Oshercentrum – miljonrullning till ingen nytta – Ett försök till slutsummering

publicerad 17 april 2014
- Henrik G
Osher Centrum Leaks

Vi har under flera a?r fo?ljt Oshercentrets utveckling ha?r i 2000-Talets Vetenskap. Det har inte varit la?tt eftersom de ansvariga inte varit sa?r- skilt villiga att svara pa? va?ra fra?gor. Denna sammanfattning av Oshercentrets historia tror vi da?rfo?r a?r ba?de no?dva?ndig och viktig fo?r framtiden. Den go?r det la?ttare att fo?rsta? varfo?r det blir som det blir.

Text: Ingemar Ljungqvist, 2000-talets Vetenskap

Osher Centrum IngvarNu a?r tiden ute fo?r den donation som makarna Barbro och Bernard Osher gav till Karolinska Institutet fo?r
att de skulle skapa ett centrum fo?r veten- skaplig forskning runt de olika alternati- va metoder och medel som florerar i medicinens va?rld. Donationen var pa? 43 miljoner kronor (5, 5 miljoner US dollar) och offentliggjordes 2005. A?ret da?rpa? 2006 var det ho?gtidlig invigning av Karolinskas Oshercentrum. 2000- Talets Vetenskap var da?r, men sja?lva invigningsfesten andades lite av fo?rvirring.

Den pra?glades av okunskap om vad alternativen verkligen var. De som kunde sina saker i Sverige stod en bit ifra?n ledningen pa? Karolinska och var inte kontaktade.

Redan i starten hade vi farha?gor o?ver hur donationen skulle komma att fo?rvaltas. Det framga?r tydligt om man la?ser va?r artikel fra?n invigningen i nr 1/2006. Men med ra?tt ledning kanske denna genero?sa donation komma till nytta fo?r alternativen.

En ledande professor skulle strax utses, en person som skulle leda verksamheten under de sex a?r som donationen skulle vara. Efter fyra a?rs verksamhet gjorde vi ett nedslag och granskade verksamheten pa? Osher. Det var ma?nga vackra ord och stora pengar som hade fo?rbrukats, men vi gjorde granskningen utifra?n donatorernas avsikter.

Läs hela artikeln i 2000-talets Vetenskap


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq