Strålskyddsstiftelsen: Fullt bevisat att strålning från trådlös teknik skadar hjärnceller

publicerad 25 april 2014
- av NewsVoice
Mobil podradio

Två nya forskningssammanställningar bevisar än en gång att strålning från såväl trådlös teknik som lågfrekventa fält är skadlig för levande celler. Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).

Text: Strålskyddstiftelsen

Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.

Uppgifterna har sammanställts i en ny uppdatering av forskningsläget från Bioninitiative Working Group bestående av en grupp världsledande experter, som i januari 2013 lämnade en omfattande forskningssammanställning som drog slutsatsen att beläggen för skadliga effekter ökat under senare år, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i januari 2013.

Den nya uppdaterade sammanställningen visar att en överväldigande majoritet, eller mellan 65% och 90% av tillgängliga publicerade forskningsresultat, visar dessa skadliga effekter.

Enligt en ytterligare färsk sammanställning visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler.

Det innebär att 92,5%  av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.

Sammanställningen av all tillgänglig forskning presenterades nyligen av en internationell forskargrupp under ledning av Igor Yakymenko vid Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology i Kiev, Ukraina. De skadliga effekterna på celler har setts vid nivåer som är långt under de gränsvärden som gäller för mobilstrålning i de flesta länder, inklusive i Sverige, och som rekommenderats av den industrinära organisationen ICNIRP. Redan vid 1 mW/m2 har oxidativ stress observerats.

Strålskyddsstiftelsen noterar att gällande gränsvärde i Sverige är mellan 4 500-10 000 gånger högre än de nivåer som visats orsaka skador på cellnivå och att svenska barn i dag exponeras i hemmet och i skolan för betydligt högre nivåer då de använder läsplattor eller datorer som kopplas upp trådlöst mot internet. En läsplatta som kopplas upp trådlöst avger lika hög strålning som en mobiltelefon.

Oxidativ stress anses kunna orsaka en lång rad olika sjukdomar, bland dem cancer och Alzheimers. Det är också en bakomliggande orsak till DNA-skador.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att båda dessa sammanställningar bevisar att mobilstrålning och lågfrekventa fält skadar mänskliga celler inklusive hjärnceller. Dessa effekter kan leda till att cancer, demenssjukdomar och en lång rad andra sjukdomar och ohälsosymtom kan uppstå. Dessutom bevisar de att gällande gränsvärden är helt otillräckliga för att skydda oss mot strålningens skadeffekter.

Gällande gränsvärden skyddar endast mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade ”termiska effekter”. Gränsvärdet utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering, dvs över 6 minuter då strålningen är något mindre intensiv. De nu tillgängliga sammanställningarna gäller effekter som visats vid lägre så kallade ”icke-termiska” nivåer som gränsvärdet inte alltså inte skyddar mot. Mer information om gränsvärdet finns på Strålskyddsstiftelsens webbplats.

Strålskyddsstiftelsen rekommenderar liksom Bioinitativgruppen och Salzburg Health Department att gränsvärdet för mobilstrålning borde sänkas 3-10 miljoner gånger till 1-3 µW/m2. Trådlös teknik bör förbjudas i skolan och förskolan. Vidare bör mobiltelefoner och läsplattor förses med varningstexter och barn bör aldrig använda mobiler eller trådlöst uppkopplade datorer eller läsplattor.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor

Yakymenko et al.: Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells; 29 mars 2014; Oxid Antioxid Med Sci 2014; 3(1):1-3

Bioinitative Working Group: New Studies Show Health Risks from Wireless Tech, 11 April 2014:

Bioinitiative.org/new-studies-show-health-risks-from-wireless-tech/

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.seSå här kan du stötta Newsvoice

 • Tack, för information om strålning från lågfrekventa elektriska växelfält i svenska bostäder och arbetslokaler och att ”motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält (exempelvis från transformatorer, elledningar, kraftledningar).”

  Lösningen på hälsofarliga lågfrekventa elektriska växelfält (50Hz) ovan, är att varje enskild konsument/arbetstagare, som vill, kan OCH vågar SKYDDA sin eller familjens enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, – är att i nutid och mentala rum utveckla rätt mental kunskap, som i nutid och mentala rum, i enskild ägd tanke, beslut och handling styr och ställer med ditt val av kvalitet och säkerhet i nutid och rum på resurser och producerat resultat.

  Kunskap att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling, SKYDDA enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, kan du inte köpa, bara utveckla om du i nutid och mentala rum, vill, kan och vågar övervinna dina ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring, mot att lära, träna och kvalitetssäkra in ny mental kunskap.

  Om du av det allmänna är lärd, tränad och betygsatt att LYDA information, med kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar i tid och rum, kan du inte även om du mentalt vill och vågar FÖRSTÅ när, var och varför, lågfrekventa elektriska växelfält (50Hz) i en svensk bostad eller arbetslokal, är ELEKTRICITET med säkerhetsbrist (fel kvalitet och säkerhet i nutid och rum), och som din leverantör, hyresvärd eller arbetsgivare, inte vill kan eller vågar FÖRSTÅ, om svensk lagstiftare i EU-parlament eller Sveriges riksdag, fastställt att näringsvÄrksamhet som tillhandahåller ELEKTRICITET till enskild medborgare/konsument, har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, mot varje enskild konsument, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU.

  Producerat resultat ovan är kvalitetssäkrat av rättssubjektet nedan:
  Lärö den 28 april 2014
  Namnteckning, av rättssubjekt utan STRIKT produktansvar och risk, för ELEKTRICITET med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, i bostad eller arbetslokal i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • Jorda sig, då får man elektroner från jorden som neutraliserar fria radikaler, fria radikaler har oparade elektroner i sig. Skyddar mot strålningen, sänker volten i kroppen från strålning etc. Och med jordning menar jag vara i kontakt med jorden. Finns smycken som skyddar mot strålning.

 • Jag insåg redan för flera år sedan att mobilen inte lämnar en helt opåverkad. Hade en mobil som gjorde mig illamående efter ett lite längre samtal. Efter detta kör jag nästan alltid med trådat headset. Frågade en gång en läkare om vad det var som kunde orsaka illamåendet och svaret jag fick var att det troligtvis var något “psykosomatiskt”. “Psykosomatiskt” eller “ett virus” är en läkarvetenskaplig term för “jag vet inte”.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *