Metallföreningar i kroppen får egenskaper när de utsätts för mikrovågor

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 april 2014
- NewsVoice redaktion
Jan Rosbäck, Dakar

DEBATT. Visst kan man vara skeptisk mot mycket, men att det bildas strimmor av något bakom flygande kommersiella och militära plan är ju bara att konstatera.

Undantaget är stridsflygplan med kraftiga turbojet, men de är inte ekonomiska och används därför inte i större plan. Moderna jetmotorer bildar inte kondens bakom planet utom möjligtvis vid starten när när man drar på. Det är heller inte riktig ren kondens utan blandat med avgaser. På högre höjder bildas inga kondensstrimmor bakom en modern jetmotor. [länk]

På sidan finns också en beskrivning över den teknik som används vid spridning av kemikalier. Enligt tidigare på Newsvoice publicerade patent används kemikalier som barium och aluminium med partiklar i nanoformat för kontroll av väder. Barium som är en metall och dess salter är utmärkta absorbenter av elektromagnetisk strålning och lämpar sej därför bra när man vill höja temperaturen i vissa områden i atmosfären.

Den stora relativa ytan hos nanopartiklar gör att denna temperaturhöjning kan ske med låg energiåtgång för de mikrovågspulser som sänds ut från markanläggningar som HAARP. Man använder alltså samma teknik som i en mikrovågsugn. Mikrovågens energi omvandlas till värme.

Nu kommer ju dessa kemikalier att förr eller senare att ramla ner. Aluminiumhalter har redan ökat tusenfalt i vissa regioner och biologiska system men påstås officiellt vara ofarliga. Tyvärr är många av motsatt uppfattning. [länk]

Monsanto forskar idag fram aluminiumresistenta grödor genom genmodifiering. Detta gör att de får möjlighet att få kontroll över livsmedelsproduktionen i världen.

Vad vi också har nere på jorden idag är wifi, telefoni och andra kommunikationssystem som ofta ligger i samma frekvensområden. Vad som händer i till exempel människokroppen är nog inget trevligt om man ser till många vetenskapliga stolleresultat där en välfylld penningpung varit det primära målet.

Här en text om vad som händer med metallföreningar i en biologisk kropp när den utsätts för mikrovågor. Det är lätt att hålla sej för skratt när man förstår sambanden.

Abstract

“High levels of Silver (Ag), Barium (Ba) and Strontium (Sr) and low levels of copper (Cu) have been measured in the antlers, soils and pastures of the deer that are thriving in the chronic wasting disease (CWD) cluster zones in North America in relation to the areas where CWD and other transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) have not been reported.

The elevations of Ag, Ba and Sr were thought to originate from both natural geochemical and artificial pollutant sources–stemming from the common practise of aerial spraying with ‘cloud seeding’ Ag or Ba crystal nuclei for rain making in these drought prone areas of North America, the atmospheric spraying with Ba based aerosols for enhancing/refracting radar and radio signal communications as well as the spreading of waste Ba drilling mud from the local oil/gas well industry across pastureland.

These metals have subsequently bioconcentrated up the foodchain and into the mammals who are dependent upon the local Cu deficient ecosystems. A dual eco-prerequisite theory is proposed on the aetiology of TSEs which is based upon an Ag, Ba, Sr or Mn replacement binding at the vacant Cu/Zn domains on the cellular prion protein (PrP)/sulphated proteoglycan molecules which impairs the capacities of the brain to protect itself against incoming shockbursts of sound and light energy. Ag/Ba/Sr chelation of free sulphur within the biosystem inhibits the viable synthesis of the sulphur dependent proteoglycans, which results in the overall collapse of the Cu mediated conduction of electric signals along the PrP-proteoglycan signalling pathways; ultimately disrupting GABA type inhibitory currents at the synapses/end plates of the auditory/circadian regulated circuitry, as well as disrupting proteoglycan co-regulation of the growth factor signalling systems which maintain the structural integrity of the nervous system.

The resulting Ag, Ba, Sr or Mn based compounds seed piezoelectric crystals which incorporate PrP and ferritin into their structure. These ferrimagnetically ordered crystals multireplicate and choke up the PrP-proteoglycan conduits of electrical conduction throughout the CNS.

The second stage of pathogenesis comes into play when the pressure energy from incoming shock bursts of low frequency acoustic waves from low fly jets, explosions, earthquakes, etc. (a key eco-characteristic of TSE cluster environments) are absorbed by the rogue ‘piezoelectric’ crystals, which duly convert the mechanical pressure energy into an electrical energy which accumulates in the crystal-PrP-ferritin aggregates (the fibrils) until a point of ‘saturation polarization’ is reached.

Magnetic fields are generated on the crystal surface, which initiate chain reactions of deleterious free radical mediated spongiform neurodegeneration in surrounding tissues. Since Ag, Ba, Sr or Mn based piezoelectric crystals are heat resistant and carry a magnetic field inducing pathogenic capacity, it is proposed that these ferroelectric crystal pollutants represent the transmissible, pathogenic agents that initiate TSE.”

Article Published Date : Jan 01, 2004

Article Affiliation:
High Barn Farm, Elworthy, Taunton, Somerset TA4 3PX, UK. tsepurdey@aol.com

Beskrivning av TSE från Jordbruksverkets hemsida;

“TSE, transmissibla spongiforma encefalopatier, är en grupp sjukdomar som angriper hjärnan hos både djur och människor. Sjukdomen anses bero på ett smittämne som kallas prion. Prioner skiljer sig från andra smittämnen, eftersom det till synes saknar nukleinsyra och endast består av ett protein. Smittämnet startar en omvandling av djurets eget hjärnprotein till en sjuklig form. En av prionets viktigaste egenskaper är dess exceptionella motstånd mot nedbrytning. Prionet är mycket motståndskraftigt mot desinfektionsmedel och överlever flera år i miljö. Sjukdomen ger inte upphov till någon reaktion från kroppens immunförsvar. Det finns olika prioner hos olika djurslag. I dag kan BSE och Scrapie endast diagnosticeras efter döden genom en undersökning av hjärnan.”

Exempel på TSE- sjukdomar hos djur är:

 • BSE (bovin spongiform encephalopati) hos nöt
 • Scrapie hos får och get
 • Nor98 hos får
 • FSE (Feline Spongiform Encephalopati) hos katter
 • Chronic wasting disease som hittats i vissa hjortpopulationer i Kanada.
 • Exempel på TSE-sjukdomar hos människor är:
 • Sporadisk Creuzfeld Jakobs sjukdom (CJD)
 • Familjär (ärftlig) CJD
 • Kuru
 • Gerstmann- Sträussler-Scheinkers sjukdom
 • Familjär insomnia.

Text: Jan Rosbäck


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Jan Rosbäck
Stöd NewsVoice 2024
 • Viveca Lammers skrev 1 maj kl 15:22 en kommentar som jag gav ett långt genmäle på.
  Det låg just före den senare kommentaren 2 maj kl 21:22 där Viveca inleder med Oj och sen går vidare.
  Nu är mitt genmäle borttaget eftersom kommentaren ansågs för lång.
  Det vore bra om man vid såna tillfällen lade in en text på samma plats där det framgår att kommentaren tagits bort av den nämnda anledningen.
  Både aktiva kommentatorer och passiva läsare av bloggen kan tänkas ha glädje av en sån upplysning.
  En sak som kan ha varit oroande i min kommentar var att jag i förbigående framkastade att det utan någon som helst beräkning kan uppstå en symbios mellan en del forskare och patienter eftersom säkra påståenden om att det verkligen är elfält som orsakar symptom av den typ som kallas elöverkänslighet givetvis känns som ett erkännande medan nocebo känns lite som en anklagelse om att man är hypokondriker. Nocebo, om det nu är det som är förklaringen är inte hypokondri. Men det kan ändå kännas som att svika patienterna om man öppnar upp för konstruktivt tvivel beträffande den vetenskapliga förklaringen.
  I min långa kommentar tog jag även upp det faktum att det finns mycket stark elektromagnetisk strålning i oss alla av helt naturliga orsaker. Vidare förde jag ett rätt utförligt resonemang om hur man skulle kunna gå tillväga för att förbättra bevisningen/motbevisningen av känslighet för el. Men det missar ni pga ovan nämnda orsak.

 • Endocrine disrupters? ja, det förvånar mig inte.

  Om barium finns i bränslet så är det alltså inte en ingrediens i den sprayning, som orsakar tjocka spår, som bara finns här och där?
  Ett medvetet sprayande (mot global uppvärmning, som de säger) går väl inte via bränslet?
  Spåren tycks ju ofta gå att sätta på och stänga av, som om de kommer från separata kranar.
  Motorn kan man väl inte sätta på “bara här och där”.

  Flygplatspersonal vet nog inte vad bränslet innehåller – killen på OK är väl inte heller expert på bilbensin. Men om det finns extra kranar så borde de veta det.
  Och vem skulle tanka/installera dunkarna med spray? Hemlig extrapersonal?

  OK med militärflyg – men kvarstannande spår kommer från det vanliga flyget här. Då och då.

 • Det finns en hel del parallell information om just tillsatser i flygbränsle samtidigt som man i skydd av detta kan både tanka upp och sprida kemikalier utan att till exempel flygplatspersonal reagerar. De långa namnen på komponenterna bidrar till att folk i allmänhet inte kan hålla reda på processerna. Just bariumsalter som i Stadis 450 används för att öka konduktivitet i bränslet för att minska explosionsrisken. Undrar om det finns skyddsombud på flygplatser som håller koll? Detta drabbar också dem som sköter om tankningen. Här en liten länk till information om metaller i biologiska sammanhang http://usabtm.weburl.ro/utilizatori/ZOOTEHNIE/file/REVISTA%202011/vol%2044/2/BIOCHIM/Georgescu.pdf

 • @ Viveca skrev: “Då har man producerat ”bevis” för att alla persistent contrails är naturliga. Och bevisen kan skickas till politiker och skolor.”

  Militären är delaktig i sprayningen. NASA gör regelbundet militära tester och därmed inblandade i röran. Militären är den i särklass största miljöförstöraren på planeten men de kommer undan med det eftersom allt hemligstämplas. Läs:

  Owning the Weather in 2025:
  http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

  http://www.projectcensored.org/2-us-department-of-defense-is-the-worst-polluter-on-the-planet/

 • Precis Ruben.

  Flyget måste visa på sina utsläpp, på samma sätt som bilister. Att lämna dimridåer i luften och kalla detta vattenånga utan att bevisa något eller presentera mätningar visar inte på något större ansvarstagande.

 • Bra tanke anders!
  Varför skall vi som privatpersoner ha reglerna att på våra bilar byta dubbdäck en viss exakt tid, samt ansvara att CO2 halten är under viss nivå? Som om det är bilarna som är största problemet? Enligt en del rapporter är detta om föroreningar från t.ex. bilars dubbdäck bara nys. Man har på flera håll uppmätt större mängd partiklar från däck och vägbanor i länder där inte dubbdäck används. Det måste nog presenteras svar på varför vi har så höga krav på oss men inte flyget!

 • Visa på spåren och ifrågasätt hur flygplan får släppa ut på det sättet, när man får ombesiktning på bilen så fort CO-halten går över en viss nivå.
  Det finns ingen anledning att börja med den fulla bilden om folk inte vill se detta.

 • Hej Viveca, tack för alla länkar, vissa är ju gamla bekanta men det dyker upp nytt hela tiden och ämnet är ju bevisligen kontroversiellt. Det finns också massor av desinformation, eller rättare sagt information som tar bort fokus från att det är ett systemfel i högskoleutbildning som multinationella företag utnyttjar.

 • Mona Nilsson
  Nu vet jag inte säkert vad du menar med tortyrliknande symptom
  Det jag pratar om är det som brukar innefattas under elöverkänslighet.
  Oavsett hur obehagligt det känns.
  Jag pratar inte om något som görs avsiktligt mot en individ.
  Den typ av data som du tar upp ger bara statistiska korrellationer mellan ohälsa och bruk av tekniska ting. När jag säger att det saknas bevis menar jag att man i en vetenskapligt korrekt utförd helst sk dubbelblind studie kan påvisa signifikant samvariation mellan elfält och symptom.
  Om man hävdar att det finns en lång tidsfördröjning mellan elfält och att man märker symptom blir mätningarna mer krävande att genomföra om man vill ha ett säkert utfall.
  Men det vore fullt möjligt om patienter som bor elsanerat skulle gå med på att hållas i ovetskap om vilka fält som eventuellt förekom för vetenskapens skull.
  Och att de rutinmässigt fick svara på hur de mådde.
  Tex i utbyte mot att de fick elsaneringen utförd gratis.
  Då vore det möjligt att bevisa om det fanns en lång tidsfördröjning
  En teknisk fysiker som hjälper/hjälpte folk att elsanera skrev i sin bok i ämnet att han är kritisk mot att man kräver att det skall vara dubbelblind karaktär på mätningen.
  Det gjorde mig fundersam. Om man tror att det rör sig om psykologiska mekanismer som vid nocebo då skulle det ju inte spela samma roll längre. Men om man tror att det handlar om ngn typ av fysisk effekt, jag tror han var inne på att det var ngt som hade med melanin att göra, då verkar det konstigt att inte vilja göra studien dubbelblind.

  När du talar om skadliga effekter som uppträder efter längre tid är det ju frågan om samvariationer mellan skador och inte bara em-fält utan också med en massa kemiska ämnen som finns tillsammans med tekniska system.
  Mobiler innehåller elektroniska komponenter med kanske ‘intressant’ kemiskt innehåll som blir varmare i samvariation med att de sänder ut em-strålning. Antagligen utsöndras en del ämnen därför också i samvariation med em-strålningen.
  Att det finns en samvariation med em-strålning är därför inget säkert bevis för att det är em-strålningen i sig.
  Det är inte bara mobiler utan all elektronik som innehåller komplicerad kemi och liknande samvariationer mellan användning och kemisk utsöndring kan man förmoda.
  Tom vanliga elledningar kan bli uppvärmda tillräckligt för att ämnen börjar avges från isoleringen som ofta är ngn sorts petroleumbaserad produkt.
  Om det är såna mekanismer skulle det också ge tidsfördröjningar ibland.
  Vidare borde det pga elledningar i bostäder kunna bli andra kemiska verkningar än enbart uppvärmning. Jonisering?
  Nära kraftledningar är det otvivelaktigt en del intressant kemi på gång pga högspänningen.
  Det kan säkert vara kemiska orsaker bakom ohälsa i det fallet.
  Det finns etiskt riktiga motiv för att driva det därhän att man får riktiga bevis eller motbevis så att man har större chans att lösa gåtan
  Om man utgår från att företagen döljer att em-fälten är farliga missar man kanske att det är helt andra orsaker.

 • Jan Rosbäck
  Du tar upp detta med att resonanser som finns överallt i universum
  Och du får att låta som om det var väldigt mycket, på en grundläggande nivå av fysiken även utanför det som rör dess påverkan på levande varelser, som är osäkert.
  Ödmjukhet är naturligtvis alltid klokt, men drar man denna dygd för långt blir det flummigt.
  Så länge vi begränsar oss till att betrakta saker som bariumsalter i finkornig form och jämför hur detta samverkar med mikrovågor beoende på om vi låter partiklarna sväva omkring högt uppe i lufthavet eller om vi lägger på ett tätt lager av saltet på en stor yta, då ger en väl beprövad vetenskap ett tydligt besked. I det senare fallet är det möjligt att saltet har en användbar absorption per längdenhet. Dvs ju tjockare det utbredda lagret är desto mer absorberas av strålningen.
  I det förra fallet där partiklarna svävar omkring hit och dit helt oberoende av varandra är verkan försumbar. Det följer obönhörligen av det faktum att partiklarnas storlek är så mycket mindre än strålningens våglängd.
  Små partiklar kan däremot tänkas fungera som kondensationscentra för molnbildning eller för att reflektera bort solljus dvs kyla eller för att absorbera solljus dvs värma.
  Beroende på hur molnbildningen reagerar blir det sen en nettomässig temperaturpåverkan.
  Det här området av fysiken är inte tabubelagt och inte ett dugg kontroversiellt.
  Alfven var kompetent och det är tillåtet att spekulera om skalära fält. Men det har ingen betydelse i vårt fall.
  Här handlade det alltså om ickelevande materia.

 • @Viveca

  Ja, all kommersiell flygfart har nya motorer.
  Höjd, luftfuktighet och temperatur har betydelse.
  Jag har plöjt igenom ett hundratal vetenskapliga avhandlingar om kondens från flygplan, de flesta är skrivna från 90talet till nutid. I de tidiga avhandlingarna står det att kvardröjande kondens spår är sällsynta. I senare avhandlingar är de plötsligt vanliga.

  De tidigare avhandlingarna bygger dessutom på observationer från gamla flygplansmotorer. Med nya motorer borde vi snarare prata om obefintlig istället för sällsynt.

  “persistent contrail occurrence is relatively rare”
  http://www-pm.larc.nasa.gov/sass/pub/journals/Duda_Minnis.JAMC.II.09.pdf

  • Oj!
   Men… hur kan en grupp forskare studera contrails om dessa spår samtidigt sprids av flygen?
   This material is based upon work supported by the NASA Earth Science Enterprise och man kan ju tycka att NASA skulle veta på förhand vad de har sprayat och när?
   De skulle inte behöva sponsra forskare för att ta reda på det.
   Och om forskarna tror att de studerar “normala spår”(de pratar om höjd, fuktighet osv) så borde väl NASA ha talat om för dem att spåren är påverkade även av annat.
   Har NASA lurat forskare?
   De sprider powder i luften och anlitar forskare, som ska framställa skrifter som säger att det beror på höjd, fuktighet…. och inget annat….??? Då har man producerat “bevis” för att alla persistent contrails är naturliga. Och bevisen kan skickas till politiker och skolor.
   Eller…??? (Har inte läst den, bara bläddrat snabbt).

  • Om höjd, luftfuktighet och temp. har betydelse så är det ingen idé att säga till folk att “dom sprayar” eftersom man då bara kommer att få svaret att “det beror på höjd, fuktighet och temp.

   Alla voffar, troll och besserwissrar svarar så! Det är inte av intresse för sakfrågan – det är vanligen mest bara för att retas.

   När jag var liten var himlen inte randig. Det var korta, korta spår efter plan, som gick väldigt högt (med gamla motorer).

 • @Viveca Lammers

  Angående din fråga om vilken höjd som producerar kondensspår:
  – Det ena påståendet handlar om nya flygmotorer som inte bildar spår alls.
  – det andra påståendet kommer från wikipedia och tar inte hänsyn till ny teknik.

  I vetenskapliga avhandlingar om contrails stod det tidigare att “persistant contrails are rare”. Eftersom kombinationen av höjd, temperatur och ispartiklar som krävs är sällsynt skapas det helt enkelt sällan kondensspår som stannar kvar länge på himlen. Men när kondens spåren blev vanligare på himlen började vetenskapsmännen skruva på sig. Nu skrev man istället att de fysiska förutsättningarna var vanligare än man tidigare trott. När sedan kondensspåren blivit så vanliga att man såg dem varje dag blev vetenskapsmännen tvungna att ändra i sina avhandlingar igen. Nu kunde man läsa påståenden som att “de kemiska förhållandena i atmosfären har förändrats” och att det är därför planen lämnar spår efter sig.

  Den allra enklaste förklaringen, dvs att flygplanen sprayar skit, den förklaringen överväger inte ens dessa sk “vetenskapsmän”.

  • Tack Nicke!!!
   Kul att få ett svar, för jag undrade verkligen.
   Hur vet du allt det där?

   Om jag då såg ett plan, som heter NAX9PD på Flightradar så kan jag se att det är en Boeing 737_8JP.
   Sedan hamnade jag på http://www.planespotters.net/Production_List/Boeing/737/39434,LN-NIF-Norwegian-Air-Shuttle.php
   Där står det om den modellen: Delivered 07-02-2013 Engines 2x CFMI CFM56-7B26E

   Är detta då ett plan, som har en ny motor, som inte ska lämna några spår?

   Har höjd, väder och fuktighet någon betydelse? Kanske att det kan ha det för gamla motorer och att det är därför som folk hävdar det.
   Var går gränsen mellan gammal och ny?

 • Och här….

  April 3, 2014
  Two important new papers show mobile phone use as a cause of increased brain tumors. Any wireless phone, i.e. cell phone or cordless phone, emits radio-frequency electromagnetic fields (RF-EMFs) when it is in use. One paper shows that RF-EMF exposure from mobile (and cordless) phones should be regarded as an IARC class 1 human carcinogen (cancel causing agent). Current guidelines for exposure urgently need to be revised….

  http://www.projectcensored.org/findings-show-radiation-emissions-wireless-phones-class-1-carcinogens/

 • @ Peter Grafström
  Hittade en liten notis om det där med forskningsresultaten, som “alla” säger “inte finns”.

  Två nya forskningssammanställningar bevisar än en gång att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadlig för levande celler. Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

  Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

  Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forskningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter, som i januari 2013 lämnade en omfattande forskningssammanställning som drog slutsatsen att beläggen för skadliga effekter ökat under senare år………http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/straalskyddsstiftelsen-fullt-bevisat-att-straalning-fraan-traadloes-teknik-skadar-hjaernceller-987943

 • Jan är på rätt spår!
  Om man snokar mera noga så kan man finna texter, som säger att de, som reagerar starkast på em-signaler, reagerar på något, som egentligen inte hör hemma i den ”gamla” fysiken och det heter då att det är ett ”kvantfenomen”, att det man reagerar på är den magnetiska vektorpotentialen och sedan går resonemanget vidare med skalärvågor, resonanser och matematiska formler.
  Det går vidare i banor, som ”de gamla” inte ens tror finns.

  Vi har meridianer i kroppen, som då kallas för ”channels of coherence” Här kommer man in på Froehlichs pumpade system”.
  Det tycks finnas något i vår kropp som kan komma i resonans av olika frekvenser om bara energin är tillräckligt hög så att ett visst tröskelvärde överstigs.

  Har man lärt sig att reagera på en viss frekvens så gör man det även om där inte finns något som ger någon elektrisk ström. Det är alltså en viss frekvens man är känslig för och inte elektricitet.
  Därför är det egentligen fel att säga el.överkänslighet = ordet betyder ju ”överkänslig för elektricitet”, vilket inte är riktigt sant (det ordet är bara en sammanfattning av en massa olika elektriska fenomen) och det gör lätt att tankarna leds iväg åt fel håll, så att man tror att det bara handlar om tekniska grejer.
  Men de ”el.överkänsliga” reagerar ofta även på solstormar, vilket inte är något, som man har programmerat sig till att ogilla.

 • @ Peter Granström

  …att psyket programmerar in en ogynnsam negativ betingning till teknisk utrustning. Det sker helt omedvetet och oavsiktligt. Även elektronikingenjörer tycks ha drabbats svårt. Slut på citat.

  Det handlar inte om att man har programmerat in en negativ betingning till teknisk utrustning.
  De flesta har, innan problemen uppstod, antingen varit ganska så neutralt inställda, som vanligt folk är mest, eller väldigt positivt inställda.
  Det är väl snarare vanligt att man tyckt att grejerna varit så kul att man har använt dem för mycket och det skulle man ju kunna kalla en ”positiv betingning till teknisk utrustning” och här kanske el.ingenjörer kan känna igen sig.

  Många kvinnor, som blivit elöverkänsliga har inte haft en aning om att det finns något som kallas em-fält runt el.grejer. De har, som jag, varit totalt ointresserade av fysiken i skolan. De har alltså inte vetat att där ”finns något i luften” och alltså inte haft någon anledning till att programmera in någon negativ betingning. Det skulle man väl då hellre gjort mot bilar, traktorer, MC och mopeder.
  Men en betingning kan ju ske automatiskt när en tredje faktor påverkar. Det är sockerbiten, som orsakar att Pavlovs hund reagerar på klockan. Det är inte klockan i sig.

  Man kan bli sjuk även av positiv betingning eftersom den kan orsaka kraftigt förhöjda värden av vissa transmittorämnen, som har samma egenskaper som det vi kallar knark.
  Att då gå i en terapi, som ska få en att ”tänka positivt” kan få den effekten att man blir mera sjuk i stället.

  Att vissa signaler och frekvenser kan vara skadliga för kroppen är något annat. Den saken existerar också, men det är en helt annan diskussion. Forskningen har påvisat effekter – det kan man läsa om.
  Frekvensvapen är bara den grövsta varianten av att vi kan reagera på strålning och osynliga em-fält.

  Tankekraft ( ”placebo”) är en subtil variant av detsamma eftersom tankar består av ”frekvenser i hjärnan”. En tanke startas inte av ett kemiskt ämne. Men den kan starta en frisättning av ämnen.
  En känsla kan inte starta en tanke, men den kan favorisera en viss typ av tankar så att andra blockeras bort.

  Teoretiskt sett borde man alltså kunna få bukt med elöverkänslighet genom att ändra sina tankar, men det är nog inte så lätt som du tror. Det finns kanske ingen psykolog, som behärskar detta med att hitta exakt den motsatta tanken, den som stoppar yrsel, illamående, svimning osv. Speciellt som denne psykolog inte heller kan kontrollera närvaron eller frånvaron av denna faktor, som ska motverkas.

  Att använda terapi för att bota spindelskräck är ju betydligt enklare eftersom man vet vad det handlar om. Man kan ju fånga en spindel och ha den i en burk och gullegulla med burken tills spindeln känns som en personlig vän.
  En psykolog klarar inte ens av att ta reda på vilken frekvens det är som hans klient reagerar på.

  En tredje sak är att metallförgiftning kan orsaka elöverkänslighet. Det vet man på Breakspear Hospital, där man sysslar med sådant, och där kan du nog få mer information om det.

 • Hej Peter. Hela det universum som finns runt oss är byggt på resonanser av olika frekvenser.Dessvärre är all forskning idag indelad i tårtbitar där man inte kopplar samman de olika bitarna, man undersöker bara verkan utan att någonsin gå in på de underliggande orsakerna. Då hamnar man i en dimma av virtuella partiklar, kvarkar och allsköns teoretiserande tung matematik. All kausalitet verkar ta slut vid protonen. Vad gäller mätmetoderna för till exempel mobilstrålning så har man från fabrikanter enbart tittat på hur temperaturen i organismen förändras. Det som du kallar plasmaresonanser finns ju i ett subatomärt skikt och hamnar givetvis i de områden där till exempel elektronen huserar. Alltså ett tabubelagt område där alla egenskaper beskrivs av den teoretiska fysiken. Frågan är väl hur länge dessa tabun får vara verksamma innan anden hoppar ur flaskan. Robert Hofstadter och Hannes Alvfén var och nosade på detta redan för många år sedan innan locket lades på. Och som du konstaterar så är det de korrekta konspirationsteorierna makten fruktar.

 • Ang. Peter Grafström’s kommentar:
  “Men forskningen har inte, såvitt jag vet, kunnat bekräfta en samvariation mellan elfält och dessa symptom.”
  Detta är en väl spridd myt som har sitt ursprung i industrins behov av att försvara sin verksamhet mot för dem skadlig information om att deras produkter (datorer, mobiler, mobilmaster, trådlösa nätverk) avger skadlig strålning.

  Tvärtom finns det omfattande belägg för att strålningen orsakar de symtom som väldigt många människor får och som kan vara tortyrliknande och livshotande för vissa mycket svårt drabbade personer.
  Det är heller ingen tvekan om att metaller och kemikalier ökar vår känslighet och sårbarhet för strålningen och vice versa dvs att strålningen ökar vår känslighet för tungmetaller och kemikalier. Det gäller såväl lågfrekventa fält från kraftledningar och högfrekvent strålning från mobiltelefoni och radar.
  För information om en del av de många vetenskapliga rapporter som påvisat strålningens skadlighet får jag hänvisa till http://www.stralskyddsstiftelsen.se

  Som exempel kan nämnas vårt senaste pressmeddelande i vilket det framkommer att närmare 250 forskningsrapporter visat skadliga effekter på centrala nervsystemet av högfrekventa och lågfrekventa fält.

 • Det kan ju hända att detta handlar om att uppfinna små mekaniska, elektriska grejer, men ändå… Bara det faktum att man på flera ställen tydligen lätt kan hitta kopplingar mellan barium, strontium och mikrovågor eller ljus / elektriska signaler….det gör ju att man kan tänka sig att sprayningen av sådana ämnen har att göra med elektromagnetiska experiment.

  Electric Tuning of Ferromagnetic Resonances in Hexagonal-Barium-Ferrite/Barium-Strontium-Titanate Heterostructures

  This letter reports the first demonstration of a monolithic heterostructure with a large electric tuning of the ferromagnetic resonance (FMR) at millimeter-wave frequencies. The structure is composed of a barium-strontium-titanate (BST) film and two thin platinum electrodes, all grown on a barium ferrite slab with in-plane uniaxial anisotropy.

  https://ieeexplore.ieee.org/ieee_pilot/articles/01lmag01/2056357/article.html

 • Kan man inte med HAARP göra så att partiklarna blir laddade? (Varför är trail-molnen tvärrandiga? Det ser ju ut som en slags elektromagnetiska mönster. Typ järnfilspånen i fysiken i skolan. Om dagens moln är gjorda av metallpulver så borde de också kunna få liknande mönster av magnetfät).

  Barium…. strontium… powders…. det låter bekant.

  Size dependent ferromagnetic resonance and magnetic anisotropy of hexagonal barium and strontium ferrite powders

  Strong ferromagnetic absorptions were acquired in the millimeter wave frequency range. The absorption frequencies exhibit distinct shift related to the size of ferrite particles.

  http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/113/17/10.1063/1.4801742?ver=pdfcov

 • Viveca Lammers
  Jag ifrågasätter inte att de som sägs ha elöverkänslighet har verkliga fysiska symptom.
  Men forskningen har inte, såvitt jag vet, kunnat bekräfta en samvariation mellan elfält och dessa symptom.
  Den förklaring som hittills bäst tycks fånga det som faktiskt är känt är nocebo dvs negativ placebo. KBT i ngn form har därför kanske möjlighet att hjälpa. Jag är inte insatt i hur det gått med såna försök. Men det handlar alltså, om det verkligen är nocebo, om att psyket programmerar in en ogynnsam negativ betingning till teknisk utrustning. Det sker helt omedvetet och oavsiktligt. Även elektronikingenjörer tycks ha drabbats svårt.
  Om det verkligen är nocebo och man tror på att det är nocebo har det troligen större förutsättningar att hjälpa med KBT.
  Om det verkligen är nocebo men man tror att det beror på något annat kommer det kanske att försvåra för KBT att verka. Det kanske hjälper med KBT även om man tror att det beror på HAARP. Jag vet inte hur bra KBTare är.
  Beträffande metallförgiftning.
  Det finns ju. Och kemisk påverkan överhuvud har många sätt som helst att inverka på kroppens funktion.
  Men kopplingen till em-fält är ngt annat.
  Om man har fått i sig flera cm långa metalltrådsantenner i kroppen nära ytan skulle en mikrovåg kunna alstra en svag signal från antennen. Först med föremål i den storleken skulle det vara sant att ett stycke metall svarar mot en viss frekvens hos en em-våg.

  Tveksamt om det skulle märkas för det handlar om så snabbt varierande signaler att de inte skulle kunna påverka nerver.
  Väldigt små partiklar skulle överhuvud inte känna av mikrovågor av samma anledning som beskrivs i min kommentar till Jan ovan.
  I artikeln som det hänvisas till ovan handlar det om en ljudvåg vilket är en helt annan sak.
  Och väldigt små partiklar kan knappast vara resonanta med en ljudvåg så även med ljud är det osannolikt att det blir värre genom någon typ av direkt inverkan utifrån på partiklar.
  Om man på kemisk väg är drabbad blir förstås en yttre störning från ljud möjligen ytterligare störande men då har det inte med partiklarna att göra.

  De amerikanska eliterna sprider ofta ut desinfo. Många av de egenskaper som tillskrivs HAARP är till stor del desinfo. Att hålla folks uppmärksamhet splittrad åt alla möjliga och omöjliga håll gör dem svagare. Därför har eliterna inte enbart bekymmer med konspirationsteorier så länge de är felaktiga. Det är framförallt korrekta konspirationsteorier de fruktar.

 • Hm…Jag hittade bariumjoner i en doktorsavhandling om Light-Matter Interaction”.

  Quantum Correlation Experiments
  with Resonance Fluorescence
  Photons of single Barium Ions

  In chapter 2 the atomic structure of 138Ba+ is introduced as well as the relevant interaction processes between a single ion and a coherent light field.

  Man studerar alltså barium + coherenta ljussignaler. Den är från 2010 så det kanske är nåt, som “ligger i tiden”. NASA kanske också studerar barium + signaler?

  http://heart-c704.uibk.ac.at/publications/dissertation/gerber_diss.pdf

 • Jan Rosbäck
  Bariumsalt i betong har en rumslig utbredning lika stor som betongen. I det fallet är absorptionen obehindrad av storleksproblem.

  Nanostora partiklar av bariumsalt högt uppe i atmosfären om vi tänker oss att ngt sånt förekommer, har så liten storlek att mikrovågor inte kan överföras effektivt. Försämringen är ungefär som partikelns omkrets delat med mikrovågens våglängd och därefter tar man det i kubik. Det rör sig om en försämring jmf ned partikelns geometriska yta av kanske en miljarddels miljarddels miljondel.
  Om partiklarna befinner sig i jonosfären kanske det skulle bli på ett annat sätt om de vore elektriskt laddade, det skulle kanske finnas möjlighet att skapa plasmaresonanser men i så fall skulle det nog ändå inte vara nanopartiklarna i sig som fångade upp energi utan elektronerna.
  Och partiklarna är nog mkt längre ner, i stratosfären.

 • Enligt många källor, bland annat i patenten i Newsvoice, används barium och aluminium som komponenter i det som sprids för väderkontroll och militärt bruk. Bariums salter är utmärkta absorbenter av E/M strålning runt 2-8 Ghz när man har dem som komponenter i till exempel betong. Hittills har sådana byggnadsmaterial mest använts av militär för att skydda känslig utrustning. Det mesta av mobiltrafik och wifi ligger i området 1,8-3 Ghz och absorberas alltså av bariumsalterna. Vad som händer i en biologisk organism som en människokropp när bariumsalter finns närvarande är beskrivet i Mark Purdeys dokument.
  http://www.researchgate.net/publication/223666555_Cement_based_electromagnetic_shielding_and_absorbing_building_materials

 • Det går att koppla ihop.
  Metallförgiftning kan ge elöverkänslighet.
  Det finns en koppling mellan en metall och en frekvens och man kan tänka sig att om man förgiftar en befolkning med en viss metall så kan man sedan också veta vilken frekvens man ska koppla på för att denna befolkning ska reagera och må dåligt.
  Om metallen når hjärnan och nervsystemet så kanske detta då kan börja fungera som en antenn för en viss frekvens.Då kan man använda speciella strålningsvapen mot dem och både sätta på och stänga av effekten. Man skulle kunna använda HAARP till detta, men kanske också mobilerna eller sändarna, som finns överallt. Det skulle väl vara den smartaste krigsföringen man kunde tänka sig och om jag vore amerikanska försvaret så skulle jag hitta på något sådant.
  Teoretiskt sett skulle man med riktad strålning då kunna få en hel befolkning att falla ihop och inte kunna röra sig.Om det folket sedan gör likadant så blir det ett krig mellan tekniker, som sitter vid datorer i skyddade bergsrum och sänder signaler och drönare mot varandra.

 • Rubriken är mikrovågor och metallföreningar.
  I artikeln påstås före utdragen att det visas hur mikrovågor påverkar kroppen men där står inget om verkan av mikrovågor i textutdraget. Det står om mekaniska chockvågor(ljud) från flygplan som omvandlas till elektrisk verkan i skadliga piezoelektriska partiklar.
  Jag ifrågasätter inte att klimatmodifiering pågår genom utsläpp av partiklar i atmosfären. Det är just de partikeltyper Edward Teller et al föreslog 1997 för kylning av klimatet. ‘Sunscreen’
  Jag har ingen säker info om hur omfattande denna verksamhet är så jag vet inte om det har en signifikant kylande effekt. Klimathotsskeptikerna liksom deras motståndare undviker helt att befatta sig med saken vilket är irrationellt av dem.
  För att kyla klimatet 1 grad lär det behövas ca 30 militära tankplan (last 70-130 ton)som tar en full partikellast/dygn året om.
  Det går inte att som artikelförfattaren gör koppla ihop något av detta med att trådlös teknologi skulle vara farligt.

 • Ja, jag har läst om det där, om motorerna och om att det inte alls bör bli strimmor efter dem:

  (Since 80% of the air providing thrust bypasses direct combustion, the engine exhaust is not capable of producing the water vapor required to form a contrail.)

  Men samtidigt står det i artikeln här ovan att strimmor inte bildas på högre höjd.

  Och i flygplansartikeln står det tvärtom, att de bara bildas på högre höjd.
  Exhaust contrails rarely occur below 8,000 m

  Och då ska det gå till så här:
  At high altitudes this water vapor emerges into a cold environment, and the local increase in water vapor can raise the relative humidity of the air past saturation point. The vapor then condenses into tiny water droplets which freeze if the temperature is low enough. These millions of tiny water droplets and/or ice crystals form the contrails. The time taken for the vapor to cool enough to condense accounts for the contrail forming some way behind the aircraft’s engines.

  Om det nu är så att vattendropparna fryser, så borde det ju vara på hög höjd som de bildas. Men då står det ju fel i den här artikeln??? Och då tänker man ju att även något annat kan vara felskrivet. Men vem av dem är det som skriver fel???
  Den engelska texten säger att en motor inte kan producera den nödvändiga fukten. Samtidigt som den säger att fukten blir till iskristaller.

  Här är ju tre olika förslag på “normala spår”:
  De bildas på hög höjd.
  De bildas inte på hög höjd.
  De bildas inte.

  Plus att det produceras fukt som inte produceras.

  Samtidigt kan jag se från fönstret att det bildas korta strimmor från vissa plan, s.k. normala spår, som försvinner efter ung. 30 sekunder eller ännu fortare. Bara en “kometsvans”. Eller också kan det “släppa” ett kort spår.

  24 april = ett plan med kort svans, sedan ett som inte alls syns och en timme senare ett som har ett tjockare spår, som stannar kvar, och sedan ett plan som inte syns (men flög på högre höjd) och sedan ett med ett spår, som stannar en timme (men det planet gick inte på högre höjd).

  Eftersom “alla” säger att “det där är bara normala spår” så borde man väl börja med att reda ut hur “normala spår” fungerar. Hur de “ska” fungera. När, var och hur?

 • Kan ingen göra en artikel om Conspiracy Panics på svenska? De engelska texterna är litet knepiga.
  The book is a unique contribution to the literature on conspiracy theories. It focuses on conspiracy panics, i.e. moral panics about conspiracy theories. In Bratich’s use the concept conspiracy panic refers to the demonization of conspiracy theories as political pathologies. Conspiracy panics subjugate conspiracy theories as an illegitimate form of knowledge.
  According to Bratich, different ways of understanding and responding to conspiracy theories acknowledge truth regimes of political rationality. He claims that the ways in which conspiracy theories are subjugated can unveil the characteristics of political rationalities that problematise them.
  http://www.socresonline.org.uk/15/4/reviews/6.html

 • På högre höjder bildas inga kondensstrimmor bakom en modern jetmotor.

  Exhaust contrails rarely occur below 8,000 m (26,000 ft), only if the temperature there is below −40 °C (−40 °F), and if the relative humidity is over 60%. (Wiki)

  Hur är det egentligen?

 • Problemet är väl att tekniken påverkar dem som lever nere på ytan, oavsett hur effektiv den än är eller i vilket syfte den än används. Mycket av den militära tekniken påverkar förr eller senare folk som inte har med detta att göra. TSE, ALS och MS har ju en tidscykel som stämmer väl överens med dessa försök i den avhandling som inlägget syftar till. Trots att den fortfarande låg under redigering är den är mycket väl underbyggd med material från flera kontinenter. Författaren Mark Purdey dog dessvärre i hjärntumör 2006. Red kan säkert bistå dej med en kopia för verifiering.

 • Enskilda nanopartiklar är nog för små för att effektivt absorbera mikrovågor. Främst är de nog avsedda att reflektera bort solljus. Det enda som skulle möjliggöra för enskilda nanopartiklar att reagera på mikrovågor vore om de hade en stark resonans men det verkar komplicerat att åstadkomma det i ett så litet objekt.

  Haarp är väl tänkt att utnyttja joniserade delar eller möjligen själv skapa jonisation så att hf- vhf signaler kan reflekteras och möjliggöra bortom horisonten radar. Alaska ligger ju bra till för att vilja se vad som skickas iväg från den ryska sidan. Ryssarna hade ju själva en liknande anläggning som drevs av chernobyl, den sk hackspetten som hördes mycket på hf-bandet. Den var just en bortomhorisonten radar avsedd att upptäcka lågtflygande kryssningmissiler.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *