A. C. Griffith: Cloud seeding för militär radarkommunikation såldes in till regeringar som ”global warming fix”

publicerad 6 maj 2014
- av K. Reporter

fetsprayning 5 april

NewsVoice har från en egen svensk källa inom det militära fått bekräftat att atmosfärisk aerosol innehållande barium använts i krigszoner exempelvis i Afganistan för att skapa 3D-bilder och förbättra radarkommunikationen. Denna artikel sammanfattar innehållet från en radiointervju med A. C. Griffith och en artikel av Mike Blair.

Text: K. Reporter

Det finns ett antal whistleblowers inifrån USA:s militära etablissemang som redan för många år sedan talat om att amerikanska flottan och flygvapnet sedan 1990-talet bedrivit flera topphemliga projekt som innebär att flygplan avsiktligt sprider ut kemikalier och tungmetaller i små partiklar. Ett av de viktigaste syftena har varit just förbättrad radarkommunikation.

A. C. Griffith (27 mars,  1940 – 19 juni, 2012) arbetade både inom CIA och NSA. Vid en radiointervju i amerikanska radiokanalen The Power Hour från år 2007 berättade han att de utsläpp som flygplanen numera i ökad utsträckning lämnar efter sig, och som därefter breder ut sig och bildar dismoln, inte kommer från motorerna utan från sidoutrustning avsedd för spridning av olika kemikalier och tungmetaller. Åtta år tidigare hade han blivit kontaktad av journalisten Mike Blair från tidningen the Spotlight i Washington. Blair ville ha hjälp med att undersöka cloud seeding.

Griffith och Blair lyckades få kontakt med personer inom USA:s hemliga cloud seeding-program vid Wright Patterson Air Force Base, en av USA:s större flygbaser. Efterforskningarna mynnade ut i en artikel publicerad i the Spotlight år 2001: “Military Said Behind Up to Four Different Chemtrail Programs”.

Huvudingrediensen i atmosfärisk aerosol är olika blandningar av bariumsalter. Kemikalierna utgör en del av ett nytt radarsystem som utvecklades vid Wright Patterson. De används för allra hemligaste av militärens olika program kallat Radio Frequency Mission Planner (RFMP). Ett underprogram till RFMP heter Variable Terrain Radio Parabolic Equation (VTRPE) som är ett radarsystem som innebär att tredimensionella bilder kan erhållas av terrängen. Utan barium kan man inte få lika bra 3D-bilder över land på grund av atmosfärens naturliga egenskaper. Man löste det genom att tillsätta en blandning av bariumsalter utspridda i luftrummet med hjälp av flygplan.

En av forskarna som Blair kom i kontakt med inför sin artikel berättade att de kemiska och elektriska egenskaperna hos blandningen drar åt sig fukt som stannar i molnen. Bariumblandningen orsakar en elektrisk och kemisk miljö som stödjer RFMPE/VTRPE samt bildar en ”ducting path” dvs en bana i atmosfären som främjar radarkommunikation, även över horisonten.

Ett andra chemtrailprogram som Blair och Griffith fick reda på hade som syfte att dämpa solinstrålningen mot jorden och innebär utspridning av reflekterande aluminiumpartiklar eller andra partiklar med liknande egenskaper i atmosfären.

Ett tredje program gällde vädermanipulering och innebär bland annat att bariumsalter sprids ut framför väderfronter. I kombination med HAARP-systemet som sänder ut massiva mängder elektromagnetisk strålning upp i atmosfären kan vädret kontrolleras och manipuleras. Väderdata är även ett viktigt inslag i VTRPE-programmet. Militären kan orsaka stormar, översvämningar, torka, stänga ute solinstrålning och få ett land på knä utan att ens behöva avfyra ett enda skott.

Ett annat hemligt chemtrailprogram drevs av Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) och innebär metoder för att upptäcka och oskadliggöra biologiska attacker från fienden. Det använder också bariumsalter tillsammans med speciella polymerfibrer som gör att man kan upptäcka biologiska ämnen.

”Vi vet att människor har dött på grund av det här. Människor har blivit slagna för att de ska hålla tyst”, berättade Griffith och nämnde bland annat en högt uppsatt militär inom amerikanska flottan, Jeremiah Border, som begick “självmord” genom att skjuta sig själv två gånger i bröstet efter att han motsatt sig cloud seeding-programmet redan 1996.

Chemtrailprogrammet inleddes med CIA-plan, men utökades sedermera även till att omfatta kommersiella flygbolag vars plan har utrustats med aerosolenheter vilka helt styrs av data- och satellitsystem. Piloterna behöver inte veta vad som pågår – inte heller de övriga anställda inom flygbolagen.

Människor på myndighetsnivåer har fått order att inte tala om frågan och inte mäta ämnena utan i stället skylla på förhöjda halter av ozon exempelvis, hävdade Griffith.

Så länge människor diskuterar det på nätet är det OK. Säkerhetstjänsten har fått order om att låta det vara. Människor har teorier i olika riktningar och ingen vet riktigt vad som är den rätt.

Vi tror att det sålts in till regeringarna som en global warming fix, säger Griffith.

1970 lämnade NASA in en patentansökan om en metod för att släppa ut barium i atmosfären som därpå bildade moln: ”Barium release system to create ion clouds in upper athmosphere”.

Text: K. Reporter

A. C. Griffith
A. C. Griffith | Foto: acgriffith.com

Relaterat