Fredspristagare vill skapa djupare mening genom sociala affärer

publicerad 16 maj 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Adidas-skor till priset för mindre än 10 kr? Muhammad Yunus (1940-) är en bangladeshisk ekonom och bankman som fick Nobels fredspris 2006. Han är grundare av Grameen Bank och mikrokreditkonceptet. I denna intervju intervjuas Muhammad Yunus av Rana Foroohar, chef för avdelningen affärer och ekonomi på Time Magazine.

Muhammad Yunus menar att för många företag enbart fokuserar på lönsamhet, men om en ny bättre värld ska kunna skapas måste vi ha en bättre grund att stå på. Här kommer sociala affärsidéer in i bilden. En social affärsidé är ekonomiskt hållbar för att den inte ska ge avkastning till aktieägare. Istället ska pengarna stanna kvar i företaget så att nya välgörande sociala affärsidéer kan realiseras. Fokus bör vara att lösa sociala problem som tex att skapa sysselsättning och god hälsa samt erbjuda utbildning.

Muhammad Yunus drar slutsatsen att det inte finns någon osynlig hand. Det är upp till oss att visualisera och skapa den sociala struktur vi alla behöver.

We think money is the purpose of life. But purpose of life is not making money. Purpose of life is to make oneself happy and to make the world happy. But that purpose is forgotten. So we have to reinvent the purpose of life. That is what the young people are looking for. / Muhammad Yunus

Yunus blev 2011 avskedad från Grameen Bank med motiveringen att han begått brott och att han var för gammal. Yunus menar däremot att det fanns politiska skäl att göra sig av med honom.

Muhammad Yunus is the first person since Dr Martin Luther King Jr to achieve the trifecta of the Nobel Peace Prize, the US Presidential Medal, and the US Congressional Medal. / “The never-ending trial of Muhammad Yunus” Times of India

Översättning: Torbjörn Sassersson

BBC: Bangladesh: Muhammad Yunus disputes Grameen sacking

Muhammad Yunus quote purpose of life


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice