Transportstyrelsen: atmosfärbesprutning är teorier om biologisk krigföring eller ockultism

8

Transportstyrelsen

GRANSKNING. Veronica Lundh ställde två frågor om flygutsläpp och kondensstrimmor till Transportstyrelsen och fick bla det något förvånande svaret att myndigheten har kännedom om att det florerar teorier om biologisk krigsföring för ockulta syften.

Text: NewsVoice

Det mest intressanta i Transportstyrelsens svar är informationen att Sverige sedan 2011 i svenskt luftrum tillämpar “Free Route Airspace”, vilket innebär att piloten har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom svenskt luftrum. Piloten behöver då inte följa i förväg bestämda flygvägar.

Det har fått till följd att kondensstrimmor kan uppstå i korsande ”mönster” på himlen, skriver Jenny Blomberg som är sakkunnig om miljöfrågor för civil luftfart på Transportstyrelsen. Förklaringen uppfattas som vag eftersom fria rutter inom svenskt luftrum snarare bör resultera i slumpmässiga mönster och aldrig parallella (något förskjutna) rutter av flygplan som vänder vid kusterna, en inte alltför ovanlig observation gjord av medborgare i flera länder.

Svagheten i Transportstyrelsens svar är att den sakkunnige på myndigheten Jenny Blomberg endast är inriktad på miljöfrågor för civilt fly. Enligt teorier om atmosfärbesprutning utförs misstänkta chemtrails-flygningar inte av civilt flyg utan av militärt flyg.

NATO-bas i Norge

NewsVoice har varit i kontakt med en källa i Norge som menar att de påstådda atmosfärbesprutningsflygen startar och landar vid en militär NATO-bas i Norge. Enligt källan lyckades några civila personer ta sig in i en militär hangar och där tappa av provvätska från stora och nästan tomma tankar. Vid en kemteknisk analys innehöll proverna både aluminium och barium, ämnen som anses vara förenade med de påstådda atmosfärbesprutningsplanens utsläpp uppmätt som atmosfäriskt nedfall.

NewsVoice har inte kunnat bekräfta dessa uppgifter från en andra källa och det lär inte heller en sakkunnig inom det svenska civila flyget klara. Däremot bör “free route airspace” hypotetiskt kunna användas för aerosolbesprutning i atmosfären utförd av militära plan från militära baser.

Jenny Blomberg skriver nämligen i ett mail till NewsVoice den 15 april:

“Free route airspace” betyder att flygoperatörer sedan 2011 har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom Svenska luftrum. Möjligheten finns för allt flyg, dvs både civilt och militärt. Genom att färdplanera och flyga den kortaste vägen sparar man bränsle och där med minskas utsläppen av koldioxid.

Mail till och från Transportstyrelsen

Veronica Lundh ställde följande två frågor till Transportstyrelsen:

11 sep 2013, kl 19:29

Hejsan!

Jag har en liten fråga…

Har innehållet i flygets utsläpp till luft, mark och vatten, förändrats något de senaste åren??

Kondensstrimmorna efter flygplanen ser så annorlunda ut mot tidigare, hur kommer det sig??

Med Vänliga Hälsningar / Veronica Lundh

Jenny Blomberg på Transportstyrelsen svarade:

12 sep 2013, kl 11:31

Hej Veronica!

Innehållet i flygets utsläpp har inte förändrats de senaste åren.

De vita strimmorna som ibland uppstår efter ett flygplan i luften är kondensstrimmor som bildas när ett flygplans varma avgaser blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar. Det florerar dock många teorier angående dessa strimmor [sk atmosfärbesprutning, omskrivet]. Alltifrån att de utgör biologisk krigföring till ockulta syften. Sådana teorier är någonting som Transportstyrelsen tar avstånd ifrån.

Bildandet av kondensstrimmor är beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena. I torr luft dunstar ispartiklarna snabbt och försvinner, i fuktig luft kan kondensstrimmorna däremot finnas kvar i flera timmar. I fuktig luft finns också risk att kondensstrimmorna växer då ispartiklarna tar upp vatten från omkringliggande luft. I dessa fall tenderar de vita strimmorna att sprida ut sig till tunna, slöjliknande moln på himlen. Kondensstrimmor kan utvecklas till höga cirrusmolm vid speciella atmosfäriska förhållanden.

En liten förskjutning av flygvägen i höjd- eller sidled skulle kunna motverka att kondensstrimmor bildas eller blir långvariga och breder ut sig. Tyvärr finns dock ännu inte någon teknik tillgänglig för att flygplanen ska kunna känna av den omgivande luftens förhållanden och utifrån detta förflytta sig i höjd- eller sidled. En situation där flygplan under en pågående flygning avviker från den färdplanerade flygvägen för att undvika bildandet av kondensstrimmor skulle dessutom utgöra en säkerhetsrisk då det finns risk att de skulle kunna hamna för nära andra flygplan.

Kondensstrimmor har samma klimatpåverkande effekt som tunna höga moln och kan bidra till uppvärmningen av jorden.

Sedan 2011 har man i svenskt luftrum tillämpat så kallat Free Route Airspace. Det innebär att piloten har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom svenskt luftrum istället för att som tidigare tvingas flyga in och ut ur det svenska luftrummet via speciella in- och utpasseringspunkter. Piloten behöver då inte heller följa i förväg bestämda flygvägar. Detta har fått till följd att kondensstrimmor kan uppstå i korsande ”mönster” på himlen. Att det verkar vara mer kondensstrimmor på himlen över södra Sverige än det tidigare varit kan delvis också bero på att flygvägskorridorerna genom det europeiska luftrummet flyttats så att fler överflygningar görs över södra Sverige.

Med vänlig hälsning
Jenny Blomberg

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
8 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Red
Red
Gäst
16 april 2014 kl 13:35

Varför förgiftar en hel värld sig själv med blyad bensin, DDT, vaccin, statiner, margarin, cigaretter, Coca Cola, alkohol? Ofta framställs det giftiga som något ofarligt till dess att forskare och folk sätter stopp. Människan är allt annat än logisk.

Om chemtrails är något som existerar betraktas det förmodligen på samma sätt som vaccin, man vet att vaccin skadar, men tror på en större nytta med att vaccinera än att inte vaccinera. Dödsfallen och skadorna pga vaccin anses endast vara kollateral skada.

Chemtrails misstänks vara något man ser som nyttigheter för att minska solinstrålningen, öka reflektionen för att motverka växthuseffekten. En annan teori är att skapa ett dis för att nyttigt skydda befolkningen från ökad UV-instrålning.

Så länge som dessa rimliga teorier finns (occams rakkniv, se Skeptikerskolan) finns det skäl att fortsätta undersökningen.

Occams rakkniv är normalt ett sätt att bortförklara något genom att presentera en möjlig naturlig förklaring. Men occams rakkniv kan även användas för att föreslå en rimlig förklaring som bortförklarar en bortförklaring.

Det tog 30 år att ta fram sanningen om giftigt margarin och statiner, giftigt amalgam mm. Amalgamet är bortfasat. Margarin och statiner är på väg bort. Thiomersal togs bort i Sverige men kom tillbaka i Pandemrix.

Det är genom att publicera artiklar som undersöker fenomenet chemtrails som jag motverkar polariseringen att alla måste tro på contrails och att alla socialt ska göra sig lustiga över chemtrails. Contrails-troendet dvs vattenångafixeringen är ett problem.

Lidvall
Lidvall
Gäst
16 april 2014 kl 13:00

@Pål Bergström: Vilken sorts bevisning skulle du acceptera från myndigheterna? Ponera att de skulle göra någon sorts riktad uppmätning av atmosfären för att en gång för alla bemöta chemtrailteorierna. Skulle du då lita på resultaten de presenterar? – med andra ord: Vad skulle krävas för att du själv skulle avfärda Chemtrails som hitte-på?

Ivan Björn
16 april 2014 kl 12:46

Så fort man lyssnar på radio så är vi ständigt matade med den STORA FARAN som heter koldioxid CO2. Information om denna fara kommer från olika håll och i olika skepnader. Transportstyrelsen är inte värre än andra när det gäller dessa hot om CO2s verkan och katastrofala följder. Fyrhjulsdrivna bilar är utpekade och ska tydligen beskattas hårdare.

Min åsikt är att allt detta sker enbart för att avleda uppmärksamheten från chemtrails och den dagen som folk blir massiv sjuka, eller träden dör, eller så inträffar det katastrofer av stora mått så kommer koldioxiden att få skulden och det att chemtrails med HAARP är orsaken, eller med andra ord: Det att den illvilliga chemtrails besprutning och på konstgjord väg framkallade jordbävningar och katastrofer har inträffat målmedvetet och med flit. Allt detta blir övertäckt med ett täcke av koldioxid faran och sanningen får vi kanske aldrig veta.

Pål BergströmD
16 april 2014 kl 11:05

Enda lösningen är att kräva att myndigheter hjälper till att skapa klarhet och bevisar att det inte pågår. Det är fullt möjligt. Att det inte sker är avslöjande. Man har uppenbart något att dölja.

ruben
ruben
Gäst
16 april 2014 kl 10:27

Ha ha, ja dråpligt faktiskt. Även bilden som avslöjar “den kortaste rutten”, ett ockult maskhål? Verkar mer som om de upptäckt att de kommit vilse, som sagt 🙂

Stella
Gäst
16 april 2014 kl 08:31

Det är sällan jag skrattar gott när jag läser på NV, men nu blev det av 😉

Det bästa sättet att demontera något lär ju vara humor, så “stå-upp-journalism” var ju en härlig korsning.

Att svara, fast ändå inte svara, är ju en taktik för att dölja något. Att man inte kan, att man inte får säga eller att man inte vill. Ibland får jag känslan att absurditetsnivån är så hög att det snarare verkar vara så att det är en liten fågel som vill vissla men inte vågar. Istället skriver man på ett sätt så att det ändå framgår mellan raderna att allt inte står rätt till. Även på svenska myndigheter KAN det ju finnas folk som tänker själva även om det inte var det de anställdes för.

Mikael Sääf
Mikael Sääf
Gäst
16 april 2014 kl 08:03

Man kan tydligt se på bilden att de 2 piloterna inte är helt överens om vilken som är den “kortaste” rutten! =)

Red
Red
Gäst
16 april 2014 kl 07:16

Vissa undersökningar som den om chemtrails är lite som stå-upp-journalism. Man står upp för idén att man vill ha raka svar från en myndighet, men myndigheten svarar lite på skoj. Finns det något ämne som är roligare än skojtrails?