Läkaren Carlo i Buenos Aires: Vi behandlar cancerpatienter med Simoncinis metod

publicerad 24 april 2014

Tullio-SimonciniInför Tullio Simoncinis planerade Sverige-turné med start nästa måndag har NewsVoice reporter intervjuat hans medarbetare på plats i Buenos Aires.

Text: Anna Böhlmark | Artikel från 2000-talets Vetenskap

I Argentina tillämpar hjärtkirurgen Carlo de metoder för cancerbehandling som Tullio Simoncini förespråkar. De började samarbeta år 2012. Hittills är erfarenheterna av behandlingen med bikarbonat vid tumörsjukdom goda. Anna Böhlmark träffade Carlo i Buenos Aires.

Vad skulle kunna rädda tusentals argentinare från att dö i cancer, den näst vanligaste dödsorsaken i landet?

Carlo är hjärtkirurg och Tullio Simoncinis högra hand i Argentina. Kanske har Carlo  svaret på den frågan. Jag träffade honom i Buenos Aires och han har en egen historia om cancer att berätta. Kan det vara  just denna tragiska del av hans liv, som har lett honom att vilja söka andra vägar i livet? Redan som ung visste han att han ville bli läkare. Att han också skulle komma den stora frågan om cancerns uppkomst på spåren var naturligt för honom. När han började samarbeta med Tullio Simoncini 2012, fick han svar på många frågor om cancer som han gått och burit på under många år.

När Carlo var 20 år gammal dog hans far i lungcancer. Fadern var då endast 42 år gammal. Hans egna erfarenheter av denna lömska sjukdom ledde honom tidigt till att vilja söka efter sanningen bakom den.

“Jag har sett många människor i min omgivning dö i cancer. Jag har dock aldrig varit övertygad om att den konventionella förklaringen till cancer är den enda rätta.”

Tror på metoden

Tullio Simoncinis teori att cancer är en vitaktig svamp som uppstår i kroppen när vårt immunförsvar försvagas, är den enda teori som hittills har tilltalat honom.

“Vissa säger att det är en förenklad teori att en svamp kan orsaka cancer. Men jag är inte överens om det. Även om teorin är revolutionerande, tycker jag att det finns flera argument som talar för den. Som kirurg har jag många gånger sett den fasta vita form som cancern har i kroppen på mina patienter, precis som svamparna i naturen. Men framförallt tror jag på metoden, eftersom jag ser med mina egna ögon att bikarbonatet dödar svampen. Det är uppenbart att det finns en direkt relation däremellan.”

Vägarna förde dem samman

Den direkta orsaken till att han kom att börja samarbeta med Tullio Simoncini, var att de båda träffades av en slump. Det var när en argentinsk kollega sökte efter en plats för att utföra Tullios behandlingar i Buenos Aires. Det fanns en gråzon i den argentinska lagstiftningen som gjorde det möjligt för Simoncini att utföra behandlingar i landet.

Praktisk tillämpning av Simoncinis metod

När en patient kommer till Buenos Aires kommer alltid även Tullio Simoncini dit. Han bestämmer i samråd med läkarteamet hur många behandlingar som ska ges, i vilka doser och hur länge behandlingarna ska pågå. När jag är på visit i Buenos Aires ska den 28-åriga Karina från Ryssland behandlas för sin hjärntumör. Någon vecka innan var Simoncini själv på plats på den kliniken där de tillämpar hans metod.

“Vi för in en kateter genom ådrorna. Beroende på om cancern sitter i vänstra eller högra hjärnhalvan går man upp i respektive blodåder. Sedan sprutar vi in  bikarbonatet där. Patienten känner inte mycket av det, förutom möjligen lite smärta i ansiktet.”

Ett skäl till att kliniken främst  behandlar hjärncancer, är att hjärnan har en artär som går direkt till hjärnan, vilket gör att Tullios metod är särskilt väl lämpad för just hjärncancer.

“Majoriteten av de patienter vi har haft har varit hjärncancerpatienter. Men vi har även behandlat andra typer av cancer, till exempel ändtarmscancer.

För mig är Tullio Simoncinis metod den absolut bästa metoden för att behandla cancer just för att den inte innehåller något gift eller några allvarliga biverkningar. Patienterna som kommer till oss är ofta i mycket dåligt skick, inte sällan är de väldigt undernärda.”

Carlo berättar att de inte kan rädda alla patienter. Det beror på att de ofta  befinner sig i cancersjukdomens slutstadium, det vill säga när de redan har gått  igenom de konventionella metoderna (cellgifter, strålning, kirurgi) och är färdigbehandlade av skolmedicinen.

Behandlingen är dyr idag

Sedan 2012 har det kommit närmare tio patienter till Buenos Aires för att behandlas med Simoncinis metod. Av dessa har, enligt Carlo, tre botats helt från hjärncancern.

Många patienter som kommit hit har fortsatt behandlingen i sitt eget land och har blivit mycket bättre. Ofta kan man inte se resultaten av en behandling förrän flera veckor senare. En 75-årig amerikan med hjärncancer som kom för två år sedan botades helt. Cancern som var stor som en tennisboll försvann efter tre veckors behandlingar.”

Vad kostar det att genomgå behandlingen?

“Det kostar mellan 15.000 och 25.000 dollar för en tre-fyra veckors behandling. Inte alla patienter har råd med detta. Därför hoppas vi att vår metod  ska spridas så att statliga sjukhus kan börja behandla patienter med metoden. Då står det allmänna för kostnaden, vilket gör att många liv kan komma att räddas.”

Här vill vi tillägga att det är lätt att tro att skattesubventionerad vård är ”gratis”. Så är det naturligtvis inte. Vi ser aldrig prislappen, eftersom vi alla är med och betalar den via skattsedeln.  Den offentligt finansierade sjukvården, inklusive cancervården,  kostar väldigt mycket pengar. Den som vill betala sig före i kön vet att det kan kosta 100-tusentals kronor.

Varför är kostnaden så hög när bikarbonat är så billigt?

“Orsaken till den höga kostnaden är att man behöver flera specialister för att genomföra den specifika behandlingen. Katetern behöver föras in på exakt rätt sätt så att man inte kommer åt fel artär och inte orsakar inre blödningar. Man behöver även specialister för röntgen, en anestesiläkare och ett antal assistenter.”

Har argentinska patienter fått behandling här än?

“Nej hittills har inga kommit, kanske på grund av den höga kostnaden. Jag hade önskat att fler människor fick tillgång till möjligheten till denna behandling. Den offentliga vården i Argentina har dessutom dåliga resurser, därför utvecklas till största delen medicinen inom privata kliniker.”

Mystiken bakom cancer

“Det gåtfulla med cancer är att man efter så många års forskning ännu inte har hittat en bot. Aids är bara drygt trettio år gammal och idag har man bromsmediciner mot den. Få i västvärlden dör idag av Aids. Detta faktum har dragit åt sig min uppmärksamhet. Och jag tror verkligen på Tullio. För mig är han ett föredöme. Han vågar gå emot strömmen och lyssna på sitt hjärta. Här i Buenos Aires har vi ett läkarteam med doktorer som tror på Tullio till hundra procent och han litar på oss. Vi försöker samarbeta för att se till patientens bästa så att den ska få en så bra behandling och tillsyn som möjligt.

Problemet med de alternativa behandlingarna idag är att så länge allt går bra, så stör man inte etablissemanget. Men så fort någon behandling har gått dåligt, blir man korsfäst. Det blir inte konventionella läkare, trots att de skadar och tar död på tusentals patienter årligen. Om skolmedicinaren  behandlar en patient som dör, så var det patienten som var för sjuk. Om naturläkaren behandlar en patient som dör, så var det behandlingen som tog död på honom.”

Bildtext: Kvinnlig björk. Liksom på träd kan svampar också växa på människokroppen
Bildtext: “Kvinnlig björk”. Liksom på träd kan svampar också växa på människokroppen

Cancer – en folksjukdom i Argentina

I Argentina, och främst i Buenos Aires, är cancer den andra mest vanliga döds-orsaken:

Lung-, ändtarms- och magcancer har alla en mycket hög mortalitet och är vanliga i Argentina. Statistiken ligger över medeltalet jämfört med andra länder. Faktorerna som påverkar cancerutveckling är olika beroende på vilken del av Argentina man tittar på. Cancerfor-mer som förknippas med miljögifter, dålig luft och vatten, och dålig matkvalitet är vanligare i städerna.”

Uppgifterna stämmer väl överens med WHO:s statistik. Tittar man lite djupare på statistiken så finner man att 47 procent av alla avlidna i cancer  på den amerikanska kontinenten år 2012 härrör från ett latinamerikanskt land. WHO förutspår att antalet dödsfall på de amerikanska kontinenterna kommer  att stiga från 1,3 miljoner 2012 till 2,1 miljoner 2030. Det är skrämmande siffror som visar att behovet av åtgärder är ytterst akut.

Finns det något samband mellan  dessa cancertyper och den argentinska livsstilen?

“Argentina är berömt i hela världen för det goda köttet. Men ett överdrivet intag av det röda köttet och fettet kan leda till olika typer av cancer som är kopplade till magen. Cigarettrökning i kombination med dålig luft i storstäderna bidrar till det ökade antalet lungcancer.”

Här kan tilläggas att Argentina är ett av de länder i världen som använder mest pesticider och GMO-grödor i sitt jordbruk.

Karinas behandling i Buenos Aires

När ryska Karina kom till Buenos Aires den 5 januari i år mådde hon mycket dåligt. Hjärncancern hade orsakat återkommande epilepsianfall. Hon hade redan opererats i Ryssland, men tumören hade kommit tillbaka, nu mer aggressiv än tidigare. Läkarna i Ryssland hade gett upp hoppet då hon kom till Tullio Simoncini i Buenos Aires. Efter bara någon vecka mådde hon mycket bättre. Efter halva behandlingstiden gjordes en röntgen där man upptäckte att tumören hade reducerats från 5,5 till 4 centimeter.

“Med Tullios metod så mår patienten bra under behandling. Patienten har matlust, vill gå på promenader och, framför allt, patienten har ingen smärta. Det är raka motsatsen till vad kemoterapin gör mot kroppen. Kemoterapin dödar inte bara cancercellerna, utan förstör även immunförsvaret.”

En bidragande orsak kan även vara att kemoterapin orsakar metastaser, medan Tullios metod inte gör det.
Två månader efter behandlingen kontaktar vi Karina i Ryssland för att se hur hon mår. Vi får höra att hon mår fortsatt bra efter behandlingen. Uppsvällningen har lagt sig. Hon äter bra och går på promenader ute i friska luften. Läkarna i Moskva var överraskade över att hennes tumör hade minskat så mycket efter så kort tid.

“Vi fick ett otroligt fint mottagande av läkarteamet i Buenos Aires, säger Karinas mamma.”

På vår fråga till Karinas mamma om vad hon tycker om Tullio Simoncini svarar hon:

“Tullio Simoncini gav oss nytt hopp som vi nu lever på.”

Hur ser framtiden ut?

Den argentinske läkaren är hoppfull om framtiden för Tullios metod.

Vad var orsaken till din faders cancer tror du? Rökte han?

“Nej, jag tror inte att rökningen var orsaken. Den typ av cancer som han hade är den som är minst relaterad till tobaksrökning. Han hade stora problem med sitt företag. När han förlorade sitt jobb blev han mycket deprimerad, vilket gjorde att hans immunförsvar försvagades. Det var då som svampen tog sig in i kroppen. Hade han blivit sjuk idag, hade han sannolikt kunnat botas med Simoncinis metod.”

Hur förklarar du att asbest kan orsaka cancer om det inte finns ett direkt samband mellan orsak och verkan?

“Jag tror inte att asbest orsakar cancer. Jag tror att asbesten ger upphov till en inflammatorisk sjukdom. Det liknar cancer men det är inte cancer.”

Kommer du fortsätta eller kanske rent av helt gå över från hjärtkirurgi till att behandla människor med Simoncinis metod?

“Det får ödet avgöra. Jag brinner för att rädda människoliv, sedan får man se i vilken form det sker.”

Hur ser framtiden ut för Simoncinis behandlingsmetod?

“Jag tror att det kommer en revolution en dag som kommer att förändra världen. Det sker när sanningen bakom cancersjukdom kommer upp till ytan.”

Under Kubas revolution 1959 spelade argentinaren Che Guevara en viktig roll. Kanske kan denne argentinske läkare  komma att spela en lika viktig roll för den revolution inom cancervården som vi står inför. Tillsammans med Tullio Simoncini har han bidragit till att så det frö som gör paradigmskiftet möjligt. Den som lever får se hur länge vi får vänta innan fröet slår ut i full blom.

Text: Anna Böhlmark


Fotnot: av säkerhetsskäl har vi tvingats dölja Carlos egentliga identitet, för att skydda dessa läkare från de falska metoder svensk media använder i deras mediakrig mot dessa individer.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Kan ni kontakta mig. Jag söker hjälp. Eller är sidan bara utan någon mening att hjälpa till då ni skriver att man skrivit det förut fast jag inte gjort det. Har högmalign gliaskarom.

 • Kan ni kontakta mig. Jag söker hjälp. Eller är sidan bara utan någon mening att hjälpa till då ni skriver att man skrivit det förut fast jag inte gjort det. Har högmalign gliaskarom.

 • Teorin att cancertumörer egentligen består av svamp stämmer väl överens med hur man behandlar cancer, och många andra sjukdomar, med Biomagnetism, där man med magneter försöker neutralisera pH-värden där det finns patogena mikrober.

 • Teorin att cancertumörer egentligen består av svamp stämmer väl överens med hur man behandlar cancer, och många andra sjukdomar, med Biomagnetism, där man med magneter försöker neutralisera pH-värden där det finns patogena mikrober.

 • Tack för din intressanta artikel.Jag har själv skrivit om alternativ syn på cancer och känner till Simoncini.Jag tror att bikarbonatet påverkar försurningens i cancercellernas miljö och eftersomn försurning leder en syrefattig miljö, blir det svårt för vanliga celler att överleva., men där mig veterligen, både cancer och Candidasvampen trivs.Om cancer och svamp är samma sak har jag svårt att uttala mig om men jag vet att bägge är anpassade till att leva och frodas i en försurad miljö.I min värld är cancer en metabolisk sjukdom som är en reaktion på akut syrebrist( p-g.a. försurning bland annat.
  När man därför åtgärdar försurningens med bikarbonat kan vare sig cancer eller svampen överleva? I vilket fall kan vi alla antagligen må bra av dricka ett gas vatten med en tsk bikarbonat i, varje dag.
  Vad som är så beklagligt är myndigheternas och moderna medicinens attityd till behandlingar som uppenbarligen kan fungera. Varför inte ge pengar till en utvärdering av seriösa alternativ istället för att alltid kämpa emot och dessutom betala forskare för att direkt ljuga om framgångsrika alternativa behandlingar. Cancer ären storindustri, en av de mest luckrativa inom läkemedelsvärlden (läs gärna Ralph Moss, The Cancer Industry)och det är klart man vill ha “business as usual”.Men de behandlingar man erbjuder är otroligt giftiga och leder ofta till ny cancer eller metastasbildning.Alla lovande och ogiftiga behandlingar bör utforskas. Det är bra att allmänheten blir informerad.Tack!
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Tack för din intressanta artikel.Jag har själv skrivit om alternativ syn på cancer och känner till Simoncini.Jag tror att bikarbonatet påverkar försurningens i cancercellernas miljö och eftersomn försurning leder en syrefattig miljö, blir det svårt för vanliga celler att överleva., men där mig veterligen, både cancer och Candidasvampen trivs.Om cancer och svamp är samma sak har jag svårt att uttala mig om men jag vet att bägge är anpassade till att leva och frodas i en försurad miljö.I min värld är cancer en metabolisk sjukdom som är en reaktion på akut syrebrist( p-g.a. försurning bland annat.
  När man därför åtgärdar försurningens med bikarbonat kan vare sig cancer eller svampen överleva? I vilket fall kan vi alla antagligen må bra av dricka ett gas vatten med en tsk bikarbonat i, varje dag.
  Vad som är så beklagligt är myndigheternas och moderna medicinens attityd till behandlingar som uppenbarligen kan fungera. Varför inte ge pengar till en utvärdering av seriösa alternativ istället för att alltid kämpa emot och dessutom betala forskare för att direkt ljuga om framgångsrika alternativa behandlingar. Cancer ären storindustri, en av de mest luckrativa inom läkemedelsvärlden (läs gärna Ralph Moss, The Cancer Industry)och det är klart man vill ha “business as usual”.Men de behandlingar man erbjuder är otroligt giftiga och leder ofta till ny cancer eller metastasbildning.Alla lovande och ogiftiga behandlingar bör utforskas. Det är bra att allmänheten blir informerad.Tack!
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *