Helen Rosell: Dags för ämnet “Klimatnyheter” i det dagliga nyhetsflödet

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 12 maj 2014
- NewsVoice redaktion

Helen RosellDEBATT. Partiledardebatterna är ett pinsamt bevis för hur svagt intresse den första generationen av klimatmedvetna visar för ämnet miljö. Det skriver Helen Rosell som är författare och kompositör med stort intresse för miljöfrågor.

Efter endast 50 år av intensiv industrialisering har vi fått reda på att vi med nuvarande politik och livsstil kommer passera 2-gradersmålet och istället är på väg mot 4 grader.

 • Vi har fått reda på att det innebär en katastrof för hela mänskligheten.
 • Vi har fått reda på att vi redan nu skulle behöva suga ut koldioxid ur atmosfären och att den mänskliga civilisationen inte klarar av 4 grader (desperat budskap on 2-gradersmålet, SVT.se 28 september 2013).
 • Vi har fått reda på att vi är nära många ”tipping points” där klimatet kan övergå till ett läge av självförstärkande mekanismer och aldrig mer kunna återhämta sig.
 • Vi vet att klimatförändringen redan nu är negativ för matproduktionen i världen, att skördarna drabbas, att utsläppen ökar.
 • Vi har hört om risk för kommande massomflyttningar, stridigheter, havsnivåhöjning, bränder, torka, översvämningar, vattenbrist, havsförsurning, issmältning … men det finns ingen politik som talar för att vi är på väg att bryta trenden.

Istället ökar koldioxidutsläppen i en exponentiellt stigande kurva.

SO WHAT? Vem bryr sig?

Ett inslag av KLIMATNYHETER i det dagliga nyhetsflödet – och ingen skulle längre kunna missa havens försurning och utarmning, vifta bort livsmedelsförsörjningens dilemma eller issmältningen som påverkar hela jordens klimat och ekobalans. Det skulle få igång livsviktiga debatter, väcka befolkningen och ge “det sovande folket” något extremt viktigt att prata om och engagera sig i. Ingen skulle kunna undgå frågorna längre.

…inte ens politikerna.

Vilka nyheter kan väl vara viktigare?

Text: Helen Rosell


Relaterat

SVT: Världen håller på att missa 2-gradersmålet


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Såg denna länk (se nedan) på fb tidigare idag – engelska med svensk text.

  Det verkar inte spela så stor roll vad vi tror, tycker eller tänker, egentligen ..gräsrötter som vi är. Det är andra krafter i farten ..o’ inte är det planeten själv som styr (..men gräsrötter ger inte upp!!)!

  Jag har undrat ett bra tag över om inte ‘pratet om klimatet’ närmast blivit en ‘red herring’ för att människor ska fokusera på det och inte på sådant som verkligen är en fara för mänskligheten och allt annat liv på jorden ..NU!

  Vi behöver arbeta tillsammans, framförallt tillsammans ..MED.. naturen – inte emot naturlagar som nu sker på så skrämmande många områden.

  Ja, det behövs en förändring, varav en del måste bli att ta vara på det naturen har att erbjuda vad det gäller kost, medicin, kläder, kosmetik(!), hushållsartiklar, energiförsörjning, byggnadsmaterial etc etc etc.
  Det finns massor av naturliga lösningar på sådant vi använder i hemmet (t ex för rengöring) – för att inte tala om växterna vi planterar i våra trädgårdar!
  Hur naturliga är en del av de plantor vi ser i rabatter nuförtiden (blaffiga onaturliga blommor men inget pollen för bin och andra insekter!!). Listan kan bli mycket lång!!
  Vi är många som värnar om denna vackra planet men vi behöver bli fler.

  Tack vare internet (och sites som NewsVoice ..tack Red!) växer skaran som protesterar mot maktmissbruk på olika sätt – att signera petitioner är ett, skriva/sprida information och artiklar ett annat. Flertalet människor accepterar inte längre att vallas som får. Vi tycker och tänker inte längre i ‘grupp’ (..finns dock fortfarande grupp-individer på sina håll..) utan är självständigt tänkande varelser som både kan och vill (och inte minst kräver!) att ta del i avgörande beslut – som det ju handlar om här!

  Positivt som negativt sprids ‘som ringar på vattnet’. Som med så mycket annat, tror jag att man får se om sitt eget, att börja hemma och leva så rent som möjligt, ta vara på, spara, laga, dela med sig osv. Att helt enkelt tänka ‘who benefits’ ..i alla lägen. Att ha en positiv attityd, sprida glädje, empati och kärlek…

  http://urplay.se/Produkter/181740-Conspiracy-Chemtrails

  Well ..who benefits?

 • Jag håller med Ivan Björn, fenomenet chemtrails bör undersökas innan man anklagar CO2. För som det nu är med detta myckna sprayande, geoengineering, ovan våra huvuden, kan man starkt ifrågasätta om vi har ett normalt klimat eller inte.

 • Helen, jag vill förklara vad jag menar och det är bara min åsikt baserad på min insamlade kunskap. Det här är vad jag tror alternativt tror mig veta säkert:

  1. Den globala medeltemperaturen har sjunkit ca 1 grad de senaste 450 000 åren. Det är baserat på data från isborrkärnor. Vi har enligt dessa data redan passerat in i nästa istids inledningsfas.

  2. Vi är nu mitt inne i en [tillfällig] uppvärmningsfas som pågått runt 150-1000 år beroende på vilka data man vill utgå från. Vi ser effekterna av denna uppvärmingsfas i naturmiljön. Här finns snabba politiska poäng att ta och näringslivet spinner på koldioxidbeskattningen för att öka sina intäkter via konsumenterna, som betalar allt i slutänden (som vanligt).

  3. Inom förslagsvis 50 år kommer uppvärmningsfasen att bytas ut mot en accelererande nedkylningsfas. Jag skulle gissa att snön inte smälter i granskogen på nordsluttningar på sommaren i Sverige om c:a 100-200 år.

  4. Vi upplever nu pga en tillfällig uppvärmningsfas att glaciärer och polernas istäcken smälter. Havens uppvärming skapar starkare vindar och mer nederbörd.

  5. Miljön påverkas självklart av att vi eldar upp fossila bränslen, men koldioxihalten påverkar inte klimatet som helhet. Al Gores hockey stick-graf är missvisande eftersom data visar att temperaturhöjningen lika ofta som tvärtom föranlett koldioxiökningen. Med andra ord man kan lika gärna hävda att koldioxidökningen är resultatet av temperaturhöjningen. Inte tvärtom.

  6. Orsaken till temperaturökningen är inte växthusgaser utan ökningen är ett resultat av att solsystemet som helhet förändras pga solen. Se data från NASA [exempel 1 och exempel 2] och Svensmark.

  7. Den antropogent skapade växthuseffekten är ett politiskt och ekonomisk jippo med många parter som har egenintressen inom politik och ekonomi.

  Min slutsats: sakfrågan är komplicerad, men inte mer komplicerad än att man kan urskilja vad som är falskt och vad som är sant.

 • Kanske är mer klimatnyheter på gång, NyTeknik har tagit upp denna nyhet:

  Amerikaner påverkas redan i högsta grad av klimatförändringar orsakade av människor. Det visar en omfattande studie som genomförts i USA.
  “Det här är inte ett avlägset framtida problem. Det här är ett problem som påverkar amerikaner just nu. Det kan vara fler och värre översvämningar, större sårbarhet vid torka, fler allvarliga skogsbränder – allt detta påverkar amerikaner just nu”, sade den amerikanske presidenten Barack Obama till tevekanalen NBC News.

  Det var i går som NCA, National Climate Assessment, släppte den omfattande rapporten över klimatförändringar i USA – nu och i framtiden. 300 experter har arbetat med rapporten, som i mångt och mycket stämmer överens med den klimatrapport som FN nyligen kom med.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3825072.ece

 • Personligen tror jag inte koldioxidteorin stämmer, men all debatt om klimat och miljön måste rimligen vara av godo. Debatt och undersökningar kan ju hjälpa till att sprida ljus över sakläget.

  Jag skrev artikeln: “Koldioxidökningen är inte orsaken till tempökningen i världen” som visar grafer på vad otroligt lite koldioxidmängden egentligen är i luften. Anledningen till att jag tog fram graferna var för att ingen i debatten visade bilder som illustrerar koldioxidens mängd.

  Jag var tvungen att publicera artikeln med full spaltbredd för att kunna illustrera koldioxidhalten (färgat lila). Man kan fråga sig hur denna skillnad skulle kunna påverka den globala medeltemperaturen särskilt med tanke på att koldioxid anses vara en svag växthusgas.

  Istället bör uppmärksamheten riktas mot de förändringar som sker på alla planeter i solsystemet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *