Nya Slussenbygget kan bli en katastrof – avslöjande video

publicerad 30 april 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

I denna videopresentation framgår hur byggprojektet "Nya Slussen" i Stockholm riskerar att utmynna i en katastrofal förstörelse av vyer och en traditionell Stockholms-känsla runt nuvarande Slussen.

Animationerna avslöjar att från gatunivå kommer de vackra vyerna försvinna och täckas av kantiga byggnader som trots mycket glas skymmer sikten. Utsikten över vattnet försvinner till stor del. Byggnaderna kommer inte bli genomskinliga på grund av smuts och takvinklar. Himlen (ofta grå) kommer att speglas i glasytorna.

Inte nog med det, en åttafilig "motorväg" väsentligen byggd i ett plan kommer att binda samman Södermalm med Slussen. Eftersom det ska finnas övergångsställen över den breda vägen kommer det garanterat att bli täta trafikstopp, buller och en dålig luftmiljö.

Maila Stockholms Finansborgarråd Sten Nordin på: sten.nordin@stockholm.se och klaga.

Nya Slussen katastrof