Redaktören: Varför undersöker NewsVoice begreppet atmosfärbesprutning?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 april 2014
- Torbjörn Sassersson

NewsVoice undersöker fenomenet atmosfärbesprutning, men det finns egentligen ingen poäng med att tro på atmosfärbesprutning, förrän tillräckliga bevis har lagts på bordet. Ämnet atmosfärbesprutning är därför placerad i kategorin “kontroversiellt” eftersom det anses vara det.

Som redaktör anser jag dock att fenomenet måste adresseras och lyftas upp ur troendet mot eller för fenomenet. Frågorna runt atmosfärbesprutning har ett existensberättigande eftersom det görs observationer och eftersom trovärdiga personer antingen läcker information eller för en stark argumentation för fenomenets existens. Många i befolkningen vill dessutom veta vad som är sant och vad som är falskt.

Det finns ingen annan svensk tidning, varken på papper eller på nätet, som gör eller har gjort en lika seriös undersökning om atmosfärbesprutning som NewsVoice. Ännu opublicerade texter på Newsvoice visar att inte ens SMHI, Luftfartsverket eller Försvarsmakten gjort samma typ av undersökning.

Arbetet i samverkan med myndigheterna (som självklart spelar en motpart), Riksdagens Utredningstjänst, piloter och insatta utredare är viktigt och det görs medan alla andra svenska massmedier duckar för ämnet. Att inte undersöka fenomenet atmosfärbesprutning är kanske det största misstaget, att spela med i ett fruktlöst konsensusspel om vad som “får” finnas. Det spelet ska inte NewsVoice spela.

NewsVoice har fått grön signal att publicera Riksdagens Utredningstjänsts utlåtande om atmosfärbesprutning. Utlåtanden från RUT är normalt hemligstämplade, men NewsVoice fick rätten att publicera det. Det får bli nästa artikel i artikelserien som utreder sakfrågan och som redogör för intressanta positioner i debatten om atmosfärbesprutning.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag vet inte om planen förbrukar någon bränslemängd att tala om. De märkliga trails dom nu blir efter planen säget nog att det är en annan slags påverkan på luften och vattnet i skyn som äger rum. Man får nog studera magnetism och annat för att komma på rätt spår. Planen drivs knappast på det sätt som man tutar i oss. Det hör ihop med det som kallas “jet fuel hoax”. Två videos om det:
  https://youtu.be/YXRmcumPL3k
  https://youtu.be/WFlAutyo-Q8

 • Bilden visar ett flygplan i nödsituation som dumpar bränsle från vingspetsarna. Flygplan har en högre tillåten startvikt än landningsvikt. Man räknar med att ett fullsatt och fulltankat flygplan kommer att förbruka större delen av sitt bränsle under resan. Men om något händer och man måste landa rel kort tid efter start så måste överskottsbränslet dumpas innan landning.

  Dumpningsmunstyckena sitter oftast långt ut i vingspets på behörigt avstånd från motorernas heta utloppsstrålar.

 • Bryr sig Storebror Staten om vad dess myndigheter ägnar sig åt?

  Är att tillåta en debatt med mycket skilda åsikter ett sätt att visa att man tar allmänhetens oro på allvar, när samtidigt debatt undviks i något konkret, uppenbart och näraliggande – ”att ryggraden i svenska samhället” – dess myndigheter inte sköter sig!

  Är det enklare låta folk debattera ”chemtrails” där få tycks ha konkret kunskap, än svara på frågor varför sjukvård ej i tid botar svårt sjuka/skadade, eller att rättsprocesser i medicinska ärenden avgörs av en svensk domarkår utan medicinsk kunskap?

  På sistone har påvisats att Försäkringskassan (FK) inte sköter sig, som en myndighet borde! Att skadedrabbades ärenden bedöms av försäkringsmedicinska rådgivare, vilka inte träffar dem vars ärenden de skall avgöra – samtidigt som de själva saknar nödvändig kunskap för att hjälpa myndighetens handläggare fatta korrekta beslut i varje enskilt ärende. Bakgrunden är att dessa saknar medicinsk kunskap.

  Istället finns klara bevis för att FK bryter mot EUdomstolens domar, vilka skulle gälla lika för alla länder som ingår i EU/EES-området.

  FKs Gd Dan Eliasson framhåller att alla likabehandlas – samtidigt som att så inte sker. När bevis finns att feltolkning skett i typiska ärenden hittar FK snabbt nya skäl att avslå krav på ersättning enligt reglerna för gränsköverskridande vård – utlovad av EUkommission och EUdomstol.

  Då tiger ansvarig minister.

  Trots att Expressen avslöjat korruption i FKs ledning hoppas socialförsäkringsministern – att allt går rätt till hos myndigheten – punkt slut.

  Att även domaren, som är ordförande i Socialstyrelsens Rättsliga Råd, vägrar diskutera jäv, när dess Vetenskapliga Råd samtidigt är rådgivare åt myndigheten och ”sakkunnig” åt försäkringsbranschen – i samma typ av ärenden – är illavarslande!

 • Trots tidsbrist så måste jag hoppa in här och låta mig imponeras av News Voice och TS. Detta sätt att tackla ett olöst mysterium såsom dessa kemutsläpp är, är föredömligt! Istället för att ägna sig åt personangrepp och döma ut folk på förhand – väljer NV att arbeta metodiskt med att reda ut ett intressant samhällsproblem. Vad resultatet blir är oväsentligt: Har gåtan en naturlig förklaring är det bra, men består den av tidigare ej känd problematik så är det också bra.

 • Regeringen i Storbritannien har skrivit en rapport där de medger att miljoner britter blev utsatta för ett hundratal hemliga tester av biologiska vapen mellan 1940 och 1979.

  “Millions were in germ war tests. Much of Britain was exposed to bacteria sprayed in secret trials. The Ministry of Defence turned large parts of the country into a giant laboratory to conduct a series of secret germ warfare tests on the public.

  Many of these tests involved releasing potentially dangerous chemicals and micro-organisms over vast swaths of the population without the public being told.

  Läs mer: http://www.theguardian.com/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

 • @ Tomas. Men här handlar det inte om någon visselblåsare. Citat: “NewsVoice har fått grön signal att publicera Riksdagens Utredningstjänsts utlåtande om chemtrails. Utlåtanden från RUT är normalt hemligstämplade, men NewsVoice fick rätten att publicera det.”

  Min åsikt. Först sluter Sverige hemliga avtal med USA, sedan är allt hemligstämplat, sedan när protesterna duggar tätt så utreder en myndighet detta och det är hemligt stämplat, sen får NewsVoice rätten att publicera detta.

  Det blir en intressant läsning, kanske…

  Frågan som återstår är. Eftersom stormakten Sverige känner ett behov av att hålla affärerna inför svenska folket hemliga, hur ska man kunna lita på deras utredningar och det som de tillåter att publicera?

  Jag bara undrar…..

 • De som för våra skattepengar håller informationen hemlig ska utreda och ge oss svar. Kan det vara seriöst?

  Se följande länkar:
  Hemställan till Riksdag år 1997
  http://ivansbj.blogspot.se/2013/09/utredning-om-amerikansk-rymdforskning.html

  Om chemtrails i spansk Tv8
  http://ivansbj.blogspot.se/2014/01/debatt-om-chemtrails-pa-tv8-i-spanien.html

  En video dokumentär: https://www.youtube.com/watch?v=J_mxbFAcv6Q

  Eftertanke: På NewsVoice har det avslöjats hur t.ex. Läkemedelsverket godkänner läkemedel på lösa grunder. Vidare har det avslöjats hur KI fungerar, hur skatteverket upphandlar data tjänster och hur man behandlade en anställd. Listan skulle kunna säkert göras lång.

  Med tanke på detta kan vi fråga oss om svaret angående chemtrails från våra myndigheter blir seriöst.

  Mot detta talar två saker. Dels den propaganda som pågår i radio angående koldioxid och klimatförändringar och vissa politiska partiers partiprogram som bygger hela sin politik enbart på koldioxid och att försvara skattehöjningar.

  För det andra är det politiker och myndigheter själva. Hur ska de förklara att de besprutar oss som ohyra? Hur ska de förklara att de manipulerar medvetet vädret och att deras agerande är direkt den sanna orsaken till torka, översvämningar, misskörd, ohälsa, sjuka träd, o.s.v.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *