Analys av Riksdagens utredningstjänts utlåtande om atmosfärbesprutning

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 april 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Sveriges riksdag

I mars 2013 diskuterade en liten samling av personer med varierande bakgrund Riksdagens Utredningstjänsts uppfattning om geoengineering och atmosfärbesprutning. Undertecknad var på plats. Drygt ett år senare offentliggjordes skrivelsen. Atmosfärbesprutning anses vara en konspirationsteori och utlåtandet undviker kärnfrågorna.

Analys: Torbjörn Sassersson, uppd. 29 juni 2014*

En riksdagsman ställde frågorna till utredningstjänsten den 17 september 2012 och skrivelsen kompletterandes med en extra fråga drygt ett halvår senare.

De tre frågeställningarna:

 1. Finns kunskap kring resultatet av så kallad geoengineering – det vill säga mänsklig styrning av väder och klimat genom olika tekniska insatser?
 2. Finns det någon offentlig kunskap och/eller uppfattning om så kallad [atmosfärbesprutning] och deras eventuella effekter? [Atmosfärbesprutning] anses innehålla aluminium, strontium, barium, fluor och andra kemikalier/gifter?
 3. Är det möjligt att ett stort antal okända transportflygplan regelbundet trafikerar svenskt luftrum utan att luftfartsverket har kännedom om det? Hur omfattande är i så fall den flygtrafik som luftfartsverket inte har kännedom om? Och hur ser regelverket ut för transpondrar?

*Ladda ner originaldokumentet

Riksdagens Utredningstjänst är en service som tillhandahåller kvalificerade svar på riksdagspolitikernas sakfrågor. En politiker kan utnyttja denna tjänst efter egen vilja. Svaren från utredningstjänsten är inte offentliga om inte frågeställaren väljer det.

I detta fall har en riksdagsman ställt frågor om atmosfärbesprutning och geoengineering och sedan valt att offentliggöra svaret via NewsVoice under förutsättning att politikerns identitet inte röjs. Blueshift.nu lyckades lägga ut dokumenten innan NewsVoice och därför länkar NewsVoice till Blueshift.nu för nedladdning av dokumenten.

Utredningsstjänstens svar

Den första frågan. Utredningstjänsten har inga anmärkningsvärda synpunkter på geoengieering. Kunskapen finns och man förnekar inte tillämpningen.

Riksdagen

Den andra frågan. Värre är det med begreppet chemtrails. Utredningstjänsten (RUT) röjer redan i rubriceringen sitt ställningstagande. Rubriken löd “Chemtrails anses vara tecken på en konspiration” och därmed inser den frågande riksdagsmannen vilken åsikt som denne förslagsvis ska ha.

RUT beskriver att tron på chemtrails kan karaktäriseras av en misstro mot samhället. Kvickt leds riksdagsmannen till den amerikanska förklaringsmodellen presenterad redan år 2000 av naturvårdsverket i USA, The Environmental Protection Agency, EPA. Därmed framgår vilken part i världen [USA] som bestämmer åsikten om vad chemtrails är och vilken policy som gäller. 

Därefter följer en förklaring vad som är contrails, vilket inte är föremål för riksdagsmannens förfrågan.

Utredningstjänsten fortsätter med att diskutera nedfallet av metaller som härstammar från aerosolbesprutningar i atmosfären, enligt chemtrails-utredare. RUT hävdar att de uppmätta metallen arsenik är normal, men RUT vill inte diskutera uppmätta halter av aluminium eller barium i nedfallet.

sprayande plan chemtrailsRUT skriver att det inte genomförs regelbundna mätningar av barium och strontium i regnvatten. Med andra ord vill inte RUT förklara de påstått uppmätta halterna. Det som dock framgår i svaret är att det förekommer mätningar på metallerna, de är bara inte regelbundna. För den som läser svaret slarvigt blir slutsatsen att närvaron av barium och strontium i regnvattnet inte är viktig. Mätningarna förekommer ju inte regelbundet.

Däremot vill utredningstjänsten gärna nämna att aluminium förkommer i stora mängder naturligt i marken, vilket inte heller efterfrågats. RUT antyder att damm från markytan kan hamna i atmosfären och fortsätter med att diskutera uppmätta halter av aluminium i mossa!

Vid det här laget har utredningstjänsten avverkat 7 sidor text och tabeller och är inne på sista sidan. RUT påpekar att det stora miljöproblemet inte är aluminium i atmosfären utan försurning av mark och skog pga aluminium i lös form i markvatten. Därmed är all uppmärksamhet avledd från kärnfrågan om chemtrails till ett helt annat problem som inte ens adresserats i förfrågan till utredningstjänsten.

Den tredje frågan från riksdagsmannen besvaras knappast. Den undviks. Istället avhandlar RUT lågflygande flygplan som missats av Luftfartsverket. Det är anmärkningsvärt att RUT helt undviker att försöka besvara fråga tre som är mycket välformulerad. Förklaringen bör vara att den ameriklanska policyn måste följas.

NewsVoice återkommer i morgon med Transportstyrelsens besked om chemtrails och flygplan som väljer egna rutter.

Slutsats

Riksdagens Utredningstjänst har kontrollerat hur den amerikanska policyn gällande chemtrails ämnad för politiker ser ut och har beslutat sig för att följa den. Chemtrails ska vara en konspirationsteori som sprider oro. Chemtrails ska förklaras i termer som tillhör begreppet contrails och i övrigt ska kärnfrågorna undvikas.

Analys: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag ska genast be RUT utreda om Alien Mindbenders gömmer sig i min tvättmaskin. Om deras slutledning är att Alien Mindbenders bara är snömos kommer jag att skylla det på att RUT är med i någon obskyr reptilkonspiration som får David Ickes teorier att framstå som mentalt sunda. Det går aldrig att vinna en argumentation mot en foliehattsklädd konspirationsteoretiker som har glömt att ta sin dagliga dos Haloperidol.

 • Jag har aldrig kontaktat några lokaluthyrare eller kursarrangörer men kan se hur det i många fall kan vara motiverat. Media har jag tipsat ett antal gånger genom åren. Denna gång har jag dock bara kontaktat Dalarnas Tidningar. Bekanta till mig har dock kontaktat andra medier, exempelvis Nyheter24. Jag har svårt att se något negativt i att göra det, om vi inte ens ska få diskutera en riksdagsmans göromål i medierna, hur ska vi då kunna ha någon som helst samhällsdebatt? Det handlar inte om att hänga ut någon, det handlar om att sätta press på Miljöpartiet att ta itu med sin stundtals lättsinniga inställning till hur världen är beskaffad.Ju fler som tar upp chemtrailsaffären desto hårdare blir trycket.

 • Försök inte Jonas Karlsson aka PK Jonas att lägga skulden på Newsvoice.

  Så här gick det till denna gång.

  Det är sannolikt du och dina vof-kompisar som i vanlig ordning kontaktat medierna. Jag får ofta samtal och mail från personer som berättar om att ni från VoF mailar och ringer upp kursarrangörer, lokaluthyrare, tidningar och till dem sprider falsk information med avsikten att skada enskilda personer och förhindra föredrag, seminarier och kurser.

  Ert beteende är verkligen avskyvärt och i allra högsta grad kunskapsfientligt. Det har pågått i minst 15 år om inte längre.

  Ni hänger ut folk och sprider destruktiva rykten om dessa så fort ni kommer åt. I forumet Skepticism iFokus skriver ni att det inte går att komma åt NewsVoice via kommentarsfälten utan istället föreslår ni taktiken att sprida nedsättande kommentarer via sociala medier. Jag fick härom dagen ytterligare en sådan skärmdump.

 • Utan artikeln i Newsvoice så hade nog nyfikenheten aldrig väckts från första början. Jag undrar för övrigt om diarienummer verkligen var nödvändigt, kanske skulle det ha gått att ta reda på uppdragsgivaren utan det.

 • På något sätt läckte riksdagsledamotens identitet ut….förmodligen pga av att Blueshift.nu inte tog bort diarienumret.

  Nyheter24: MP-riksdagsledamot beställde utredning – om chemtrails
  http://nyheter24.se/nyheter/politik/766889-mp-riksdagsledamot-bestallde-utredning-om-chemtrails

  Men ledamoten svarade riktigt förnuftig. Frågor måste kunna ställas. Egentligen är “nyheten” att en riksdagslesdamot ställde en relevant fråga inte ens en nyhet.

 • @ Marianne Nyqvist

  Denna någon torde vara undertecknad om nu inte någon annan framfört samma inställning, vilket inte är helt osannolikt förstås.

  Jag försökte även locka till debatt genom att fråga om inställningen till detta hos andra
  besökare på Newsvoice men fick tyvärr noll respons. Har ingen aning om varför.

  Här diskuteras ju friskt allt mellan himmel o helvete , mestadels av synnerligen skarpa
  hjärnor , så jag förstår inte varför själva grundbulten till det vi kallar demokrati, nämligen
  röstdeltagandet , luftas mer än vad som är fallet.

  Hjärntvätten sitter djuuupt rotad när det gäller detta och det anses som nån
  jävla medborgerlig plikt att vi minsann ska utnyttja vår en gång förvärvade rätt att få bidra till
  “demokratin”. Numera är ju riksdagsvalet oxå så intill hysteri bevakat av medierna, och framförallt TV:s ökade täckning gör ju att folk som inte brytt sig tidigare helt plötsligt blir väldigt engagerade. Ett exempel på hur det kan gå när etablissemangets olika maktfaktorer
  slår sina påsar ihop.

  Politikerna driver med oss och dom gör det med erat godkännande.

 • Det bidde en tumme, med andra ord…

  Ordet “diktatur” har förkommit några gånger i den här soppan och jag noterade i någon av skrivelserna från “översåtarna” (lysande ord!) att medborgare som reagerar och inte lyder den snälla staten är nästintill terrorister. Har då samma maktfullkomliga täcke börjat breda ut sig här också, som det har i landet i väster.

 • Det känns ju inte speciellt meningsfullt att lägga sin röst på ett “teatersällskap” som spelar med i politiska teaterstycken utan hänsyn till vad “publiken” tycker. Någon på NewsVoice föreslog i en kommentar för en tid sedan att vi inte skulle rösta vid de kommande valen. Det ligger kanske något i detta…

 • Morgan Strålman skrev:
  ” Den nu inslagna linjen är mot en sluten, mer hemlig totalitär stat där bankirer dikterar villkoren och ständigt skapar ekonomiska brister.”

  Du menar som USA:s Federal Reserve skapat i lönndom 1913 ?

 • Rapporten är värre än jag hade förväntat mig, vilket kommer i slutändan att leda till riksdagens upplösning, vilket händer den dagen då de flesta människor i Sverige upptäcker att deras hälsoproblem (och naturens problem) beror till stor del på att vi är besprutade som ohyra. Vi betalar skatt och röstar på, enbart för att bli lurade och förda bakom ljuset.

 • Vad som är intressant med svaret är att man underkänner Flygvapnets incidentberedskap till 100%. Vet FV om det? vad säger Flygvapenchefen om det?
  I övrigt är svaret typiskt för en diktatur.

 • Eftersom alla politiker anser sig företräda demokratiska värderingar, torde just folkomröstningar vara det absolut främsta kännetecknet på detta. Vi har haft två, kärnkraft och högertrafik, båda gav dom fan i att följa !! Ett införande av den i Schweitz väl fungerande modellen verkar bli en helt avgörande framtida fråga i detta val. Den nu inslagna linjen är mot en sluten, mer hemlig totalitär stat där bankirer dikterar villkoren och ständigt skapar ekonomiska brister. Just nu har vi en statsskuld på 1250 miljarder, VARFÖR?? Vad vi verkligen behöver är folklig demokrati och när staten spårar ur kan medborgarna ställa till rätta med folkomröstningar. När man som i detta, och troligen i många andra fall, direkt vilseleder våra förstroendevalda systematiskt för att tillfredsställa helt andra syften än befolkningens och landets väl, vad har vi då ?? Ja i alla fall inget som fungerar……..

 • Ovan beskrivet sätt att försöka förklara något för gemene man tycks vara det nya sättet på vilket vårt samhälle försöker undanhålla väsentliga fakta för sina medborgare.

  Man svarar undvikande eller på frågor som blivit omformulerade. Exemplen torde kunna mångfaldigas – beroende till vilken myndighet eller den del av “Översåteriet” medborgarna vänder sig till.

  Som medborgare känner man igen hur FRA, läckande ITspecialisters information blir hanterad. Den som ifrågasätter blir snabbt en “samhällsfiende”, varefter “samhället” börjar agera, som det beskrivs i romaner som “processen”, “Animal Farm”, 1984 etc, etc.

  Samhället gör aldrig fel oavsett hur det själv bryter mot typer av lagar, förordningar, samt rådande principer. Myndigheter hänvisar till regering och lag. Där hänvisas tillbaka till myndigheter, vilka påstås vara självständiga och opåverkbara, samtidigt som en regering på nolltid ersätter styrelsen för en myndighet med ett Insynsråd på nolltid, när regeringen inte längre är tillfredsställd med hur myndigheten sköter sysslorna.

  I Anne-Marie Pålssons bok “Knapptryckarpartiet” ges en god bild av hur våra riksdagspartier manipulerar svenska folkets röstande medborgare.

  Den boken kan verkligen rekommenderas för att förstå att det är partiledningarna som beslutar hur en kommande riksdag inte längre är det svenska folkets eget val, utan hur de godkända partigruppernas ledningar indirekt styr landet.

  Behövs egentligen väljarna om slutsatserna skulle långdragas?

  Var det så här folkets inflytande på kommande politik, ledande politiker tänkt sig att demokratins vidareutveckling skulle se ut?

  Enligt Göran Rosengren har Sverige världens svagaste och mest osjälvständiga parlamentariker, vilket ger en viktig rapport om urholkningen av vår demokrati!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *