Efterdebatt: Anna Bäsén, Göran Hägglund – Vilka är det som bluffar?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 6 maj 2014
- NewsVoice redaktion

Jochen RohdeDEBATT. I bärjan på april har Expressens Anna Bäsén återigen undercover publicerat ett antal tendentiösa artiklar och videoklipp där uttalanden från läkare använts för att misstänkliggöra alternativmedicinare. Men vad visste läkarna om behandlingarna och hur hade de uttalat sig om någon som kunde ämnet hade presenterat de faktiska förhållandena? Det frågar Jochen Rohde som är agent för Aqua Detox.

Nu i efterhand när svar från berörda har kommit går det ju att fråga: med vetskap om det och även de två breven från herrarna Wosk och Eliasson, hur låter det nu?

Hur som helst, så borde väl varje tänkande människa ställa sig frågan om allt – 100% – av hennes material kunde vara “bluff” – men inte!

Så långt var det ju, för mig, egentligen bara “negativ reklam”, som bekant bättre än ingen reklam alls.

Men riktigt illa blev det när vår socialminister Göran Hägglund avlossade en salva som totalt svärtade hela branschen, både terapeuterna och behandlingarna.

Se själv på denna länk

Socialministern bör veta att han “känner avsky” för en hel del medicinskt välutbildade damer och herrar, troligen många med bredare utbildning och erfarenhet än vad vissa specialister kan ställa upp med. Det var mycket bra att läsa breven från dels Bertil Wosk och dels docent Rune Eliasson, det är helt nödvändigt för fler läkare och politiker att läsa deras inlägg i debatten, och nyttig information till tvivlare i allmänhet, säkert besvarar den informationen en hel del frågor.

Jag skickade ett mail till KD/ socialministern (som jag anser är en intelligent människa)

må 2014-04-14 09:23

”Jag tillåter mig att skriva till er på detta sätt i hopp om ett klarläggande från Göran Hägglund

Ministerns framträdande efter Bäséns reportage om alternativa behandlingar har upprört mig mycket !
Inspelningen (också i Expressen) där ministern svartmålar en hel yrkesgrupp vittnar om antingen ovilja att erkänna alternativa metoder eller också okunskap – lika illa i båda fallen, inte minst därför att man generellt upplever den traditionella vården som alldeles för ointresserad i annat än egen kunskap.

Nu har ministern chansen att rätta till en olycklig och helt felaktig uppfattning av vad alternativa behandlingar verkligen kan erbjuda, fristående eller integrerade i den traditionella medicinska världen som i många andra länder.

Bif länkar till 2 öppna brev efter Bäsén rapporteringen – och mycket annat som finns att läsa på newsvoice.se – har skrivits av mycket kunniga professionella herrar som måste tas på allvar, speciellt eftersom det visar sig att Bäsén vinklat och vridit sanningen så att det passar hennes rapportering, men verkligheten ser annorlunda ut – som breven visar.

Den här i breven tillgängliga kunskapen bör hjälpa förståelsen betydligt bättre än tvivelaktiga reportage, man kan helt enkelt inte avfärda allt som bluff.

Var god läs :
https://newsvoice.se/2014/04/09/oppet-brev-till-anna-basen-av-docent-rune-eliasson-om-falska-intervjuer/
https://newsvoice.se/2014/04/08/bertil-wosks-replikerar-anna-basen-om-kampanjen-mot-alternativmedicin/

Med denna kännedom menar jag det är befogat att be socialministern om ett nytt ställningstagande och hans besked om hur han tänker agera efter dessa avslöjanden och vad han ämnar göra för att främja förståelsen för alternativa behandlingsmetoder och en bättre integration av sådana med den traditionella medicinen, så att allmänheten kan dra nytta av en bättre allround behandling”

Jag fick ett autosvar omedelbart från KD, helt ok, men efter 10 dagar hakade jag på och så hände saker: först ett mail från partisekreteraren om att ett svar skulle komma, och drygt två timmar senare kom svaret !
Döm om min förvåning, ett icke-svar från någon i KD – inget namn – som antagligen inte ens hade läst mitt mail : to

2014-04-24 16:44

Hej Jochen, tack för ditt mail!

Jag vet inte om du läste Expressen och Görans kommentarer där!? Det är mycket klarläggande. Göran tar avstånd från bluffmakare inom alternativmedicinen. Inte från alternativmedicinen som sådan.
För vad Anna Bäsén presenterade var långt ifrån medicin.

Läs annars Expressen på http://www.expressen.se/nyheter/goran-hagglund-jag-kanner-avsky/

Man kan tycka att det är förvånande att inte de seriösa i alternativmedicinen (och jag tror att du tillhör denna skara) går ut och reagerar mot bluffmakare som förstör för hela branschen.

Vänliga hälsningar Kristdemokraterna

Här blev det alltså ännu värre: ingen ändring i syn på alla manipulerade reportagen, men man tar man bort min produkt ? ( Aqua Detox, och jag vet inte om KD i Stockholm känner till den kopplingen ) – eller vill man bara stryka mig medhårs ? – som ännu inte hade kommenterats av berörd terapeut, hur skall det tolkas ?

Faktum kvarstår – alternativa eller komplementära behandlingar svartmålas med vinklade, provocerande, och förvridna reportage, och rättelser till sådant tas inte in, når inte allmänheten. Tack och lov finns det människor som reagerar, och reagerar på ett mycket fint förklarande sätt så att de flesta bör kunna förstå – men vad händer sedan ? Fler borde förstå att integrationen har gått längre i en del länder i Europa, att en läkare i Tyskland t.ex. kan råda sin patient att uppsöka en homeopat, eller att man i Norge sedan flera år har ett pris för integration, “Fritt Helsevalg Brobygerpris”, så vi har att lära istället för att fördöma, vi skulle kunna uppnå en win-win situation för både patienter och statens budget.

Vi har snart val i Sverige, så KD och alla andra har sin agenda klar, men en enkel fråga till alla partier och andra intresserade bör vara enkel att svara på – skall vi verkligen ha det så här ?? Vilket partis hälsopolitiska talesperson vill komma fram och säga : Jag lovar att till hösten se på denna problematik med öppna sinnen och att etablera en panel av i ämnet kunniga deltagare från båda sidor för att se vad och hur vi kan komma fram till en bättre integration.

Jag har hopp om bättre utnyttjande av våra resurser och även att vår nuvarande socialminister kommer fram till att hans klavertramp bör gå att rätta till.

Det behövs många fler som trycker på – så du som läser detta, kom fram med dina synpunkter, positiva eller negativa, spelar ingen roll, skriv till newsvoice.se, men vi behöver inte fler som “avskyr detta” utan att vara insatta i vad dom pratar om.
Text: Jochen Rohde (inte terapeut, men agent för Aqua Detox)


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Aqua Detox