Environmental Defense Fund och SRMGI utvecklar drastiska metoder för klimatkontroll

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 maj 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Mountain peaks, glaciers - Foto: Crestock.com

ANALYS. Solar Radiation Management Governance Initiative (SRMGI) startades 2010 som en respons på The Royal Society-rapporten “Geoengineering the climate” från 2009. SRMGI förklarar varför det är viktigt att skapa en global konversation om hur världen ska utveckla solinstrålningteknologi för att rädda världen.

Rapporten från The Royal Society drog slutsatsen att geoengineering egentligen inte är ett alternativ till att reducera växthusgaser i atmosfären, men att geoengineering kan visa sig vara det enda rimliga alternativet för att snabbt sänka den globala medeltemperaturen.

“The report concludes that geoengineering is not an alternative to reducing greenhouse gas emissions. However, it may be seen as the only option to reduce global temperatures quickly, should it be considered necessary.” – SRMGI

 

Partners till SRMGI är: Royal SocietyThe World Academy of Sciences (TWAS) och Environmental Defense Fund (EDF) förutom IPCC som sannolikt finns med i bakgrunden med ett moraliskt stöd. Filmen ovan är producerad av EDF och en förtroendeingivande berättarröst pekar ut risken med att politikernas kan förhindra radikala åtgärder för att rädda klimatet och världen. Har arbetet rent utav redan startat?

Forskarvärlden gifter ihop sig med banking och teknikindustri

Vi kan här se den samlade kraften i flera prestigefyllda institut som vitt och brett investerar hela sitt rykte på att växthusgaserna är boven i dramat, att växthuseffekten är helt antropogen och att politikerna är ett hinder till råga på allt. Ett konglomerat bestående av forskarvärlden i samarbete med finansvärlden och kanske framför allt kemteknikindustrin innebär naturligtvis potentiellt en stor och överstatlig exekutiv kraft. De säger att det vill ha en global konversation, men de ber förmodligen mest om acceptans.

Vi kan också ana skapandet av en världsräddande och extremt lukrativ industri där kemteknik och “solar radiation techniques” ska framställa mer reflekterande molntäcken, aerosolspridning i övre atmosfären, ljusgrönare grödor (GMO-lösning) och ljusare väg- och takbeläggningar.

Kognitiv dissonans?

Betänk att hela teorin kring det påstådda “klimathotet” vilar på felaktiga slutsatser. Se artikeln om kognitiv dissonans. Stockholmsinitiativet (Klimatupplysningen) är till exempel inne på linjen att slutsatserna dras för snabbt.

Pehr Björnbom skriver idag i sin artikel: Klimatförändringar i klimatdebatten”:

“Under senare tid har det skett anmärkningsvärda saker i klimatdebatten. Det ser ut som åsiktsinriktningar baserade på grön ideologi börjar tappa mark. Bilden av ett överhängande klimathot ersätts av en mer klimatskeptisk framställning som betonar att klimathotet är en långsiktig risk och att problemen utvecklas långsamt vilket klimatpolitiken bör ta hänsyn till.”

Tidigare artiklar i NewsVoice har redovisat att isborrkärnor, som representerar en tidsperiod på de senaste 450 000 åren, visar att den globala medeltemperaturen i själva verket sjunkit en grad samt att vi redan långsamt klivit in i början på nästa istid. All klimatnedkylning med det utgångsläget kan i princip leda till en påskyndning av denna istidsintroduktion om vi överhuvudtaget kan veta något om den egentliga situationen och resultatet av radikala insatser.

Vi måste också inse att inga av de klimatkontrollmetoder som man vill forska fram kan utprovas på något annat sätt än med verkliga, internationella och förmodat överstatliga tester. Är detta cloud seeding-fenomenet i ett nötskal?

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

SRMGI Timeline

SEPTEMBER 2009 The Royal Society launches its Geoengineering the Climate Report.
MARCH 2010 Launch of the Solar Radiation Management Governance Initiative.SRMGI partners participate in the The Asilomar International Conference on Climate Intervention Technologies sponsored by the Climate Response Fund.
JULY 2010 SRMGI steering group finalized.
NOVEMBER 8-9, 2010 The Royal Society to host Geoengineering – Taking control of our planet’s climate at the Royal Society.
NOVEMBER 10-11, 2010 SRMGI Working group meeting at the Kavli Royal Society International Centre in England.
FEBRUARY 2011 Three subgroups of the Working Group produce discussion papers and disseminate to stakeholder partners.
MARCH 22-24, 2011 SRMGI Conference at the Kavli Royal Society International Centre in England. The conference will produce recommendations to guide SRM research.
2012 Phase II: Recommendations and conclusions will be discussed and implemented in scientific, civil society, government and private sectors.


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: IPCC
Stöd NewsVoice 2024
 • 1. Att klimatet har drastiskt förändrats är en ren lögn vad gäller temperatur över tid.
  2. Att med giftiga ämnen som sprids helt okontrollerat vad gäller långsiktiga konsekvenser, ta bort inkommande solstrålning påverkar all växtlighet och även produktion av föda är kriminellt och ett brott mot mänskligheten.
  3. Kombinationen av aerosoler med bl a aluminium och högfrekvent HAARP är direkt dödligt på biologiskt liv. Särskilt när omfattningen av mobila frekvenser och EMF redan ligger miljoner gånger över naturlig strålning som allt biologiskt liv är anpassat för.
  4. Lögnerna är många och svaren få. Men förmågan till biologiskt liv är extremt svårt under dessa förhållanden och de genetiska skadorna kommer alltid i efterhand. När ska vi stämma staten för brott mot mänskligheten?
  5. Handel med utsläppsrätter, koldioxidskatter mm har genererat enorma summor till, vem?? Men alla fortsätter i samma hjulspår att använda fossila bränslen och omställningstakten är under snigelfart.
  6. Varför kostar det lika mycket att köra på biogas, etanol som på bensin. OCH dessa miljöbilar kostar väldigt mycket mer i inköp. Nåt är här en stor bluff !!

  Slutsats: Dom som har makten vill ha kontrollen över energi och kör på de bränslen som dom själva tjänar mest på -olja och kärnkraft. Dom har hittat sätt att manipulera staterna på genom att skapa ett klimatproblem och använt detta till att öka kostnaderna för folk i allmänhet och skapa nya sektorer i samhället att tjäna pengar på.
  Denna bluff används som legal anledning att sprida gifter via chemtrail, som är direkt befolkningsreducerande. Men som även för överskådlig tid förstör möjligheterna till odling av traditionella arter i odlingen. Tyvärr verkar folk inte fatta detta förrän allt börjar dö, vilket då är jävligt för sent. Detta är idag en realitet i stora delar av bl a USA där enbart GMO-grödor överlever pga giftigheten i marken. Djuren i naturen är indikatorer på hur naturen mår och alla tusentals älgar och rådjur mm som dör är synnerligen alarmerande signaler. Även tamdjur blir alltmer drabbade och sjuka människor finns i överflöd.
  Att förbjuda GMO-grödor är bra, men dom som inte förbjuder chemtrail är IDIOTER !!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *