Ersätt diabetes med dess rätta namn – Sockersjuka

publicerad 5 maj 2014
- av NewsVoice

Lars BernLars Bern: Det blir allt mer klarlagt att den pandemi av metabol sjuklighet, med sina rötter i USA:s kostpolitik, som nu drar fram över världen har en helt dominerande grundorsak – högt blodsocker orsakat av en kost rik på lättförbrända kolhydrater.

Den omedelbara effekten av en kost med mycket socker och andra kolhydrater är en tilltagande fetma och med tiden utvecklandet av insulinresistens och slutligen det som numer kallas diabetes-2. Detta är inkörsporten till hela raden av metabola följdsjukdomar som åderförkalkning, högt blodtryck, njursvikt, cancer, Alzheimer m.m.. Det skrämmande är att Big Pharma lyckats med konststycket att trolla bort den kunskap som fanns tidigare om hur man behandlar patienter med diabetes-2. Till locktonerna av att alla skall kunna unna sig en kaka och en bakelse har man marknadsfört sina dyra livslånga medicinbehandlingar för att reglera blodsockret åt de sjuka.

Läs mer på Lars Berns blogg