Kognitiv dissonans placerar politiskt- och psykologiskt ansvariga på läktaren

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 maj 2014
- NewsVoice redaktion

kognitiv-dissonansKognitiv dissonans innebär så som jag förstår det, att man rättfärdigar, motiverar, förnekar, kritiserar eller rationaliserar något som i verkligheten är bättre och fungerande för att hålla fast vid sin gamla tanke som präglats till ett tankemönster trots att det kan vara både destruktivt och kontraproduktivt.

Ett tydligt exempel på detta är när människor inom psykologins och psykiatrins område, forskare, psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, politiker osv. exempelvis ignorerar och nonchalerar något som visar betydligt bättre resultat och väljer att stanna kvar vid det som inte visat goda resultat utan några logiska eller vettiga skäl.

Att snabbt korrigera den kognitiva dissonansen, att inte känna sig “dålig”, “mindre” eller att inte acceptera verkligheten blir viktigare än att se resultaten och möjligheterna i det som visas. Man använder ex. argument som att de egna metoderna är validerade och därför de bästa, trots att validering i sig inte alls innebär att verksamheten har goda resultat, utan bara någon form av resultat som egentligen inte alls visar det man lurar sig själv att tro på, som i psykologins och psykiatrins fall.

Kognitiv dissonans är en brist som kan skapa död och lidande hos människan. Det är mycket allvarliga tillstånd eftersom den förblindar, skapar destruktiva och motsägelsefulla mönster och beteenden. I psykologins och psykiatrins fall uppstår paradoxen, att den som är satt att hjälpa håller fast vid det skadliga. Detta sker trots att exempelvis närstående till den som korrigerar den kognitiva dissonansen far lika illa som alla andra vid fasthållandet, vilket då också kan bero på omedveten avsikt, man har som inom religionen fastnat i en tro som blir överordnad allt.

Psykologins företrädare ändrar helt enkelt sin attityd om den egna verksamheten och resultaten trots att den i huvudsak misslyckas och skapar en vanföreställning om att det är den “rätta vägen” eller det rätta beteendet.

Det logiska som löser denna komplexitet är “uppfunnet” – att tränga igenom denna destruktivitet har tyvärr för många människor i svåra lidanden visat sig vara nästintill omöjligt, trots visade resultat, i kombination med en forskares utvärdering, vilket borde göra vem som helst nyfiken. Så här ser det ut inom många andra områden, inte minst inom politiken, där politikerna sålt sin själ och sina väljare till marknadsekonomins missbrukande hänsynslösa lakejer.

Politikerna har förpassat sig själva upp på läktaren, där man nu sitter som medberoende och smyger ut falska vilseledande budskap för att vare sig avslöja sig själv eller sina missbrukande vägledare. Beslut som fattas ger mer till de missbrukande på samhällets och invånarnas bekostnad. Det är en farlig väg.

Till en del så råder en omedveten avsikt även här, en del politiker har vilseletts till den grad att man börjat tro på marknadsekonomins förträfflighet, trots att det sannolikt är den i särklass dödligaste och giftigaste tro som någonsin skapats. Den tar livet av människor och annat liv på denna planet utan att skona någon när pengarna står på spel, spelet har blivit ett beroende som ger de missbrukande spelarna miljarder att spela och stora egna uttag tills bubblan spricker och bubblan spricker alltid vid missbruk. Vi står alla som åskådare och bevittnar detta, som om det vore en naturlag.

De som är utanför spelplanen får lida, och kommer att få lida mer, det blir samtidigt fler och fler, som för den missbrukande alkoholisten krävs mer och mer alkohol, missbrukaren, oavsett om den är i en människas eller i något annat systems form, kan ALDRIG få nog.

Några länkar nedan visar hur det står till, och vad som sannolikt kan behöva förstås först, och därefter ansvarsfullt, i en process, omsättas i praktiken. Människan lider idag – Låt dig inte luras mer – Bli en del av lösningen.

Text: Anders Tedestrand


Relaterat

För psykologin
Psykologiskorientering.se/komplexiologi

För politiken
Stefan Jarls dokumentär: Godheten (se hela filmen)
Anders Tedestrand: Cancervård, ekonomi eller lösningen för psykologisk behandling, nyckeln är att förstå roten till det onda
Anders Tedestrand: Likheten mellan “marknadsekonomin” och en alkoholist – en dialog
Anders Tedestrand: kommenterar Stefan Jarls film “Godheten”:  Är politiskt ansvar att inte ta ansvar, är det godheten? (YouTube)Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Rubriken och inledningen till artikeln är helt horribel. Jag förmodar att det har varit politisk censur. Jag tror att man har utnyttjat författarens brist att skriva publikvänligt och sedan har man förvridit förklaringen till obegriplighet, så att 90 % av de läsare som kommit så långt skall strunta i att läsa vidare, och kanske låtsas att detta är editoriellt slarv. Om NewsVoice vill vara en samhällskritisk tidskrift så tycker inte jag att man skall låta den censureras av politiker!

 • Ordet kognitiv dissonans är dåligt därför att få personer förstår det. Det bör konstrueras något enklare. Kanske kan man säga auktoritetstroende eller kanske snarare uplinetroende.

 • Min vana trogen kliver jag åt sidan, vidgar seendet. Då syns det tydligt att hela vår kultur i såväl öst som väst står inför sin kollaps. Konceptet fungerar inte. Några människor ser igenom och de blir troligen de som klarar sig igenom krisen, de andra får plikta för sin önskan att förbli i okunnighet.

 • Det ser bra ut med en psykologiorientering och jag känner igen konceptet av många andra böcker från Eckhart Tolle t.ex. Att leva i nuet är A och O 🙂 Metoden tilltalar mig helt enkelt

  • Härligt Ivan 🙂 många har “konceptet” – men kartan finns bara i en skepnad. Problemet uppstår oavsett hur väl vi kan formulera oss med enskilda ord, Dalai Lama är mycket medveten, liksom Eckhart Tolle och ska givetvis respekteras för det. Båda kan tala i timmar. Trots detta fortsätter problemen att öka.

   Men utan en visuell överblick som kan presentera den enorma informationsmängd komprimerad på en “karta” kan man inte ge lösningen till flertalet.

   Att som buddhist nå upplysning efter “40 år” är helt enkelt omöjligt för en vanlig människa att komma i närheten av på det sätt man gör när man måste skapa “sin egen karta i processen” det är få förunnat utan vägledning som kan läras in snabbt -. Med den karta jag har blir det plötsligt möjligt för flertalet. Vilket både mina egna resultat visar tillsammans med den utvärdering en forskare gjort, den är tyvärr inte tillräcklig för att valideras. http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

   Jag söker med ljus och lykta efter människor som kan hjälpa till med mer vetenskap. Tyvärr är den psykologisk forskningen lika vilseledd som psykologin själv och “kan helt enkelt inte” kika bortom paradigmstaketet. Det finns givetvis också mycket starka ekonomiska krafter som “ser till att både forskare och andra inom psykologins område håller sig på den kontraproduktiva banan, mediciner ska säljas hänsynslöst, och då är sannolikt inte lösningar vare sig populära eller välkomna.

 • Här måste jag citera Nils Uddenberg från boken Själens schamaner och hans sista rader i Utgång i boken:
  “När jag som ung psykiater tog av mig den vita rocken, lyfte undan det magnifika skrivbordet och satte mig bredvid de män och kvinnor som sökte min hjälp, trodde jag verkligen på vad jag gjorde… …Nu tänkte jag hade den biologisk orienterade psykiatrin spelat ut sin roll. För den som ville vara framgångsrik terapeut räckte det inte att veta allt om hjärnor, hormoner och psykofarmaka, man måste framför allt vara en socialt medveten medmänniska.
  Mina patienter var i grund och botten lika friska som jag själv, deras själsliv hade bara drabbats av en kaotisk barndom eller obarmhärtiga sociala förhållanden. Min uppgift som själsläkare var att angripa dessa orättvisor; biologiskt inriktade behandlingar skulle bara tillgripas i nödfall….”

  Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Uddenberg

  Boken: http://www.adlibris.com/se/bok/sjalens-schamaner-essaer-om-psykiatrin-9789127130081

  • Javisst Ivan, och orättvisorna vi drabbas av från barndomen och framåt blir komplexa och kräver därför något enkelt som visar en tydlig väg och i vilken ordning det havererade psyket ska sättas ihop om flertalet ska kunna “botas” utan biologisk krigföring som inte kan vinnas….

   Ta gärna del av vad 10 klienter säger efter 3 dagars terapi med karta, och observera, det är de 10 senaste i följd, det säger något om det jag visar.. http://psykologiskorientering.se/media/5343c9ca40f7f.pdf

   Sent ska syndaren vakna, står också skrivet någonstans 😉

 • Anders, tack för information om vårdgivarens ”psykiska destruktivitet” och budskap om ”att göra din röst hörd” och ”att visa en möjlig lösning”, men min kreativa och dynamiska lösning på ”möjlig lösning” av psykvårdens destruktivitet, kan INTE leda ”oss ur denna psykiska destruktivitet”, för ordet/begreppet ”oss” saknar enligt folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt i nutid, nära framtid och rum, enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (t.ex. EN vårdgivare som i nutid, nära framtid och rum, bedriver näringsvÄrksamhet), lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och EU, ochsom producerat säkerhetsbrist till EN drabbad enskild vårdtagare som är fördragsbrott.

  Budskap ovan är producerat och kvalitetssäkrat i nutid och rum nedan:
  Lärstad den 13 maj 2014
  Namn på rättssubjekt, som producerat budskap (produkt) i ”en möjlig lösning” ovan.
  Namnteckning, av rättssubjekt utan STRIKT produktansvar och risk, för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid och rum, i producerat och kvalitetssäkrat resultat ovan.

 • Bra sammanfattat Ove. Jag berörs av alla fall jag stöter på som misslyckats i psykvården eftersom det förvärrar tillstånden. Jag har själv varit där du är under lång tid, med mycket komplexa problem. Vården gjorde det inte bättre tyvärr. Lyckades hitta en lösning som tyvärr är omöjlig att kommunicera ut. Psykiatrins och psykologins “religiösa” övertro på sina kontraproduktiva metoder är ett mycket skadligt fenomen.

  Fortsätt att göra din röst hörd, hjälpa gärna till att visa en möjlig lösning, bara lösningen kan leda oss ur denna psykiska destruktivitet.

 • Missförstå mig rätt, jag tror stenhårt på vad du säger, och att det är av naturlig förklaring.
  Helt enkelt att det är lätt att bli påverkad utifrån, sedan ta ställning, och finna sig i en sits där det är svårt att bryta sig loss från sin nu invanda åsikt.

  Det är en av förklaringarna till varför psykiatrins etablissemang vänt mig ryggen när jag
  kritiserar SSRI.
  Man har helt enkelt valt en väg som bottnar sig i den rigorösa försköning av dessa piller som branchen ingjöt vid lanseringen, nu kan de inte förstå varför jag som patient ser en annan bild av pillren.

  Det är jobbigt att som lågutbildad och utsatt, i form av att vara patient, bli så avspisad som jag blivit!

  Fortsätt att kritisera, en enligt mig alltför konservativ, genre av svensk medicin!
  //Ove

 • Det är sant Ove, om man endast ska lyssna till åsikter och ingenting annat.

  Men åsikter och logisk argumentation som dessutom kan peka på tydliga kontraproduktiva och destruktiva resultat blir något helt annat. Kan man dessutom visa vetenskap som ger resultat som gör skillnad för flertalet bör man nyfiket undersöka grunderna för det.

  Fasthållande i missbruk följer alltid samma mönster oavsett om det är en enskild människa eller annat system av människor, det är en naturlag. Man manipulerar för att få fortsätta sin egen verksamhet eftersom man blivit beroende av den.

  Så var och en kan lyssna, läsa, reflektera och ta ställning. Det är enklare och mer logiskt att förstå än vi kan tro, präglingen bara så stark.

 • Men blir det inte ett väldigt moment 22 att använda den här förklaringen?
  Kan inte båda sidor av ett problem hävda den andres “dissonans”?

 • En utmärkt och välskriven artikel.Det är bara synd att Expressen eller Aftonbladet publicerar inte länge den här typen av artiiklar som skulle hjälpa många människor att vakna.

 • [Gregor, din kommentar får vara max 300 ord och bara i undantagsfall läggs längre kommentarer in.

  Din kommentar här godkänns ej. Den var på 1308 ord och det är snarare längden av en artikel.

  Inkom istället med en debattartikel som ska ha en ingress som sammanfattar ditt budskap, ett foto på dig och vara signerad med ditt riktiga namn.

  /redaktören]

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *