WHO marknadsförde stelkrampsvaccin som innehöll abortmedel

publicerad 25 april 2014
- av NewsVoice

vaccin-gravidVärldshälsoorganisationen WHO, som ska skydda den globala folkhälsan, ledde under börja på 1990-talet en massiv vaccinationskampanj mot stelkramp i Nicaragua, Mexico och Filippinerna, enligt en rapport från Global Vaccine Intstitute, men en romersk-katolsk lekmannaorganisation, Comité Pro Vida de Mexico, blev misstänksam mot motiven. Organisationen testade vaccinet och fann att det innehöll ett abortmedel.

Källa: NHF Sweden och tips från Vaccin.me

Ämnet som hittades i vaccinet var  humant koriongonadotropin (hCG), ett hormon som behövs för att en kvinna ska kunna fullfölja sin graviditet och kunna behålla sitt ofödda barn, skriver National Health Federation Sweden (NHF). Ämnet hör inte hemma i ett vaccin mot stelkramp. Det hör knappast hemma i ett vaccin överhuvudtaget.

NHF skriver att när ämnet hCG kombineras med en stelkrampstoxoid som bärare i ett vaccin, stimulerar det immunförsvaret till att bilda antikroppar mot hCG vilket leder till en påtvingad abort. Den andra effekten hCG har är att den steriliserar kvinnan.

Organisationen Comité Pro Vida de Mexico bekräftade andra underliga fakta om WHO:s vaccinationsprogram. Stelkrampsvaccinet hade endast givits till kvinnor i den fertila åldern 15-45 år. Det gavs varken till män eller barn. Dessutom gavs det oftast i en serie om tre vaccinationer med bara månaders mellanrum, förmodligen för att säkra att kvinnan hade tillräckligt hög dos av hCG, eftersom en stelkrampsinjektion enligt myndigheter ska hålla i minst tio år. Ingen av kvinnorna som fick stelkrampsvaccinet som innehöll hCG fick veta att det innehöll abortmedel/steriliseringsmedel.

Det kom även rapporter om andra vacciner som hade spetsats med hCG-hormoner från Filippinerna och Nicaragua.

År 1993 hade WHO spenderat totalt 365 miljoner dollar av sina knappa forskningsmedel på vad man förskönande döpte till ”reproduktiv hälsa”, vilket inkluderade forskning om införlivande av hCG i vaccin, skriver NHF.

Läs mer på NHF:s hemsidaSå här kan du stötta Newsvoice

 • Hcg är ett fertilitetsmedel (dvs en LH-analog) inte steriliseringsmedel. Hcg använd inom fertilitetsbehanding tillsammans med menopur. Man kan ju tänka sig att katolska intressegrupper som dessutom heter “pro-life” har en egen agenda när det gäller abortfrågan. Bara en tanke att hålla det kritiska ögat öppet åt alla håll.
  Mvh

 • Förskräcklig information om WHO:s “folkhälsoarbete”. Sverige samarbetar med WHO om reproduktiv hälsa. I Folkhälsomyndighetens rapport “Sexualitet och reproduktiv hälsa” anges målområde 8 = läs target (militärisk jargong).
  De skriver bl a “Det finns /…/ möjligheter att förbättra det förebyggande arbetet och därmed befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa, särskilt för utsatta grupper. Statens folkhälsoinstitut föreslår att regeringen prioriterar följande åtgärder för det fortsatta förebyggande arbetet. Åtgärderna betonar vikten av att också nå särskilda målgrupper som personer med funktionsnedsättning, hbt-gruppen, nyanlända svenskar och socioekonomiskt utsatta personer.” http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12538/R2011-02-Sexualitet-och-reproduktiv-halsa.pdf

  Frågan är på vilken grund som just de utpekade målgrupperna skulle vara i behov av en “hjälpande hand från ovan”. Utifrån informationen om vad det internationella och nationella folkhälsoarbetet egentligen innebär i praktiken ska man kanske förstå att de utpekade grupperna är särskilt prioriterade för antifertilitetsvacciner?

  Hur ska man tolka statens/Folkhälsomyndighetens “månande” om folkets reproduktiva hälsa? Mellan 1934 och 2012 ägnade sig staten åt tvångssterilisering bl a mot degeneration av folkstammen. Gammal rashygienisk ideologi läggs således i graven 2012 för att återuppstå 1 jan 2014 i ny skepnad då Folkhälsomyndigheten startar? http://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngssterilisering_i_Sverige

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *