Sveriges välstånd halkade ned från första till sjätte plats

publicerad 4 april 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Sverige.social.indexSverige inte längre etta i världen när det gäller välfärd. Sverige har halkat ner från en första till en sjätte plats i rankningen enligt SPI 2014. Nu är det i stället Nya Zeeland som ligger i topp följd av Schweiz, skriver DN.

Rankningsmåttet kallas Social Progress Index (SPI) som utvecklats av Harvarduniversitetet i USA utgår från 50 parametrar. Här bedöms ett lands förmåga att tillgodose invånarna:

  • en bra livsmiljö,
  • utbildning,
  • säkerhet,
  • boende,
  • hälsa,
  • mänskliga rättigheter och
  • tillgång till information.

Forskarna konstaterar att ett ekonomiskt välstånd inte alltid leder till större framsteg för samhället som helhet. USA hamnar till exempel först på 16:e plats.

"Ekonomisk tillväxt leder inte automatiskt till sociala framsteg. Indexet visar att om vi ska tackla problem som fattigdom och ojämlikhet är ekonomisk tillväxt ensamt inte tillräckligt", enligt professorn Michael Green som arbetar med SPI.

Att Sverige tappat position förklaras med att fler länder deltar i årets indexmätning varav fyra av dessa i år hamnade över Sverige. SPI har även ändrat sättet att mäta social utveckling. Det kan också ha gjort att Sverige rankades ner.

Sammanställning: Torbjörn Sassersson