Jesus kan ha haft en fru – MIT, Columbia, Harvard daterade papyrus till år 100-500

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 april 2014
- Torbjörn Sassersson red.

papyrus-Jesus-fru-Magdalena

På papyrusbladet står det på koptiska: ”Jesus sade till dem; Hon är min hustru. Hon kommer att bli min lärjunge.” Därmed är spekulationerna kring Jesus civilstånd i gång igen, skriver SvD idag.

Papyrusbladet offentliggjordes för första gången i september 2012 och det ansågs då komma från en bok skriven på 300-talet. Nu har forskare på de välrenommerade universiteten Columbia, Harvard och Massachusetts teknologiska institut (MIT) daterat papyrusbiten till mellan 500 till 100-talet efter år noll.

SvD avslutar för säkerhets skull sin kortartikel med stör-inte-svensk-citatet:

“Den här frågan brukar dyka upp då och då och det är kittlande att tänka sig att han hade en fru, men det finns inget som tyder på att han verkligen hade det”, säger Hedvig Larsson, religionshistoriker vid Ersta Sköndal högskola.

Så långt SvD, men vad är det tidningen inte berättar om?
Magdalen-Manuscript

The Magdalen Manuscript

NewsVoice vill till exempel tipsa om boken: “The Magdalen Manuscript: The Alchemies of Horus & the Sex Magic of Isis” från 2006. Undertecknad har läst boken och den är fascinerande.

Boken framhåller att Magdalena inte bara var Jesus fru utan även fick hans barn. I samband med att Jesus korsfästes flydde Magdalena tillsammans med dottern Sara i en liten båt som korsade Medelhavet hela vägen till franska sydkusten. Hon fick där hjälp att fortsätta sin flykt och hon ska enligt boken ha stannat till i Glastonbury i England. Magdalena levde sina sista dagar i ett litet hus på engelska östkusten.

Heligt blod – Sang Royal [Sangreal]

Problemet från ett akademiskt perspektiv är att “storyn” i “The Magdalen Manuscript” är kanaliserad och dessutom hävdades nästan samma händelseförlopp i en äldre och mycket mer trovärdig bok från 1982 “Heligt blod, helig Gral”, en historisk fackbok och bästsäljare författad av Michael BaigentRichard Leigh och Henry Lincoln.

Denna bok låg helt klart till grund för Dan Browns bok “Da Vinci-koden” som räknas som världens mest sålda roman.

Fackboken “Heligt blod, helig Gral” hävdar några mycket intrigerande saker, enligt Wikipedia. De personer som kontrollerar denna post på Wikipedia är emellertid noga med att hävda att bokens påståenden är en konspirationsteori. Att få en teori stigmatiserad med stämpeln konspirationsteori i uppslagsverket Wikipedia kan dock med dagens språk och med dagens konsensusbildning vara ett tecken på att något faktiskt är sant.

Skapandet av ett heligt europeiskt imperium och en ny statsreligion

Medförfattaren Henry Lincoln till “Heligt blod, helig Gral” började redan på 1970-talet undersöka den mystiske landsortsprästen Bérenger Saunière som var verksam i den sydfranska staden Rennes-le-Chateau i slutet av 1800-talet. Undersökningen gav intressanta resultat som sammanställdes i boken.

Boken hävdar enligt Wikipedia bland annat att:

 • Jesus var gift och fick dottern Sara med Maria Magdalena. I Johannesevangeliet berättas om ett bröllop som bör ha varit Jesus eget. Jesus var skriftlärd rabbin, ett förtroende som endast gavs till gifta män.
 • Jesus kom från en rik familj med band till de tidigare härskarna Salomo och David.
 • The_Holy_Blood_and_the_Holy_GrailEfter korsfästelsen flydde Maria Magdalena och Sara till Gallien. Under 400-talet gav de efterlevande upphov till de merovingiska kungarna som styrde frankerriket 447 – 751.
 • Den heliga Graalen (franska Sang royal) är det blodsband som existerade mellan merovingerna och Jesus.
 • Den hemliga organisationen Prieuré de Sion grundades år 1099 med målet att den merovingiska dynastin åter skulle få makten och har sedan dess haft många betydande stormästare, däribland Isaac Newton och Leonardo da Vinci. Sällskapet finns kvar än idag.
 • 1118 grundades Tempelriddarorden i Jerusalem för att skydda pilgrimer i det heliga landet, men utgör egentligen Prieuré de Sions militära och ekonomiska ansikte utåt. Under sin vistelse i Israel hittade orden otvetydiga bevis för blodsbanden mellan Jesus och merovingerna.
 • År 1209 utgick ett korståg mot Languedoc norr om Pyrenéerna där albigienserna var inflytelserika. Albigienserna underströk bl.a. den direkta relationen mellan den troende och Gud, i kontrast till den katolska kyrkan.
 • Påven Innocentius III utfärdade dekret om korståg eftersom en alternativ kyrka som byggde på blodsbanden mellan sin ledare och Jesus skulle ha varit ett allvarligt hot mot den katolska kyrkan som ju bygger på apostolisk succession från Petrus.
 • Efter att korstågsfararnas sista utpost i det heliga landet, Acra, förlorades 1291 etablerade sig Tempelriddarna i Frankrike. Där utgjorde de dock ett hot mot den franske kungen Filip IV som upplöste orden 1312.

Författarna till boken menar att ett slutligt mål för Prieuré de Sion är:

 • Skapandet av ett “Heligt europeiskt imperium” som skulle bli nästa stora världsmakt.
 • Etablerandet av en messianistisk mystisk statsreligion genom att uppenbara Graal.
 • Installerandet av en “Rex Deus” på Israels tron.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Sorry att det dröjt så innan jag kom tillbaka.. …

  @ Kristina
  — Betr. dina ord “..Edgar Cayce, som var ett fulltransmedium..” och “På den nivån fungerar det säkert bra..”
  — Så ser jag det också.

  @ Ivan Björn
  — Betr. dina ord “..som om allt som sägs från dessa andar har varit sant och bra, bara för att det kommer från den ‘andra sidan’..”
  Ja, det finns ju de som tror precis så och det kan verkligen bli komplicerat och snedvridet.

  Jag tycker om dina ord:
  “Skrifter och kanaliseringar kan jag tänka mig att läsa om det berikar mig i någon aspekt av min sanning, men dessa tar inte ifrån mig mitt ansvar för mitt eget skapande av min egen verklighet som i varje ögonblick berikar det kollektiva medvetandet.”

  Med det jag hör, ser och upplever, skapar jag min verklighet -nu och i framtiden -här och ‘på andra sidan’.. …
  Eller som Marianne säger att det handlar om att “flytta medvetandet till en högre kosmisk nivå där vi har vårt hem.”

 • En mer precis länk till John Lush kritik mot Karen Kings författarskap. http://www.metahistory.org/MM/SheWhoAnoints.php.

  Grävling@ Du skriver “mer oljad, smord, /…/ att höja sig, sin energi, med sekret /…/ elixir, körtlar… mjölk och honung. Så man blir solen”. Du beskriver en kundaliniresning som ger gnosis. Det vita ljuset tas emot och strålar ut genom ögonen med en helt oemotståndlig kraft. Det är just detta fenomen som var det centrala vid dåtidens Mysterier. Det räckte att en individ kom i stämning för att kollektivet skulle bli berörda/oljade genom elixiret som uppfyllde kroppens lemmar med stor salighet. Mysterierna tillhör den mytiska tillvaron som naturligtvis fortfarande existerar vid sidan av våra materiella liv.

  Det är den emancipatoriska sidan av verkligheten som ska döljas av akademiker som Karen King som går i elitens ledband. Det handlar om att utveckla en global identitetspolitik; en slags kidnappning av allas vår andliga identitet. Det andliga ljuset i oss ska undanröjas med alla medel. Som ersättning erbjuds vi artificiella neonljus, glitter och glamour i samma takt som ateismen breder ut sig som global (corporacy-)ideologi. Kvar finns bara psykiska vrak till konsumenter som mottagare av interventioner av olika slag genom lyckopiller, reklam, varor och slavarbete för “eliten”.

  Att ta del av mysterierna är detsamma som att koppla upp sig med kosmos. Att leva i ljuset innebär en samtidig förklening av kapitalismen då den strider mot livsprincipen. För att försvara och bevara jorden bör vi återuppväcka gnostisk livsfilosofi då den kan hela planeten från ideologisk sjuka. Vi blir då alla kunskapsbärare istället för några få utvalda som idag förvaltar och förmedlar en (bio-)teknologisk, instrumentell kunskap som gynnar systemet med manipulativa och aggressiva interventioner istället för att berika människor med glädje och harmoni. Transhumanisterna våldför sig på gnosticismen. Gnosis uppnås inte genom att flytta mänskliga medvetanden till minneschip. Gnosis handlar istället om att flytta medvetandet till en högre kosmisk nivå där vi har vårt hem.

 • John Lush, som är mycket kunnig i Gnosticism, är kritisk mot Karen Kings förvrängning av gnostiskt källmaterial (old knowledge). King sägs plocka korta passager som stödjer hennes feministiskt emancipatoriska sak och utelämnar då annat tankegods som är värdefullt för hela mänskligheten.

  “King builds her impressive case on the slim textual evidence of the Gospel of Mary /…/. King’s translation of several compiled variants does not fill five pages of her book. She skilfully uses brief passages and even single words from the Berlin compilation to extrapolate the person and mission of Mary of Magdala as the first and most faithful apostle. In her inventory of textual references or supposed references to Magdalene, she largely ignores Gnostic materials that could be cited to profile her subject along quite different lines. Gnostic Jesus is a messenger of enlightenment. This woman is numinous. In King’s work what might be called the mythic dimension of Magdalen’es personality (in Jungian terms, her archetypal power) has been demolished, along with the Gnostic and Pagan background against which she can best be measured”.

  http://www.metahistory.org/sitemap.php#gaiasophia

 • @ Mayne. Jag håller med Perra att mycket handlar om personlighet, bakgrunder, vädergrunder och föreställningar. Detta sätter dock den kraft, eller ande som låter sig kanaliseras genom någon i bra dager, precis så som om allt som sägs från dessa andar har varit sant och bra, bara för att det kommer från den “andra sidan”. Jag är av en annan åsikt. Andarna är lika vilseledda och “hjärntvättade” som vi människor i fall vi pratar om den astrala verklighet och dess möjligheter och dimensioner.

  Om jag ska uttrycka detta på ett annat sätt. Anta att en människa går bort från denna värld och tror vissa saker. Dessa saker kommer att gestalta sig för denna ande som har den astrala kropp nu som verklighet. Tror denna anden att hen är Jesus så kommer hen att känna sig som Jesus. Tror hen att det finns helvete, så kommer hen att uppleva helvetet o.s.v. Anta att en sådan ande vill kanalisera genom någon och förmedla sin “kunskap”. Vad blir det av detta? Jo, den troende världen får “bevis” att…. De icke troende får också “bevis” att… o.s.v.

  Med andra ord frågar jag mig själv. Var står jag? Vad är mina erfarenheter och min sanning? Vad är rimligt för mig? I vetskap att detta tar jag en gång med mig till den astrala verkligheten. Där kommer jag att utvecklas vidare och sedan kommer jag att en fin dag längta efter att återvända hit till jorden och leva det jag har lärt mig. I detta sammanhang blir därför för mig ganska patetisk att luta mig mot någon, eller något som är flera tusen år gammalt. Vad har det med mina erfarenheter och min sanning att göra? Skrifter och kanaliseringar kan jag tänka mig att läsa om det berikar mig i någon aspekt av min sanning, men dessa tar inte ifrån mig mitt ansvar för mitt eget skapande av min egen verklighet som i varje ögonblick berikar det kollektiva medvetandet.

 • @Perra: http://www.ascendedmasteranswers.com/religion/jesus-life/399-jesus-relationship-and-life-with-mary-magdalene … @Mayne: Ja det är det som är problemet med kanaliserat material och därför kan man inte lita på det fullt ut. Det handlar inte bara om en ytlig prägel utan om kanalens personlighet, värdegrunder och föreställningar… Enligt min erfarenhet och mening… Edgar Cayce, som var ett fulltransmedium, helade många genom det han hade att berätta om folks tidigare liv och det psykiska ursprunget till deras sjukdomar. På den nivån fungerar det säkert bra.

 • Enligt min erfarenhet händer det att en ‘kanal’ (omedvetet) sätter sin egen ‘prägel’ på det som meddelas. Jag upptäckte för många år sedan att det finns mycket intressant ‘mellan raderna’ i böcker och andra skrifter. Det går bra att lyssna ‘mellan raderna’ också.
  Jag läser och tar till mig det som är av intresse ..och ‘skippar’ resten. 😉

 • @Kristina
  Men, senare så säger kanaliseraren att Jesus och M M fick sju barn i Kashmir och då faller det hela…
  Vilken “kanaliserare” menar du säger det? Inte samma en (från ascendedmasteranswers, Kim Michaels), va? I så fall får du visa mig

 • Men, senare så säger kanaliseraren att Jesus och M M fick sju barn i Kashmir och då faller det hela, då jag inte läste vidare förut… Tycker att undervisningen får mer och mer karaktär av en vanlig människas tankar efter ett tag. Så, det var inget för mig att tro på 🙂

 • http://www.ascendedmasteranswers.com/religion/jesus-life/399-jesus-relationship-and-life-with-mary-magdalene

  Den här kanaliserade informationen, som verkar vara en av de mer seriösa, säger så här (vilket också stämmer överens med min åsikt i frågan, bara rent intuitivt 🙂 ): “Having said that, let me now set the record straight concerning my relationship with Mary Magdalene. Mary Magdalene and I were not married prior to my crucifixion and my resurrection, and she was not pregnant with my child at that time. It would have been quite irresponsible of me to have a pregnant wife, knowing the turbulence that could follow at the end of my mission in Galilee.

  In fact, had we been married and had she been pregnant, she would almost certainly have been killed by the very same people who plotted my crucifixion. They not only wanted to destroy me, but they surely would have destroyed any heir I might have brought into this world. Their aim was to destroy the very seed of Christ in any manifestation in which it appeared on earth. So for the sake of Mary’s protection, we were not married and she was not pregnant with my child.

  Mary and I did, however, have a very close relationship. We were both aware that we had a deep spiritual connection, namely what many New Age people today call a soul-mate or twin-flame relationship. The fact is that Mary Magdalene and I are twin flames, and although we did not use that term back then, we were quite aware that we had a special relationship. However, this did not mean that we had any intent of getting married and living a normal family life. I came for a very specific spiritual mission, and part of it was to inaugurate a new movement that would teach the universal path to Christ consciousness.”

  För att förstå andliga ämnen så måste man förstå djupare andliga sammanhang. Man kan inte jämföra vanligt mänskligt liv med ett andligt liv och dess manifestation anser jag utifrån egen erfarenhet.

 • @ Perra — ..har alltid ‘vetat’ att the-Holy-Grail är visdomen inom var och en av oss, som vi kan ‘klunka’ ur, när vi vaknat till insikten om att vi är av ande ..och tillfälligtvis befinner oss i det fysiska…

  Såg detta på fb häromdagen:
  “Meditation ..because some questions can’t be answered by google.” 🙂

 • Tack Mayne! Wow!

  Ni som inte är grindvakter åt etablissemanget och som inte driver föreställningen att Jesus aldrig existerade (och Magdalena därmed också var en saga), att de gamla texterna bara är symbolspråk och att Jesus inte hade ett budskap, säg till om ni anser att grindvakterna/ skeptikerina tar för mycket plats med tråkande kommentarer.

  Låt oss utgå från att både Jesus och Magdalena var en historiska personer. Om man inte är inne på den linjen är nog NewsVoice fel forum. Vill man diskutera Jesus som saga var god gå till vof.se/forum där alla tycker likadant.

 • Roger Viklund: “Samtidigt går det inte att applicera sannolikhetskalkyler på en enskild individ eftersom denna kan utgöra undantaget.”
  Håller med om det. Därför är det intressant när det letas fram nya pusselbitar.

  P-O! I din länk berättades väldigt träffande likt något jag läst på annat håll, men minns inte vart nu tyvärr. Intressant när man kan få fram oberoende texter och rön, som visar spår i samma mönster.
  Jag tycker också artikeln var i ett brett och öppet perspektiv. Ser fram mot fortsatta spännande undersökningar.

 • Jag vill påminna om syftet med NewsVoice.

  NewsVoice är inte en kanal för etablissemanget utan en kanal för kunskap och insikt med syftet väcka upp samhället till en mer förnuftig, medveten, human och vetenskaplig syn på verkligheten. Etablissemanget är alltför styrt av starka egennyttiga, självbevarande och ekonomiska drivkrafter.

  Grindvakterna ska inte ha sista ordet i NewsVoice eftersom de har sista ordet inom etablissemanget.

  NewsVoice är inte en kanal för newage eller konspirationsteorier, men du blir inte dömd om du kallar dig själv newagare.

  NewsVoice undersöker gärna så kallade konspirationsteorier för att ta reda på varför vissa teorier får den etiketten av etablissemanget som älskar att peka ut allt som ifrågasätter etablissemangets världsåskådning.

  …och på det viset tillför NewsVoice nytta.

 • Det var ovanligt att judiska män inte gifte sig men inte så ovanligt att det inte förekom. Eremiter och vissa sektmedlemmar kunde exempelvis leva i celibat. Så uppger Josefus att vissa esseer, dock inte alla, levde i celibat. Så en eventuell Jesus borde utifrån sannolikhetsantaganden ha varit gift. I Bibelns finns heller ingen uppgift om att han inte var gift men samtidigt ges heller ingen antydan om att han var gift. Så det rimliga vore att Jesus (om han funnits och varit en jude bosatt i Palestina) var gift. Samtidigt går det inte att applicera sannolikhetskalkyler på en enskild individ eftersom denna kan utgöra undantaget.

 • Ibland undrar jag var allt kommer ifrån som påstås så vederhäftigt och är man inte uppmärksam på källor så kan man ju ta till sig vad som helst som sägs. Citat: “Inom judendomen betraktades ogifta män som ofullständiga individer. ”Typically, all Jewish holy men—teachers and prophets alike—were married. It would have been highly unusual for a recognized rabbi (teacher) to be single.”

  Vad är det som säger att det är sant – att alla heliga män, såväl lärare som profeter var gifta? Hur kan något sådant bekräftas 2000 år senare undrar jag bara… ALLA sägs det…

  Det skapar bara bekräftelse till sina egna teorier att påstå sådana saker, oavsett vem som framför dem.

 • Visst red. – inget får vara heligt. Men jag vet inte vad du avser, vilket är heligt respektive oheligt. Du har sagt A men inte B. Kristina höll med – själv förstår jag ingenting.

  Så jag får gissa och tolka med vad du avser är heligt. Kanske då att heligt är enligt dig att förfölja ursprunglig andlighet, det som var det primära, innan det personifierades? Heligt är att promota New Age-idéer och litterära personers förvridningar om sanningen?

  För du raderar det jag skrivit, och publicerar inte annat, heller. Det är som att förföljelsen som var av de som man senare kallade “förföljelsen av de kristna” fortsätter än idag.

  Jag hade också skrivit att folk ser inte fast de har det framför sig, att det är värre än att vara Förnekare, värre än VoF.

  HEL-igt – det är från Helios, solen. – det är allt vad bibeln handlar om, på olika “nivåer”, och makrokosmos, och mikrokosmos – för vi är en återspegling av det ovan, den större partikeln. Det visste man.

  Red. raderade:

  “Man is a microcosm, or a little world, because he is an extract from all the stars and planets of the whole firmament, from the earth and the elements; and so he is their quintessence.”
  Paracelsus

  Att ha det framför ögonen… se själva…:

  Bibeln heter Holy Bible – den heliga bibel – holy kommer från ordet helios, det betyder det, Solen, eller Ra, etc.Bibel är från grekiskans biblion, som betyder rulle eller bok. Kommer också från Byblos, Pyplus/Pyprus — Papyrus. Så boken HETER VAD DEN HANDLAR OM>>> Solbok <<< – Any clues? 😉

  Kristina undrade över var gnostikernas föreställningar kommer ifrån. Det är nog ingen fråga på det sättet, för det utgår från vanligt tänk, att man ska studera… ta in utifrån, fylla sig med andras info – de utgick från Sanningen, det man hade med sig hit… kalla det "nedärvt" – man visste – allt förr handlade (andlighet…) var om att återvända därifrån man kom, via den vägen – alla… oavsett vad man kallade dom, såsom tidiga buddister eller kristna eller vad som helst – de namnen fick de då det började förfalla – och namnen gavs också av de som saboterade det – det ursprungliga personifieras, skrevs om, av litterära personer, och det blev dolt för allmänheten. för det ska det tydligen vara, och det blev våra myter, sagor etc., man la ut principerna på saker i det yttre, blev gudalära, och man la över det på personnamn. Bibeln är fantastisk, men OHELIG allians är mörkläggare.

  Solen och de gasformiga planetarna ger oss de fem elementen (jag har skrivit detta tidigare, red. raderar). De fem elementen utgör allt som finns här, på olika nivåer, i samsara, den trefaldiga världen. Det är de skapande gudarna i bibeln, och det står att de heter EL-ohim. (pluralis)

  Igen då: "att ha det framför ögonen…" – Gnostiker är Helionostics – vilket betyder "de som har kunskap om solen – är tex Kristina med NU då? Det fanns bara EN Vetenskap – när det förföll och man skulle förlägga det i det yttre, det var också då det började bli humanism, och att forska , och det blev massa vetenskaper – då lämnade man den ursprungliga förståelsen och insikten. Men innan, då var det självfallet inget om att "tro på" något, utan var om att höja sig, återvända den väg som man "ramlat ned ifrån", som är via solen. Det är vad bibeln handlar om.

  I Nag Hammadi-skrifterna, som man kallar en samling tidiga "'kristna' gnostiska texter" så står det att Christ är det sanna livet och solens liv".Christ är inget med person, utan mer oljad, smord, alltså har att göra med det att höja sig, sin energi, har med sekret, inre saker att göra, då det var kring elixir, körtlar… mjölk och honung, som det står. Så man blir solen = vilket är att ha återvänt, är på väg ut – så Rommakten visar med en enorm staty på sankt Jupiterplatsen (Petersplatsen) i Rom den fina tallkotten/redje ögat…upplyst, sju meter hög – när det är motsvarigheten i oss, mikrokosmos. Ingen jesus, utan istället vad jesussymboliken handlar om – "framför ögonen".

  Höja sig – ELevated – till Heaven = heaved up – head. Lämna kroppen = det heliga landet. Is-Ra-El är i huvudet, precis som Solomos tempel och Eden.

  Eraneus: “The Gnostics really declared that all the supernatural transactions in the gospels were counterparts of what took place in the sky and heavens”.

  St Patrick (390 AD): “The true Christ is the sun “.

  Predulian (363 AD): “The sun is the center of the solar system”."

  "Jesus" i bibeln: “I'm the light of the world, every eye will see me”.

  Leonardo Davinci: “I could wish that I had such power of language as should avail me to assure those who would set the worship of man above that of the sun. Those who wish toworship man (an historical Christ) make a huge error!

  Elementen i Kina:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/De_fem_elementen_(wu_xing

  I Grekland – Klassiska element:
  thttp://sv.wikipedia.org/wiki/Klassiska_element

 • Eftersom det upprepat står i bibeln att man inte skaläsa det bokstavligt – de som gör det fördöms, de är pärlsvin, och det är de som inte kom mer att se guds rike – så är promotande och teoretiserande kring vad folk just skriver, utifrån att ta texten med personnamn och platser, mm, -allt new age, och att medverka till att göra innehållet oheligt.

 • Snabbsvar till grävling.

  Jag vet överhuvudtaget inte vad alternativa tolkningar av bibeln, testamentet eller Jesus liv i allmänhet har att göra med new age? Det handlar om historia (old age) och att gräva fram den mest historiska händelseutveckling.

  Att påstå att Jesus inte hade ett budskap känns väl magstartkt.

 • Nästa år publicerar prof Karen King boken ”Ortodoxy and heresy” om gnosticism som kättersk rörelse som utmanar ortodox kristendom. Gnosticismen förkastar kroppen till förmån för det utomkroppsliga och transcendenta. Transhumanistiska föreställningar, som bl a vill frigöra människor från den mänskliga degenererade och dödliga kroppen, står mycket nära gnostiska föreställningar. Transhumanisterna framställer sin syn på livet i en barnbok som förkunnar ”Death is enemy of us all”. Barnen ska lära sig att döden är något som vi kan överkomma med hjälp av transhumanism. ”To grease the wheels of the transhumanist technological utopia it will take getting a generation on board with radically changing the nature of humanity.”

  Pergamentet har inte bara en förståelse utan ingår i ett helt nätverk av olika förståelser såväl harmlösa som mer kontroversiella. Vid sidan av analyser av enstaka ord i pergamentet bör vi kanske fördjupa vår förståelse och även se omständigheter kring pergamentets mystiska tillkomsthistoria och de strukturella förhållanden som det ingår i för att förstå dess mening i dagens värld? Gnosticism är politiserat och är därför hårdvaluta idag. Se bl a “The Ideology of Tyranny: The Use of Neo-Gnostic Myth in American Politics”.

  Transhumanism and Gnosticism: The antithesis of Christianity ?
  http://www.transhumanism.org/index.php/th/print/655/

  http://www.creativeminorityreport.com/2014/04/transhumanist-childrens-book-says-death.html

 • Spinner vidare på Mayne Sundewall Hopkins syn om att trasha = förvirra. Hela historien med pergamentsnutten är märklig och skulle behöva granskas mer inte minst då det omgetts med rykten om förfalskning. Leo Depuydt, Brown University, säger bl a ” the fragment is so clearly a phony that it “seems ripe for a Monty Python sketch.” Att vissa experter intygat dess ålder säger inget om dess äkthet då allt går att köpa med pengar – även vetenskapliga ”sanningar”. Min läsning av pergamentet ”mellan raderna” är som följer: Trots att pergamentet varit känt i flera år släpptes det lägligt till påsken, vilket för tankarna till en kampanj – kanske arrangerad av en tankesmedja specialiserad på subversiv ideologisk marknadsföring.

  Karen King är professor på Harvard Divinity School som genom åren fått bidrag både från Ford Foundation som Rockefeller Foundation. King också konsult för Ford Foundation. Fonderna fungerar som tankesmedjor för att verka för samhällsförändringar – New world order. För att lyckas med ideologiska förändringar investeras medel i såväl universitetsämnen som individer som kan förmedla olika budskap under vetenskaplig täckmantel. Religion och mänskliga rättigheter räknas som pådrivande krafter där stöd till emancipation av kvinnor räknas som särskilt angeläget.
  Budskapet i fragmentet styrker att kvinnor kan ha en slags profession vid sidan av hemmafrurollen. Den flertusenåriga texten förstärker således nutida normer om att kvinnor både bör och har rätt att göra karriär. På en subliminal nivå ansluter sig dock fragmentet till påskens budskap om återfödelse, vilket kan ses som den stora poängen med Kings pressmeddelande som också fått stor global spridning. Spridningen är tacksam då denna på sikt har potential att understödja Rockefellers föreställningar om ‘Global Mind Change’.

  http://www.hds.harvard.edu/wsrp/about-the-wsrp/history
  http://www.seekgod.ca/rockefeller.htm

 • Ansluter mig till Mayne Sundewall Hopkins tankar om att bibeln inte ska läsas bokstavligen utan förståelsen kommer genom att läsa mellan raderna. Att säga sig vara gift med någon kan nog ses som ett bildligt uttryck och överensstämmer då med den gnostiska traditionen som förkunnar tankar om ”heliga bröllop”. Dessa bröllop äger rum i sinnet och är en förening av två energier; manlig och kvinnlig. Denna typ av andlig förening är då av en högre himmelsk ordning jämfört med en jordisk, fysisk förening. I berättelsen stod Maria och Jesus sannolikt för båda typerna av förening.

  Inom judendomen betraktades ogifta män som ofullständiga individer. ”Typically, all Jewish holy men—teachers and prophets alike—were married. It would have been highly unusual for a recognized rabbi (teacher) to be single.

  Jesus & Mary Magdalene: The Sacred Marriage in Gnosticism: http://www.llewellyn.com/journal/article/659

 • Mayne, det är kanske inte främst om stt inte översätta riktigt, utan mer att överhuvudtaget inte ha en susning om vad texter är… inget förstå om andliga aspekter, inte veta att det som skrevs aldrig var avsett att läsas som om det var utspelad yttre skeenden och händelser
  Om en text tex. är så här:

  He encompasses the sky like Ra,He traverses the sky like Thoth…He traveleth over the regions of Horus,He traveleth over the regions of Seth…He has completely encircled twice the heavens,He has revolved about the two lands…The king is a falcon surpassing the falcons;He is a Great Falcon.

  Då är det i Sitchin fictions värld kanske en berättelse om de som kom utifrån och beblandade sig, och nu flög runt i sina ufo…

  Fast det handlar om “inre skeenden”, mikrokosmos, i oss, eller liknande – det var något om The Ascender. Samma fenomen som man nu ser här då kring bibeln – det är inte att ens vara med på banan.

 • Jag vet inte om jag blandar samman nåt… Jag har mina egna slutsatser som jag har dragit och står fast vid utifrån vad jag sett och förstått och utifrån vad jag läst vad King har skrivit… Och nej, det spelar ingen roll vad gnostikerna trodde, jag undrade mer utifrån om det finns dokument från den tiden eller varifrån föreställningen om deras föreställningar kommer från…

 • Henna skrev:

  ”Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.”

  Den polemik som uppkom mellan judar och kristna och som vi ser prov på i talmud, har sin upprinnelse i att kristna och judar kämpade om samma anhängare. Den judiska polemiken uppkom till följd av att kristna lockade till sig judar som därmed lämnade judendomen till förmån för kristendomen, och de gjorde det genom att hävda att Jesus var den messias som judarna hade väntat på. Det är väl självklart att judarna skulle gå i polemik mot detta påstående. Vad som är förvånande är att Jesus inte förekommer i de äldsta lagren i talmud (som skrevs ner ca år 200 och bygger på sådant som går tillbaka till ”Jesu tid”) utan först i sådana delar av talmud som skrevs flera hundra år senare.

  Så det faktum att man i talmud polemiserar mot Jesus har endast att göra med att judarna behövde förtala Jesus för att kunna övertyga de sina om att stanna kvar. Det skulle de med andra ord ha gjort oavsett om Jesus funnits eller inte eftersom de gjorde det för att vinna anhängare. Det är dock anmärkningsvärt att egentligen ingenting av det som berättas om Jesus i evangelierna finns bevittnat i talmud.

 • Henna skrev:

  ”Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.”

 • Henna skrev:

  ”Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.”

  Den polemik som uppkom mellan judar och kristna och som vi ser prov på i talmud, har sin upprinnelse i att kristna och judar kämpade om samma anhängare. Den judiska polemiken uppkom till följd av att kristna lockade till sig judar som därmed lämnade judendomen till förmån för kristendomen, och de gjorde det genom att hävda att Jesus var den messias som judarna hade väntat på. Det är väl självklart att judarna skulle gå i polemik mot detta påstående. Vad som är förvånande är att Jesus inte förekommer i de äldsta lagren i talmud (som skrevs ner ca år 200 och bygger på sådant som går tillbaka till ”Jesu tid”) utan först i sådana delar av talmud som skrevs flera hundra år senare.

  Så det faktum att man i talmud polemiserar mot Jesus har endast att göra med att judarna behövde förtala Jesus för att kunna övertyga de sina om att stanna kvar. Det skulle de med andra ord ha gjort oavsett om Jesus funnits eller inte eftersom de gjorde det för att vinna anhängare. Det är dock anmärkningsvärt att egentligen ingenting av det som berättas om Jesus i evangelierna finns bevittnat i talmud.

 • Svar till Henna som skrev: ”Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.”
  Den polemik som uppkom mellan judar och kristna och som vi ser prov på i talmud, har sin upprinnelse i att kristna och judar kämpade om samma anhängare. Den judiska polemiken uppkom till följd av att kristna lockade till sig judar som därmed lämnade judendomen till förmån för kristendomen, och de gjorde det genom att hävda att Jesus var den messias som judarna hade väntat på. Det är väl självklart att judarna skulle gå i polemik mot detta påstående. Vad som är förvånande är att Jesus inte förekommer i de äldsta lagren i talmud (som skrevs ner ca år 200 och bygger på sådant som går tillbaka till ”Jesu tid”) utan först i sådana delar av talmud som skrevs flera hundra år senare.
  Så det faktum att man i talmud polemiserar mot Jesus har endast att göra med att judarna behövde förtala Jesus för att kunna övertyga de sina om att stanna kvar. Det skulle de med andra ord ha gjort oavsett om Jesus funnits eller inte eftersom de gjorde det för att vinna anhängare. Det är dock anmärkningsvärt att egentligen ingenting av det som berättas om Jesus i evangelierna finns bevittnat i talmud.

 • Del 2

  3) Betyder det att kristna trodde att Jesus var gift? Ja, sannolikt. Åtminstone var det en uppfattning bland vissa kristna, de som verkade i Alexandria och som brukar klumpas samman under beteckningen gnostiker. Alla tecken tyder på att de själva sågs sig som kristna och dessutom som de ”sanna kristna”, de som besatt sanningen om Jesus. Att det skulle ha funnits grupperingar som ansåg att Jesus varit gift är rimligt att anta. Vi har många andra tecken på den saken och de främsta bevisen därför är väl Filipposevangeliet och Mariaevangeliet, vilka båda antyder att Maria Magdalena både var Jesus’ främsta lärjunge och hans följeslagerska (läs: äktenskapspartner). Det är dessutom en föreställning som levt vidare genom tiderna ända fram till vår tid.

  4) Betyder det Jesus också verkligen var gift med Maria? Och det är denna fråga som du Kristina verkar blanda samman med de andra tre. Ty även om de tre första är sanna, dvs., texten är äkta, Jesus talar om att han har en fru (som kanske heter Maria) och att kristna gnostiker senast på hundratalet och kanske redan under nollhundratalet ansåg att Jesus varit gift, betyder det inte att Jesus också varit det. Det var bara en uppfattning bland många andra. Själv skulle jag sätta lika litet tilltro till en sådan uppgift som jag sätter till någon uppgift överhuvudtaget i evangelierna.

 • Jag delar upp dem.

  Det finns åtminstone fyra separata frågeställningar rörande detta fragment och jag har en känsla av att de ofta blandas samman, fastän den ena inte nödvändigtvis har med den andra att göra.

  1) Är texten äkta? Ja, enligt de forensiska undersökningarna av papyrusen och bläcket finns inget som tyder på att fragmentet inte är gammalt. Studier gjorda med elektronmikroskop visar inte att bläcket trängt in på fibrerna bakom, vilket skulle ha varit svårt att undvika om man skrivit på en gammal papyrusbit. I stället tyder undersökningarna på att de nötningsskador som uppkommit med tiden inträffat efter att texten skrivits in. Även om detta inte utgör något absolut bevis har ändå undersökningarna inte kunnat belägga att det rör sig om en förfalskning.

  2) Talar texten om att Jesus har en fru? Ja, det gör den. Det koptiska ord som används betyder endast hustru och inget annat. Vidare sägs uttryckligen att det är Jesus själv som talar och artikeln till ”fru” är i genitiv, vilket betyder att det är Jesus’ fru och ingen annans. Det blir därmed svårt att hävda att texten betyder något annat än att Jesus själv sägs tala om sin hustru.

 • Mina båda inlägg från kl. 15 i dag väntar fortfarande på moderation. I avvaktan på att de ”frigörs” vill jag säga till Kristina att du blandar samman två saker, nämligen 1) vad texten säger och 2) vad som är sant. Det finns ingen motsägelse mellan att King anser att texten inte bevisar att Jesus var gift och att hon anser att texten säger att Jesus var gift. Hon anser att texten bara går att tolka så att Jesus säger ”min fru” men att detta bara var en föreställning som florerade bland vissa grupper på 100-talet utan att den därmed måste vara historisk sann. Det är ungefär detsamma som att de flesta forskare anser att det verkligen står i Markusevangeliet att Jesus gick på vattnet men att det påståendet är osant och att han inte gick på vattnet.

 • @ Grävling — Som jag minns det, jämförde Sitchin olika gamla texter, samma texter med olika översättare – olika länder/språk. Jag har boken utlånad just nu, så kan inte kolla – men tror inte han själv översatte…

 • Ordrytteri kan ‘trasha’ det mesta och för att utveckla (eller förvirra..) ytterligare, kastar jag in uttrycket ‘läsa mellan raderna’ i leken. Detta ‘fenomen’ är ju inte nytt och eftersom det finns de som kan ‘läsa mellan raderna’ i nutid, har det förstås funnits ‘sensitives’ i alla tider.
  Texter, oavsett ålder, kan helt enkelt inte tolkas enbart bokstavligen. Ingen skrift får liv om man inte gör som i visan.. “Låt hjärtat va’ me’ – glöm för all del inte de’..” <3 😉

  När jag läser (oberoende av vad andra tyckt, tänkt och sagt i ämnet) är det som jag upplever min tolkning och min upplevelse av det lästa. Att sedan diskutera texter med vänner (i levande livet eller på internet) gör upplevelsen än mer intressant. Vi är olika, vi upplever olika och det är ok att vi gör det.
  För egen del kastade jag 'vilket skulle bevisas' i papperskorgen för länge sedan. Jag njuter av all möjlig litteratur, gammal som ny, och läser ofta om böcker från förr – ofta med resultatet att jag gör nya upptäckter som berikar livet.

 • Henna skrev:

  ”Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.”

  Den polemik som uppkom mellan judar och kristna och som vi ser prov på i talmud, har sin upprinnelse i att kristna och judar kämpade om samma anhängare. Den judiska polemiken uppkom till följd av att kristna lockade till sig judar som därmed lämnade judendomen till förmån för kristendomen, och de gjorde det genom att hävda att Jesus var den messias som judarna hade väntat på. Det är väl självklart att judarna skulle gå i polemik mot detta påstående. Vad som är förvånande är att Jesus inte förekommer i de äldsta lagren i talmud (som skrevs ner ca år 200 och bygger på sådant som går tillbaka till ”Jesu tid”) utan först i sådana delar av talmud som skrevs flera hundra år senare.

  Så det faktum att man i talmud polemiserar mot Jesus har endast att göra med att judarna behövde förtala Jesus för att kunna övertyga de sina om att stanna kvar. Det skulle de med andra ord ha gjort oavsett om Jesus funnits eller inte eftersom de gjorde det för att vinna anhängare. Det är dock anmärkningsvärt att egentligen ingenting av det som berättas om Jesus i evangelierna finns bevittnat i talmud.

 • Det finns åtminstone fyra separata frågeställningar rörande detta fragment och jag har en känsla av att de ofta blandas samman, fastän den ena inte nödvändigtvis har med den andra att göra.

  1) Är texten äkta? Ja, enligt de forensiska undersökningarna av papyrusen och bläcket finns inget som tyder på att fragmentet inte är gammalt. Studier gjorda med elektronmikroskop visar inte att bläcket trängt in på fibrerna bakom, vilket skulle ha varit svårt att undvika om man skrivit på en gammal papyrusbit. I stället tyder undersökningarna på att de nötningsskador som uppkommit med tiden inträffat efter att texten skrivits in. Även om detta inte utgör något absolut bevis har ändå undersökningarna inte kunnat belägga att det rör sig om en förfalskning.

  2) Talar texten om att Jesus har en fru? Ja, det gör den. Det koptiska ord som används betyder endast hustru och inget annat. Vidare sägs uttryckligen att det är Jesus själv som talar och artikeln till ”fru” är i genitiv, vilket betyder att det är Jesus’ fru och ingen annans. Det blir därmed svårt att hävda att texten betyder något annat än att Jesus själv sägs tala om sin hustru.

  3) Betyder det att kristna trodde att Jesus var gift. Ja, sannolikt. Åtminstone var det en uppfattning bland vissa kristna, de som verkade i Alexandria och som brukar klumpas samman under beteckningen gnostiker. Alla tecken tyder på att de själva sågs sig som kristna och dessutom som de ”sanna kristna”, de som besatt sanningen om Jesus. Att det skulle ha funnits grupperingar som ansåg att Jesus varit gift är rimligt att anta. Vi har många andra tecken på den saken och de främsta bevisen därför är väl Filipposevangeliet och Mariaevangeliet, vilka båda antyder att Maria Magdalena både var Jesus’ främsta lärjunge och hans följeslagerska (läs: äktenskapspartner). Det är dessutom en föreställning som levt vidare genom tiderna ända fram till vår tid.

  4) Betyder det Jesus också verkligen var gift med Maria? Och det är denna fråga som du Kristina verkar blanda samman med de andra tre. Ty även om de tre första är sanna, dvs., texten är äkta, Jesus talar om att han har en fru (som kanske heter Maria) och att kristna gnostiker senast på hundratalet och kanske redan under nollhundratalet ansåg att Jesus varit gift, betyder det inte att Jesus också varit det. Det var bara en uppfattning bland många andra. Själv skulle jag sätta lika litet tilltro till en sådan uppgift som jag sätter till någon uppgift överhuvudtaget i evangelierna.

 • Om Jesus har funnits och haft en eller tio fruar, vad spelar det för roll idag? Varför en diskutera en icke-fråga? Eller är det kanske en fråga som vänder uppochner på hela världen?

 • “Det som en gång var sant heter idag: det-kanske-är-sant-för-dig. Vem är vinnaren i den världen?”

  Håller med dig… Inget får vara heligt längre. Så sant… utan något som är heligt så finns det bara förlorare…

 • Och så står det så här: “Although it is unknown whether the fragment belongs to a larger work titled a “gospel,” in content it most closely resembles works that are (e.g., Matt, Luke, Gos. Thom., Gos. Mary, and Gos. Phil.).61

  The dialogue concerns family and discipleship. Jesus speaks of “my mother” and “my wife” in lines →1 and 4, and line →5 refers to a female person who is able to be Jesus’s “disciple.” Moreover, there appears to be some controversy or polemic, although it is unclear precisely what the concerns are. The term in line →3 indicates that something or someone is being denied or rejected, and the line goes on to address whether Mary is worthy of something. In addition, line →7 contains what appears to be, if not a curse, at least a strong wish that the wicked should swell up, indicating some kind of antipathy.”

  Så, min ståndpunkt är att man inte kan dra några växlar på att Jesus skulle ha en fru utifrån detta. 🙂

 • Allt ska gå att “trasha” i dagens moderna sekulära värld. Att betvivla är en livsstil. Inget får vara heligt längre. I den nya världen är allt som verkar vara sant egentligen “fake”. Sanning ska vara likställt med åsikt. Inget får vara objektivt. Allt ska vara subjektivt. Allt ska vara föremål för: det-beror-väl-på. Det som en gång var sant heter idag: det-kanske-är-sant-för-dig.

  Vem är vinnaren i den världen?

 • Det lustiga är att The Telegraph säger så här. “Ms King, who helped translate the text, never asserted the text proved Jesus was married. She said that it merely was a reference to issues of family and marriage which faced Christians at the time.” ” medan du Roger säger så här: King skriver: “Regarding (my wife), (singular) always means “wife” not “woman.” Given that Jesus is the speaker, the possessive article indicates that he is speaking of his wife.”

  Jag har sökt klarhet i detta genom att läsa den länk till hennes artikel som du tidigare postat. Där står det faktiskt så här: “This article offers a critical edition of a papyrus fragment in Coptic that contains a dialogue between Jesus and his disciples in which Jesus speaks of “my wife.”1 The fragment does not provide evidence that the historical Jesus was married but concerns an early Christian debate over whether women who are wives and mothers can be disciples of Jesus. Solely for purposes of reference, the fragment is given the title The Gospel of Jesus’s Wife (GJW).2”

  Enligt King så är detta papyrusfragment inte något bevis för att Jesus var gift utan handlar om en tidig kristen debatt om huruvida kvinnor som är mödrar eller fruar kan vara lärljungar till Jesus.

  Så, det är inte säkert att bara för att det står så betyder att han var gift. Det kan vara ett sätt att uttrycka sig på den tiden. Jesus talade ofta i liknelser. Han kan ha gett en liknelse som börjar med min fru… Är detta den enda skrift som finns om detta? Jag har förstått det så. Borde det inte finnas fler dokument om det var så att han var gift? Saker förvanskas av människor genom århundraden och årtusenden, frågan är om detta är den moderna människans förvanskning.

  Frågan är, är detta en förvanskning av sanningen eller är det riktigt. Om det bara har omnämnts en gång så kan man ju undra… Men jag tycker det var intressant det du Roger skrev: “Likaså är tankarna som går att rekonstruera ur denna text förenliga med de gnostiska föreställningar som vi ser prov på från 100-talet. Hon anser därför att det är möjligt att också denna text ursprungligen skrevs på 100-talet på grekiska och att den senare översattes till koptiska och att den avskrift som här finns bevarad gjordes på 600- eller 700-talet.”

  Så, finns det gnostiska föreställningar från 100-talet som visar på att Jesus hade en fru? Och var kan man isåfall hitta belägg för dessa föreställningar?

 • Så här står det på fragmentet:

  FRAMSIDAN
  1 ] “… inte [till] mig. Min moder gav mig li[vet]…”
  2 ] Lärjungarna sade till Jesus, “.[
  3 ] neka. Maria är [ev.: inte] värdig detta
  4 ] …” Jesus sade till dem, [ev.: hon är] ”min hustru . .[
  5 ] … hon kommer att kunna [eller ev. bara: kan] bli min lärjunge . . [
  6 ] Låt onda människor svullna upp … [
  7] Vad gäller mig, vistas jag med henne för att kunna … [
  8] en bild [
  BAKSIDAN
  1 ] min mod[er
  2 ] tr[e
  3 ] … [
  4 ] fram med … [

  Med andra ord står det just det. “Jesus sade till dem, ‘min hustru’ . . .hon kan bli min lärjunge . . “

 • Om man tror att någon person var här med “budskap”, och “kärlek” – då är man inom politik, new age och aktivism. Man ska inte ta på sig den bördan att smasha ned det som förr var seriös andlighet, olika principer – till att förleda varandra inom att ta bibelns text ordagrant. Det står i bibeln hur den ska läsas, dvs inte ta orden på ytan. Men en del bryr sig inte, har inget förstått. Det är att sjunka djupare än att vara en Förnekare. Vissa vill inte tro på det de inte ser… detta är värre – de förstår inte fast de har det framför ögonen. Värre än VoF.
  Texten i nya testamentet har ingen relation till fysisk realitet, som personer och platser. Det vet tex du nog Roger.

  Zecharia Sitchins ”The 12th Planet” – men alltså… – det är debunkat för länge sedan.
  Han kunde inte sina texter… – det är HAN som inte kunde översätta texter.

 • Roger. Jag märker jag har läst lite slarvigt… Det jag vände mig mot var att det hävdas att Jesus sagt: ”Jesus sade till dem; Hon är min hustru. Hon kommer att bli min lärjunge.” När det inte står så enligt The Telegraph och den tidningen kanske har samma källa som du Roger talar om, dvs King… för han säger ju samma sak. Sedan vad man drar för slutsatser från det är ju en tolkningsfråga. Och om det står min överhuvudtaget… Det var det jag menade…

 • Varför finns det mycket polemik i Talmud mot Jesus om han inte existerat? Judarna ifrågasätter Jesus som person, hans familj och hans lära. I Talmud.

 • Jag håller med det Mayne skriver, är man tillräckligt kunnig i språket? Enligt The Telegraph står det bara: ”The controversy hinged on four words, written in Coptic, which translated to “Jesus said to them, my wife’’. Alltså: Jesus sa till dem, min fru..
  Det finns uppenbarligen inget som säger att det står regarding…
  Och vem vet om det står min? Alltså min fru? Undra vad gnostikerna har sagt om detta, de tidigaste kristna? Har de sagt någonting i sina skrifter någonting om att Jesus har en fru?
  Men egentligen bryr jag mig inte 🙂 Det förändrar egentligen inget, Jesus var Jesus och hans budskap lever ändå. Älska din nästa såsom dig själv 🙂 Alltså, stig ur egoismens bojor… enligt min tolkning 🙂

 • En annan intressant bok i sammanhanget är Zecharia Sitchins “The 12th Planet” som bl.a. visar hur skrifter helt enkelt översatts felaktigt – en del antagligen medvetet men säkert oftast på grund av att översättarna helt enkelt inte var tillräckligt kunniga i språket. Det blir lätt att nyanserna fattas när man inte lever med det språk man översätter – en omöjlighet när det gäller uråldriga språk förstås.

  Det är likadant i nutid. Jag har sett att man översätter t.ex. -We were invited for High Tea- med -Vi blev bjudna på en kopp te´ när det skulle vara -Vi blev bjudna på kvällsmat- ..stor skillnad (speciellt om man är hungrig!) 😉
  Med tiden, med fler översättningar fram och tillbaka, kan det bli som ‘Chinese whispers’ – en helt annan händelse…

 • Kristina, du säger att det inte går att dra några slutsatser om texten och att Jesus lika gärna kan ”ha predikat om äktenskapet till de församlade”. Men så går texten inte gärna att tolka. King skriver:

  “Regarding (my wife), (singular) always means “wife” not “woman.” Given that Jesus is the speaker, the possessive article indicates that he is speaking of his wife.”

  Givetvis visar det här inte att Jesus var gift. Vad det däremot visar (om det är en äkta text) är att det fanns kristna som ansåg att Jesus varit gift. Men så är det med alla kristna texter. De visar vad kristna grupperingar eller individer trodde om Jesus, inte vad en eventuell Jesus verkligen sagt eller gjort.

  • Wife utgör endast en översättning, tror jag. I de flesta språk wife och woman är fullständiga synonymer. På svenska säger man fru (hustru) och man = husband, man. Och fröken = lilla fru; signora, signorita. I de gamla språk fanns det inte så många synonymer som nu: kvinna kunde betyda både fru, mamma, land (moder svea), liksom man. I gamla testamentet hittar vi att många städer likställes som kvinnor: Jerusalem som fru, Babylonien som hora, o s v.

 • Makt är inte kärlek… De upplysta kom för att visa oss vad kärlek egentligen är. Det är inte sexbegär som människor ofta förväxlar kärlek med, det känner ni säkert igen om ni tänker efter. Begär handlar om ofta om att äga och ha något, annars mår man dåligt. De upplysta är inte på den nivån… för det finns mänskliga nivåer och andliga nivåer. Det är därför människan har förvanskat många religioner, för egna begär.

  Men en sann andlig väg handlar inte om att leva ut begär utan omvandla sin mänskliga sida. Om man är där och inte fast i sina begär så är det inte svårt att leva i celibat och man upplever inte att man förlorar någonting. Men, man kan ha en fru och en man ändå och dela tillvaron med om det är ok för en fru eller man att leva i ett vitt äktenskap eller i ett äktenskap utan ett tvingande behov av att ha sex. En del vill ha det så och det är inte fel precis som det inte är fel att ha sex i ett äktenskap. Mänskligheten ska reproducera sig.

  Men som upplyst så befinner man sig i en helt annan sfär, en andlig sfär. Kristendomen och buddhismen är inte så långt ifrån varandra när det kommer till det grundläggande i en religion dvs det andliga kärleksbudskapet. Den osjälviska kärleken utan bojor. Begär skapar bojor, känslomässiga bojor. Och ingen av oss vet hur Jesus levde ang detta. Men att leva i celibat är ingen regel för en upplyst, det är det för en människa som måste underkasta sig något som han inte är redo för. Då upplevs något som en regel…

  • Jag vet inte vad du menar Kristina med en upplyst men en sann upplyst skall inte behöva underkasta sig till något, de är fria människor. Du har rätt angående resten och jag förstår dig fullständigt. Problemet är att de flesta människor befinner sig i en så låg nivå att de inte kan förstå att de upplysta inte behöver någonting, de lever för att tjäna, för att ge sin kärlek till sin nästa och för att höja jordens vibrationsnivå. Att gifta sig och avla barn är så pass låg för de så att de inte lägger ner någon tanke eller energi åt det. De har mycket högra uppgifter. Tack vare de har jorden inte än gått under.

   Du undrar om Sakyamuni buddha hade fru. ja, han var gift och hade en son innan han blev medveten (boddhisatva) om sin uppgift på jorden. Sedan lämnade han allt (rikedom) och levde som eremit tills han blev upplyst = buddha.

   • Jag menar det du menar, en upplyst underkastar sig inte utan är på en annan nivå, bortanför vår världsliga sfär då de ha frigjort sig från världsliga bojor… Jag håller helt med dig i det du skriver.
    Min fråga om Buddha har en fru var mer en retorisk fråga 🙂 Jag vet att han hade familj innan han blev medveten och lämnade allt. Siddhartha av Herman Hesse var en favorit på 70-talet 🙂

    • Förlåt! Jag var så naiv. Siddharta var också en av mina favoriter. Den var den första roman jag läste två gånger och den enda, tror jag, som läst tre.

 • Kristina! Nej det är alltid en tolkning oavsett bevis eller fragment av bevis. Vi var inte där helt enkelt och kunde inte dokumentera. Men inte är det väl särskilt upplyst att vara i celibat? Katolska cardinaler skall vara i celibat, men inte enligt Jesus, övriga profeter eller tio Guds bud. Det är en påhittad regel. De katolska cardinalerna och prästerna går i celibat av egen fri vilja men det är deras egen resa och borde inte vara ett krav. Det är nog inget tecken på upplysthet att vara i celibat. Det jag läst om Jesus och till slut sammanfört i en egen tolkning är att han kom till världen bl.a. för att peka på alla religiösa kärlekslösa regler som människor hittat på och är blockerande bojor i människors frihet. Mänskliga hittepå regler används för att vakta på varandra och ge den ene makt över den andre. Religionerna blev i princip det motsatta än han önskade. Det är min idé om det.

  • Helt felt! Alla katolska präster skall leva i celibat, de går med på det redan innan de blir munkar eller präster. Enligt bibeln, Jesus “kräver” att lärjungarna skall leva i celibat och lämna sina privata ägodelar. Petrus var gift och därför var det svår för honom överge sin familj. Och att gå i celibat går hand i hand med upplysning, det är bara att den gemene människa har det svårt att förstå.

 • Den här texten går det ju inte att dra några slutsatser om. Han kan ju lika gärna ha predikat om äktenskapet till de församlade. Det står ju bara:
  “The controversy hinged on four words, written in Coptic, which translated to “Jesus said to them, my wife’’.
  Ms King, who helped translate the text, never asserted the text proved Jesus was married. She said that it merely was a reference to issues of family and marriage which faced Christians at the time.” enligt The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10758940/Papyrus-referring-to-Jesus-having-a-wife-was-not-forged-tests-find.html
  Handlar det inte bara om att människan önskar förmänskliga Jesus? Buddha var också en upplyst, hade han en fru? Jag har faktiskt aldrig hört talas om att upplysta har en fru 🙂

 • Karen L. King fick sin artikel “Jesus said to them, ‘My wife . . .’”: A New Coptic
  Papyrus Fragment, publicerad i torsdags i Harvard Theological Review och den går att läsa i sin helhet här: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=6&fid=9226238&jid=HTR&volumeId=107&issueId=02&aid=9226237&fulltextType=RA&fileId=S0017816014000133

  Den första kol-14-analysen av materialet, alltså papyrusen, gav en tidsintervall på mellan 404 och 209 fvt, således långt före ”Jesu tid”. Och även om man i det förgångna, på samma sätt som en förfalskare i modern tid, kan tänkas ha skrivit texten på gammalt papyruspapper, uppstod misstanken att det första provet på något sätt blivit kontaminerat. Misstanken förstärktes av att provbiten som användes var mycket liten och man därför tvingades att förenkla rengöringsprocessen (för att inte så mycket av materialet skulle gå till spillo). Dessutom fick man ett konstigt värde på en viss isotop (δ13C). Följaktligen gjordes en andra kol-14-analys och denna gav ett mycket senare datum med ett medelvärde på 741 vt. Det är sannolikt detta senare värde som ligger närmare sanningen och texten härrör därför troligen från 600- eller 700-talet.

  Fragmentet undersöktes också med infrarött ljus i elektronmikroskop (FT-IR microspectroscopic analysis) och denna undersökning visar att papyrusens kemiska sammansättning och dess oxidationsmönster överensstämmer med dem man finner i äkta papyrus från 600- och 700-talen. Den skiljer sig högst avsevärt från papyrus tillverkad i modern tid.

  Så alla tre analyserna stöder alltså att papyrusen är gammal och två undersökningar förlägger den till 600- eller 700-talet.

  Underökningen av bläcket visar att pigmenten innehåller kol (som man kan förvänta sig). Det spektrum som går att avläsa visar att det har samma karakteristika som det bläck som förekommer i en samling handskrifter från Columbia vilka dateras till perioden 1 vt till 800 vt. Det avviker högst avsevärt från modernt bläck.

  Språket är sahidisk koptiska, alltså egyptiska, och denna dialekt skrevs på papyrus från ca 200-talet fram till 900-talet. Den första dateringen gjord utifrån bokstävernas utformade antog att texten var från 300-talet men med tanke på de få ord som finns bevarade på fragmentet och det relativt osäkra materialet som finns att jämföra med är metoden mycket osäker. Karen King föreslår därför att det finns anledning att lita mer på de fysiska undersökningarna, vilka alltså hellre förlägger fragmentet till 600- eller 700-talet; en tid då såväl bläcket som skriften stämmer väl in på.

  Sedan är frågan hur gammalt originalet är. King spekulerar kring saken men är försiktig och framhåller att vi inte kan veta. Hon säger dock att de koptiska kristna skrifterna som regel bygger på grekiska förlagor och det är därför rimligt anta att också denna text gör det. Likaså är tankarna som går att rekonstruera ur denna text förenliga med de gnostiska föreställningar som vi ser prov på från 100-talet. Hon anser därför att det är möjligt att också denna text ursprungligen skrevs på 100-talet på grekiska och att den senare översattes till koptiska och att den avskrift som här finns bevarad gjordes på 600- eller 700-talet.

  Mvh, Roger Viklund

 • Tack Roger för mer läsvärt ..har sparat i doc för att diskutera med vänner vid tillfälle.

  Ser förresten att min kommentar inte alls försvann ..fast det knevlade visst till sig med namnet ..hm

  GLAD PÅSK alla! ..även Karl 😉

 • @ Karl Kraus — ..Ska o’ ska…
  Bibeln är en bok fylld av historia/er och skulle jag få lust att läsa den (eller koranen eller Ivan Björns blogg!) så gör jag det på det sätt som passar mig – bara så du vet. 😉

  I Sverige används det typiska pekfingret (dvs jag vet bäst!), alldeles för ofta, helt i onödan. Det tog mig flera år i UK att bli av med den ovanan. I England har jag lärt mig att respektera andras syn på saker o’ ting – såvida det inte handlar om oförskämdheter o’ dylikt.

  Att ibland helt enkelt ‘agree to disagree’ ..gör tillvaron väldigt mycket behagligare ..för alla parter.

 • jomenvisst är Bibeln en historisk regogörelse som har överensstämmelse i andra och äldre dokument. Lite förvrängd men ändå. Studier i sumeriska skadar aldrig, men få vill väl göra sig det omaket. Bättre då att påstå utan att ha bevis.

 • Nej Mayne… bibeln ska INTE läsas som en historisk bok. Inget i bibeln är kring yttre platser eller personer.

  Bloggerkarl, Koranen är ingen “ärevördig” bok. Muuhammed har inte funnits.

  Jag kollade på din länk till din blogg, Ivan Björn. Det stod något om att det är om livsfrågor ur esoteriskt perspektiv – men mer korrekt är attt säga New Age-perspektiv.

 • Det allra största beviset för att Bibel Jesus aldrig existerat är några rader skrivna om Jesus av historikern Josefus. Bibelforskare har sedan länge konstaterat att de få rader som Josefus skriver om Jesus är en sk interpolation som lagts till mycket senare av kristna skribenter. Min egen uppfattning är att interpolationen är gjord av Eusebius som ledde det allra första kyrkokonciliet i Nicea år 325.

  Att Eusebius kände sig tvungen att hitta på en passus i Josefus skrifter om Jesus är ett mycket starkt bevis för att Jesus endast är en fiktiv person ungefär som Stålmannen eller Fantomen.

  Det betyder att inte en enda historiker eller författare från den tidsepoken nämner Jesus med ett enda ord. Och under det första århundradet vimlade det av historiker och författare som idag fortfarande är kända för den som vill studera den tidsepoken.
  Det finns överhuvudtaget inte en enda berättelse om någon som mött eller pratat med Jesus.

  Phyllis Graham var en engelsk nunna som började göra egna efterforskningar om Jesus och fann precis som jag inga bevis för att han hade existerat. Hon övergav klosterlivet och skrev sedan boken The Jesus Hoax, som kom 1974.

  Tacitus skrev boken Germania ca. år 100 och skriver sida upp och sida ner om en kvinnlig shaman som bodde i ett torn ungefär år 50.
  Om Jesus verkligen har funnits hade säkerligen Tacitus skrivit en hel bok om Jesus, men inte ett ord överhuvudtaget.

  De flesta bibelforskare inom de stora universiteten är kristna och troende.
  Men fler och fler teologer har faktiskt börjat att ifrågasätta evangelierna och Jesus.
  Den amerikanske teologen Bart D. Ehrman har skrivit flera böcker de senaste åren.
  Hans böcker brukar vara storsäljare i USA.

  Två storsäljare som jag själv har i mitt bibliotek är böckerna:
  Misquoting Jesus (The story behind who changed the bible and why) och Forged.
  I den sistnämnda boken ställer han allt på sin spets och menar på fullt allvar att evangelierna
  är falsarium och påhittade historier.

  Sören Wibeck jobbade på Sveriges Radio i många år och dog för några år sedan.
  Han skrev boken Jesus, jude, rebell, gud?
  I en tv soffa hävdade han på fullt allvar att idag är det ingen som ifrågasätter Jesus existens.
  Wibeck fick stor uppmärksamhet med sin bok om Jesus, men Roger Viklunds bok: Den Jesus som aldrig funnits, blev ratad av media.
  Vill bara poängtera att jag inte är Roger Viklund om nu någon har trott det.

  Påsken är i antågande och i våra kyrkor ska prästerna mässa om guds son som dog för våra synder och uppstod efter tre dagar.

  I och med att kristendomen blev statsreligion efter Nicea 325 slutade all vetenskaplig verksamhet i Romarriket. Alla filosofiska skolor i bl.a. Grekland lades ned.
  Den mörka tidsåldern varade fram till 1100 talet, men fördröjde Europas och världens utveckling med kanske tusen år.
  Den som vill fördjupa sig i ämnet bör läsa boken “The closing of the western mind”; the rise of faith and the fall of reason, skriven av Charles Freeman.

  Glad Påsk!!

 • @ Roger — Mycket intressant! Ja, bibeln ska nog egentligen läsas som en historisk bok, manipulerad (efter behag under tidens gång) av den rådande maktens herrar. Diverse regler och ‘livsråd’ har förstås sedan lagts till efterhand – för att hålla folket (speciellt kvinnan!) under kontroll.

  Dock – oavsett vad som är historiskt sant eller osant, bör vi komma ihåg att berättarkonsten har starka anor – samma historier berättades om och om igen som tradition i många, många generationer. Säkert var man betydligt bättre på att minnas detaljer osv, än man var sedan det blev mer vanligt att använda skrift. Den som berättar i grupp har inte samma makt, att manipulera det skedda, som den som skriver i ensamhet, eftersom det i en grupp alltid finns någon som också känner till det som berättas.

  Och finns det barn med i gruppen stöter man på patrull direkt om man försöker ändra på något i berättelsen. Det vet alla som läst eller berättat sagor för barn. Ändrar man på det minsta lilla blir det farligt liv!! Det var antagligen samma sak med vuxna ‘dåförtiden’.. 😉

 • @ Ruben — Det var nog som du föreslår: “..tror inte giftermål fanns på samma sätt då..”

  Under en regression på 90-talet (genom djup hypnos) undrade terapeuten om jag var gift och jag hörde ‘mig’ svara “I’ve got a woman..” – samtidigt som jag själv tänkte att det var en idiotiskt fråga. Ett annat svar hypnos-terapeuten fick, var att vi var en liten grupp på bara ca 20-talet individer som levde på rötter, blad, nötter, bär och annat som fanns tillgängligt – och “ibland fågel” sa’ ‘jag’ med stolt röst. 😀
  Antagligen var vi nomader ..som jag upplevde det. Jag såg nederdelen av min rätt korta kropp, mina muskulösa rejält håriga ben och mina kraftiga fötter med mycket tjockare fotsula än vad jag har nu. 2 (levande) barn hade vi. Minns inte mer utan anteckningar (i en låda tillsammans med andra anteckningar av upplevelser av olika slag) – men intressant var det. Konstigt nog vet jag praktiskt taget alltid var jag befinner mig ‘på kartan’ och den här gången var det på höglandet en bit ovan nordvästra hörnet av Svarta Havet.

  Detta var förstås före “Du skall inga andra gudar hava..” -tiden – fast ättlingar finns det säkert ..både här och där.

 • Jag tror inte giftermål fanns på samma sätt då. Var man ett par, så betraktades det som man och hustru. Om blodsband så handlar det inte så mycket om genuppsättning, utan snarare den kultur och sinnelag som fostrats och förts vidare. Vad den ene eller andre just gjort praktiskt i yrkesliven har egentligen ingen betydelse, som jag kan se.
  Jag tycker det är oerhört intressant om det går omkring tusental Jesus ättlingar. Alla som vet vad Jesus och Maria Magdalena lärde ut kan bara ana vilka sinnelag de spridit till sina barn.
  Man kan ju fantisera vilken kärleksfull kultur de skulle kunna sprida omkring sig. Då handlar det om motsatsen till att ta någon som helst makt över andra.
  Blodsband är inte bara ett kroppsligt arv, utan även ett sinnelag grundat i familjerna från det man är barn. En kultur förs vidare inom familjerna om hur man behandlar andra och hur man ser på sig själv och andra. Självklart blir det en hel del undantag i alla släktband.
  De som uppmanar till att sluta kommentera med nedvärderande utlåtanden mot de som är intresserade kan tänka efter en gång till.
  De som inte är intresserade kan ju bara välja sluta läsa.
  Det Jesus ville införa var enkel praktisk medmänsklighet, inte att folk visar upp sig som tomma upphöjda heliga ikoner.
  Det är mina tankar om det. Tack för ordet!

 • Riktigt häftigt skulle det vara om Jesus och Magdalena “bara” var ett par (med eller utan barn), utan att vara gifta. Det verkar som att många människor vill att de var gifta och hade barn. Jag kan inte se vad det skulle spela för roll, annat än att deras eventuella barn skulle vara “legitima” “arvtagare” till… ja vad?
  Vem/vilka har att vinna på deras eventuella “legitima arvtagare”? Vem/vilka är “besatta” av blodsband och “rätt” genetisk härkomst?
  Hur kommer det sig att Prieuré de Sion helt plötsligt läckte en nästan 2000 år gammal hemlighet till ”folket”?

  Det är inne med släktforskning nu. Gener ”bestämmer” vem du är. Dom bestämmer din personlighet, dina egenskaper, ditt mående och ”status” om man ska tro på det som trummas ut via medier.
  TV har visat ”Vem tror du att du är?”, en programserie om kändisar som släktforskar. I varje program säger de något i stil med att du inte kan känna dig själv eller andra om du inte känner till din/deras (genetiska) härkomst. Bullsh*t! Jag behöver inte känna till någons släkthistoria.
  Att veta vem min farmorsmorfarsmostersson var eller gjorde ger mig ingenting. Hur skulle det kunna göra det? Annat än om gener avgör mitt ”värde”…..

  När det talas om ett släktträd eller just Jesus släktträd så glömmer man bort att det också är en gren. En gren på mänsklighetens träd.

  Åberopar man släktskap med Jesus så får man minnas att han själv inte brydde sig om släktband. Tvärtom, han sade klart ifrån om att detta har någon som helst betydelse.
  En eventuell ledare som påstår/kan bevisa att hen tillhör Jesus blodslinje och att det på något sätt skulle ge hen ”rätt” att leda/styra andra har, genom detta åberopande av släktskap, avslöjat sig själv.

 • Ingen idag vet egentligen hur gamla evangelierna är. De flesta bibelforskare är överens att de skrevs ungefär i mitten av första århundradet. Tyvärr är detta önsketänkande. Ingen nämner något om evangelierna förrän år 180 när kyrkofadern Ireanus skriver om dem.
  Det är mycket troligt att de fyra evangelierna som nu är i bibeln skrevs ungefär vid den tiden.
  Alltså 150 år efter att den förmodade Jesus korsfästes. Då faller helt resonemanget om att evangelierna är ögonvittnesrapporter om Jesus liv och leverne.

  Min egen forskning över två decennier har givit vid handen att evangelierna skrevs i Rom av skriftlärda där. I Johannes evangelium träffar Jesus en viss Nikodemus från Betania. Det sker i smyg under natten när alla sover.
  Julius Caesar är en kejsare vars liv och leverne är omskrivet av många historiker.
  Han träffade i smyg på nätterna en viss Nikodemes från Bytania.
  Den som vill veta mer kan läsa boken Jesus was Caesar av Francesco Carotta.

  Under det första kyrkomötet i Nicea år 325 lades riktlinjerna för Bibeln.
  Alla de religiösa skrifterna som florerade i Romarriket vid den tiden skulle samlas i en enda stor bok. Kejsar Konstantin var närvarande vid kyrkomötet och det var hans idé att samla allt i en bibel. Efter några år var så denna nya bok färdigskriven och det allra första exemplaret finns bevarat i Vatikanbiblioteket med kejsar Konstantins autograf. Den mäter 140 cm x 85 cm och ingen tillåts att titta i den.

  Johannes evangelium hette först Cirentus evangelium och Lukas evangelium hade också ett annat namn som jag nu glömt.
  Jungfrufödseln kom långt senare in i bibeln.

  Den tyske bibelforskaren Tischendorff hittade en mycket gammal bibel i Sinaiöknen i mitten av 1800 talet. Den kallas numera för Codex Sinaiticus.
  Tischendorff blev mycket bedrövad när han jämförde Sinaiticus bibeln med vår tids bibel..
  Bara i nya testamentet upptäckte Tischendorff över 14800 förändringar som gjorts sedan 300 talet.
  När så mycket av nya testamentet är förändrat kan vi nog aldrig få ett riktigt svar på våra frågor om kristendomens ursprung. Vem var Jesus? Har han någonsin funnits?
  Jag rekommenderar boken; Den Jesus som aldrig funnits, skriven av Roger Viklund (2006)

 • @ bloggerkarl. I Jesus Skrifterna finner du stöd för påståendet att Jesus aldrig dog på korset. Korsfästelsen var enligt denna bok bara teater som inte hade dödlig utgång.

 • det intressantaste i ämnet är väl ändå att den ärevördiga skriften Koranen säger klart och tydligt att Jesus varken blev korsfäst eller dödad.

 • Jag vill också tillägga att i boken från Osho står det en intressant tanke.

  Tänk dig att du är en tjej – oskuld. Du är förlovad med en man som heter Josef. Du är full av förväntan när du ska kunna gifta dig med din trolovade.
  En dag så kommer det till dig en kraft som ingen har hittills kunnat definiera närmare. Somliga kallar denna kraft för den helige ande. Denna ande träder in i dig och våldtar dig. Detta sker helt legitimt, det är ju den helige anden och då är allt tillåtet. Du har sedan rädslan i dig och magknip av att du ska behöva förklara detta för din trolovade, att du är på smällen helt enkelt utan hans medverkan! Detta tror många människor på fortfarande och jag har också varit en av dem som trodde på sådana saker tills jag insåg att allt är en manipulativ lögn.

  Eftersom Maria inte hade enligt de flesta kristna kyrkor vanlig sex med en man, hur skulle man kunna tro att Jesus skulle kunna ha sex med Maria Magdalena? Det går sig inte. Han är ju guds son och står moraliskt över oss! Det spelar sedan ingen roll att gestalten Jesus var en vanlig man av kött och blod. Den som skulle dra in karma lagen i detta kan fråga sig enligt Osho, vad hade Jesus för en svår karma som gick en så hemsk öde till mötes?

  Hur man en vrider och vänder på detta så ligger det mycket i dessa påståenden enligt mig.
  Den helige graalen är för övrigt Kvinnligheten, som representerar tillväxt, att frodas. Det är därför som den är så förtryckt i den kristna traditionen.

  Bild: http://amici-in-allegria.blogspot.se/2010/10/monastero-san-juan-de-la-pena-spagna.html

 • Michael Baigent skrev också en bok som heter Jesus skrifterna. Den är baserad endast på offentliga eller dolda fynd samt på konstnärernas uttryck genom tiderna.

 • Tack för både text och utsvävning – även kommentarer. Ämnet är lika intressant som någonsin. Har också läst (och lyssnat på) olika versioner under åren. Ska leta fram en del skrifter i helgen ..och börja läsa om. Hör av mig om jag hittar något ytterligare..

 • Ja nog är det problem med kanaliserade böcker, men dess roligare när bevis på papyrus från 100-talet dyker upp. Jag har också läst en kanaliserad bok om Jesu liv och den säger att Maria från Betania ( hon som smorde Jesus fötter ) var gravid med Jesus och flydde till Marseille efter hans korsfästelse ( Det blev brutal förföljelse av Jesus vänner och släkt efter korsfästelsen )
  I eller kring Marseille födde hon dotter Mona som sedan fått många ättlingar. Det påstås även att den helige graal är påhittat. Maria Magdalena ( var absolut ingen sköka ) däremot flydde efter korsfästelsen till Efesos. Jesus hade inte dött utan räddats av en man vid namn Josef av Arimatia, som hade utverkat tillstånd att ta ned kroppen från korset och kunde gömma undan tills han tillfrisknade och senare kunde Maria Magdalena, som redan var hans hustru återförenas med Jesus. De fick också flera barn, som i dag har många ättlingar. Ja svårt smälta och dessutom “kanaliserat”, men kanske bevis dyker upp efterhand. Berättelser om såna detaljer kunde naturligtvis inte skrivas ned i Bibeln pga. det var på väg bli Romerske Kejsar Konstantins stats religion. Som sagt, det blir en teori så länge inte bevis dyker upp.

 • Att Jesus skulle vara född av en jungfru faller ju på sin egen orimlighet, Varför ta äran från Josef. En person vid namn Jesus tror jag ha funnits. Han var en god människa och en stor healingman. Varför skulle inte denne mångomskrivne man ha haft en familj. Magdalena var säkert hans hustru och hon var ingen sköka. Magdalena var troligtvis en varm och godhjärtad person. Svartrockarna vill bara klanka på kvinnor för att framställ sig själva som märkvärdiga. Hoppas att forskningen fortsätter och att nya fakta framkommer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *