-

En fråga många undrar över är hur det gick med utredningen av svenska vapen (granatgeväret Carl Gustaf) i Burma.
Enligt en artikel i SvD skulle ISP utreda.

Kärnfrågan, enligt SvD:

“Inspektionen för strategiska produkter ska utreda hur det svenska granatgeväret Carl Gustaf kommit att användas i inbördeskriget i Burma. EU-länder får inte sälja vapen till Burma sedan 1990.”

Vad kom ISP fram till?
Hur hamnade de svenska vapnen i Burma?
Vilka avvägar tog lådorna med vapen? Har det gått att spåra färdvägen för lådorna?
Vilken stat och vilket företag eller försvarsmakt hade beställt vapnen som sedermera hamnade i Burma?

SvD
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/granatgevar-till-burma-utreds_7744536.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ett-glomt-krig-med-svenska-vapen_7747426.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenska-vapen-hos-burmas-arme_7743628.svd

Hälsningar Torbjörn Sassersson, redaktör
NewsVoice: newsvoice.se”

ISP svarade:

Den 2013-06-24 13.24 skrev Diana Malm

“Hej Torbjörn,

Tack för dina frågor, bifogar nedan en kort bakgrund och ett svar
avseende utredningen.

Med anledning av SvD:s artikel “Svenska vapen hos Burmas armé” från december 2012,
förekom det uppgifter om att ett svensktillverkat granatgevär (Carl Gustaf av typen M-3)
och granatgevärsammunition påträffats i Burma.

Under 1970-talet och i början av 1980-talet hade Sverige en viss export av försvarsmateriel
till Burma och det har kunnat konstateras att granatgevärsammunitionen kommer från
leveranser som Sverige gjorde i början av 80-talet.

ISP har även kunnat verifiera att granatgeväret (Carl Gustaf av typen M-3)
ursprungligen levererats till Indien. Med anledning av detta begärde ISP
en förklaring av de indiska myndigheterna.

Indiska myndigheter har tagit frågan på allvar och har gjort en intern utredning.
I svaret från de indiska myndigheterna, framgår att överföringen inte har varit
sanktionerad av indiska myndigheter och att särskilda åtgärder har vidtagits.

ISP anser att det ej föreligger några omständigheter enligt riktlinjerna
som utgör hinder för Indien att fortsatt motta svensk försvarsmateriel.
Från ISP:s sida är därmed ärendet avslutat.

Med vänliga hälsningar Diana Malm
ISP, Inspektionen för strategiska produkter”

NewsVoice försökte få ut vissa detaljhandlingar och fick då svaret:

Den 2013-07-08 16.55 skrev Diana Malm

“Hej Torbjörn,

Med hänsyn till utrikessekretess har ISP inte möjlighet att vidare kommentera detaljer i ärendet, utöver informationen nedan.

Om du är intresserad av att ta del av myndighetens handlingar går det bra att skicka en “begäran om att ta del av allmän handling” till registrator: registrator@isp.se

(Vid en begäran om att ta del av allmän handling är det bra om du specificerar vilka handlingar du vill ta del av och avgränsar sökningen genom att ange en tidsperiod, i den mån det är möjligt. I samband med en begäran om att ta del av allmän handling görs alltid en sekretessprövning.)

ISP:s uppdrag omfattar exportkontroll och tillsyn. Lagstiftningen har genom åren utökats och gjorts tydligare, systemet med slutanvändarintyg byggts ut och dialogen med företagen har stärkts. Om ett svenskt system eller materiel hamnar i ett land dit det ej vederbörligen har exporterats upptäcks detta ganska snart. Den internationella mediarapporteringen och informationsutbytet mellan länder är idag så omfattande att förekomsten av svensk materiel inte går att dölja i längden.

I detta fall har de indiska myndigheterna tagit frågan på allvar och gjort en intern utredning. I svaret från de indiska myndigheterna framgår, som nämnts tidigare, att överföringen inte har varit sanktionerad av indiska myndigheter och att särskilda åtgärder har vidtagits för att detta inte ska upprepas.

I och med detta anser ISP att det ej föreligger några omständigheter enligt riktlinjerna som utgör hinder för Indien att fortsatt motta svensk försvarsmateriel.

Med vänliga hälsningar Diana Malm
ISP, Inspektionen för strategiska produkter”

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • DN (10 feb 2018): Ledare: Nu kan vi se folkmordet i Burma – men världen väljer att blunda

  “”Vi visste inte då.” Jo, visst kunde väl omvärlden ana. Vittnesmål och tecken kom tidigt till ytan, men det var sent – kanske först efter att Hitlertyskland föll 1945 – som det stod fullständigt klart vilket obeskrivligt brott som nazisterna hade inlett sex år tidigare.”

  https://www.dn.se/ledare/ledare-nu-kan-vi-se-folkmordet-i-burma-men-varlden-valjer-att-blunda/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *