NewsVoice.se ändrar kategoriseringen och gör nytt försök att lyfta det positiva

publicerad 12 maj 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson

NewsVoice gör idag några förändringar i ämneskategoriseringen. Vi gör även ett nytt försök att försöka skapa ett innehåll som är minst till 50% lösningsorienterat dvs artiklar och notiser ska handla om positiva nyheter ochexempel där problem lösts och hur man gjorde.

NewsVoice ska inte fastna i en alarmistisk fåra där innehållet mest handlar om att varna för och påpeka missförhållanden i samhället eller världen. Risken finns att NewsVoice hamnar i samma träsk som de flesta andra tidningar som mest lyfter upp det negativa som händer i världen. Särskilt kvällspressen kan bestå mellan 80-100% om negativa händelser.

Problemet å andra sidan med vanlig nyhetspress är att den säljer in mainstream-uppfattningar som nöts in i våra medvetenanden som om de vore sanningar.

Vi slopar GLOBAL SHORT NEWS och inläggen i den kategorin förs in i kategorin NOTISER. Inläggen kan bestå av notiser både på svenska och engelska. EKONOMI får nytt namn EKONOMI & NÄRINGSLIV. Målet är att i den kategorin flöda så kallade RSS-feeds från andra nyhetssajter.

Torbjörn Sassersson, redaktör