SR Kropp & Själ anmäld till Granskningsnämnden för Radio och TV

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 4 april 2014
- NewsVoice redaktion

kropp och själDen 1 april i år (2014) sändes SRs program Kropp & Själ kl. 10.03, ett mycket kritiskt reportage om läkare ”som inte går att stoppa”.

Både programbeskrivningen på hemsidan och i programmet beskrivs ”doktorerna” på ett kränkande sätt. Framförallt handlade det om läkaren Erik Enby som under större delen av sitt liv själv forskat på cancerns gåta och menar sig ha funnit en behandlingsmetod som bygger på hans rön om att cancern är en svamp.

Han behandlade många cancerpatienter mycket framgångsrikt under flera år. Tyvärr blev han utsatt för mycket kritik från etablissemanget, eftersom hans arbete inte stämde med ”main stream”-åsikterna om vad cancer är och hur den ska behandlas.

Dr Enbys intresse under hela hans verksamma liv har varit sjukdomsbegreppet, hans sökande efter ”sjukdomarnas väsen”. Tänk om han faktiskt har rätt! Är det inte värt att undersöka med respekt?

Erik Enby har läkarutbildning och har arbetat som legitimerad läkare i många år, parallellt med att han haft en egen klinik där han utvecklade sina arbetssätt. Han har i sin bok ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen” beskrivit dels sitt arbete och sina rön, och dels den utsatthet och det kränkande bemötande han utsatts för under alla år (jag bilägger min sammanfattning av boken).

Etablissemanget menar att han inte arbetar enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är dock fel. Han arbetar enligt mångårig beprövad erfarenhet, och har själv skaffat sig två avancerade mikroskop, som gör det möjligt att följa förekomsten av infektioner i blodet hos kroniskt sjuka och har mot alla odds, utan något som helst stöd från något håll, publicerat sina forskningsresultat på sin hemsida www.enby.se och i tidningen 2000-Talets Vetenskap.

I stället för att stödja Erik Enby, som sannolikt har lagt grunden för en helt ny kunskap inom medicinen, väljer samhällets språkrör – massmedia – att förlöjliga, håna och förkasta en läkare på ett enormt kränkande sätt, en läkare som under många år framgångsrikt hjälpt människor till bättre hälsa.

Erik Enby förlorade sin läkarlegitimation år 2007 på grund av en händelse som verkligen kan ifrågasättas. Han är idag 77 år och har alltså arbetat som legitimerad läkare tills han var 69 år.

I medias attacker mot komplementärmedicinen nu tar man inte upp skolmedicinens misslyckanden till granskning, d.v.s. orsakerna till att människor söker sig till alternativ vård. Tusentals människor dör varje år på grund av cancer trots (eller kan det vara tack vare?) strålning och medicinering. Väldigt många har tappat tron på den traditionella medicinen efter flera misslyckanden och tråkiga erfarenheter och söker sig nu till komplementärmedicin och naturläkare. Jag tillhör dem. Jag blir därför extra upprörd när en läkare som Erik Enby behandlas på det kränkande och ensidiga sätt han gjort i programmet.

Programmet låter tre skeptiker och kritiker föra fram kritiken. Det fanns ingen balanserad motvikt i programmet, eftersom de inte hade med alternativvårdens representanter i studion blev det en fullständigt absurt partisk journalistik! Erik Enby hade kvällen innan sändningen avböjt att kommentera programmet. Att dessutom basunera ut i hela Sverige att han ska anmälas för Polisen är oförskämt, det finns inga ord för detta.

Örebro den 4 april 2014

Pia Hellertz
Fil.dr., socionom, psykoterapeut
Pensionerad universitetslektor


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Såg dokumentär på Youtube inatt…om hur pengar och makt har gått före människors väl…inom sjuk vård…Cancer: the Forbidden Cures . Högst aktuell inför det stundande seminariet om alternativ syn på cancer

 • Det här att idiotförklara innovatörer är historiskt sett inget nytt. Kanske Eneby får sin upprättelse om 100 år eller så.
  Jämför tex Semmelweiss, läkaren som påstod att överläkarna borde tvätta händerna mellan obduktion o förlossning, Alice Miller som blev utslängd ur psykoterapiförbundet när hon påstod att barn får psykiska skador av aga, de två brittiska geologer som kom på något så absurt som plattektoniken. Allt detta är i dag vetenskap o beprövad erfarenhet. Då var det rent galenskap som hånades och bestraffades!

 • Bra gjort med anmälan. Jag håller också med Jan Oleby och Ruben. Det var slående på 70 talet att man offentlig förföljde de som hade en åsikt som ” inte var politisk korrekt” samtidigt som man hävdade att Sverige var en riktig Demokrati. Hjärntvättningen har pågått i många decennier i detta landet.Människor har lärt sig att reagera som i Nils Ferlin´s text.Jag ser det redan som en silverstrimma på horisonten att en sådan sida som denne finns. Det kommer att ta tid innan större delar av befolkningen är på samma linje. Då Sverige enligt min åsikt verkar vara den experiment Staten, som USA har använd sig av, för att testa hur man kan hjärntvätta ett samhälle, men till skillnad med USA har Sverige en annan Historia. Livegenhet var kraftig inbyggd i den svenska själen till motsats av USA. Det viktiga i kampen mot dessa krafter är att avslöja de förbindelser som finns i bakgrunden. En liten inspiration men bara för USA men även global ge http://www.thrivemovement.com

 • Jan Oleby! “Sverige är ett av de få länder i världen som aktivt motarbetar dessa tankegångar och de stora röda skynkena för Läkarkåren och Socialstyrelsen är homeopati och healing.”
  Tack för det! Det är just så extremt i Sverige och man undrar varför. Jag har aldrig övertygats om var skon klämmer. Har en viss politisk rädslobaserad uppfattning slagit rot i utbildningssystem och övriga institutioner? Folk vågar sällan yppa det man sett och upplevt när det inte är inom ramarna för de rationella fysiska riktlinjer som ritats upp av “utvalda” vetenskaper och skolplaner. Tänker på visan “När skönheten kom till byn, då var klokheten där…..”. Klokhet borde vara skönhet, men klokhet brukar blandas ihop med beräknande egoism eller kallhamrad okänslighet. Visan menar den sorten förståss. Ja jag spånar på var skon klämmer.
  En vers i visan, text Nils Ferlin

  Ack, klokheten är en gubbe så framsynt och klok
  att rosor och akvileja förfrysa.
  När byfolket hade lärt sig hans ABC-bok
  då upphörde deras ögon att lysa.
  Hårt tyngde de sina spadar i åker och mull,
  men fliten kom bara fliten till fromma.
  De räknade sina kärvar – för räkningens skull,
  och hatade för ett skratt och en blomma.

  Väl bekomme, ni som är kloka på det andra sättet!

 • I det anmälda programmet finns en lite ovanlig grej som fick mig att hoppa till. Mot slutet av programmet intervjuar programledaren Ulrica Hjalmarsson Neideman VoF-aren Dan Larhammar och det uppstår en liten störning, ett par sekunder bara, och så hörs Ulrica Hjalmarsson Neideman säga: “Försvann du nu, Dan?” Inget konstigt med det, men hon säger det med sådant privat tonfall och med en mjuk röst. Jag fick känslan att de är goda vänner. Är det så det går till på Sveriges Radio. Att den professionella programledaren intervjuar en mycket god vän. Är det någon som vet om det är så?

 • Nästan alla stora Universitetskliniker i USA är överens om att mer än 90% av all sjukdom har sin orsak i stress. WHO gick i början av detta år ut med en övergripande maning att bättre ta vara på komplementärmedicinen. Detta som resultat av vetenskaplig forskning sedan många år omkring komplettära och alternativa metoder inom det medicinska området. Sverige är ett av de få länder i världen som aktivt motarbetar dessa tankegångar och de stora röda skynkena för Läkarkåren och Socialstyrelsen är homeopati och healing. Eftersom vi tycks besitta kunskaper som övriga världen inte har anser jag att det åtminstone är Sveriges skyldighet att lämna ut dessa kunskaper till den övriga världen. Hur som helst tycks jag fortfarande vara den ende läkare i Sverige som har papper på att få bedriva Healing i någon form men fler kommer vi att bli. Det handlar om mod och om tid.

 • Mycket bra belysande artikel. Ja, det finns inte ord..!!

  Man kan bara hoppas att det ska kunna gå att få stopp på dessa ‘reptiler’ som nästlat sig in i maktpositioner på så många håll i samhället. Människor vars hjärnceller i hjärtat har förtvinat. Jo, sådana celler finns ..hos den riktiga människan!

  Hanna Arendts ord ‘Qui Bono ~ Who Benefits’ ..kunde vara ett rättesnöre för många.

 • Sann och upplysande artikel.
  Håller med Julius, men det som är konstigt är att det ändå verkar bli mer och mer totalitärt. Var finns de cyniska krafterna som så ostört och utan motsånd verkar driva elendet närmare sina ekonomiska mål? Hur går det här racet till? Är det djup korrumption inom våra allmänna myndigheter och institutioner? Jag har en känsla av att det inte går att rösta fram “goda krafter” mot “den onda ekonomiska” utvecklingen. Det finns ingen som tar de frågorna i sin mun, som finns att rösta på. Var finns de, som praktiskt kan stödja såna förmågor som Erik Eneby och andra människor med samma sökande av sanningar. Vi verkar med sjumilakliv, förbundna ögon, öron och mun gå mot transhumanism och kemisk förstöring av människors biologi och ursprung.
  Industrins robot-lakejer tycks med vansinnets jollrande förtjusning köra mot totalitärt centralt driven sjukvård, som indirekt är styrda av kemi-fabrikerna.

 • Det är inget kosnstig med det här.Som jag skrev igår,läkemedels maffian som står bakom de här smutskastnings kampanj har en enda syfte nämligen att förlöjliga den allternativt medicinen för att de ska kunna fortsätta med deras försäljning av dyra mediciner som botar inte bara håller sjukdomen i schakt för att kunna sälja sina dyra mediciner livet ut till oss.Det är skamligt var svenska medier har sjunkit,att gå läkemedels maffians begäran.Det var på tiden att fler och fler anmäler Radio och TV till Granskningsnämnden för deras agerande som är helt odemokratisk och icke neutralt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *