Ingrid Franzon: “Anna Bäsén försöker skapa rädsla och tvivel kring alternativmedicin”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 april 2014
- NewsVoice redaktion

Ingrid FranzonIngrid Franzon fick 2007 besök av Expressenjournalisten mot alternativmedicin Anna Bäsén och fotografen Robban Andersson med dold kamera. Franzon hängdes ut som bluffmakare, men fick inte chansen att bemöta kritiken. Ingrid Franzon som 2013 fick priset Årets Nytänkare för en hälso-app ger här sin respons på Anna Bäséns senaste angrepp med dold kamera.

Text: Ingrid Franzon

För cirka 10 år sedan fick vi besök av Anna Bäsén som filmade i smyg i vår klinik. Hon skrev sen i en artikel att hon kom in frisk men gick ut “sjuk”. Men hon måste ha fått sig en tankeställare som gjorde att hon senare besökte en hjärtspecialist. Cirka en månad senare skrev hon en ny artikel om hjärtfelet som specialisten hittat men som hon haft sen hon föddes. Fanns det egentligen en koppling mellan dessa två besök?

För 30 år sedan blev jag sjuk. Jag besökte läkare efter läkare som tog prov efter prov. De hittade inget. Samtidigt såg läkarna att jag var allvarligt sjuk och att de inte kunde stoppa nedgången. Jag tog modet till mig och besökte en näringsterapeut och tog några funktionsanalyser och gentester. Det visade sig att mina gener inte fungerar som andras och att båda avgiftningssystemet och immunsystemet har gener som inte är “på”-kopplade.

Läkarna lyckades inte upptäcka detta utan det upptäcktes av alternativmedicinare. De råd och kosttillskott jag fick ledde till att jag sakta men säkert slutade den nedåtgående spiralen och fick hälsan tillbaka. Det slutade med att jag själv utbildade mig som näringsmedicinare med magister examen i klinisk nutrition.

Sjukvården har en viktig uppgift men täcker idag inte alla hälsobehoven. När jag bröt mitt knä åkte jag till akuten. En underbar kirurg lappade ihop mig. Duktig personal hjälpte mig med smärta och verktyg så jag återigen kunde gå. Men när jag tidigare led av diffusa tillstånd som läkarna inte rådde på behövde jag alternativ hjälp. När man inte finner det man behöver inom vården säger det sig självt att man bör söka alternativ.

Jag blev till och med frisk från min sjukdom ME/CFS – det som på den tiden kallades kroniskt trötthetssyndrom, Det skedde med hjälpa av kunniga terapeuter som vågade agera som hälsodetektiv. Alternativmedicin har sin plats som ett viktigt komplement till sjukvården.

Människor som ljuger får mig att känna mig lurad. Människor som hackar på andra bakom deras rygg ger mig avsmak. Det är så jag upplever Anna Bäsén:s dolda besök hos alternativmedicinare. Hon törs inte göra det öppet i en ärlig intervju.

Anna Bäsén försöker skapa rädsla och tvivel kring alternativmedicin. Frågan är varför hon gör det? Varför behöver hon livnära sig genom att smyga sig in i andras kontor för att filma och sedan smutskasta dem? Ja, det är verkligen synd om dig Anna Bäsén.

Text: Ingrid Franzon

Ingrid Franzon har arbetat över 25 år som näringsmedicinare. Hon har fil. mag i klinisk nutrition från Middlesex University, London. Ingrid är författare till 6 böcker, bland annat ‘Kanariefåglarna ryter’ en handbok om miljögifter och dess effekt på hälsan. I 2013 utnämndes Ingrid årets nytänkare i Falu kommun för appen Matrotation och hemsidan www.matrotation.com. Ingrid jobbar idag inom EnvirohealthMatters.


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • @R, vad är då mallen, eller måttstocken för “balans” – hur fungerar apparaternas mjukvara… hur är det programmerat?

  Är balans tex, om vi gör jämförelser, att hälften av kvinnorna kvoteras in i bolagstyrelser, så det blir 50/50? Eller är det falskt, och schimär.

  Hur är doktor maskinen programmerad för att säga vad den säger. Balans i relation till vad?

 • @R, vad är då mallen, eller måttstocken för “balans” – hur fungerar apparaternas mjukvara… hur är det programmerat?

  Är balans tex, om vi gör jämförelser, att hälften av kvinnorna kvoteras in i bolagstyrelser, så det blir 50/50? Eller är det falskt, och schimär.

  Hur är doktor maskinen programmerad för att säga vad den säger. Balans i relation till vad?

 • Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att läkare enligt västerländsk skolmedicin har friskförklarat Anna, men det är lätt att förstå bakgrunden till detta – genom att de inte bryr sig om de obalanser som hon har i sitt energisystem så kommer hon att utveckla sjukdomar, sjukdomar som gör att hon kommer att vända sig till den västerländska skolmedicinen och därmed köpa skolmedicinska läkemedel, som i sin tur skapar nya obalanser och därmed nya sjukdomar. Och hon är ju redan en kund genom att hon har astma. Den västerländska skolmedicinen läker inte astma, för de ser inte några bakomliggande orsaker till detta symtom. Detta gör att Anna kommer att ha astma i hela sitt liv och fortsätta sin livslånga prenumeration av den västerländska skolmedicinens läkemedel.

  Jag tycker synd om Anna, det är tragiskt att hon har låtit lura sig och duperas av den västerländska skolmedicinen på det sätt som hon har gjort. Det finns vägar där hon slipper läkemedelsberoende och där hon kan ta ett aktivt ställningstagande för sin hälsa, där hon slipper dessa återkommande skolmedicinska läkemedel och vaccinationer och allt som hon stoppar i sig. Och det finns alternativ där hon slipper bli lurad.

  Men, hennes väg är hennes väg. Det är hennes val och hennes resa. Den kommer att lära henne något också.

 • Det som frekvensmaskinen gör det är att den inte tittar på symtomen utan den visar obalanserna och även orsakerna till obalanserna. Den ringar in orsaken och kan därför används som utgångspunkt i coaching. Den visar på obalanser även i det undermedvetna och i sinnet, som terapeuten kan utgå ifrån när terapeuten coachar klienten. Apparaten utgår från synsättet att allt är energi, och att det balanserade tillståndet för alla processer och organ i kroppen och sinnet har en viss frekvens – olika för olika delar av sinnet och organen. Apparaten innehåller en databas för allt detta – en databas som innehåller tusentals bitar av information – och kan skicka frekvenser till detta som stimulerar läkning. Man kan se det som akupunktur utan nålar, eller massage utan massage. Den utgår från det österländska synsättet på kroppen och österländska tekniker om kroppen och sinnets energisystem.

  För många räcker det med en behandling, jag har själv erfarenhet av denna apparat och det hände jättemycket på en gång så jag behövde inte mer än en behandling. En behandling istället för att gå ett halvår i terapi varje vecka… och betydligt mer kostnadseffektivt. Den är inte märkligare än andra tekniker för energibalansering av sinnet och kroppens system.

  Men apparaten är inget utan människan som använder den, som jag skrev så kan den användas som grund för coaching och avtäckelse av klientens inre liv och upplevelser som formar sjukdomar genom att apparaten också visar upp känslomässiga och tankemässiga obalanser, då det speglas i det energisystem som maskinen läser av. Denna information kan en bra terapeut använda när hen coachar klienten.

  Frekvensmedicin tar ett helhetsgrepp på människan, det handlar om att människan består av ett energisystem som finns i vårt sinne och i vår kropp där allt hänger ihop. Det är österländskt synsätt, inte västerländsk skolmedicin.

  Nu har Anna förvrängt terapeuten och det som apparaten ger, det bör vi komma ihåg när man läser hennes artiklar – att hon skruvar till och förvränger och vrider till allt. Apparaten ger inte symtombehandling, utan orsaksbehandling. Och man “måste” inte komma tio gånger, det har Anna hittat på själv. För många räcker det med en gång eller ett par gånger, i sällsynta fal kan fler gånger behövas.

  Det är även en hjälp till självhjälp, terapeuter som använder dessa apparater ger ju också livscoachning och stöd för de mentala och emotionella processerna för balansering – det kan behövas att klienten gör förändringar i sin livssituation, att klienten gör en del eget arbete. Terapeuten stödjer detta arbete, men mycket handlar ju också om klientens val. Det kan finnas ett stort motstånd till att förändra sin livsstil, apparaten kan avtäcka och se detta motstånd, men om klienten själv inte är beredd att göra förändringar så kommer inte apparaten att tvinga.

  Det första besöket tar vanligtvis ca två timmar, och det är mycket som avhandlas under denna tid. Det är inget konstigt att apparaten hittar många obalanser, vi har många obalanser hela tiden i dagens samhälle genom att vi äter besprutad, industriell processad och plastförpackad mat, vi andas förorenad luft, vi får i oss kemikalier genom kläders färgämnen och behandlingsprocess, och så vidare och så vidare. Stefan Jarl har gjort en dokumentär om det kemiska samhället vi lever i och att de flesta av oss har en massa kemikalier i kroppen. Vi har trådlösa nätverk. Vi har en samhällsmentalitet som handlar om konkurrens och som innebär psykisk stress. Vi har många som har upplevt mobbning och trauman i barndomen och skoltiden. Och så vidare och så vidare. Allt detta påverkar kroppens energisystem, som är vad frekvensmedicinska apparater läser av.

  Jag tror inte att det räcker med att äta rätt för att läka ett trauma från barndomen eller för att läka en psykisk stress i samhället. Som sagt, apparaten ger en komplett bild av en människas psykiska, mentala och kroppsliga tillstånd och energisystem – därför att även känslor och tankar är energier och frekvenser som hänger ihop med kroppens energisystem, allt är länkat till varandra.

  Som vi kan se av detta, det är att denna apparat utgår från något helt annat än vad vanlig skolmedicin utgår ifrån. Den västerländska skolmedicinen erkänner inte kroppens energisystem som verkligt, den västerländska skolmedicinen saknar hollistiskt perspektiv där tanke, känsla och kroppens biologiska och själsliga funktioner och frekvenser och energier hänger ihop och påverkar varandra.

  Och detta med att frekvensmedicinare bara skulle vara intresserad av mammon. Trams säger jag. Frekvensmedicin är ett kontroversiellt område där man får räkna med att bli hånad, attackerad, förlöjligad och uthängd och psykiskt angripen. Det som gör att man klarar denna utsatthet, det är för att man är intresserad av att hjälpa människor på bästa sätt. Om ens drivkraft är pengar, så har man inget psykologiskt stöd i sig själv för att klara denna utsatthet och förtryck som man som frekvensterapeut utsätts för av samhället. Det faller på sin orimlighet att drivkraften är pengar.

  Apparaten kostar en massa pengar, det är egentligen inte hårdvaran som kostar utan mjukvaran – alltså databasen. Det är ett enormt arbete att ha lagt in alla dessa frekvenser för energisystemet, organ, känslor, homeopatiska läkemedel, växter, vitaminer och så vidare och så vidare… Och de som har samlat in detta under många år, ja de har också rätt till försörjning och mat för dagen. Försäljningen av denna utrustning beräknas till ca 3 000 exemplar om året worldwide på den globala marknaden. Det är ett kontroversiellt område och många vågar inte använda apparaten hur bra den än är. Detta gör att det blir kostsamt, utrustningen har blivit dyr på grund av låg efterfrågan. I flera länder så är utrustningen dessutom förbjuden, exempelvis så får den inte säljas i USA då amerikanska FDA (deras motsvarighet till Socialstyrelsen) har förbjudit utrustningen.

  Förutom investeringen i den maskinella utrustningen så behöver frekvensterapeuten även investera i utbildning, utbildning i användandet av utrustning och även utbildning i kompletterande utbildningar för att vara en bra terapeut och coach. Dessa utbildningar får inget statligt stöd vilket gör att utbildningarna är dyra och man som student av dessa är inte berättigad till studielån hos CSN. De flesta finansierar sina studier genom bankån till hög ränta.

  Om vi räknar på att ett besök tar ca 2 timmar, så hinner och orkar man med ca 3 – 4 klienter om dagen. Men de som sysslar med denna verksamhet har sällan full beläggning, för metoden är kontroversiell och attackerad. Detta gör att de som ägnar sig åt denna terapiform har förhållandevis låga intäkter. Det är ingen ekonomiskt lönsam verksamhet. Alternativa behandlingar och alternativmedicin, är inte ekonomiskt lönsamt – hur mycket än Anna och Expressen försöker påstå det. Konkurrensen är stor och klientunderlaget är begränsat. Detta gör att de flesta alternativmedicinare tjänar mindre som alternativare än vad de skulle ha gjort om de hade arbetat som läkare och sjuksköterskor inom skolmedicinen. Läkare inom skolmedicinen lever rena lyxliven i jämförelse. Men det märks inte och det talar inte Anna Bäsén och Expressen om, därför att det är staten som subventioner och betalar för det.

  Även privatläkare tjänar en massa pengar, för när du som patient betalar dem en summa för ditt besök – så är inte den summan det som privatläkaren får i lön. Mellanskillnaden mellan privatläkarens lön och det som patienterna betalar, det betalas av staten. Sedan så behöver skolmedicinska praktiker inte betala moms och andra avgifter som alternativbehandlare måste betala.

  Därför blir det inte så fett med pengar när allt är betalat, så verkligheten är att alternativbehandlare är låginkomsttagare medan läkare inom skolmedicin är höginkomsttagare. Att då utmåla alternativbehandlare som ute efter mammon, det är så tragiskt så det är väldigt tragiskt. Det är ju att slå på de som redan ligger! Det är så fel, så förvrängt, så ledsamt och så enormt sorgligt. Och det är även så ledsamt och sorgligt att det finns människor som tror på de bilder och de förvrängningar som Anna lägger upp.

  Men hon har ingen ärlighet i sin framställning, hon är enbart ute efter att få bort konkurrensen till skolmedicinen. Det är hennes agenda. Och hon skyr inga medel för att förvränga och förvrida för att det ska bli det resultat hon önskar.

 • Artikelserien från Anna kommer veckan efter Inre harmoni-mässan som hölls i Stockholmsområdet, jag tror inte det är en slump att hon väljer att lägga sina artiklar i nära anslutning till mässan där den verksamhet som hon så starkt kritiserar och hatar informerade om sig själv. Jag väntar fortfarande på Annas avslöjande reportage om vaccinindustrin, och att hon gör avbön efter att ha så starkt försvarat sina rekommendationer av Pandremix trots att det gav narkolepsi hos många och flera andra biverkningar. Det är många som blir hjälpta av alternativmedicinen, och det visar att skolmedicinens instrument och synsätt inte räcker. I sin senaste artikel kräver Anna skärpt lagstiftning, hon vill helt klart få bort alternativa verksamheter från marknaden. Hon vill inte att det som “saknar vetenskaplig evidens” ska finnas kvar, problemet är att hon använder VoF:s egen definition av “vetenskaplig evidens”. Det finns vetenskapligt stöd för alternativmedicin och alternativa behandlingar, men detta vetenskapliga stöd är kontroversiellt därför att det inte passar in i VoF och deras anhängares världsbild, detta vetenskapliga stöd innebär att det behövs en omskrivning av det vetenskapliga synsätt som skolmedicinen och läkemedelsbolagen bygger på – och därför kämpar de med näbbar och klor för att förhindra en sådan omskrivning, därför gör de allt för att smutskasta alternativ och det vetenskapliga stöd som finns för alternativen.

 • Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att läkare enligt västerländsk skolmedicin har friskförklarat Anna, men det är lätt att förstå bakgrunden till detta – genom att de inte bryr sig om de obalanser som hon har i sitt energisystem så kommer hon att utveckla sjukdomar, sjukdomar som gör att hon kommer att vända sig till den västerländska skolmedicinen och därmed köpa skolmedicinska läkemedel, som i sin tur skapar nya obalanser och därmed nya sjukdomar. Och hon är ju redan en kund genom att hon har astma. Den västerländska skolmedicinen läker inte astma, för de ser inte några bakomliggande orsaker till detta symtom. Detta gör att Anna kommer att ha astma i hela sitt liv och fortsätta sin livslånga prenumeration av den västerländska skolmedicinens läkemedel.

  Jag tycker synd om Anna, det är tragiskt att hon har låtit lura sig och duperas av den västerländska skolmedicinen på det sätt som hon har gjort. Det finns vägar där hon slipper läkemedelsberoende och där hon kan ta ett aktivt ställningstagande för sin hälsa, där hon slipper dessa återkommande skolmedicinska läkemedel och vaccinationer och allt som hon stoppar i sig. Och det finns alternativ där hon slipper bli lurad.

  Men, hennes väg är hennes väg. Det är hennes val och hennes resa. Den kommer att lära henne något också.

 • Det som frekvensmaskinen gör det är att den inte tittar på symtomen utan den visar obalanserna och även orsakerna till obalanserna. Den ringar in orsaken och kan därför används som utgångspunkt i coaching. Den visar på obalanser även i det undermedvetna och i sinnet, som terapeuten kan utgå ifrån när terapeuten coachar klienten. Apparaten utgår från synsättet att allt är energi, och att det balanserade tillståndet för alla processer och organ i kroppen och sinnet har en viss frekvens – olika för olika delar av sinnet och organen. Apparaten innehåller en databas för allt detta – en databas som innehåller tusentals bitar av information – och kan skicka frekvenser till detta som stimulerar läkning. Man kan se det som akupunktur utan nålar, eller massage utan massage. Den utgår från det österländska synsättet på kroppen och österländska tekniker om kroppen och sinnets energisystem.

  För många räcker det med en behandling, jag har själv erfarenhet av denna apparat och det hände jättemycket på en gång så jag behövde inte mer än en behandling. En behandling istället för att gå ett halvår i terapi varje vecka… och betydligt mer kostnadseffektivt. Den är inte märkligare än andra tekniker för energibalansering av sinnet och kroppens system.

  Men apparaten är inget utan människan som använder den, som jag skrev så kan den användas som grund för coaching och avtäckelse av klientens inre liv och upplevelser som formar sjukdomar genom att apparaten också visar upp känslomässiga och tankemässiga obalanser, då det speglas i det energisystem som maskinen läser av. Denna information kan en bra terapeut använda när hen coachar klienten.

  Frekvensmedicin tar ett helhetsgrepp på människan, det handlar om att människan består av ett energisystem som finns i vårt sinne och i vår kropp där allt hänger ihop. Det är österländskt synsätt, inte västerländsk skolmedicin.

  Nu har Anna förvrängt terapeuten och det som apparaten ger, det bör vi komma ihåg när man läser hennes artiklar – att hon skruvar till och förvränger och vrider till allt. Apparaten ger inte symtombehandling, utan orsaksbehandling. Och man “måste” inte komma tio gånger, det har Anna hittat på själv. För många räcker det med en gång eller ett par gånger, i sällsynta fal kan fler gånger behövas.

  Det är även en hjälp till självhjälp, terapeuter som använder dessa apparater ger ju också livscoachning och stöd för de mentala och emotionella processerna för balansering – det kan behövas att klienten gör förändringar i sin livssituation, att klienten gör en del eget arbete. Terapeuten stödjer detta arbete, men mycket handlar ju också om klientens val. Det kan finnas ett stort motstånd till att förändra sin livsstil, apparaten kan avtäcka och se detta motstånd, men om klienten själv inte är beredd att göra förändringar så kommer inte apparaten att tvinga.

  Det första besöket tar vanligtvis ca två timmar, och det är mycket som avhandlas under denna tid. Det är inget konstigt att apparaten hittar många obalanser, vi har många obalanser hela tiden i dagens samhälle genom att vi äter besprutad, industriell processad och plastförpackad mat, vi andas förorenad luft, vi får i oss kemikalier genom kläders färgämnen och behandlingsprocess, och så vidare och så vidare. Stefan Jarl har gjort en dokumentär om det kemiska samhället vi lever i och att de flesta av oss har en massa kemikalier i kroppen. Vi har trådlösa nätverk. Vi har en samhällsmentalitet som handlar om konkurrens och som innebär psykisk stress. Vi har många som har upplevt mobbning och trauman i barndomen och skoltiden. Och så vidare och så vidare. Allt detta påverkar kroppens energisystem, som är vad frekvensmedicinska apparater läser av.

  Jag tror inte att det räcker med att äta rätt för att läka ett trauma från barndomen eller för att läka en psykisk stress i samhället. Som sagt, apparaten ger en komplett bild av en människas psykiska, mentala och kroppsliga tillstånd och energisystem – därför att även känslor och tankar är energier och frekvenser som hänger ihop med kroppens energisystem, allt är länkat till varandra.

  Som vi kan se av detta, det är att denna apparat utgår från något helt annat än vad vanlig skolmedicin utgår ifrån. Den västerländska skolmedicinen erkänner inte kroppens energisystem som verkligt, den västerländska skolmedicinen saknar hollistiskt perspektiv där tanke, känsla och kroppens biologiska och själsliga funktioner och frekvenser och energier hänger ihop och påverkar varandra.

  Och detta med att frekvensmedicinare bara skulle vara intresserad av mammon. Trams säger jag. Frekvensmedicin är ett kontroversiellt område där man får räkna med att bli hånad, attackerad, förlöjligad och uthängd och psykiskt angripen. Det som gör att man klarar denna utsatthet, det är för att man är intresserad av att hjälpa människor på bästa sätt. Om ens drivkraft är pengar, så har man inget psykologiskt stöd i sig själv för att klara denna utsatthet och förtryck som man som frekvensterapeut utsätts för av samhället. Det faller på sin orimlighet att drivkraften är pengar.

  Apparaten kostar en massa pengar, det är egentligen inte hårdvaran som kostar utan mjukvaran – alltså databasen. Det är ett enormt arbete att ha lagt in alla dessa frekvenser för energisystemet, organ, känslor, homeopatiska läkemedel, växter, vitaminer och så vidare och så vidare… Och de som har samlat in detta under många år, ja de har också rätt till försörjning och mat för dagen. Försäljningen av denna utrustning beräknas till ca 3 000 exemplar om året worldwide på den globala marknaden. Det är ett kontroversiellt område och många vågar inte använda apparaten hur bra den än är. Detta gör att det blir kostsamt, utrustningen har blivit dyr på grund av låg efterfrågan. I flera länder så är utrustningen dessutom förbjuden, exempelvis så får den inte säljas i USA då amerikanska FDA (deras motsvarighet till Socialstyrelsen) har förbjudit utrustningen.

  Förutom investeringen i den maskinella utrustningen så behöver frekvensterapeuten även investera i utbildning, utbildning i användandet av utrustning och även utbildning i kompletterande utbildningar för att vara en bra terapeut och coach. Dessa utbildningar får inget statligt stöd vilket gör att utbildningarna är dyra och man som student av dessa är inte berättigad till studielån hos CSN. De flesta finansierar sina studier genom bankån till hög ränta.

  Om vi räknar på att ett besök tar ca 2 timmar, så hinner och orkar man med ca 3 – 4 klienter om dagen. Men de som sysslar med denna verksamhet har sällan full beläggning, för metoden är kontroversiell och attackerad. Detta gör att de som ägnar sig åt denna terapiform har förhållandevis låga intäkter. Det är ingen ekonomiskt lönsam verksamhet. Alternativa behandlingar och alternativmedicin, är inte ekonomiskt lönsamt – hur mycket än Anna och Expressen försöker påstå det. Konkurrensen är stor och klientunderlaget är begränsat. Detta gör att de flesta alternativmedicinare tjänar mindre som alternativare än vad de skulle ha gjort om de hade arbetat som läkare och sjuksköterskor inom skolmedicinen. Läkare inom skolmedicinen lever rena lyxliven i jämförelse. Men det märks inte och det talar inte Anna Bäsén och Expressen om, därför att det är staten som subventioner och betalar för det.

  Även privatläkare tjänar en massa pengar, för när du som patient betalar dem en summa för ditt besök – så är inte den summan det som privatläkaren får i lön. Mellanskillnaden mellan privatläkarens lön och det som patienterna betalar, det betalas av staten. Sedan så behöver skolmedicinska praktiker inte betala moms och andra avgifter som alternativbehandlare måste betala.

  Därför blir det inte så fett med pengar när allt är betalat, så verkligheten är att alternativbehandlare är låginkomsttagare medan läkare inom skolmedicin är höginkomsttagare. Att då utmåla alternativbehandlare som ute efter mammon, det är så tragiskt så det är väldigt tragiskt. Det är ju att slå på de som redan ligger! Det är så fel, så förvrängt, så ledsamt och så enormt sorgligt. Och det är även så ledsamt och sorgligt att det finns människor som tror på de bilder och de förvrängningar som Anna lägger upp.

  Men hon har ingen ärlighet i sin framställning, hon är enbart ute efter att få bort konkurrensen till skolmedicinen. Det är hennes agenda. Och hon skyr inga medel för att förvränga och förvrida för att det ska bli det resultat hon önskar.

 • Artikelserien från Anna kommer veckan efter Inre harmoni-mässan som hölls i Stockholmsområdet, jag tror inte det är en slump att hon väljer att lägga sina artiklar i nära anslutning till mässan där den verksamhet som hon så starkt kritiserar och hatar informerade om sig själv. Jag väntar fortfarande på Annas avslöjande reportage om vaccinindustrin, och att hon gör avbön efter att ha så starkt försvarat sina rekommendationer av Pandremix trots att det gav narkolepsi hos många och flera andra biverkningar. Det är många som blir hjälpta av alternativmedicinen, och det visar att skolmedicinens instrument och synsätt inte räcker. I sin senaste artikel kräver Anna skärpt lagstiftning, hon vill helt klart få bort alternativa verksamheter från marknaden. Hon vill inte att det som “saknar vetenskaplig evidens” ska finnas kvar, problemet är att hon använder VoF:s egen definition av “vetenskaplig evidens”. Det finns vetenskapligt stöd för alternativmedicin och alternativa behandlingar, men detta vetenskapliga stöd är kontroversiellt därför att det inte passar in i VoF och deras anhängares världsbild, detta vetenskapliga stöd innebär att det behövs en omskrivning av det vetenskapliga synsätt som skolmedicinen och läkemedelsbolagen bygger på – och därför kämpar de med näbbar och klor för att förhindra en sådan omskrivning, därför gör de allt för att smutskasta alternativ och det vetenskapliga stöd som finns för alternativen.

 • Mycket bra artikel Ingrid Franzon.
  Ja, visst är det synd om henne, ‘journalisten’ som luras och ljuger folk ‘rätt opp i ansiktet’. Ingen kan väl ta Anna Bäsen på allvar längre – oavsett vad hon skriver om i framtiden ..stackarn.

 • Mycket bra artikel Ingrid Franzon.
  Ja, visst är det synd om henne, ‘journalisten’ som luras och ljuger folk ‘rätt opp i ansiktet’. Ingen kan väl ta Anna Bäsen på allvar längre – oavsett vad hon skriver om i framtiden ..stackarn.

 • Ju mer den vanliga vårdens administratörer sprattlar, ju mer vet man att de vet, att vi och allt fler vet… att de är lite trängda. Sturmark & Fuglesang & Ulveus AB borde undersökas för sol&vårande.

  Antagligen blir folk bara mer intresserade av “alternativ vård” efter överdrivna artiklar i media, som slår ned på bra mat, naturmedicin, homeopati och vad det nu kan vara.

  Fuglesang-effekten gäller…

  Han/VoF-farna/sciencereligionens otroliga genomklappning, där de själva avslöjade åt vilket håll sanningen finns, såg vi ju i klassikern… där vi har Anna Bäsén och Fuglesang sida vid sida:

  Christer Fuglesang sluddrar efter överdos av homeopatiska sömnpiller
  https://www.youtube.com/watch?v=eCRuYsH2nRU

  Här ser vi Annas besvikelse när den vanliga vårdens akutmotagning inte ansåg sig kunna ta hand om hennes problem. Problemen var inte fysiska, i första hand. Vof VoF… – anser Fuglesang, och firman där, att det är ok att sitta i tv och ljuga rakt ut, så kan jag ta mig friheten att skoja lite.

  http://bloggar.expressen.se/medicinbloggen/files/2013/06/ANNA-BÄSEN-17-webb1-520×414.jpg

  Minns inte vad Fuglesang sa riktigt, men att det inte “finns någon undersökning som visar på att homeopati har effekt”, eller liknande.

  Alla vet att det har effekter. Han ljuger bara som om det är hur normalt som helst att göra det. Själv sluddrar han… och säger att det inte har effekt. Vad är det med karls IQ och fattningsförmåga. Inte konstigt att Bäsén sitter vid hans högra sida.

  Här såg vi att det hade effekt på grisar:

  https://newsvoice.se/2014/03/18/forskningschef-robert-hahn-avlivar-10-myter-om-homeopati-metoden-ar-overlagsen-placebo

  Så det hade då naturligtvis effekt på en VoFfare.

 • Ju mer den vanliga vårdens administratörer sprattlar, ju mer vet man att de vet, att vi och allt fler vet… att de är lite trängda. Sturmark & Fuglesang & Ulveus AB borde undersökas för sol&vårande.

  Antagligen blir folk bara mer intresserade av “alternativ vård” efter överdrivna artiklar i media, som slår ned på bra mat, naturmedicin, homeopati och vad det nu kan vara.

  Fuglesang-effekten gäller…

  Han/VoF-farna/sciencereligionens otroliga genomklappning, där de själva avslöjade åt vilket håll sanningen finns, såg vi ju i klassikern… där vi har Anna Bäsén och Fuglesang sida vid sida:

  Christer Fuglesang sluddrar efter överdos av homeopatiska sömnpiller
  https://www.youtube.com/watch?v=eCRuYsH2nRU

  Här ser vi Annas besvikelse när den vanliga vårdens akutmotagning inte ansåg sig kunna ta hand om hennes problem. Problemen var inte fysiska, i första hand. Vof VoF… – anser Fuglesang, och firman där, att det är ok att sitta i tv och ljuga rakt ut, så kan jag ta mig friheten att skoja lite.

  http://bloggar.expressen.se/medicinbloggen/files/2013/06/ANNA-BÄSEN-17-webb1-520×414.jpg

  Minns inte vad Fuglesang sa riktigt, men att det inte “finns någon undersökning som visar på att homeopati har effekt”, eller liknande.

  Alla vet att det har effekter. Han ljuger bara som om det är hur normalt som helst att göra det. Själv sluddrar han… och säger att det inte har effekt. Vad är det med karls IQ och fattningsförmåga. Inte konstigt att Bäsén sitter vid hans högra sida.

  Här såg vi att det hade effekt på grisar:

  https://newsvoice.se/2014/03/18/forskningschef-robert-hahn-avlivar-10-myter-om-homeopati-metoden-ar-overlagsen-placebo

  Så det hade då naturligtvis effekt på en VoFfare.

 • Anna Bäsén skriver att hon är fullt frisk och gör en grej av att alternativmedicinare sjukförklarar henne.

  MEN, hon är INTE frisk, och det är inte konstigt att alternativvmedicinen hittar obalanser i form av sjukdomssymptom hos henne.

  Hon har både ett MEDFÖTT HJÄRTFEL och ASTMA som hon äter mediciner för och astmamediciner brukar ofta innehålla kortison.

  Alltså här springer människan runt till olika alternativterapeuter med dold kamera. Hon hittar på en bra sjukhistoria och sedan när terapeuterna svarar henne och dessutom på grund av att hon har underliggande obalanser som visar sig i form av hjärtfel och astma, använder hon det sedan emot alternativmedicinen.

  Man kan ju säga att det hade varit mycket bussigare av Expressen och låta en frisk människa göra jobbet, istället för Anna Bäsén som verkligen inte är frisk. En frisk människa skulle inte alls få lika många sjukdomssymptom som Bäsén har fått, som hon nu i egennytta använder mot alternativmedicinen.

  Här nedan källor som visar att Anna Bäsén har både astma och hjärtfel:
  >http://www.expressen.se/halsa/mitt-hjartfel-upptacktes-av-en-slump/
  >http://dagenshomeopati.se/2014/04/01/anna-basen-som-pastar-hon-ar-fullt-frisk-tvittrade-om-sin-astma-och-problem-att-fa-tag-lampliga-lakemedel-maj-forra-aret/

 • Anna Bäsén skriver att hon är fullt frisk och gör en grej av att alternativmedicinare sjukförklarar henne.

  MEN, hon är INTE frisk, och det är inte konstigt att alternativvmedicinen hittar obalanser i form av sjukdomssymptom hos henne.

  Hon har både ett MEDFÖTT HJÄRTFEL och ASTMA som hon äter mediciner för och astmamediciner brukar ofta innehålla kortison.

  Alltså här springer människan runt till olika alternativterapeuter med dold kamera. Hon hittar på en bra sjukhistoria och sedan när terapeuterna svarar henne och dessutom på grund av att hon har underliggande obalanser som visar sig i form av hjärtfel och astma, använder hon det sedan emot alternativmedicinen.

  Man kan ju säga att det hade varit mycket bussigare av Expressen och låta en frisk människa göra jobbet, istället för Anna Bäsén som verkligen inte är frisk. En frisk människa skulle inte alls få lika många sjukdomssymptom som Bäsén har fått, som hon nu i egennytta använder mot alternativmedicinen.

  Här nedan källor som visar att Anna Bäsén har både astma och hjärtfel:
  >http://www.expressen.se/halsa/mitt-hjartfel-upptacktes-av-en-slump/
  >http://dagenshomeopati.se/2014/04/01/anna-basen-som-pastar-hon-ar-fullt-frisk-tvittrade-om-sin-astma-och-problem-att-fa-tag-lampliga-lakemedel-maj-forra-aret/

 • Denna artikeln är alltså efter att Anna B inledde en artikelserie på sex delar.

  http://www.expressen.se/halsa/anna-basen/jag-ar-fullt-frisk–men-de-beskriver-mig-som-allvarligt-sjuk/

  Till höger finns resten av papperstidningsartikeln, tror jag, i rutan “Läs mer om”.

  Man tycker ju väldigt illa om dessa personers agerande, att de gör så i namn av “journalistik”.

  Inte konstigt heller att elitens media vill klämma åt alternativmedicin. För att de blir icke köpare av vanlig vård, men de “avslöjar” under förevändning av att branschen är fylld av kvacksalveri. En del av det är nog lite åt det hållet, men kanske inte uppsåtligen. Sedan är det ganska mammoniserat på sina håll.

  I denna, som är en del av artikeln:

  http://www.expressen.se/nyheter/kvantmedicinaren-ger-50-olika-diagnoser/

  så är det om en frekvensterapeut. Undrar om hon är släkt med den “store” Are Waerland?

  För vilken grupp människor är det ett alternativ?

  Det står tex:

  “Apparaten kan dessutom rätta till alla problem genom att ”reglera obalanserna”. Den både diagnosticerar och behandlar. ”

  “Men för att friskheten och de ”balanserade obalanserna” ska hålla i sig måste man komma på upprepade behandlingar. Ett klippkort för tio besök hos Sigyn Waerland kostar 14 175 kronor.”

  Apparaten hon har kallar hon “doktorn”.

  “– Han är rolig, ”doktorn”. Han säger att du har lite toxisk mage, en tendens att ta upp maten dåligt. Sen säger den att du kan vara lite överkritisk, berättar Sigyn.”

  “Hon refererar också till apparaten som en virtuell läkare och säger att ”doktorn tycker” och ”doktorn säger”. Själv är hon bara en avläsare av apparaten.”

  “Sigyn ”skriver ut” mediciner för alla mina sjukdomar och besvär….
  Totalt kostar besöket över 6 000 kronor…

  “Men för att friskheten och de ”balanserade obalanserna” ska hålla i sig måste man komma på upprepade behandlingar. Ett klippkort för tio besök hos Sigyn Waerland kostar 14 175 kronor.”

  Jag tror dessa apparater är bra, utifrån ett synsätt. Men det blir nog lite overkill. Är man inte sjuk så räcker det med att ge sig mycket näring…

  Klippkort, visst – men är det symptombehandling så varför inte skippa alltihop. Obalanser rättas till. Kan vara ok, men det är som att gå till vanlig sjukvård, också. Ingen apparat BOTAR.

  Litet påminnande om att med falska metoder hänga ut andra utifrån att de facto tjäna de gamla dåliga krafterna… är vad jag skriver om nästa gång.

 • Hej!

  Vilken bra artikel! Belyser verkligen ett fenomen. Varför avfärda, racka ned på och underkänna sådant man inte är insatt i? Misstro, skepsis, arrogans. Nej, misstro behövs inte för att vara objektiv. Tvärtom. Objektiv blir man av att vara öppen och ta in hela verkligheten. Urskiljningen uppstår av sig själv, naturligt. Det finns ingen anledning till motstånd.

  Jag ser samma sak hända oss som lider av kroniska infektioner som borrelia, twar och anaplasma. Bra forskning börjar komma utomlands. Trots massivt ointresse finns det härliga forskare och experter som jobbar oförtrutet för att få fram mer tillförlitliga tester (inte i Sverige dock, så vitt jag vet). Men av någon anledning är det något med oss som kliar och skaver. Att vi är många och blir fler? Att man känner sig osäker på ett område där riktlinjerna kör rakt över verkligheten, där erfarenheten och kunskapen är klen. Såklart. Jobbigt. Men metoden är väl ändå inte att förödmjuka patienterna och förfölja dem som försöker göra något. Och vända ryggen åt den kunskap som finns inom t ex kinesisk läkekonst. Jag blir mörkrädd.

  Gratulerar till ett fint jobb och en vacker och inspirerande resa.

  Emma Feigenberg, samtalsterapeut, patient, och auktoriserad tolk inom sjukvårdsområdet

 • Bara fortsätt på den här vägen Ingrid.Länge sedan har makteliten har hållit dold för oss vanliga folk den alternativa medicineringens storhet, naturmedicinernas riktiga värde.Det våre bra om någon kunde göra en undersökning av Anna Bäsén för att upptäcka vilka som hon tjänar eftersom jag är helt övertygad att alla personer som attackerar den alternativa medicineringen stöds av läkemedels maffian.Många av alterantiva medicineringen har flera tusen år gammalt kunskap och det har drivits bort av giriga banksters i början av 1900 talet för att kunna skapa den miljön som dagens moderna medicinering erbjuder, medicinering med dyra mediciner livet ut istället för att bota sjukdomen.

 • Denna artikeln är alltså efter att Anna B inledde en artikelserie på sex delar.

  http://www.expressen.se/halsa/anna-basen/jag-ar-fullt-frisk–men-de-beskriver-mig-som-allvarligt-sjuk/

  Till höger finns resten av papperstidningsartikeln, tror jag, i rutan “Läs mer om”.

  Man tycker ju väldigt illa om dessa personers agerande, att de gör så i namn av “journalistik”.

  Inte konstigt heller att elitens media vill klämma åt alternativmedicin. För att de blir icke köpare av vanlig vård, men de “avslöjar” under förevändning av att branschen är fylld av kvacksalveri. En del av det är nog lite åt det hållet, men kanske inte uppsåtligen. Sedan är det ganska mammoniserat på sina håll.

  I denna, som är en del av artikeln:

  http://www.expressen.se/nyheter/kvantmedicinaren-ger-50-olika-diagnoser/

  så är det om en frekvensterapeut. Undrar om hon är släkt med den “store” Are Waerland?

  För vilken grupp människor är det ett alternativ?

  Det står tex:

  “Apparaten kan dessutom rätta till alla problem genom att “reglera obalanserna”. Den både diagnosticerar och behandlar. ”

  “Men för att friskheten och de “balanserade obalanserna” ska hålla i sig måste man komma på upprepade behandlingar. Ett klippkort för tio besök hos Sigyn Waerland kostar 14 175 kronor.”

  Apparaten hon har kallar hon “doktorn”.

  “– Han är rolig, “doktorn”. Han säger att du har lite toxisk mage, en tendens att ta upp maten dåligt. Sen säger den att du kan vara lite överkritisk, berättar Sigyn.”

  “Hon refererar också till apparaten som en virtuell läkare och säger att “doktorn tycker” och “doktorn säger”. Själv är hon bara en avläsare av apparaten.”

  “Sigyn “skriver ut” mediciner för alla mina sjukdomar och besvär….
  Totalt kostar besöket över 6 000 kronor…

  “Men för att friskheten och de “balanserade obalanserna” ska hålla i sig måste man komma på upprepade behandlingar. Ett klippkort för tio besök hos Sigyn Waerland kostar 14 175 kronor.”

  Jag tror dessa apparater är bra, utifrån ett synsätt. Men det blir nog lite overkill. Är man inte sjuk så räcker det med att ge sig mycket näring…

  Klippkort, visst – men är det symptombehandling så varför inte skippa alltihop. Obalanser rättas till. Kan vara ok, men det är som att gå till vanlig sjukvård, också. Ingen apparat BOTAR.

  Litet påminnande om att med falska metoder hänga ut andra utifrån att de facto tjäna de gamla dåliga krafterna… är vad jag skriver om nästa gång.

 • Hej!

  Vilken bra artikel! Belyser verkligen ett fenomen. Varför avfärda, racka ned på och underkänna sådant man inte är insatt i? Misstro, skepsis, arrogans. Nej, misstro behövs inte för att vara objektiv. Tvärtom. Objektiv blir man av att vara öppen och ta in hela verkligheten. Urskiljningen uppstår av sig själv, naturligt. Det finns ingen anledning till motstånd.

  Jag ser samma sak hända oss som lider av kroniska infektioner som borrelia, twar och anaplasma. Bra forskning börjar komma utomlands. Trots massivt ointresse finns det härliga forskare och experter som jobbar oförtrutet för att få fram mer tillförlitliga tester (inte i Sverige dock, så vitt jag vet). Men av någon anledning är det något med oss som kliar och skaver. Att vi är många och blir fler? Att man känner sig osäker på ett område där riktlinjerna kör rakt över verkligheten, där erfarenheten och kunskapen är klen. Såklart. Jobbigt. Men metoden är väl ändå inte att förödmjuka patienterna och förfölja dem som försöker göra något. Och vända ryggen åt den kunskap som finns inom t ex kinesisk läkekonst. Jag blir mörkrädd.

  Gratulerar till ett fint jobb och en vacker och inspirerande resa.

  Emma Feigenberg, samtalsterapeut, patient, och auktoriserad tolk inom sjukvårdsområdet

 • Bara fortsätt på den här vägen Ingrid.Länge sedan har makteliten har hållit dold för oss vanliga folk den alternativa medicineringens storhet, naturmedicinernas riktiga värde.Det våre bra om någon kunde göra en undersökning av Anna Bäsén för att upptäcka vilka som hon tjänar eftersom jag är helt övertygad att alla personer som attackerar den alternativa medicineringen stöds av läkemedels maffian.Många av alterantiva medicineringen har flera tusen år gammalt kunskap och det har drivits bort av giriga banksters i början av 1900 talet för att kunna skapa den miljön som dagens moderna medicinering erbjuder, medicinering med dyra mediciner livet ut istället för att bota sjukdomen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *