Top scientist resigned 2010 from post – Admits Global Warming is a scam

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 april 2014
- Torbjörn Sassersson

Top US scientist Hal Lewis resigned in 2010 from his post at the University of California at Santa Barbara. He admitted global warming climate change was nothing but a scam in his resignation letter.

The following is a letter to the American Physical Society released to the public by Professor Emeritus of physics Hal Lewis of the University of California at Santa Barbara.

Hal-Lewis-Professor-Emeritus-UCSBSent: Friday, 08 October 2010 17:19 Hal Lewis
From: Hal Lewis, University of California, Santa Barbara
To: Curtis G. Callan, Jr., Princeton University, President of the American Physical Society
6 October 2010

Dear Curt:

When I first joined the American Physical Society sixty-seven years ago it was much smaller, much gentler, and as yet uncorrupted by the money flood (a threat against which Dwight Eisenhower warned a half-century ago).

Indeed, the choice of physics as a profession was then a guarantor of a life of poverty and abstinence—it was World War II that changed all that. The prospect of worldly gain drove few physicists. As recently as thirty-five years ago, when I chaired the first APS study of a contentious social/scientific issue, The Reactor Safety Study, though there were zealots aplenty on the outside there was no hint of inordinate pressure on us as physicists. We were therefore able to produce what I believe was and is an honest appraisal of the situation at that time.

We were further enabled by the presence of an oversight committee consisting of Pief Panofsky, Vicki Weisskopf, and Hans Bethe, all towering physicists beyond reproach. I was proud of what we did in a charged atmosphere. In the end the oversight commit tee, in its report to the APS President, noted the complete independence in which we did the job, and predicted that the report would be attacked from both sides. What greater tribute could there be?

How different it is now. The giants no longer walk the earth, and the money flood has become the raison d’être of much physics research, the vital sustenance of much more, and it provides the support for untold numbers of professional jobs. For reasons that will soon become clear my former pride at being an APS Fellow all these years has been turned into shame, and I am forced, with no pleasure at all, to offer you my resignation from the Society.

It is of course, the global warming scam, with the (literally) trillions of dollars driving it, that has corrupted so many scientists, and has carried APS before it like a rogue wave. It is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life as a physicist. Anyone who has the faintest doubt that this is so should force himself to read the ClimateGate documents, which lay it bare. (Montford’s book organizes the facts very well.) I don’t believe that any real physicist, nay scientist, can read that stuff without revulsion. I would almost make that revulsion a definition of the word scientist.

So what has the APS, as an organization, done in the face of this challenge? It has accepted the corruption as the norm, and gone along with it…

I do feel the need to add one note, and this is conjecture, since it is always risky to discuss other people’s motives. This scheming at APS HQ is so bizarre that there cannot be a simple explanation for it. Some have held that the physicists of today are not as smart as they used to be, but I don’t think that is an issue. I think it is the money, exactly what Eisenhower warned about a half-century ago. There are indeed trillions of dollars involved, to say nothing of the fame and glory (and frequent trips to exotic islands) that go with being a member of the club.


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Idag, dagen efter 1 april, diskuteras hur Unilever tvingats blanda in smör i den kemiska giftprodukt, som lär kallas för “margarin”, för att få folk att acceptera en produkt, som något “mer hälsosamt” kan bredas på smörgåsen. Att samma petrokemiska tillsatser finns kvar, om än i lägre halt – visar hur kapitalet försöker förvrida tankarna på gemene man – att det skulle bli nyttigare, eller obetydligt mindre skadligt.

  Förmodligen är det kemiska margarinet patenterat och skulle då dels vara bättre skyddat mot kritik, dels fortsätta ge bolaget stora kassainflöden intill den stund myndigheten Livsmedelsverket tvingas upptäcka vilka skador som uppstår i kroppen på dem som via egen mun själv förgiftat ett antal organ i sin egen kropp.

  Man måste ju “skylla sig själv” som intagit den – man har ju haft det “fria valet”! – Så det är naturligtvis den godtrogne som i slutändan kommer att förlora en omöjlig juridisk konflikt!

  Drabbade “borde lärt sig inse” att lagar är skrivna för att “skydda de ekonomiska jättarna” – inte hjälpa ”förgiftade eller skadade medborgare”!

  Samma händer dem vilka vågar processa mot sitt eget försäkringsbolag efter att ha drabbats av nack- och hjärnskador – sedan någon, “som haft för bråttom” krockat egna bilen!

  Slutresultatet brukar bli att ”den lilla människan” förlorar – därför att domare endast tolkar lagom luddigt skrivna lagar – utan egen kunskap om rådande verklighet!

  D v s “penningen” vinner som vanligt mot “Svensson” eller “Johansson” – för så har “makten”, som sitter med uppe i Justitiedepartementet och styr – utan att ha behövt underteckna några jävsdeklarationer!

  Den “Makten” representeras av försäkringsbranschen, som naturligtvis “måste skyddas mot onödiga utbetalningar” …

  Om detta går att läsa på http://www.nackskadeforbundet.se

 • Minns att den 1 april är dagen då man brukar skoja om det mesta! När man tänker på hur bedrägligt vår värld styrs idag – för snöda pengars skull – går det inte att skratta åt eländet!

  Att kemikalier tillåts få förgifta jordarna via t ex chemtrails eller tillsättas maten vi skall äta – för att maximera “vinsten” för de redan allra rikaste!

  Bryr sig våra jordbruksministrar om att bin och humlor framöver inte kan pollinera våra grödor när t ex Monsantos gifter spridits över all världens åkrar? Bortser våra fiskeministrar från att haven utfiskats?

  Med vad skall sedan munnar mättas?

  Dagens härskande maktmänniskor borde betänka Axel Oxenstierna ord – “minns min son med huru lite visdom världen styres” eller Solkungens replik “efter oss syndafloden …”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *