Debatten om psykiatrin och elchocksbehandling (ECT) behöver nyanseras

publicerad 7 maj 2014
- av NewsVoice

Anders TedestrandTragiskt att läsa om konsekvenserna med elchocksbehandling, men inte alls konstigt på något sätt. Debatten behöver nyanseras, skriver Anders Tedestrand.

Text: Anders Tedestrand

Det man ska komma ihåg gällande depression och andra allvarliga psykiska tillstånd där elbehandling och andra metoder används är att psykologin och psykiatrin inte har någon annan konstruktiv metod som löser dessa komplexa problem och det är skälet till att psykiatrin använder elchocker och annat som inte borde behöva användas.

Vissa tror på elchocker, inte heller konstigt eftersom det inte finns så mycket annat att tro på i en psykologisk värld som allmänt är kontraproduktiv. Människan har alltid trott på den utvecklingsnivå vi nått, innan vi kan lämna dessa gamla destruktiva metoder måste en ny fungerande lösning finnas, vad ska en läkare annars göra när en patient exempelvis är självmordsbenägen och allt har prövats? I ett sådant fall återstår många gånger ingenting annat än elchocker eller tung medicinering, alternativet är att läkaren “chansar” på att patienten inte tar sitt liv, det vore inte heller ett acceptabelt alternativ om vi nyanserar oss och ser verkligheten som den är.

Jag vill vara tydlig med att jag inte är för elbehandling och annat som kan kränka och skada människan på olika sätt, men jag väljer att se den situation som föreligger inom psykologins område. Det är allt för enkelt att bara kritisera. Att kritisera utan att visa en lösning är inte konstruktivt, utan ett fungerande alternativ kommer inga större förändringar att ske av de enkla orsaker jag beskriver ovan.

Jag har lyckats skapa det alternativ som saknas, den felande länken för att möjliggöra en lösning för dessa svåra och komplexa psykiska tillstånd. Komplexa problem som människan behöver lösa har alltid lösts genom en utvecklingsprocess där man till sist lyckats skapa en visuell överblick över det område där det komplexa problemet finns. Det har aldrig någonsin lösts på något annat sätt, det är den vägen psykets problem också måste lösas, eftersom de är komplexa.

Komplexa problem innebär att problemet innehåller antingen stora mängder information eller många byggstenar, människan måste därför ha denna visuella överblick som skapar ordning i informationen eller bland byggstenarna för att överhuvudtaget kunna avgöra hur det ska sättas ihop för att komma ur det kaos som föreligger.

Psykets problem är inte undantagna den regel som gäller för komplexitet, hade det varit så hade psykologin visat helt andra resultat med de metoder som finns idag, vilket i sin tur inneburit att elbehandling blivit inaktuellt per automatik i de flesta fall.

Den som vill får gärna studera det jag tagit fram efter att själv befunnit mig i mycket svåra psykiska tillstånd där ingen av dagens metoder kunde ge mig det jag behövde, en lösning på det komplexa problem psykiska tillstånd är. Vi kommer som sagt inte att kunna ändra kursen innan vi sett och accepterat något som verkligen ger nya möjligheter i jämförelse till det som under 100 år inte fungerat.

Text: Anders Tedestrand


Relaterat

Om vetenskapen som visar konsekventa resultat (PDF)

Om resultaten där klienterna själva uttrycker likadana konsekventa resultat (PDF)

Om Komplexiologi, ett uttryck jag skapat för att kunna visa kontexten för metoder som löser komplexa problem, exempelvis så är kirurgi med röntgen inte detsamma som kirurgi utan röntgen trots att benämningen är densamma, skillnaden resultatmässigt är mycket stor.Så här kan du stötta Newsvoice

 • Enkäter besvarade av hundratals människor som genomgått serier med 0.75 till 0.90 ampere ström och upp till 450 volt likspänning i pulser genom hjärnan visar att över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med långtidsminnet och över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med korttidsminnet. Elchocken som kan vara mer än fem sekunder genom frontalloben och hjärnan framkallar det kraftigaste epilepsianfallet, ett grand mal anfall. Personer som är frivilligt inlagda kan hotas med tvångsintagning om de inte går med på en serie elchocker. Det brukar användas en serie på 10 elchocker med bara någon dags uppehåll mellan varje kraftig elchock med epilepsianfall. Hjärnan har därför ingen möjlighet att återhämta sig. Det är som 10 hjärnskakningar på under fyra veckor. Hjärnskada genom trauma är välkänt för att orsaka eufori, t.ex. vid olyckor, det är den “antidepressiva” effekt som motiverar övergreppen mot lagar och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
  http://web.archive.org/web/20000305075051/members.aol.com/wmacdo4301/electro/papers/equest.htm
  http://www.elchocker.se/stark-strom-genom-hjarnan-vid-ect-behandlingar/
  http://www.elchocker.se
  http://www.ectresources.org/

  • Bra beskrivet Thomas. Bra att du beskriver den antidepressiva effekt som faktiskt uppnås vi dessa behandlingar. Det är skälet till att psykvården använder ECT. En psykvård utan metoder som fungerar måste använda något som bryter livshotande tillstånd. Hur skulle det uppfattas om psykvården helt plötsligt tillåter människor att ta livet av sig istället för att göra det man kan oavsett om det är negativa/destruktiva bieffekter eller inte?

   Debatten behöver som sagt nyanseras. Först en metod som kan behandla depressioner och andra komplexa psykiska tillstånd. Innan det är en verklighet inom psykvården är sannolikheten låg att psykvården tar bort det enda verktyg man har för att bryta verkligt allvarliga tillstånd. Jag skulle inte vilja se en psykvård som tillåter människor att åka hem och hänga sig istället för att behandla med ECT. Att gränsdragningarna blir mycket svåra för vad som är allvarligt eller inte har också med samma sak att göra, ingen fungerande metod innebär att man måste ta säkra före det osäkra. Det handlar faktiskt om liv eller död i många fall.

   Som jag sagt, jag är inte för ECT, men jag är för verkligheten. Jag uppmanar den som på allvar är bekymrad över detta och annan destruktiv utveckling inom psykvården att ta del av det jag visar. Om man inte tar det jag visar på allvar utan endast fortsätter att angripa det befintliga blir men en del av problemet. bli en del av lösningen istället och backa upp mer uppmärksamhet och vetenskap för det jag menar är en naturlag när människan sak lösa l´komplexitet oavsett om det är det mänskliga psyket eller i annan form. Länkar hittar ni i dialogen ovan.

 • ruben. Jag som utomstående observatör under kort tid uppfattade honom som att han blev ytligt “normal” i alla fall tillfälligt. Men eftersom han sade att han aldrig kommer att genomgå en till ECT-behandling igen så kan det inte ha varit en bra behandling egentligen. Hur det gick sedan vet jag inte.

 • Där kritik är befogat, ska kritik aldrig upphöra, anser jag.. I andra länder behövs inte ECT.. Detta är verkligen något att ha i åminnelse.. Och att studera närmare; Hur dessa länder handskas med människor som är djupt deprimerade och som-om de bodde i Sverige-skulle få elchocksbehandling.

  Elchocksbehandling i Sverige ges ju inte enbart till människor med djupa depressioner.. Även vid medelsvår och lättare depression, utmattningssyndrom, katatoni och posttraumatiskt stresssyndrom används elchocksbehandling.. Med svåra minnesförluster, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och andra svåra- ofta livslånga- skador..

  Jag är av den uppfattningen att det framförs alldeles för LITE kritik mot psykiatrin, då det gäller elchocksbehandlingar.. Dessa tvivelaktiga metoder kan då fortsätta och till och med öka i användningsområde och antal- helt ostört.., Detta anser jag farligt- för alla de människor som drabbas av skador i samband med och efter elchocksbehandlingar.. ..

  ..

  • Lisbeth, kan inte annat än hålla med dig. Men tyvärr tenderar kritik utan något konkret fungerande alternativ vara tandlöst och leder på sin höjd till att man byter en del av den ena destruktiva metoden till den andra och så fortsätter det destruktiva kretsloppet utan att fler människor får hjälp med sitt grundproblem.

   Jag upprepar igen, att stödja och sprida det som visar sig fungera, att kräva av ansvariga att det prövas och utvärderas mer är det i särklass snabbaste och även det i särklass mest fungerande alternativet.

   Lösningen finns presenterad, logiskt argumenterad för, vetenskapligt utvärderad som visar slutsatser som nyfiket och grundligt behöver undersökas. Här ha du problemet Lisbeth, hur kommer det sig att flertalet blundar för det nya och antingen fortsätter klaga på ena sidan och utföra elbehandling på andra sidan – var tog det konstruktiva tänkandet vägen……..?

 • Peter U Larsson.

  Hur långa utlägg du än skriver kommer
  inga större förändringar att ske. Jag kan
  förstå din frustration. Det krävs dock en
  lösning med största sannolikhet innan
  elchocker och annan likvärdig destruktivitet avlägsnad från psykiatrin.

  Läs moggrannare det jag skriver så kan
  du nog se skälen till behovet av nyansiering. Att endast skrika högt och mest har sällan förbättrat något i denna värld. Bli en del av lösningen! Backa upp
  den – redultaten finns – det ger potential att bli av med elbehandling på sikt.

 • Johan! Det var intressant. Hur gick det sedan för den psykotiska personen, som fick en ECT behandling? Hur följdes det upp?

 • ruben. Jag har träffat Marcel Westerlund som patient 2011 och då vet jag att han ordinerade i alla fall en ECT-behandling till en psykotisk person. Jag vet inte om vad han har för inställning till ECT och anklagar honom inte för att vara en ECT-psykiatriker. Jag vet bara detta.

 • @Anders Tedestrand. Men då vet du kanske inte riktigt hur man gör i andra länder där ect är förbjudet? Ja jag stöttar gärna alla metoder som är bra och jag tycker den metod du förespråkar tycks vara bra och positiv. Har du hört talas om psykiatriker Marcel Westerlund? Han verkar i England. Han tycks ha väldigt bra resultat när det gäller självmordsbenägna utan att använda ECT. Du kanske är en av få som bör ta kontakt med honom.

  • Om man använder ECT eller inte i ett land är inte heller det som kommer att innebära att vården kommer att sluta spela rysk roulette i livshotande tillstånd, man skiftar bara till annat destruktivt, mer tvång osv.

   Det är ju faktiskt så att ECT kan bryta livshotande depressioner oavsett hur destruktivt det är. Det kan lobotomi också, men där var skadorna ännu värre.

   Om igen, debatten behöver nyanserad. Utan något som fungerar kommer metoder som inte är humana att användas. Tung medicinering, minst lika illa i många fall. Bältesläghning som kan skapa ohyggliga trauman.

   Ruben, stötta det som visar resultat som sannolikt kommer att förändra verksamheten istället för att spela ut länder mot varandra som bara använder mer ellet mindre av det ena destruktiva för att använda mer av det andra.

   Se verkligheten som den är – stötta lösningen, det är enda sättet att minska eller eliminera den totala destruktiviteten.

 • ” Att kritisera utan att visa en lösning är inte konstruktivt”..
  Jag anser att det är jättefarligt att ha den inställningen..! Under tiden som man då /(i så fall) INTE kritiserar, hinner mängder av människor skadas och få livslånga men efter ECT..! Att inte kritisera gynnar bara psykiatrikers inställning; Att i oförminskad (ökad?) styrka fortsätta med ECT, eftersom “inga andra metoder finns” .. Detta uppehåller bara “status quo”…

  • Lisbeth, att resonera som du gör blir bara en del av kontraproduktiviteten. Jag är liksom dig mot elbehandling, men som jag säger så kommer elbehandling att med största sannolikhet att fortsätta eftersom människor drivs in i så djupa depressioner att de blir livshotande pga. av metoder inom psykologin som inte heller fungerar på ett bra sätt.

   Av denna anledning så krävs det en lösning som ger människor möjlighet att bryta sina tillstånd så att elbehandling och annat destruktivt av naturliga skäl inte behöver behandlas.

   Så oavsett vad olika inställningar är, så är fakta att elbehandling sannolikt idag måste användas när människoliv hotas av bl.a djupa depressioner. Det har alltid varit så i vården innan man hittat bättre lösningar. Det är enormt viktigt att se verkligheten som den är utan skygglappar. Att klaga är bra, men ger sällan effekt om man inte kan visa ett alternativ som stoppar hela kedjan som leder till destruktiva metoder,

   Till sist, den finns en lösning som jag visat, den behöver tas på allvar och nyfiket undersökas av dom som har ansvaret för utveckling och forskning. Att ignorera en lösning som tydligt visar resultat är inte att ta ansvar. Det är det viktiga Lisbeth.

 • Bra att elchocksbehandlingarna tas upp till debatt igen – men vad är det som behöver nyanseras?

  Jag tycker att det hela är skrämmande enkelt.

  1) Det finns hundratals människor och anhöriga som vittnar om skador efter ETC
  http://www.elchocker.se/kategori/skador-fran-elchocker/

  2) Det finns vetenskapliga undersökningar som talar emot ECT
  http://www.elchocker.se/vetenskapliga-bevis-mot-elchocker/

  3) Det finns förklaringar till varför ECT ibland tycks fungera – läs här vad en amerikansk läkare säger: http://www.elchocker.se/varfor-tycks-ect-ibland-fungera/

  I psykiatrin är de enda alternativen – vid djupa depressioner och risk för självmord – psykofarmaka och/eller elchocksbehandlingar. Faktum är att det är de enda psykiatriska lösningar som finns.

  Psykiatrin vill naturligtvis få oss och alla politiker att tro att detta är DE ENDA LÖSNINGARNA ÖVERHUVUDTAGET vid djup depression och självmordsbenägenhet. Detta är verkligen inte sant!

  Se denna artikel ang alternativ till elchocksbehandlingar:
  http://www.ect-behandling.se/vad-ar-alternativet-till-elchocker-ect-behandling/

  Det är verkligen dags för en medmänskligare och kärleksfullare vård.

  Man kan kritisera utan att ge alternativ. Om jag ser någon misshandla sitt barn eller sin fru så kan jag direkt be dem att sluta – utan att diskutera vidare ang alternativ etc. En del kan argumentera och tycka att våld fungerar och leder till lydiga barn och fruar men, precis som ETC, så är det naturligtvis destruktivt.

  Därför kan vem som helst kräva att elchocksbehandlingarna upphör – speciellt till barn, gravida och äldre samt under tvång!

  Se även mina tidigare artiklar på Newsvoice angående elchocksbehandlingar.

  Det är verkligen dags att inse att psykiatrin har misslyckats och istället satsa resurserna på alternativa behandlingar till de som mår dåligt.

  Hur länge skall bedrägeriet med elchocksbehandlingar (ECT) få lov att forsätta?

 • Birgitta och Thomas, angående psykologin och psykiatrin. Jag kan givetvis skilja på begreppen, men det är inte det som är poängen med det jag skriver. Utan en misslyckad (samtals-) psykologi som faktiskt är kontraproduktiv även den om man granskar resultaten så hade vi inte en psykiatri som både misslyckas, övermedicinerar och använder inhumana metoder som elbehandling och bältesläggning etc,

  Sambanden är mycket viktiga att förstå om man ska lösa psykiatrins destruktivitet, Det som krävs är en metod som kan hantera komplexitet och då måste samtalet styras av en visuell överblick som visar exakt hur processen ska gå till, Resultaten finns på min webbsida, läs gärna, och reflektera.

 • Jag tror att Anders Tedestrand blandar i ihop psykologi och psykiatri. Psykologer har väl aldrig gett patienter ECT vad jag vet. Det är psykiatriker som står för den behandlingen, om vi nu skall kalla det behandling överhuvudtaget, det snarare fråga om en hjärnskadande procedur precis som så många andra behandlingar inom psykiatrin. “Bota genom att skada” verkar vara psykiatrins ledord. Fungerar givetvis inte och har aldrig gjort. Psykiatri är en pseudovetenskap helt utan vetenskaplig evidens. Endast gissningar, antaganden och subjektiva bedömningar.

 • Debattera om psykiatrin? Finns väl inget att säga om pseudovetenskapen, som det per definition är. Simpla saker som depression och ångest tex vet dem att det oftast beror på att bakteriefloran i tarmarna som är rubbad och direkt påverkar kemin i hjärnan, ät en SSRI istället för att göra något direkt åt saken verkar dem tycka är bra.

 • debattera med psykiatrin ? Thomas Szasz har debatterad och de visade sig att med charlataner man skall ej debattera,charlataner skall bekämpas med alla medel,de kan ej bevisa att psykiska sjukdomar existerar,ADHD är vår tids kvinohisteri vilken “botades” genom kastrering-ADHD “behandlas” med amfetamin preparat livet ut.
  Psykiatrin är en kriminell sekt och som sådan bör den behandlas för att undvika det som hände deras föregångare sk. St.Inqvisition och gilotinär som bot på det.

  elecktricited är inge lekemedel-det är en tortur och de som tillämpar detta är terrorister
  i detta fal stads terrorister

 • Jag förstår inte riktigt, du nämner psykiatrin och psykologin som om dom går ihop. Jag upplevde under min vistelse på psykiatrisk klinik en skriande brist på psykologisk insikt. T.ex.- det är omöjligt att hjälpa under tvång. Dessa begrepp står i motsats till varandra. Att hjälpa är att ge något bra, att tvinga är att “ta” någons frihet och självbestämmande vilket är ett dåligt utgångsläge för en relation överhuvudtaget.
  . Att tala om en svår händelse är läkande. Man får ordning på kaoset och så småningom distans till den smärta som händelsen gav. Men för att öppna sig och tala med någon krävs tillit,det är första steget, och det är sällsynt att man känner inom dagens psykiatri. Personalen undviker ofta kontakt och samtal med patienterna, delar ut mediciner och mat och håller sig för övrigt för sig själv.Kanske för att dom innerst inne mår dåligt och skäms för det som pågår.
  Bara det faktum att man klassifierar något som man inte förstår som en sjukdom är kontraproduktivt. Om du inte förstår vad som rör sig inom mig, hur kan du då veta att det är “sjukt” ?
  Ingen läkare kan heller vara ansvarig för att någon tar sitt liv, såvida det inte sker inne på avdelningen och personen är under tvång. Just den situationen kan faktiskt vara den sista droppen i ett ansträngt läge. Annars är vi faktiskt själva ansvariga för våra handlingar.(Om någon är en fara för andra är en annan situation.) Vi kan försöka rädda någon, men inte tvinga någon att leva, Att läkare inte kan lösa alla problem, är väl självklart.
  .Att sabotera människors medvetande med el-chocker och starka droger kan vara värre. Då kanske man missar hela poängen med levandet. Sluta leka” Gud”!
  Komplexa saker förstår man lite i taget och när man fått tillräcklig erfarenhet. Vägen dit kan vara svår .Innan man har hela bilden kan man måla upp hemska bilder.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *