Ny studie: Svenskarna klarar inte en nationell infrastrukturkris

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 april 2014
- NewsVoice redaktion

Är du beredd när “det” händer? Frågan om samhällets kollaps ställs av den svenska Krisberedskapsmyndigheten MSB.

Sverige är ett modernt land där de flesta känner sig trygga och har alla tänkbara bekvämligheter, men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända?

En ny undersökning visar att sju av tio svenskar är helt oförberedda inför en kris som slår ut all infrastruktur. Sämst koll på krisläget har konstigt nog norrlänningar.

Marcus Årskog på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar privatpersoner att gå igenom den checklista som MSB bjuder på.

“Absolut viktigast är att se till att man har mat, vatten och värme. När det varnas för en kraftig storm är det till exempel en bra idé att fylla ett antal PET-flaskor med vatten eller fylla upp badkaret. Det är också bra att ha konserver hemma, så att man klarar sig några dagar iallafall”, sa Marcus Årskog till DN.

Konsten att ställa rätt prognos

Att kunna förutsäga framtiden, alternativt ställa en korrekt prognos när hela stater och världsregioner kan kollapsa, som följd av en radikal klimatförändring, en kosmisk händelse, en pandemi eller en ekonomisk krasch, är av högsta intresse för varje statsledning i världen.

Alla medel för att förutse framtida katastrofer är därför tillämpliga. I filmen ovan demonstreras hur sk remote viewing (NSA), en mental teknik, används som metod. Andra förlitar sig hellre på sk “data mining” och här har vi som exempel det svenska företaget Recorded Future som både CIA och Google visat stort intresse för. Recorded Future säger sig kunna leverera framtidsprognoser även om kommande potentiella katastrofer. Se introfilm nedan.

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Att kunna förutsäga framtiden, alternativt ställa en korrekt prognos när hela stater och världsregioner kan kollapsa, som följd av en radikal klimatförändring, en kosmisk händelse, en pandemi eller en ekonomisk krasch, är av högsta intresse för varje statsledning i världen.”

  Hm.. I ovanstående definitionen saknar jag planerade illdåd!!! Exempel: HAARP, VÄDERMANIPULATION, CHEMTRAILSBESPRUTNING, GMO, MEDVETEN SPRIDNING AV BAKTERIER, MEDVETEN MANIPULATION MED MÄNNISKORS SINNE – SÅ KALLAD MINDCONTROLL. Med andra ord vill jag säga att de myndigheter som hanterar katastrofer och förbereder planer för deras hantering är de samma som tillåter medvetet eller omedvetet riktade katastrofhändelser.

  Jag tycker att så länge vi har hemliga överenskommelser som är grund för krafter som vill se världens undergång och som bygger hela sin existens på manipulation, förslavning av mänskligheten, ekonomisk slaveri och en tillvaro som är byggt på krig och förödelse så är det svårt att förutse framtiden eftersom allt beror på villigheten hos den breda allmänheten att vakna och inte låta sig dras med i på konstgjort väg skapade och illusions baserade nyheter och händelser i samhällen och världen.

 • Månne detta var baktanken när våra “folkvalda” på sin tid införde ett system där bägge i ett förhållande tvingas till att lönearbeta viket då medförde att vi inte längre hade tid till att ta hand om våra barn och gamla samt att då låta dessa gennrationer få utöva det utbyte av livserfarenhter som de kunde tidiare.
  I och med att vi numera mer eller mindre tvingas till att sätta in våra barn på dagis, förskolor, grundskolor, och nú snart (hemska tanke) obligatoriskt gymnaisum så att samhället het tar över och bestämmer vad och vlika erfarenheter som den yngre gennarationer skall delges samtidigt som att vi pga. av den tidsbrist som då vi har blivit påtvingabde tvingas till att sätta in/gpmma undan våra äldre på div. istutioner så uppstår per automatik en kunnsapslucka mellan gennerationerna som de facto är livsnödvändig att kunna för att det finns inget som är statiskt utan allt grenomgår ständiga förändringar i bland i för oss vanliga individer i en positiv rikting men ofta så är det ett stag fram och två tillbaka.
  Det räcker med att läsa lite allmän historia på grundslokenivå för att inse att inga civilisationer hittils har klarat sig genm en längre tid utan alla större civilisationer har förr eller senare gått under.
  Men det var kanske just detta tpp av kunnskaper genrationerna emellan såm var den egenliga avsikten från början så att strorebor i Nord Koreansk anda skal styra över vad och vilka kunnskaper som sakll föras vidrare.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *