SR Kropp & Själ anmäld till Granskningsnämnden för Radio och TV

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 april 2014
- NewsVoice redaktion

kropp och själDen 1 april i år (2014) sändes SRs program Kropp & Själ kl. 10.03, ett mycket kritiskt reportage om läkare ”som inte går att stoppa”.

Både programbeskrivningen på hemsidan och i programmet beskrivs ”doktorerna” på ett kränkande sätt. Framförallt handlade det om läkaren Erik Enby som under större delen av sitt liv själv forskat på cancerns gåta och menar sig ha funnit en behandlingsmetod som bygger på hans rön om att cancern är en svamp.

Han behandlade många cancerpatienter mycket framgångsrikt under flera år. Tyvärr blev han utsatt för mycket kritik från etablissemanget, eftersom hans arbete inte stämde med ”main stream”-åsikterna om vad cancer är och hur den ska behandlas.

Dr Enbys intresse under hela hans verksamma liv har varit sjukdomsbegreppet, hans sökande efter ”sjukdomarnas väsen”. Tänk om han faktiskt har rätt! Är det inte värt att undersöka med respekt?

Erik Enby har läkarutbildning och har arbetat som legitimerad läkare i många år, parallellt med att han haft en egen klinik där han utvecklade sina arbetssätt. Han har i sin bok ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen” beskrivit dels sitt arbete och sina rön, och dels den utsatthet och det kränkande bemötande han utsatts för under alla år (jag bilägger min sammanfattning av boken).

Etablissemanget menar att han inte arbetar enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är dock fel. Han arbetar enligt mångårig beprövad erfarenhet, och har själv skaffat sig två avancerade mikroskop, som gör det möjligt att följa förekomsten av infektioner i blodet hos kroniskt sjuka och har mot alla odds, utan något som helst stöd från något håll, publicerat sina forskningsresultat på sin hemsida www.enby.se och i tidningen 2000-Talets Vetenskap.

I stället för att stödja Erik Enby, som sannolikt har lagt grunden för en helt ny kunskap inom medicinen, väljer samhällets språkrör – massmedia – att förlöjliga, håna och förkasta en läkare på ett enormt kränkande sätt, en läkare som under många år framgångsrikt hjälpt människor till bättre hälsa.

Erik Enby förlorade sin läkarlegitimation år 2007 på grund av en händelse som verkligen kan ifrågasättas. Han är idag 77 år och har alltså arbetat som legitimerad läkare tills han var 69 år.

I medias attacker mot komplementärmedicinen nu tar man inte upp skolmedicinens misslyckanden till granskning, d.v.s. orsakerna till att människor söker sig till alternativ vård. Tusentals människor dör varje år på grund av cancer trots (eller kan det vara tack vare?) strålning och medicinering. Väldigt många har tappat tron på den traditionella medicinen efter flera misslyckanden och tråkiga erfarenheter och söker sig nu till komplementärmedicin och naturläkare. Jag tillhör dem. Jag blir därför extra upprörd när en läkare som Erik Enby behandlas på det kränkande och ensidiga sätt han gjort i programmet.

Programmet låter tre skeptiker och kritiker föra fram kritiken. Det fanns ingen balanserad motvikt i programmet, eftersom de inte hade med alternativvårdens representanter i studion blev det en fullständigt absurt partisk journalistik! Erik Enby hade kvällen innan sändningen avböjt att kommentera programmet. Att dessutom basunera ut i hela Sverige att han ska anmälas för Polisen är oförskämt, det finns inga ord för detta.

Örebro den 4 april 2014

Pia Hellertz
Fil.dr., socionom, psykoterapeut
Pensionerad universitetslektorDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq