Lena Krantz replikerar: Dags att kräva korrekt och saklig rapportering i klimatfrågan

publicerad 14 maj 2014
- av NewsVoice

Lena KrantzDEBATT. Helene Rosell vill ha klimatnyheter i det dagliga nyhetsflödet [Dags för ämnet ”Klimatnyheter” i det dagliga nyhetsflödet], men verkar inte ha det klimatvetenskapliga läget klart för sig. I klimatfrågan är det av stor vikt att hålla sig till vad FNs klimatpanel, IPCC verkligen säger. Att lägga in “extra allt” gynnar inte diskussionen om vilken klimatpolitik eller vilket nyhetsflöde vi ska ha. Det skriver Lena Krantz, skribent och klimatdebattör

Text och foto: Lena Krantz, Klimatupplysningen.se

Det har tyvärr blivit många missuppfattningar i klimatfrågan vilket Helen Rosell visar prov på i sin debattartikel. Förmodligen beror många av dessa missuppfattningar på en vinklad rapportering i media.

Världsbanken lät ta fram en rapport om hur världen skulle se ut i en 4 grader varmare värld. Det innebär inte att vi vet att vi är på väg mot en sådan värld. Hittills har temperaturhöjningen varit måttlig och det finns inget som tyder på någon acceleration Tvärtom har temperaturen stigit väldigt lite under 2000-talet. Klimatmodellerna har inte hållit måttet och detta är under debatt och utvärdering i forskarvärlden.

FNs klimatpanel, IPCC, tar inte upp något om “tipping points” och matproduktionen har inte minskat, den har ökat globalt sett. Till en del förmodligen på grund av just den ökade halten av koldioxid som verkar som ett gödningsmedel för växterna samt att de behöver mindre vatten.

Enligt IPCC går det idag inte att koppla extrema väderhändelser till klimatförändringen utom i vissa få fall. Havsnivåhöjningen har inte accelererat. Havsisen runt Antarktis är större än någonsin uppmätt. Havsisen i Arktis har visat en liten ökning i volym de senaste tre åren, något som knappast svensk media rapporterat om.

Däremot är det korrekt att koldioxidhalten i atmosfären ökar. Desto märkligare att temperaturen inte gör det så som modellerna visat. Det är sådana misstämningar mellan teori och praktik som väcker vetenskapens intresse.

Vad som än händer så går det mycket långsamt. Självklart ska vi ta klimatet på allvar men att ytterligare öka människors rädsla och klimatångest är inte befogat. Det vore säkert bra med mer rapportering i miljöfrågor där givetvis klimatet kan ingå som en del. Men om rapporteringen inte är sakligt och korrekt så är det snarare en förlust än en vinst för “det sovande folket”. De skulle ju kunna vakna upp till en sanning som inte har sin bäring i verklighetens vetenskap.

Men det kanske de gör redan idag?

Text: Lena Krantz, Klimatupplysningen.seSå här kan du stötta Newsvoice

  • Hej Lena och tack för en intressant artikel. Vad har du själv för bakgrund/utbildning? Varför ska jag lyssna på dig och vad ger dina uttalanden mer tyngd än de klimatforskare som säger emot dig?

    /Mvh Sökande & Tveksam

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *