Vad gör mutanklagade GlaxoSmithKline för de narkolepsiskadade? Ingenting.

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 april 2014
- NewsVoice redaktion
GSK GlaxoSmithKline - Foto: Maxwell Hamilton, Wikimedia Commons

GSK GlaxoSmithKlineDEBATT. Kina, Irak och nu Polen, mutaffärerna fortsätter att förfölja GlaxoSmithKline som är en av världens största tillverkare av vaccin. En ny mutskandal i Polen är den senaste motgången för företagets VD Andrew Wittys som försöker förbättra företagets image, skriver LäkemedelsVärlden.

Foto: Maxwell HamiltonWikimedia Commons

BBC meddelar att en representant för företaget berättat hur mutandet gått till. ”Vi betalar läkare, de ger oss recept. Betalar vi dem inte ser vi inte några recept på våra läkemedel”.

GlaxoSmithKline (GSK) är fortfarande tyngd av narkolepsiskandalen som följde efter massvaccinationen med Pandemrix. Hela 5,3 miljoner svenskar tog frivilligt vaccinet som innehöll både kvicksilver och skvalén, enligt Läkemedelsverket. GSK arbetar sedan dess hårt med att bygga upp förtroendet hos populationerna, skriver LäkemedelsVärlden.

Men frågan är vad som är viktigast för GSK. Är det att förbättra sin egen image eller är det att skapa vaccin som är rena från hälsoskadliga tillsatser? Hur var det egentligen med förekomsten av höga halter av tenn och arsenik i Pandemrix?

En annan fråga gäller de narkolepsiskadade i världen. Varför inte ersätta dem för förstörda liv? De svenska myndigheterna värderade inte dessa livsskador till mer än 50 000 kr per person. Där kan GSK göra nytta, men problemet är att den svenska vården uttryckt att de narkolepsiskadade behöver mycket medicinering.

Så här skriver Socialstyrelsen om hur narkolepsiskadade bör medicineras:

För att minska symtomen på dagsömnighet används centralstimulerande läkemedel såsom metylfenidat eller modafinil. Klomipramin och serotoninförstärkande läkemedel (SSRI-preparat) används för att förhindra kataplexiattacker, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

FASS varnar dock för följande vanliga biverkningar av klomipramin som Socialstyrelsen rekommenderar:

Vanliga (förekommer hos fler än en patient av 100): Svettning, trötthet, ökad aptit, viktökning. Lågt blodtryck när man ställer sig upp, vilket kan ge yrsel och svimningskänsla. Hjärtpåverkan, bland annat hjärtklappning, plötslig värmekänsla (blodvallningar). Darrningar, yrsel, huvudvärk, talsvårigheter, myrkrypningar, muskelsvaghet, muskelkramper och en onormal muskelspänning. Minskad sexuell lust och potens, utsöndring av bröstmjölk, förstorade bröstkörtlar. Illamående, kräkningar, förstoppning, diarré, aptitlöshet, förändrad smakupplevelse. Hudutslag,nässelutslag och hudreaktioner orsakade av en ökad ljuskänslighet. Leverpåverkan. Oro, ökad ångest, upprördhet, aggressivitet, förvirring, hallucinationer (vanligt hos äldre som lider av Parkinsons sjukdom), insomningssvårigheter, sömnstörningar och mardrömmar. Mani (uppjagat sinnestillstånd), hypomani (övergående överaktivt tillstånd), personlighetsförändringar, förvärrad depression, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, gäspningar. Svårigheter att kissa. Synstörningar och en försämrad synskärpa. Öronsusningar.

SSRI-preparaten som Socialstyrelsen också rekommenderar är en annan historia. Det framkommer allt mer runt om i världen att SSRI-medicinerna kan skada mer än göra nytta.

Frågan är om GlaxoSmithKline överhuvudtaget kan hjälpa de narkolepsiskadade med sina ”mediciner” om även de har allvarliga biverkningar. Det kanske är mer lämpligt att de borde erbjuda de drabbade långa vistelser på hälsohem där de får alternativmedicin. Frågan är öppen. 

GlaxoSmithKline drog in 1,3 miljarder kronor bara i Sverige vid försäljningen av Pandemrix. Pengarna finns. Initiativet är valfritt från läkemedelsgigantens sida. Do the right thing.

Text: Torbjörn SasserssonDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq