Kognitiv dissonans placerar politiskt- och psykologiskt ansvariga på läktaren

publicerad 11 maj 2014
- av NewsVoice

kognitiv-dissonansKognitiv dissonans innebär så som jag förstår det, att man rättfärdigar, motiverar, förnekar, kritiserar eller rationaliserar något som i verkligheten är bättre och fungerande för att hålla fast vid sin gamla tanke som präglats till ett tankemönster trots att det kan vara både destruktivt och kontraproduktivt.

Ett tydligt exempel på detta är när människor inom psykologins och psykiatrins område, forskare, psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, politiker osv. exempelvis ignorerar och nonchalerar något som visar betydligt bättre resultat och väljer att stanna kvar vid det som inte visat goda resultat utan några logiska eller vettiga skäl.

Att snabbt korrigera den kognitiva dissonansen, att inte känna sig “dålig”, “mindre” eller att inte acceptera verkligheten blir viktigare än att se resultaten och möjligheterna i det som visas. Man använder ex. argument som att de egna metoderna är validerade och därför de bästa, trots att validering i sig inte alls innebär att verksamheten har goda resultat, utan bara någon form av resultat som egentligen inte alls visar det man lurar sig själv att tro på, som i psykologins och psykiatrins fall.

Kognitiv dissonans är en brist som kan skapa död och lidande hos människan. Det är mycket allvarliga tillstånd eftersom den förblindar, skapar destruktiva och motsägelsefulla mönster och beteenden. I psykologins och psykiatrins fall uppstår paradoxen, att den som är satt att hjälpa håller fast vid det skadliga. Detta sker trots att exempelvis närstående till den som korrigerar den kognitiva dissonansen far lika illa som alla andra vid fasthållandet, vilket då också kan bero på omedveten avsikt, man har som inom religionen fastnat i en tro som blir överordnad allt.

Psykologins företrädare ändrar helt enkelt sin attityd om den egna verksamheten och resultaten trots att den i huvudsak misslyckas och skapar en vanföreställning om att det är den “rätta vägen” eller det rätta beteendet.

Det logiska som löser denna komplexitet är “uppfunnet” – att tränga igenom denna destruktivitet har tyvärr för många människor i svåra lidanden visat sig vara nästintill omöjligt, trots visade resultat, i kombination med en forskares utvärdering, vilket borde göra vem som helst nyfiken. Så här ser det ut inom många andra områden, inte minst inom politiken, där politikerna sålt sin själ och sina väljare till marknadsekonomins missbrukande hänsynslösa lakejer.

Politikerna har förpassat sig själva upp på läktaren, där man nu sitter som medberoende och smyger ut falska vilseledande budskap för att vare sig avslöja sig själv eller sina missbrukande vägledare. Beslut som fattas ger mer till de missbrukande på samhällets och invånarnas bekostnad. Det är en farlig väg.

Till en del så råder en omedveten avsikt även här, en del politiker har vilseletts till den grad att man börjat tro på marknadsekonomins förträfflighet, trots att det sannolikt är den i särklass dödligaste och giftigaste tro som någonsin skapats. Den tar livet av människor och annat liv på denna planet utan att skona någon när pengarna står på spel, spelet har blivit ett beroende som ger de missbrukande spelarna miljarder att spela och stora egna uttag tills bubblan spricker och bubblan spricker alltid vid missbruk. Vi står alla som åskådare och bevittnar detta, som om det vore en naturlag.

De som är utanför spelplanen får lida, och kommer att få lida mer, det blir samtidigt fler och fler, som för den missbrukande alkoholisten krävs mer och mer alkohol, missbrukaren, oavsett om den är i en människas eller i något annat systems form, kan ALDRIG få nog.

Några länkar nedan visar hur det står till, och vad som sannolikt kan behöva förstås först, och därefter ansvarsfullt, i en process, omsättas i praktiken. Människan lider idag – Låt dig inte luras mer – Bli en del av lösningen.

Text: Anders Tedestrand


Relaterat

För psykologin
Psykologiskorientering.se/komplexiologi

För politiken
Stefan Jarls dokumentär: Godheten (se hela filmen)
Anders Tedestrand: Cancervård, ekonomi eller lösningen för psykologisk behandling, nyckeln är att förstå roten till det onda
Anders Tedestrand: Likheten mellan “marknadsekonomin” och en alkoholist – en dialog
Anders Tedestrand: kommenterar Stefan Jarls film “Godheten”:  Är politiskt ansvar att inte ta ansvar, är det godheten? (YouTube)