Transportstyrelsen: atmosfärbesprutning är teorier om biologisk krigföring eller ockultism

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 april 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Transportstyrelsen chemtrails

Transportstyrelsen

GRANSKNING. Veronica Lundh ställde två frågor om flygutsläpp och kondensstrimmor till Transportstyrelsen och fick bla det något förvånande svaret att myndigheten har kännedom om att det florerar teorier om biologisk krigsföring för ockulta syften.

Text: NewsVoice

Det mest intressanta i Transportstyrelsens svar är informationen att Sverige sedan 2011 i svenskt luftrum tillämpar “Free Route Airspace”, vilket innebär att piloten har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom svenskt luftrum. Piloten behöver då inte följa i förväg bestämda flygvägar.

Det har fått till följd att kondensstrimmor kan uppstå i korsande ”mönster” på himlen, skriver Jenny Blomberg som är sakkunnig om miljöfrågor för civil luftfart på Transportstyrelsen. Förklaringen uppfattas som vag eftersom fria rutter inom svenskt luftrum snarare bör resultera i slumpmässiga mönster och aldrig parallella (något förskjutna) rutter av flygplan som vänder vid kusterna, en inte alltför ovanlig observation gjord av medborgare i flera länder.

Svagheten i Transportstyrelsens svar är att den sakkunnige på myndigheten Jenny Blomberg endast är inriktad på miljöfrågor för civilt fly. Enligt teorier om atmosfärbesprutning utförs misstänkta chemtrails-flygningar inte av civilt flyg utan av militärt flyg.

NATO-bas i Norge

NewsVoice har varit i kontakt med en källa i Norge som menar att de påstådda atmosfärbesprutningsflygen startar och landar vid en militär NATO-bas i Norge. Enligt källan lyckades några civila personer ta sig in i en militär hangar och där tappa av provvätska från stora och nästan tomma tankar. Vid en kemteknisk analys innehöll proverna både aluminium och barium, ämnen som anses vara förenade med de påstådda atmosfärbesprutningsplanens utsläpp uppmätt som atmosfäriskt nedfall.

NewsVoice har inte kunnat bekräfta dessa uppgifter från en andra källa och det lär inte heller en sakkunnig inom det svenska civila flyget klara. Däremot bör “free route airspace” hypotetiskt kunna användas för aerosolbesprutning i atmosfären utförd av militära plan från militära baser.

Jenny Blomberg skriver nämligen i ett mail till NewsVoice den 15 april:

“Free route airspace” betyder att flygoperatörer sedan 2011 har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom Svenska luftrum. Möjligheten finns för allt flyg, dvs både civilt och militärt. Genom att färdplanera och flyga den kortaste vägen sparar man bränsle och där med minskas utsläppen av koldioxid.

Mail till och från Transportstyrelsen

Veronica Lundh ställde följande två frågor till Transportstyrelsen:

11 sep 2013, kl 19:29

Hejsan!

Jag har en liten fråga…

Har innehållet i flygets utsläpp till luft, mark och vatten, förändrats något de senaste åren??

Kondensstrimmorna efter flygplanen ser så annorlunda ut mot tidigare, hur kommer det sig??

Med Vänliga Hälsningar / Veronica Lundh

Jenny Blomberg på Transportstyrelsen svarade:

12 sep 2013, kl 11:31

Hej Veronica!

Innehållet i flygets utsläpp har inte förändrats de senaste åren.

De vita strimmorna som ibland uppstår efter ett flygplan i luften är kondensstrimmor som bildas när ett flygplans varma avgaser blandas med den omgivande kalla luften och bildar ispartiklar. Det florerar dock många teorier angående dessa strimmor [sk atmosfärbesprutning, omskrivet]. Alltifrån att de utgör biologisk krigföring till ockulta syften. Sådana teorier är någonting som Transportstyrelsen tar avstånd ifrån.

Bildandet av kondensstrimmor är beroende av de lokala atmosfäriska förhållandena. I torr luft dunstar ispartiklarna snabbt och försvinner, i fuktig luft kan kondensstrimmorna däremot finnas kvar i flera timmar. I fuktig luft finns också risk att kondensstrimmorna växer då ispartiklarna tar upp vatten från omkringliggande luft. I dessa fall tenderar de vita strimmorna att sprida ut sig till tunna, slöjliknande moln på himlen. Kondensstrimmor kan utvecklas till höga cirrusmolm vid speciella atmosfäriska förhållanden.

En liten förskjutning av flygvägen i höjd- eller sidled skulle kunna motverka att kondensstrimmor bildas eller blir långvariga och breder ut sig. Tyvärr finns dock ännu inte någon teknik tillgänglig för att flygplanen ska kunna känna av den omgivande luftens förhållanden och utifrån detta förflytta sig i höjd- eller sidled. En situation där flygplan under en pågående flygning avviker från den färdplanerade flygvägen för att undvika bildandet av kondensstrimmor skulle dessutom utgöra en säkerhetsrisk då det finns risk att de skulle kunna hamna för nära andra flygplan.

Kondensstrimmor har samma klimatpåverkande effekt som tunna höga moln och kan bidra till uppvärmningen av jorden.

Sedan 2011 har man i svenskt luftrum tillämpat så kallat Free Route Airspace. Det innebär att piloten har möjlighet att flyga den kortaste vägen genom svenskt luftrum istället för att som tidigare tvingas flyga in och ut ur det svenska luftrummet via speciella in- och utpasseringspunkter. Piloten behöver då inte heller följa i förväg bestämda flygvägar. Detta har fått till följd att kondensstrimmor kan uppstå i korsande ”mönster” på himlen. Att det verkar vara mer kondensstrimmor på himlen över södra Sverige än det tidigare varit kan delvis också bero på att flygvägskorridorerna genom det europeiska luftrummet flyttats så att fler överflygningar görs över södra Sverige.

Med vänlig hälsning
Jenny Blomberg


Så här kan du stötta Newsvoice