Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Strålskyddsstiftelsen: Fullt bevisat att strålning från trådlös teknik skadar hjärnceller

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 april 2014
- NewsVoice redaktion
Mobil podradio

Två nya forskningssammanställningar bevisar än en gång att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadlig för levande celler. Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Text: Strålskyddstiftelsen

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forskningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter, som i januari 2013 lämnade en omfattande forskningssammanställning som drog slutsatsen att beläggen för skadliga effekter ökat under senare år, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i januari 2013.

Den nya uppdaterade sammanställningen visar att en överväldigande majoritet, eller mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

Det innebär att 92,5%  av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.

Sammanställningen av all tillgänglig forskning presenterades nyligen av en internationell forskargrupp under ledning av Igor Yakymenko vid Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology i Kiev, Ukraina. De skadliga effekterna på celler har setts vid nivåer som är långt under de gränsvärden som gäller för mobilstrålning i de flesta länder, inklusive i Sverige, och som rekommenderats av den industrinära organisationen ICNIRP. Redan vid 1 mW/m2 har oxidativ stress observerats.

Strålskyddsstiftelsen noterar att gällande gränsvärde i Sverige är mellan 4 500-10 000 gånger högre än de nivåer som visats orsaka skador på cellnivå och att svenska barn i dag exponeras i hemmet och i skolan för betydligt högre nivåer då de använder läsplattor eller datorer som kopplas upp trådlöst mot internet. En läsplatta som kopplas upp trådlöst avger lika hög strålning som en mobiltelefon.

Oxidativ stress anses kunna orsaka en lång rad olika sjukdomar, bland dem cancer och Alzheimers. Det är också en bakomliggande orsak till DNA-skador.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att båda dessa sammanställningar bevisar att mobilstrålning och lågfrekventa fält skadar mänskliga celler inklusive hjärnceller. Dessa effekter kan leda till att cancer, demenssjukdomar och en lång rad andra sjukdomar och ohälsosymtom kan uppstå. Dessutom bevisar de att gällande gränsvärden är helt otillräckliga för att skydda oss mot strålningens skadeffekter.

Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade ”termiska effekter”. Gränsvärdet utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering, dvs över 6 minuter då strålningen är något mindre intensiv. De nu tillgängliga sammanställningarna gäller effekter som visats vid lägre så kallade ”icke-termiska” nivåer som gränsvärdet inte alltså inte skyddar mot. Mer information om gränsvärdet finns på Strålskyddsstiftelsens webbplats.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar liksom Bioinitativgruppen och Salzburg Health Department att gränsvärdet för mobilstrålning borde sänkas 3-10 miljoner gånger till 1-3 µW/m2. Trådlös teknik bör förbjudas i skolan och förskolan. Vidare bör mobiltelefoner och läsplattor förses med varningstexter och barn bör aldrig använda mobiler eller trådlöst uppkopplade datorer eller läsplattor.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor

Yakymenko et al.: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells; 29 mars 2014; Oxid Antioxid Med Sci 2014; 3(1):1-3

Bioinitative Working Group: New Studies Show Health Risks from Wireless Tech, 11 April 2014:

Bioinitiative.org/new-studies-show-health-risks-from-wireless-tech/

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq