Kognitiv dissonans bakom övertro på vaccin, klimathotet, farligt smör och grov cancervård

publicerad 9 maj 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

ideer

Lars Bern som tidigare var ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté kommenterar på sin blogg vad han kallar de största pseudovetenskapliga bedrägerierna. De handlar om det ”hypade” klimathotet där koldioxid utpekas som boven, att naturligt fett som smör är skadligt för hälsan och att statiner är räddningen mot den påstådda boven kolesterol.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Till dessa masspsykologiska konsensusuppfattningar vill jag addera övertron på vaccin och tex övertron på den “moderna” och kemtekniska cancervårdens förträfflighet.

För att helt förstå hur nästan hela det vetenskapliga samhället, de flesta mainstream politiker och presidenter kan prenumerera på pseudovetenskapliga teorier under så lång tid krävs förmodligen en psykologisk undersökning på mekanismerna bakom “masskognitiv” dissonans och gruppsykologi.

Kognitiv dissonans är den obehagliga känsla som uppstår när en person har flera motsägelsefulla idéer eller uppfattningar samtidigt. Eftersom människan, enligt teorin, har en drift att minska sin dissonans genom att justera sina attityder, åsikter och handlingar kan individen besluta sig för att psykologiskt kompensera genom att motivera, klandra och förneka. Kognitiv dissonans är ett av de mest inflytelserika och undersökta områdena inom socialpsykologi, enligt Wikipedia.

I ett mentalt och känslomässigt tillstånd av kognitiv dissonans kan individen känna: förvåning, rädsla, skuld, ilska eller genans som kan innebära att denne tänker på sina uppfattningar som korrekta, trots att bevisen som presenteras visar motsatsen. Denna fördomsfullhet ger den kognitiva dissonansen sin förutsägande förmåga och tydliggör ett annars irrationellt och destruktivt beteende, fortsätter Wikipedia.

Lars Bern skriver på sin blogg den 8 maj att några av hans vänner inte förstår hur klimatlarmen kunnat växa sig så stora om de är falsklarm.

“Det bjuder helt enkelt emot att ta till sig, att några av våra främsta ledare i västvärlden medvetet skulle försöka föra oss bakom ljuset. Vi vill helt enkelt inte tro att man kan vara president i USA eller statsminister i Sverige och samtidigt ljuga för oss väljare i en så central fråga. Vi vill helt enkelt inte tro att det ligger någon sorts konspiration bakom allt detta, det måste helt enkelt finnas ett korn av sanning i det politikerna säger.

Jag tror inte heller att det rör sig om en konspiration i så måtto att några mäktiga personer slutit sig samman och lagt upp en plan för att genomföra det stora bedrägeriet. Jag tror snarast det rört sig om en händelsekedja som i flera steg fått den politiska utvecklingen i västvärlden att helt spåra ur.” / Lars Bern, Don Quijote i Vita Huset och Rosenbad

Händelsekedjan inkluderar sannolikt väsentliga inslag av kognitiv dissonans.

Först presenteras en ide som lyfts fram som den nya vetenskapliga sanningen. Därefter mobiliserar människor i allmänhet sig inför beslutet att binda sina uppfattningar beroende på vad auktoriteterna och media sänder ut. När presidenter, forskare och medier samstämmigt förmedlar den stora sanningen A beslutar sig hela populationer för att massprenumerera på samma uppfattning.

Därefter framkommer det att sanning A egentligen är en pseudovetenskaplig lögn laddad med politisk och ekonomisk egennytta. Bakom den avslöjade lögnen A finns sanning B. Trots att vetenskapliga, politiska och ekonomiska bevis presenteras i en strid ström under flera år innebär den nya uppfattningen en alltför ångestskapande kognitiv dissonans. Politiker, presidenter, vanligt folk och 1000-tals forskare i världen har redan investerat sin prestige och trovärdighet i lögn A och gör allt vad de kan för att undvika sanning B och de uttrycker det genom förbryllande, irrationella och destruktiva beteenden.

Vissa börjar kalla andra för “konspirationsteoretiker” och de anklagade börjar försvara sig. Tiden går och lögn A cementeras allt hårdare av mainstream media och etablissemanget, men det innebär även att en massneuros etableras i hela populationer där verkligheten förtrycks och nya lögner måste skapas för av övertäcka och vidmakthålla gamla lögner. Vi förstår varthän beteendet kan leda oss. Vi manifesterar så att verkligheten bakom lögnerna blir till en tickande bomb.

Men det finns en utväg för alla som prenumererar på lögnerna.

Hävda följande:

Den tidigare uppfattningen om sakernas tillstånd var den mest trovärdiga bilden av det dåvarande kunskapsläget. Det är naturligt och inte alls konstigt att bästa vetande och vetenskapen i sig hela tiden utvecklas. Så jag förstår inte varför du är så upprörd över att jag trodde på uppfattning A. Det finns ju ingen anledning att stanna kvar vid det gamla.

“Copy paste” och du räddar din prestige.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Konsensusuppfattningar, lögner och förmodad verklighet

I alfabetisk oordning….listan kan göras längre. Tipsa redaktionen.

Bidrag i SEKLand
175,000,000Kuba
1000,000,000Latinamerika
1150,000,000Guatemala
1155,000,000Colombia
930,000,000Bolivia
Summa:
4,410,000,000