SR Kropp & Själ anmäld igen till Granskningsnämnden

publicerad 8 april 2014
- av NewsVoice

kropp och själDen 1 april i år (2014) sändes SR:s program Kropp & Själ i P1 kl 10.03, ett mycket starkt och kritiskt reportage om “doktorerna som inte går att stoppa”.

Varför har det inte gått att stoppa läkarna Erik Enby och Tullio Simoncini? Tänk om det är så att dessa två doktorer är eldsjälar, som sitter inne med sanningen?!

Varför fick inga patienter som överlevt farliga cancersjukdomar vara med i det direktsända programmet Kropp & Själ för att få ge vår syn? Jag är en sådan patient som i början av år 2001 diagnostiserades med den allvarliga cancersjukdomen malignt melanom, en aggressiv cancer med spridning och blev därför extra upprörd när Erik Enby behandlades på det kränkande och ensidiga sätt som skedde  programmet. Jag lever ju fortfarande efter drygt 13 år tack vare hans infektions- och mögelhämmande terapier.

Det som är så anmärkningsvärt i mitt fall är att jag tackade nej till strålbehandling på Sahlgrenska och i min förtvivlan vände mig till dr Enby, känd för sina alternativa behandlingsmetoder. Jag har blivit ”botad” i huvudsak genom vitamin- och mineralbehandlingar och akupunktur (ingen strålning!). På Enbys inrådan gick jag med på en mindre operation, varvid en plommonstor tumör avlägsnades på halsen. Jag friskförklarades av Sahlgrenska år 2004. Ett mirakel eller mångårig beprövad erfarenhet?

Programmet lämnade mycket i övrigt att önska.

I Kropp & Själ togs upp enbart två patienter som dött efter alternativa behandlingar. Kalla fakta är att ungefär 25.000 dör i cancer varje år i den etablerade vården. Om cancerbehandlingarna hade fungerat tillfredsställande inom vården, hade vi inte behövt söka oss till alternativmedicinen. Skall vi som fått en cancerdiagnos behöva åka till Tyskland för att få den hjälp vi behöver när det finns hjälp att få på närmare håll? Eller rättare sagt har funnits att få på Karl Johansgatan 49 i Göteborg hos dr Enby, vars legitimation drogs in i februari 2007 för att han inte behandlat enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet”. En rättsskandal!

Det finns ingen rim och reson i detta. Skolmedicinska läkare mister ytterst sällan sina legitimationer. Förklaringen finns förmodligen att söka i att det medicinska etablissemanget går läkemedelsindustrins ärenden.

Det fanns dessvärre ingen balanserad motvikt i programmet. Ingen av alternativvårdens representanter fanns med i studion, ej heller någon journalist från detta håll. Varför fanns för övrigt inte någon läkare från LIM (läkarföreningen för Integrativ Medicin) i studion? En fadäs utan dess like.

Att dessutom ha mage att basunera ut inför hela svenska folket att Erik Enby kommer att anmälas till Polisen av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) är mer än vad man kan stå ut med, det är övermaga!

Det är ett allvarligt hot mot demokratin när läkares förskrivningsrätt och patienternas möjlighet till fritt terapival begränsas eller rentav omöjliggörs genom HSAN:s och Socialstyrelsens agerande. De flesta journalisterna i Sverige är dessutom megafoner åt makten, så dem har vi inte heller så stor nytta av.

Vad handlar det egentligen om? Starka krafter motarbetar Erik Enbys forskning. Varför? Hans forskning är kontroversiell och utgör ett hot mot den rådande doktrinen. Hela hans gärning är i grunden ett fredsprojekt. Hälsa är fred, allt annat är ofred! Det är hög tid att ställa om till ett människovänligare samhälle.

Erik Enby har utsatts för stort och integritetskränkande lidande av myndigheterna och svensk massmedia. En ursäkt och legitimationen åter är det minsta man kan begära!

Göteborg den 6 april 2014

Siv Wernborg, Fil mag (cancerpatient 2001-2004)